Довідка про результати вивчення стану викладання та моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнівСкачати 237.23 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір237.23 Kb.


Додаток

до наказу відділу освіти

Деражнянької райдержадміністрації

23.12.2015 №185-но


Довідка

про результати вивчення стану викладання та

моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів

з трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Деражнянського району

На виконання наказу відділу освіти від 02.10.2015 № 85- но «Про вивчення стану викладання та моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району» здійснювалось вивчення системи роботи навчальних закладів щодо організації навчального процесу з трудового навчання, вивчення матеріально-технічної, навчально-методичної бази викладання предмета та ефективності формування проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей. Вивчення проводилось у Вовковинецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Яблунівському НВК, Галузинецькому НВК, Богдановецькому НВК, Явтухівському НВК, Зяньковецькому НВК, Нижнянському НВК, Деражнянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей».

Основна мета:


 • вивчення рівня сформованості в учнів основних груп компетентностей з трудового навчання, передбачених державними стандартами загальної освіти;

 • виявлення рівня знань, умінь, навичок учнів з трудового навчання;

 • виконання навчальних програм;

 • ознайомлення з системою роботи вчителя, науково-теоретичним рівнем викладання предмету;

 • контроль за станом ведення шкільної документації;

 • вивчення рівня матеріально-технічного забезпечення кабінетів.

Аналіз даного питання проведений на основі огляду шкільної документації (календарних планів, класних журналів, журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності), вивчення рівня трудової компетенції учнів, адекватності оцінок вимогам навчальних програм, засвоєння програмового матеріалу на уроках трудового навчання та результативності обліку навчальних досягнень школярів; відвідування та аналізу уроків, здійснення внутрішкільного контролю.

Освітня галузь «Технологія» представлена в загальноосвітніх навчальних закладах предметами: в середній школі «Трудове навчання», в старшій школі «Технології».

У 2015-2016 навчальному році трудове навчання у 5-9 класах вивчається за двома навчальними програмами:

- у 5-6 класах продовжується впровадження «Програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5—9 класи», програма оновлена і затверджена наказом МОН від 29.05.2015 р. № 585;

- реалізація змісту трудового навчання в 8-9 класах забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» від 27.08.2010 № 1/11-8205.

У 10-11 класах - Навчальна програма. «Технології. 10– 11 класи.» Для загальноосвітніх навчальних закладів; автор А. І. Терещук. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МОН № 1.4/18-Г-339 від 29.06.2010).

Якість шкільної освіти з трудового навчання безпосередньо залежить від кваліфікація вчителів. У вивчених навчальних закладах району трудове навчання викладають 10 вчителів, 9 з них мають вищу фахову освіту, 1 педагог - бакалавр.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 3 вчителя (30%), а саме: Цісар Тетяна Петрівна (Деражнянський НВК №3, ліцей), стаж роботи 34 роки, Гармазій Віктор Миколайович (Яблунівський НВК), стаж роботи - 31 рік та Звірок Василь Павлович (Деражнянський НВК №3, ліцей), стаж роботи 36 років. Перша кваліфікаційна категорія встановлена - 2 ( 20 %) учителям, а саме: Саковській Людмилі Анатоліївні (Галузинецький НВК), стаж роботи 16 років, П’ясецькому Анатолію Леонідовичу (Зяньковецький НВК), стаж роботи 34 роки. Друга кваліфікаційна категорія встановлена - 4 ( 40 %) учителям: Лободі Майї Володимирівні (Богдановецький НВК), стаж роботи 15 років; Павлікевич Оксані Вікторівні (Нижнянський НВК), стаж роботи 10 років; Локтіонову Олександру Анатолійовичу (Вовковинецька ЗОШ), стаж роботи 11 років і Янковській Вікторії Євгенівні (Вовковинецька ЗОШ), стаж роботи 7 років. З 8 тарифним розрядом – 1 вчитель - Завадській Галині Михайлівні (Явтухівський НВК), стаж роботи 2 роки.


Віковий склад вчителів: • до 30 років 1

 • від 30 до 40 років 4

 • від 40 і більше років 5

Усі вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання трудового навчання у 2015-2016 навчальному році. Календарно-тематичне планування вчителів складено з врахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення, у них передбачена необхідна кількість практичних та контрольних робіт. Наявна необхідна нормативно-правова документація, інструкції, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Поурочні плани вчителями складаються постійно, відповідають темі уроку календарного планування. Під час аналізу поурочних планів учителів простежується розвиток самостійності мислення учнів, формування розвивальних якостей, використання резерву виховного навчання, диференційований підхід та розвиток творчої особистості в процесі навчання. Вчителі ведуть плани згідно з методичними вимогами та рекомендаціями щодо складання і ведення поурочних планів – указують тему, номер уроку, мету (навчальну, розвиваючу, виховну), обладнання уроку. Структура уроку визначена відповідно його типу, простежуються форми та методи, які використані вчителями протягом уроку. Заслуговують на увагу плани вчителів трудового навчання Янковської Вікторії Євгенівни (Вовковинецька ЗОШ І-ІІІ ст.), Завадської Галини Михайлівни (Явтухівський НВК).

Класні журнали вчителі заповнюють відповідно вимог щодо ведення шкільної документації, відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Записи ведуться в усіх журналах українською мовою чітко й охайно; уроки записуються своєчасно, ведеться тематичний облік знань учнів, достатня накопиченість поточних оцінок упродовж року.

Педагоги постійно підвищують власний фаховий рівень шляхом курсової підготовки, в міжкурсовий період – через обмін досвідом, участь у роботі шкільних та районному методичних об’єднань з актуальних питань теорії, методики і практики педагогічної діяльності, самоосвіту. Це сприяє неперервності професійної освіти, підвищенню теоретичної й методичної підготовки вчителів, розвитку творчості, запровадженню інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання в практику діяльності вчителів трудового навчання.

Результати вивчення свідчать про те, що вчителі трудового навчання навчальних закладів, що вивчалися, мають належний рівень науково-теоретичної підготовки, володіють методикою викладання предмета.

Творчість вчителя та його майстерність визначається не тільки якістю знань учнів в цілому, а й роботі з обдарованими дітьми.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району є постійними учасниками шкільних та районних олімпіадах, крім Нижнянського НВК і Галузинецького НВК. Найкращих результатів досягають такі навчальні заклади: Деражнянський НВК №3, ліцей (вчитель Цісар Т. П., Звірок В. П.), Вовковинецька ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Янковська В. Є.), Яблунівський НВК (вчитель Гармазій В. М.).
Результати ІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2015-2016 навчальному році (обслуговуюча праця):
Результати ІІ етапу олімпіади з трудового навчання у 2015-2016 н. р. (технічна праця):
У навчальних закладах, що вивчались, функціонують оплачувані комбіновані майстерні, а саме у: Яблунівському НВК, Зяньковецькому НВК; оплачувані приміщення для обслуговуючої праці в: Деражнянській ЗОШ І-ІІІст. №1, Деражнянському НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназія та Деражнянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей» імені Героя України Івана Зубкова. Варто відмітити, що в даних закладах у приміщеннях для занять з обслуговуючої праці систематизовані дитячі роботи: проекти, аплікації, вироби прикладного мистецтва (вишивка, в’язані вироби, м’які іграшки), роботи із сірників, бісеру, малюнки.

Необхідно вказати, що у всіх навчальних закладах не все обладнання майстерень функціонує, недостатнє забезпечення інструментами з викладання необхідних модулів, матеріали для проведення занять учителі купують за власні кошти. Тому вчителям доводиться обирати варіативні модулі, виходячи із матеріального забезпечення.

В майстернях та кабінетах трудового навчання необхідно систематизувати навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали та нормативні документи – Явтухівський НВК, поновити згідно вимог журнали інструктажів – Зяньковецький НВК, Вовковинецька ЗОШ І-ІІІ ст.

У Яблунівському НВК, Деражнянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей» імені Героя України Івана Зубкова, Зяньковецькому НВК забезпечено належний рівень викладання предмету, засвоєння учнями знань про об’єкти праці, види трудової діяльності; вчителі Гармазій Віктор Миколайович, Цісар Тетяна Петрівна, П’ясецький Анатолій Леонідович, вони навчають учнів застосовувати отримані знання в проектно-технологічній та інших видах трудової діяльності, використовують різноманітні форми роботи: групову, індивідуальну, мають усе нобхідне навчально-методичне забезпечення до уроків.

У Явтухівському НВК навчальний процес з трудового навчання організовано згідно методичних рекомендацій, проте необхідно більше уваги приділяти проектній діяльності школярів, необхідно вдосконалювати методику організації та проведення уроків, працювати над виготовленням дидактичних матеріалів.

У Нижнянському НВК, Богдановецькому НВК уроки проводяться з використанням інформаційних технологій що є необхідною умовою для формування інформаційних та проектно-технологічних компетентностей та сприяє кращому сприйняттю матеріалу, оптимізації процесу вивчення теми та дає можливість демонстрації прийомів роботи.

В усіх навчальних закладах необхідно забезпечити учнів можливістю працювати за комп’ютером під час уроків трудового навчання, а особливо при вивченні курсу «Технологій» у старшій школі, адже матеріали проектної діяльності старшокласників мають бути виконані у форматі Портфоліо.

В процесі підготовки до уроків трудового навчання неабияку роль відіграє наочність, забезпечення дидактичними матеріалами з вивчення варіативних модулів - зразками виробів, моделей-аналогів, інструкційними, технологічними картками для проведення практичних робіт, додатковою літературою та демонстраційними матеріалами, медіа підтримкою, що дає змогу на достатньому рівні сформувати знання та вміння учнів. Необхідно відмітити, що у Деражнянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей» імені Героя України Івана Зубкова, (Цісар Т.П.) належне дидактичне забезпечення з викладання обраних модулів.

Адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється контроль за станом викладання трудового навчання (згідно плану роботи закладу) шляхом вивчення документації, відвідування уроків, співбесід з учителями тощо, вивчення досвідів (системи) роботи педагогічних працівників. Підсумки вивчення розглядаються на нарадах при директору, на педагогічних радах, методичних об'єднаннях. За результатами розгляду видаються накази:


 • у Деражнянському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ліцей» імені Героя України Івана Зубкова, згідно перспективного і річного планів роботи НВК стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання вивчався в грудні 2011 року. Адміністрацією школи відвідано та проаналізовано 11 уроків та захід. Проведено контрольні заміри знань умінь і навиків учнів з предмету. Результати вивчення стану викладання трудового навчання розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів естетично-розвивального циклу в січні 2012 року протокол № 3, де розроблено корекційні заходи щодо усунення недоліків.

Питання стану матеріально-технічного забезпечення викладання предмету, матеріально-дидактичну базу з трудового навчання було розглянуто на нараді при директорі, протокол №8 від 18 листопада 2011 року.

Схвалено досвід роботи Цісар Тетяни Петрівни з проблеми «Інноваційні методи естетичного виховання як один із шляхів модернізації уроків трудового навчання».

Тетяна Петрівна учасник районного та шкільного методичного об’єднання, учасник ярмарки педагогічних інновацій, переможець районного конкурсу «Вчитель року 2007» в номінації «Трудове навчання».

Її учні переможці та призери районних та учасники обласних олімпіад, переможець етнографічного конкурсу «Україна вишивана», щорічні учасники огляду художньої самодіяльності. В кабінеті обслуговуючої праці наявна посадова інструкція вчителя трудового навчання, затверджена директором НВК 15.06.2015року, календарно-тематичне та поурочне планування, оформлене відповідно до чинних вимог, паспорт кабінету, акт-дозвіл на проведення занять, інструкції з безпеки життєдіяльності, журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, план роботи кабінету, інструкції до виконання практичних робіт завірені директором НВК наказ 01.09. 2015 року.

В кабінеті є навчально-методична література, матеріали для вимірювання стандартів освіти (тести, завдання, диктанти, тренувальні вправи, навчально-наочні посібники, таблиці, роздавальний матеріал, навчально-методичні комплекти: матеріали олімпіад, профорієнтаційні матеріали, методичні рекомендації, щодо викладання навчального предмета, тематика творчих робіт з предмета, творчі напрацювання учнів, робота з обдарованими учнями.

Завідування кабінетом обслуговуючої праці оплачується.

Звірок Василь Павлович – читає трудове навчання в НВК перший рік.

В комбінованій майстерні наявна посадова інструкція вчителя трудового навчання, затверджена директором НВК 15.06.2015року, календарно-тематичне та поурочне планування, оформлене відповідно до чинних вимог, паспорт кабінету, акт-дозвіл на проведення занять, інструкції з безпеки життєдіяльності, журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, план роботи кабінету, інструкції до виконання практичних робіт завірені директором НВК 01.09. 2015 року.

Матеріально-технічна база комбінованої майстерні для проведення уроків трудового навчання застаріла. Нобхідно доукомплектувати комбіновану майстерню необхідним знаряддями та навчальним матеріалом.

Завідування майстернею оплачується. • В Яблунівському НВК згідно перспективного планування і річного плану роботи, вивчалося питання «Про вивчення системи роботи вчителя трудового навчання Гармазія Віктора Миколайовича», наказ №31 від 27.02.2014 року. В ході вивчення відвідувалися уроки, виховні заходи, перевірялись поурочні, календарні плани, проводилися індивідуальні бесіди. В процесі вивчення системи роботи вчителя, з’ясовано, що педагог викладає навчальний предмет ясно, науково, обґрунтовано, доступно, враховуючи логіку побудови структури уроку, індивідуальні властивості школярів. Вчитель застосовує у власній педагогічній діяльності дидактичні, рольові ігри, проводить нестандартні уроки. Віктор Миколайович поєднує тему уроку з попередніми і наступними уроками, використовує міжпредметні зв’язки, використовує індивідуальну та групову форми роботи; формує пізнавальні інтереси учнів, розвиває допитливість, уяву, творчість, використовуючи оптимальні форми і методи навчання: інформаційно-пошуковий, дослідницький, проблемний; раціонально використовує наочність, технічні засоби навчання, роздатковий, дидактичний матеріал.

У своїй діяльності, як вчитель трудового навчання, Віктор Миколайович вбачає основним завданням підготовку школяра до трудової діяльності у різних сферах народного господарства. Це завдання повинно здійснюватись в процесі всієї навчально-виховної роботи школи, але особлива роль в його розв’язанні належить системі спеціальної роботи з трудового навчання, вихованні і профорієнтації учнів.

Пріоритетами роботи цього вчителя є: • Індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу

 • Розвиток критичного мислення, як засобу саморозвитку, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для будь яких видів виробничої діяльності.

Для досягнення поставлених завдань Віктор Миколайович використовує: проектно-технологічну систему трудового навчання і ставить на уроках за мету засвоєння знань про стан виробничого проектування та про основи проектування у сферах виробництва, формування практичних умінь та навичок щодо обґрунтування основних ознак проектної діяльності та аналізу проектів за різноманітністю, виховує культуру праці, інтерес до професії регіону.

Під час проведення уроків з трудового навчання педагог втілює інтерактивний метод навчання шляхом проведення презентацій готових виробів та їх демонстрації. Основою трудового навчання є теоретична і практична підготовленість учнів до творчого застосування знань і вмінь, навичок у навчальній і трудовій діяльності. Творчі завдання, на відміну від традиційних, розрахованих на репродуктивність, вимагають від учнів не просто відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого.Керівництвом навчальних закладів здійснюється внутрішкільний контроль, керівники та заступники відвідують уроки учителів, проте слід надавати більше практичних рекомендацій з організації навчального-процесу на уроках трудового навчання, методики викладання, організації самостійної діяльності школярів.

 • У Зяньковецькому НВК вивчався стан викладання трудового навчання у 2014 році, про що свідчить наказ директора школи від 18.02.2014 р. № 15. Адміністрацією школи відвідано та проаналізовано 12 уроків. Вивчалася документація: календарні та поурочні плани, класні журнали, перевірено ведення учнівських практичних робіт.

 • У Богдановецькому НВК стан вивчення трудового навчання вивчався у 2015 році, про що свідчить наказ директора школи від 12.05.2015 року № 57.

 • У Вовковинецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Явтухівському НВК уроки трудового навчання відвідуються та аналізуються адміністрацією, але на даний час питання про стан викладання трудового навчання не узагальнювалося.

З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання у 6, 7, 8-х класах були проведені контрольні роботи. Контрольними роботами було охоплено 227 учнів, із них 90 учнів 6 класу, 64 учнів 7 класу та 73 учні 8 класу.
Контрольні роботи були складені у формі тестів відкритого типу та завдань з відкритою розгорнутою відповіддю за матеріалами чинної навчальної програми й розраховані на виконання впродовж одного уроку. Результати узагальнені та подані у таблиці:

Рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання 6, 7, 8клас

№п/п

Школа

Якісний показник

Клас

Писало роботу

Рівні навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

К-тьучнів

%

К-тьучнів

%

К-тьучнів

%

К-тьучнів

%

1

Деражнянський НВК І-ІІІ ст. №3, ліцей


84%

6

37

0

0

6

16

14

38

17

46

80%

7

30

0

0

6

20

12

40

12

40

92%

8

26

0

0

2

8

12

46

12

46
по школі

85%
93

0

0

14

15%

38

40%

41

45%

2

Вовковинецька ЗОШ І-ІІІ ст.


81%

6

26

0

0

5

19

11

41

10

40

86%

7

14

0

0

2

14

10

72

2

14

73%

8

30

0

0

8

27

10

33

12

40
по школі

80%
70

0

0

15

20%

31

45%

24

35%

3

Галузинецький НВК І-ІІ ст.75%

6

4

1

25%

0

0

2

50%

1

25%

0%

7

3

1

33%

2

67%

0

0

0

0

80%

8

5

1

20%

0

0

2

40%

2

40%

по школі

56%
12

3

25%

2

15%

4

31%

3

25%

4

Явтухівський НВК І-ІІ ст.

50%

6

2

0

0

1

50

1

50

0

0

50%

7

4

0

0

2

50

2

50

0

0

50%

8

2

1

50

0

0

1

50

0

0
по школі

50%
8

1

13%

3

37%

4

50%

0

0

5

Зяньковецький НВК І-ІІІ ст.


75%

6

4

0

0

1

25

3

75

0

0

100%

7

7

0

0

0

0

6

86

1

14

71%

8

7

0

0

2

29

4

57

1

14

по школі

82%
18

0

0

3

18%

13

72%

2

10%

6

Нижнянський НВК І-ІІ ст.

84%

6

9

0

0

1

16%

6

64%

2

20%

100%

7

3

0

0

0

0

2

67%

1

33%

100%

8

3

0

0

0

0

2

67%

1

33%
по школі

93%
15

0

0

1

7%

10

67%

4

26%

7

Богдановецький НВК

100%

6

8

0

0

0

0

3

38%

5

62%

100%

7

3

0

0

0

0

3

100%

0

0

-

8по школі

100%
11

0

0

0

0

6

55%

5

45%

Якісний показник навчальних досягнень учнів Деражнянського району за результатами моніторингового дослідження

Із 227 учнів Деражнянського району, які писали контрольну роботу з трудового навчання, на початковому рівні оволоділи знаннями 4 учнів (1%), на середньому 38 учнів – (17%), достатньому 106 учнів (47%), високому 79 учнів (35%).

Із 90 учнів 6 класів, які писали контрольну роботу, на початковому рівні оволоділи знаннями 1 учень (1%), на середньому 14 учнів – (16%), достатньому 40 учнів (44%), високому 35 учнів (39%).

Із 64 учнів 7 класів, які писали контрольну роботу, на початковому рівні оволоділи знаннями 1 учень (1%), на середньому 12 учнів – (16%), достатньому 35 учнів (44%), високому 16 учнів (39%).

Із 73 учнів 8 класів, які писали контрольну роботу, на початковому рівні оволоділи знаннями 2 учні (3%), на середньому 12 учнів – (16%), достатньому 31 учнів (43%), високому 28 учнів (38%).
Типовими помилками учнів є :


 1. прогалини у термінології ;

 2. невміння структурувати матеріал, ясно, чітко і послідовно його викладати у письмовій формі;

 3. слабкі уміння аналізувати та порівнювати об’єкти.


Висновки та рекомендації:

Для проведення уроків трудового навчання на високому методичному рівні вчителям необхідно звернути увагу на раціональне використання кожної хвилини уроку, для мотивації навчальної діяльності доцільно використовувати більше цікавих фактів, інформації пізнавального характеру, матеріали з народознавства, звичаї рідного краю, кросворди, загадки, презентації, відеоролики тощо; при поясненні теми уроку обов’язково демонструвати зразки виробів та правильність виконання прийомів за допомогою схем, таблиць, інструкційних карток; розвивати вміння учнів працювати самостійно, але обов’язково корегувати правильність виконуваних операцій, аналізувати помилки учнів. Урок має показувати зв’язок у системі вчитель-учень, тому постійно необхідно використовувати розповіді, опитування, бесіди, активні методи навчання, щоб школярі привчалися до культури спілкування, культури поведінки, культури праці. Обов’язково акцентувати увагу та слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог. На уроках з трудового навчання 75% робочого часу має займати практична робота, особливу увагу необхідно звернути на використання спеціальної термінології та дотримання послідовності технологічних операцій. Потрібно вдосконалити систему запису в навчальних зошитах, забезпечити можливість їх ефективного використання під час відповідей та роботи над проектом. Дотримуватись вимог щодо оформлення проектної документації учнів.

Вчителям варто активізувати роботу зі здібними учнями, вести цілеспрямовану підготовку таких учнів до участі у предметних конкурсах.

Також, з метою активізації пізнавальної та трудової діяльності, необхідно постійно оновлювати виставкові експозиції виробами та творчими проектами школярів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка