Довідка про стан методичної роботи в зош №5 лютий 2012 рокуСторінка1/5
Дата конвертації04.03.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5

Довідка про стан методичної роботи в ЗОШ №5

лютий 2012 року


На виконання наказу управління освіти «Про державну атестацію ЗОШ №5» завідуючим інформаційно-методичним центром з 26 жовтня по 15 листопада 2011 року здійснено вивчення та аналіз стану методичної роботи у загальноосвітній школі №5 міста Новограда-Волинського. Довідку складено на підставі вивчення документів, бесід з адміністрацією школи та вчителями, аналізу матеріалів інформаційно-методичного центру.

Реферомування освітньої галузі в Украні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процессу.

Головна мета методичної роботи в ЗОШ №5 – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Реферомування освітньої галузі в Украні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Адміністрація ЗОШ №5 ступенів усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат починається в школі.

Головна мета науково-методичної роботи в ЗОШ №5 – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Серед завдань:

- використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;- активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду;

- розвиток творчої активності педагогічних працівників;

- участь у експериментально-дослідній роботі;

- поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів;
Керівництво закладу, представляє собою команду ініціативних, досвідчених педагогів -директор та два заступники мають вищу педагогічну освіту:

Директор - Капчинська Лариса Антонівна, вчитель англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист. Педагогічний стаж – 27 років.

Заступник директора з навчально – виховної роботи – Франчук Наталія Володимирівна, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель. Педагогічний стаж – 21 рік.

Заступник директора з виховної роботи – Захарова Ольга Анатоліївна, вчитель української та англійської мови першої кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж - 20
Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, школі, для забезпечення навчально - виховного процесу, якісного виконання навчальних планів і програм, впровадження Держаних стандартів освіти. В основі організації методичної роботи діагностика потреб, щорічне здійснення аналізу якісного складу педагогічних кадрів. Відповідно до штатного розпису проведено добір керівних кадрів. Підготовча робота адміністрації школи була спрямована на аналіз якісного складу вчителів та їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, стану календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм. Станом на 01.09.2011р. в школі працює 31 педагогічний працівник.
Якісний склад педагогічного колективу такий:

а) за рівнем освіти

- мають вищу педагогічну освіту – 29;

- мають незакінчену вищу освіту (бакалавр) – 1;

- мають середню спеціальну освіту – 1.
б) за педагогічним стажем

- молоді спеціалісти – 3;

- мають педагогічний стаж до 10-ти років – 6;

- мають педагогічний стаж до 20-ти років – 7;

- мають педагогічний стаж понад 20-ть років – 17.


в) за рівнем кваліфікації

- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії –12;

- спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – 9;

- спеціалісти другої кваліфікаційної категорії –2;

- спеціалісти – 6;

- вчителі – методисти – 1;

- старші учителі – 8;

- мають звання «Відмінник освіти України» -
г) віковий склад

- до 30 років - 6 чол.;

- 31-40 років - 8 чол.;

- 41-50 років - 7 чол.;

- 51 -55 років - 3 чол.;

- понад 55 років - 7 чол.

Адміністрація школи приділяє увагу роботі з забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації(стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо). Планування роботи навчального закладу передбачає створення необхідних умов для підвищення фахової майстерності вчителів.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи. Адміністрацією школи здійснюється: планування засідань методичної ради, планування роботи методичних об’єднань, предметних комісій, Школи молодого вчителя. При плануванні метод роботи передбачаються три форми: колективна, групова, індивідуальна. Пріоритетними напрямками роботи з педагогічними кадрами в ЗОШ №5 є забезпечення умов для зростання і творчого розвитку педагогів, спонукання до науково-дослідницької та експериментальної роботи, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та нових освітніх технологій.Основні завдання організації методичної роботи щорічно оновлюються та конкретизуються у наказі про організацію методичної роботи:

- Створення умов для підвищення науково – методичного та фахового рівня педагогічних працівників і рівня інформаційної компетентності

- Сприяти розвитку абнотивності вчителя

- Впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу

- Організація експериментально – дослідницької роботи вчителів

- Сприяння самоосвіті педагогічних працівників.

- Удосконалення форм методичної роботи.
В основі змісту методичної роботи у колективі керівники школи полягають види роботи:

- вивчення нормативних документів щодо діяльності закладів освіти, які коректують та вдосконалюють науково – методичний та фаховий рівень освітньої діяльності педагогічних працівників.

- вивчення та впровадження в освітній процес перспективних освітніх технологій.

- ознайомлення з передовим педагогічним досвідом

- ознайомлення з кращими надбаннями педагогічної науки

- обмін досвідом в межах педагогічного колективу

- максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.
Організація науково-методичної роботи організована навколо проблемних питань, над яким працює заклад (2006-2011рр.):

- створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителя і учня;

- правове та превентивне виховання учнів – необхідна умова виховання свідомого громадянина;

- використання в навчально-виховному процесі освітніх, проективних, інформаційних та інтерактивних технологій;

- громадсько активна освіта.
Серед найбільш результативних форм методичної роботи у закладі, які відмічають педагоги:

1. Науково-методичні семінари:

2. Методичний тиждень «Перспективні освітні технології в навчальному процесі».

3. Організація роботи творчих груп за конкретними напрямками («Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»; «Розвиток критичного мислення»; «Інтерактивні форми навчання»; «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»; «Розвиток критичного мислення»; «Проективні технології навчання»);

4. Психолого-педагогічні семінари-практикуми :

5. Педагогічні дебати та дискусії:

«Міжпредметність як сучасний принцип освіти».

- «Шляхи формування позитивного іміджу навчального закладу»;

- «Педагогіка успіху».

6. Шкільні фестивалі педагогічних та учнівських проектів.

7. Ділова гра « Методи та прийоми оцінювання знань учнів».

8. Семінари-тренінги («Проектна культура педагога» з використанням форм та методів інтерактивного навчання; «Компетентний учитель»).

9. Майстер-клас для вчителів початкової школи «Організація диференційованого навчання».

Інші
Позитивною особливістю організації методичної роботи у школі є реалізація методичної роботи для членів адміністрації. Це семінари практикуми:

- «Методика організації ефективного внутрішкільного контролю»;

- «Соціально-психологічні проблеми управління школою»;

- «Вплив емоційного стану вчителя на якість викладання»;

- «Поняття ефективного менеджменту в управлінській діяльності»;- «Моніторинг якості освіти»
Особливе значення щодо удосконалення форм та методів методичної роботи займають творчі поїздки представників педагогічного колективу з метою обміну педагогічним досвідом. Найбільш вдалими були тематичні поїздки:

 • «Створення умов для творчого розвитку особистості» (ЗОШ І-ІІІ ст. №27, м. Рівне);

 • «Організація наукової та проективної роботи з учнями» (педагогічний ліцей, м. Житомир);

 • «Робота школи повного робочого дня» (ліцей «Поділ», м. Київ)

 • «Ознайомлення з роботою школи інноваційного типу» (ліцей «Консул», м. Київ).

 • «Ознайомлення з системою роботи закладу інноваційного типу» (природничо-науковий ліцей №147,м. Київ).

 • Участь вчителів початкових класів у семінарі «Дні початкової школи» (м.Київ).

 • Поїздка з метою обміну педагогічним досвідом з питання: «Досвід організації профільного навчання» (Києво-Святошинська гімназія,м. Київ).

Члени педагогічного колективу беруть активну участь у творчих поїздках освітян в місто Коростень, Львів, Тернопіль, Київ інші.
Педагоги школи відмічають корисність та цікаву форму проведення за підтримки ІМЦ у ЗОШ №5 творчих зустрічей, семінарів :

 • Управлінські студії, Галіцина Л., Шатохіна О.К. (НАПН, «Шкільний світ»)

 • Практикум Вірковського А.П. (ЖДУ)

 • семінар Єрмакова І.Г. (НАПН)

 • Тараненко К.В. «Громдсько активна школа» (фонд «Україна 3000»).

 • Засідання творчої групи вчителів міста які впроваджують особистісно зорієнтоване навчання під керівництвом А.М. Фасолі (НАПН)

 • Семінар-презентація мультимедійних засобів навчання за участю Г.Л. Бійчук (НАПН)

 • психолого-педагогічний тренінг «Сучасний урок» під кер. Професора Миколаївського ДУ В.Д.Шарко.


Сприяє підвищенню фахового рівня вчителів організація та проведення за план роботи ІМЦ засідань міських методичних об’єднань, міських семінарів-практикумів вчителів предметників :

 • Математики «Єдність процесу виховання т навчання з використанням інтерактивних технологій на уроках математики».

 • Заступників директорів з виховної роботи «Формування духовних основ особистості засобами мистецтва».

 • Вчителів української мови та літератури «Українська мов та література в системі національного виховання»;

 • Вчителів етики «Розвиток критичного мислення на уроках етики»;

 • Ввчителів ОБЖ та основ здоров’я.

 • «Захист Вітчизни» на тему «Військово-патріотичне виховання в системі громадянського виховання»;

 • Англійської та німецької мов «Проективна діяльність при вивченні іноземних мов».

 • Хімії з теми «Формування інтелекту успіху на уроках хімії»;

 • Обслуговуючої праці.

За узагальненим висновком учасників міських семінарів особливістю їх проведення у ЗОШ №5 є організованість, конкретність та результативність. Саме тому інформаційно-методичним центром з кожним роком, враховуючи ініціативу адміністрації, колектив школи все більше залучається до участі в обласних та Всеукраїнських семінарів, конференцій, педагогічних фестивалів. Так на базі ЗОШ №5 проведено:

 • Всеукраїнську науково – практичну конференцію «Проектна діяльність як засіб компетентісної освіти». 2009 р.

 • Фестивальний майданчик ІІ Всеукраїнський фестиваль «Мій особистісно зорієнтований урок». 2011 р.


Обласні семінари з питань

 • Роботи бібліотекарів. 2009 р.

 • Організації інклюзивної освіти. 2010 р.

Кожен методичний захід у ЗОШ №5 має практичне спрямування на конкретні дії з впровадження інноваційних технологій в управління закладом, у навчальний процес, покращення інформаційного забезпечення діяльності закладу.
Організація системи методичної роботи відслідковується за схемою вирішення методичних проблем від реально існуючих перепон у роботі педагогів (діагностика, обговорення, аналіз) до оцінки виконаної роботи (моніторинг, підведення підсумків). Про це говорить тематика педагогічних рад та комплекс методичних заходів у ЗОШ №5:

2005-2006 навчальний рік:

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Стратегічні напрямки розбудови освітньої установи. Затвердження програми.

2. Створення умов в закладі освіти для розвитку творчої особистості в навчальному закладі.

3. Шляхи удосконалення системи виховної роботи в школі.

МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Науково-методичні семінари:

- «Інновації в педагогіці»;

- «Сучасний урок».

2. Методичний тиждень «Перспективні освітні технології в навчальному процесі».

3. Організація роботи творчих груп:

- «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»;

- «Розвиток критичного мислення»;

- «Інтерактивні форми навчання»

4. Міський семінар з математики «Єдність процесу виховання т навчання з використанням інтерактивних технологій на уроках математики».

5. Міський семінар заступників директорів з виховної роботи «Формування духовних основ особистості засобами мистецтва».

6. Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі при Центральному інституті післядипломної освіти в м. Києві з теми «Моніторинг освітньої діяльності навчального закладу».

7. Участь вчителів школи у програмі «Intel – навчання для майбутнього».
2006-2007 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Сучасний урок. Підходи до його підготовки та проведення. Зовнішня і внутрішня організація уроку.

2. Міжпредметність як сучасний принцип освіти.

3. Гуманізація виховної роботи з учнями як необхідна умова звернення до особистості учня, шлях розвитку його творчого потенціалу.

4. Роль шкільного компоненту в підвищенні якості знань, доступу учнів до якісної освіти.
МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Психолого-педагогічні семінари-практикуми:

- «Технологічне забезпечення особистісно орієнтованого навчання»;

- «Інтеграція навчання як необхідна умова подолання труднощів у навчанні».

2. Організація роботи творчих груп:

- «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»;

- «Розвиток критичного мислення»;

- «Інтерактивні форми навчання»;

- «Проективні технології навчання».

3. Семінари-практикуми для членів адміністрації:

- «Методика організації ефективного внутрішкільного контролю»;

- «Соціально-психологічні проблеми управління школою»;

- «Поняття ефективного менеджменту в управлінській діяльності».

4. Науково-практична конференція «Формування іміджу сучасної школи як ресурс її успішного розвитку».

5. Педагогічні дебати «Міжпредметність як сучасний принцип освіти».

6. Педагогічні дискусії:

- «Шляхи формування позитивного іміджу навчального закладу»;

- «Педагогіка успіху».

7. Шкільний фестиваль педагогічних та учнівських проектів.

8. Міські семінари:

- вчителів української мови та літератури «Українська мов та література в системі національного виховання»;

- вчителів етики «Розвиток критичного мислення на уроках етики»;

- вчителів ОБЖ та основ здоров’я.

9. Поїздки з метою обміну педагогічним досвідом з питань:

- «Створення умов для творчого розвитку особистості» (ЗОШ І-ІІІ ст. №27, м. Рівне);

- «Організація наукової та проективної роботи з учнями» (педагогічний ліцей, м. Житомир);

- «Робота школи повного робочого дня» (ліцей «Поділ», м. Київ)

- «Ознайомлення з роботою школи інноваційного типу» (ліцей «Консул», м. Київ).

10. Участь у роботі семінару під керівництвом Вірковського А.П. та Єрмакова І.Г.

11. Участь у міській та обласній виставках педагогічної творчості «Сучасна освіта».
2007-2008 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Моніторинг якості освіти як ефективний засіб підвищення якості навчання.

2. Інноваційна діяльність навчального закладу. Готовність до її здійснення.

3. Громадянське виховання як один з елементів виховання повноцінної особистості.


МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Методичні практикуми:

- «Взаємодія учня і вчителя у площині проектної діяльності»;

- «Освітні технології»;

- для вчителів початкових класів «Азбука проектної діяльності»;

- «Система тестового контролю»

2. Організація роботи творчих груп:

- «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»;

- «Розвиток критичного мислення»;

- «Інтерактивні форми навчання»;

- «Проективні технології навчання»;

- «Робота з обдарованими учнями».

3. Психолого-педагогічні семінари-практикуми:

- «Психологічні основи індивідуального підходу до учнів у процесі навчання»;

- «Науково –методичні основи ефективності сучасного уроку»;

- «Індивідуальні та типологічні особливості пізнавальної діяльності»;

- «Інтеграція навчання як необхідна умова подолання труднощів у навчанні»

4. Семінари-практикуми для членів адміністрації:

- «Соціально-психологічні проблеми управління школою»;

- «Вплив емоційного стану вчителя на якість викладання»;

- «Поняття ефективного менеджменту в управлінській діяльності»;

- «Моніторинг якості освіти»

5. Педагогічна дискусія «Як організувати ефективне профільне навчання в умовах однокомплектної школи».

6. Ділова гра « Методи та прийоми оцінювання знань учнів».

7. Круглий стіл «Гендерна рівність в родині».

8. Декада педагогічної майстерності «Через творчість вчителів до творчості учнів».

9. Ярмарок педагогічних ідей та інновацій «Школа успіху, створення позитивного іміджу школи».

10. Міські семінари:

- з предмету «Захист Вітчизни» на тему «Військово-патріотичне виховання в системі громадянського виховання»;

- з англійської та німецької мов «Проективна діяльність при вивченні іноземних мов».

11. Майстер-клас для вчителів початкової школи «Організація диференційованого навчання».

12. Участь у міській та обласній виставках педагогічної творчості «Сучасна освіта».

13. Участь у міському конкурсі «Вчитель року».

14. Поїздка з метою обміну педагогічним досвідом з питання: «Ознайомлення з системою роботи закладу інноваційного типу» (природничо-науковий ліцей №147,м. Київ).

15. Участь вчителів початкових класів у семінарі «Дні початкової школи» (м.Київ).

16. Участь у психолого-педагогічному тренінгу «Сучасний урок» під кер. В.Д.Шарко.2008-2009 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Створення системи роботи школи, спрямованої на позитивну мотивацію до здорового способу життя.

2. Забезпечення якісної профільної освіти в умовах однокомплектної школи.

3. Про хід реалізації завдань програми «Громадянське виховання».

4. Шляхи формування економічної культури особистості.

МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Методичний тиждень «Панорама відкритих уроків».

2. Організація роботи творчих груп:

- «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі»;

- «Розвиток критичного мислення»;

- «Інтерактивні форми навчання»;

- «Проективні технології навчання»;

- «Робота з обдарованими учнями».

3. Внутрішньоапаратне навчання

- «Соціально-психологічні проблеми управління школою»;

- «Вплив емоційного стану вчителя на якість викладання»;

- «Забезпечення науково-інформаційної бази методичного кабінету»

4. Психолого-педагогічне тестування педпрацівників по визначенню рівня психологічної готовності до науково-пошукової роботи.

5. Створення банку діагностичних карток педагогів школи.

6. Моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів: оволодіння вчителями всіма видами самоаналізу

7. Методичні практикуми:

- «Проект як форма підсумкової атестації, оцінювання проектної діяльності учнів»;

- «Стимулювання позитивного ставлення до навчання»;

- «Інноваційні форми і методи організації роботи педагогічного колективу над проблемною темою»;

8. Проблемні семінари:

- «Підходи до організації роботи над педагогічними проблемами»;

- «Інноваційні форми і методи організаційної роботи над проблемною темою»;

- «Аналіз відповідності якісного і кількісного стану дидактичного матеріалу для багаторівневого навчання»

9. Семінари-практикуми:

- «Науково-методичні основи ефективності сучасного уроку»;

- «Інтернет - ресурси для вчителя».

10. Міські семінари:

- семінар заступників з навчально – виховної роботи «Моніторинг якості освіти» ;

- семінар бібліотекарів.

11. Шкільна педагогічна виставка методичних розробок.

12. Випуск збірників «Методичний альманах», «Педагогічний альманах».

13. Випуск методичних бюлетенів методичних комісій.

14. Участь у міському конкурсі «Вчитель року», «Класовод року».

15. Участь міській, обласній виставках педагогічної творчості.

16. Участь у фестивалі педагогічних проектів «Інноваційний розвиток сучасної школи».

17. Поїздка на виставу «Сучасна освіта України» (м. Київ).
2009-2010 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Проектна діяльність як засіб компетентісної освіти.

2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов, як одна з основних складових підвищення якості освіти.

3. Про хід реалізації Концепції виховної роботи школи з огляду на пріоритетний напрямок виховної роботи школи «Морально-етичне виховання школярів».

4. Про підсумки роботи класів в режимі природничо-математичного профілювання.
МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Семінари-практикуми:

- «Науково-методичні основи ефективності сучасного уроку»;

- «Дослідницька діяльність учителя як складова професійної компетентності».

2. Внутрішньоапаратне навчання:

- «Інноваційні підходи до здійснення управлінської діяльності, інтегрований принцип викладання»;

- «Менеджмент в освітній діяльності»;

- « Соціально-психологічні проблеми управління школою».

3. Методичний практикум «Форми та методи навчання».

4. Методичний вісник «Сучасні технології навчання».

5. Методичний конструктор:

- «Упровадження нетрадиційних освітніх технологій»;

- «Самоаналіз інноваційного уроку»;

- «Стиль роботи та професійне кредо сучасного вчителя».

6. Психолого-педагогічний семінар «Відпрацювання навичок активного слухання у спілкування з дитиною»

7. Семінари-тренінги:

- «Проектна культура педагога» з використанням форм та методів інтерактивного навчання;

- «Компетентний учитель».

8. Міські семінари:

- семінар вчителів хімії з теми «Формування інтелекту успіху на уроках хімії»;

- семінар вчителів обслуговуючої праці.

9. Випуск збірників «Методичний альманах», «Педагогічний альманах».

10. Шкільний конкурс-захист педагогічних проектів.

11. Педагогічне проектування. Семінар вчителів-предметників та вчителя 4 класу «Наступність – засіб від адаптації».

12. Випуск методичних бюлетенів методичних комісій.

13. Участь міській, обласній виставках педагогічної творчості.

14. Участь Всеукраїнській науково – практичній конференції «Проектна діяльність як засіб компетентісної освіти»

15. Методичний фестиваль «Через творчість вчителів до творчості учнів».

16. Поїздка з метою обміну педагогічним досвідом з питання: «Досвід організації профільного навчання» (Києво-Святошинська гімназія,м. Київ).

17. Поїздка на виставу «Сучасна освіта України» (м. Київ).2010-2011 навчальний рік

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Діяльність педагогічного колективу, спрямована на вирішення проблем навчання обдарованих та здібних дітей.

2. Системний підхід до організації роботи над науково-методичною проблемою.

3. Про хід реалізації Концепції виховної роботи школи з огляду на пріоритетний напрямок виховної роботи школи «Художньо-естетичне виховання школярів».


МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1. Спецкурс «Сценарії нестандартних уроків»;

2. Методичний вісник «Урок у сучасних технологіях»;

3. Семінари – тренінги

- «Вчимося аналізувати урок» з використанням форм та методів інтерактивного навчання;

- для вчителів гуманітарних дисциплін «Виявлення обдарованих учнів та робота з ними на уроці»

4. Методичний практикум для вчителів:

- «Прийоми педагогічної техніки»;

- «Педагогічна робота з розвитку обдарованості дітей»;

- «Вчимося аналізувати урок».

5. Психолого-педагогічні семінари:

- «Особливості роботи з учнями 5-х класів у період адаптації»;

- «Стимулювання позитивного ставлення до навчання».

6. Внутрішньоапаратне навчання:

- «Соціально – психологічні проблеми управління школою»;

- «Поняття ефективного менеджменту в управлінській діяльності».

7. Педагогічні читання «Бар’єри в педагогічному спілкуванні»

8. Методичні оперативки

9. Школа молодого вчителя.

10. Міський семінар-практикум для заступників з виховної роботи.

11. Методична декада «Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість».

12. Випуск збірників: «Методичний альманах», «Педагогічний альманах», «Панорама відкритих уроків».

13. Організація роботи по заповненню діагностичних карток педагогічних працівників.

14. Участь міській, обласній виставках педагогічної творчості.

15. Участь у Всеукраїнському фестивалі «Мій особистісно зорієнтований урок».

5.4. Організація роботи методичних комісій


Всебічний аналіз реалізації методичних заходів та засідань педагогічних рад дозволяє зробити висновок про результативність масових форм методичної роботи у педагогічному колективі.
Інформаційно-методичний центр відмічає значну активізацію діяльності педагогічного колективу з підготовки узагальнення та поширенню авторських розробок, що відслідковується в покращення результативності участі у педагогічних виставках.

2006 – 2007 н.р.

Посібники:

1. Черкасова Л. В. Опорні конспекти з історії України, 5 клас.

2. Сергійчук Л. О. Система уроків з курсу «Етика», 7 клас.

3. Сергійчук Л. О. Система уроків з курсу «Етика», 11 клас.

4. Гуляницька Т. Ю. Система уроків з теми «Опора і рух», 8 клас.

5. Куница Т. М. Стимулюючий посібник учня з хімії, 8 клас

6. Бучинська А. М. Стимулюючий посібник учня з української мови, 6 клас

7. Грозовська А. В. Зошит з логіки, 3 клас

8. Грозовська А. В. Довідник з української мови для молодшого школяра

9. Грозовська А. В. Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів на уроках та в позаурочний час

10. Семчук Т. В. Ваша дитина йде до школи.

11. Поплавська Г. М. Групова та парна робота на уроках читання в початковій школі (розробка серії уроків для 4 класу)

12. Загоруйко Ю. В. Різновиди ритмічної гімнастики.

13. Лук’янчук О. С. Методичні рекомендації: засоби і методи очищення організму з метою оздоровлення.

14. Лук’янчук О. С. Методичні рекомендації по використанню різних варіантів колового тренування на заняттях з фізичного виховання.

15. Маркович О. Е. Авторська програма з курсу «Музикознавство» 1 – 12 класи.

Проекти

1. Капчинська Л. А. Громадсько активна освіта.2. Капчинська Л. А. Гуманітарна експертиза освіти.

3. Колективний проект «Розбудова освітньої установи».

4. Колективний проект «Моя квітуча школа».

5. Куница Т. М. Проект «Стимулюючі посібники учня».

6. Куница Т. М. Проект «Роль хімії в житті суспільства», 11 клас.

7. Грозовська А. В. Проект «Хліб усьому голова», 3 клас.

8. Колективний проект «Мистецький клуб «Сузір’я».

9. Колективний проект «Формування позитивного іміджу школи».

10. Колективний проект «Формула життєвого успіху».

Презентації

1. Проект «Моя квітуча школа».

2. НГО «Мережа навчальних закладів Новограда – Волинського».

3. Авторський проект «Ритмічна гімнастика».

4. Куница Т. М. «Стимулюючі посібники для учнів».

5. Педагогічний проект «Шляхи формування позитивного іміджу школи як складової життєвого успіху».

6. Колективний проект «Формула життєвого успіху».

7. Грозовська А.М. Проект «Хліб усьому голова», 3 клас.

8. Савченко А.А. «Місто, в яке я вірю» (до 750-річчя Новограда-Волинського).

2007 - 2008 н. р.

Посібники

1. Капчинська Л. А., Куница Т. М. Педагогічний альманах.

2. Капчинська Л. А., Куница Т. М. Методичний альманах.

3. Поплавська Г. М. Вранішні настанови.

4. Капчинська Л. А., Савченко А. А., Черкасова Л. В. Наукова робота «Гендерний портрет Новограда – Волинського».

5. Капчинська Л. А., Архитюк А. Я – майбутня лідерка.

6. Черкасова Л. В. Стимулюючий посібник учня 9 класу «Правознавство» .

7. Доброхотова І. А. Система уроків з теми «Будова речовини», 7 кл.

8. Доброхотова І. А. Довідник з основ молекулярно – кінетичної теорії, 10 клас.

9. Тарасенко А. М. Я – майбутній Захисник.

10. Тарасенко А. М. Україна і НАТО.

11. Тарасенко А. М. Служба за контрактом: за і проти.

12. Військово – патріотичне виховання в системі громадянського /витяг з Концепції виховної роботи школи, затвердженої педагогічною радою 30.03.2007 р./

13. Захарова О.А. «Хочу в армію»(Сценарій конкурсно-розважальної програми для учнів 7-11кл.)

Проекти


1. Капчинська Л. А., Савченко А. А. Ласкаво просимо до Новограда – Волинського.

2. Поплавська Г. М. Книга – це велике диво.

3. Еколого – натуралістичний парк.

Презентації

1. Куница Т. М. Проект «Говерла – національний ліцей ділової еліти», 10 клас

2. Савченко А.А. Соціальні компетентності підлітків: порівняльнпий аналіз результатів анкетування школярів України, Німеччини та Польщі.

3. Круглий стіл “Гендерна рівніть в родині”.

4. Куница Т. М. Елітний ліцей «Dream School».

5. Капчинська Л.А., Савченко А.А., Захарова О.А. «Перетворимо парк без культур’я в парк культури та відпочинку».

6. Капчинська Л. А. Welcome to USA.

7. Капчинська Л. А. Welcome to Great Britain.

2008 – 2009 н.р.

Посібники

1. Грозовська А. В. Цікавий урок – запорука успішного навчання (посібник для вчителя початкових класів).

2. Грозовська А. В. Картки з математики, 1 клас.

3. Поплавська Г. М. Читацька зарядка (дидактичні матеріали).

4. Франчук Н. В. Тематичний тестовий контроль знань стереометрія, 10 клас.

5. Куница Т. М. «Кабінет хімії» (методичний посібник завідувача).

6. Колективний проект «Програма з громадянського виховання для учнів 1 - 12 класів».

7. Методичний збірник «Панорама творчих уроків».

8. Капчинська Л. А. Тести з англійської мови.

9. Сергійчук Л. О. Етика: духовні засади (на допомогу вчителю).

10. Куница Т. М. Інтелектуальний клуб «Фортуна» (відкриті засідання).

11. Поплавська Г. М. Інтелектуальний клуб «Чомучки» (відкриті засідання).

12. Захарова О. А.Учнівська республіка «Струна» (проект учнівського самоврядування).

13. Захарова О. А. Сценарії позакласних заходів.

14. Семчук Т. В. Суботня школа.

Проекти


1. Капчинська Л. А. Проект «Створення еколого – натуралістичного парку».

2. Капчинська Л. А., Савченко А. А. Проект «Перетворимо міський парк безкультур’я в

Парк культури та відпочинку».

3. Капчинська Л. А. Савченко А. А. Шульгіна Н. І. Проективна діяльність на уроках та

в позаурочний час при вивченні іноземних мов.

4. Борецька Г. В. Проект «Серветка: на щастя, на долю…»


2009 – 2010 н.р.

Посібники

1. Кульчицька Н.В. «Хвилинки для допитливих на уроках природознавства в 3 – 4 класах».

2. Грозовська А. В. «Хочу все знати», (посібник для вчителя початкових класів).

3. Поплавська Г.М. «На гостину до Грицька Бойка»(дидактичний матеріал з української мови).

4. Семчук Т. В. Використання рухових дій для активізації розумової діяльності молодших школярів.

5. Куница Т. М. Стимулюючий посібник з хімії , 7 клас.

6. Франчук Н. В. Завдання для тематичного оцінювання з математики, 6 клас.

7. Савченко А. А Вчимося вдумливо читати, розуміти прочитане, розмірковувати над прочитаним, оцінювати прочитане, (посібник для вчителя зарубіжної літератури).

8. Доброхотова І. А Збірник самостійних та контрольних робіт з фізики, 7 клас.

9. Доброхотова І. А. Зошит для лабораторних робіт з фізики, 7 клас.

10. ГуляницькаТ.Ю. Збірник тематичних завдань з біології для учнів 9 класу.

11. Сергійчук Л. О. Использование творчества русских писателей и художников на уроках русского языка (часть І).

12. Сергійчук Л. О. Использование творчества русских писателей и художников на уроках русского языка (часть ІІ).

13. Морозюк О. М. Animals (тварини). Стимулюючий посібник з англійської мови.

14. Захарова О. А. Система виховної роботи

15. Захарова О. А. Сценарії позакласних заходів 2009 року.

16. Борецька Г. В. Вишитий рушник – символ України.

17. Лук’янчук О. С. Швидкісно – силова підготовка атлетів.

18. Поліщук В. М. Використання творів живопису на уроках української мови і літератури.

2010-2011 н.р.

Посібники

1. Капчинська Л.А., Савченко А.А., Лавренчук В.М. «Енергозбереження в школі – довготривалий внесок у майбутнє».

2. Франчук Н.В. Завдання для тематичного оцінювання, 5 клас.

3. Лавренчук В.М. Дидактичні матеріали з математики.

4. Куница Т.М. Методичний посібник «Формування інтелекту успіху на уроках хімії».

5. Захарова О.А. Інтеграція у вивченні англійської мови на початковому етапі.

6. Грозовська А.В. Розвиток економічного мислення молодшого школяра.

7. Поплавська Г.М. «Виховуємо патріотів» (збірник інтелектуальних ігор для молодших школярів).

8. Кульчицька Н.В. Цікава математика у 1-2- класах.

9. Меркур’єва Н.О. Створення ситуацій успіху в роботі з першокласниками.

10. Загоруйко Ю.В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичного виховання.

11. Загоруйко Ю.В. «Стань у ряди олімпійців» (система уроків з фізичного виховання).

2011-2012 н.р.

Посібники

1. Франчук Н.В. Розв’язування завдань з алгебри підвищеного рівня складності у 9 класі (за підручником Кравчук В, Янченко Г.)

2. Лавренчук В.М. Завдання для експрес-контролю з математики.

3. Захарова О.А. «Яскраві миті шкільного життя» (збірка сценаріїв виховних заходів).

4. Поплавська Г.М. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів.

5. Капчинська Л.А. Task for Reading Testing.

6. Табакова Н.О. Дидактичні матеріали з української мови на народознавчому матеріалі.

7. Синицька О.А. «Сходинки у країну Читалію» (серія бібліотечних уроків).

8. Синицька О.А. «Мандри сторінками книг» (збірка інтелектуальних ігор).

9. Франчук С.В.

10. Захарова О.А. «Малятам про енергозбереження».

11. Капчинська Л.А., Савченко А.А., Гончаренко О.А. «Абетка енергозберігача».

12. Збірник «Інтелектуально-пізнавальні ігри».

Аналіз наявності у педагогічних працівників школи №5 авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій та ін. дозволяє зробити висновок про достатній рівень цієї роботи в колективі. Адміністрація постійно працює над удосконаленням цього напрямку роботи та залучення до неї максимальну кількість педагогів.
Серед форм індивідуальної роботи можна вказати на результативні:


 • Із новопризначеними молодими спеціалістами проводяться консультації, ознайомлення із правилами та обов’язками, умовами праці, технікою безпеки, із правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відповідно до вимог типового Положення про атестацію педагогічних працівників складається щорічний план атестації, перспективний план атестації та план проходження курсової перепідготовки. Склад атестаційної комісії щорічно оновлюється і затверджується наказом по школі.

Протягом року, відповідно графіку атестації педагогічних працівників, вивчаються та узагальнюється системи і досвід роботи вчителів.

Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки, представляють свій творчий звіт на педагогічних радах, беруть участь у шкільних методичних тижнях, міських методичних заходах.

Проведення атестації не порушується. Конфліктів не було. Атестаційні листи оформляються вчасно, грамотно. Атестаційні матеріали готуються адміністрацією школи компетентно. До встановлення чи підтвердження кваліфікаційної категорії шкільна атестаційна комісія підходить принципово, глибоко обгрунтовуючи своє рішення.

Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводяться щорічно, планово. Згідно перспективного плану проходження курсової перепідготовки вчителі проходіть навчання при обласному інституті після дипломної педагогічної освіти вчасно.

Результативність проходження курсів розглядається і аналізується на засіданнях методичних комісій.


Важливе місце у структурі організації роботи методичної роботи в колективі належить організації діяльності методичних комісій (МК)

Методичні комісії  головна форма науково-методичної роботи школи. В Новоград-Волинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 організовано роботу 5 методичних комісій та школи молодого вчителя.

- методична комісія вчителів гуманітарного циклу;

- методична комісія вчителів природничо-математичного циклу;

- методична комісія вчителів естетично-технологічного циклу;

- методична комісія вчителів початкових класів;

- методична комісія вчителів класних керівників;

Діяльність МК спрямована на вирішення наступних завдань:

- впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- організація експериментально – дослідницької роботи вчителів;

- забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;

- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Відповідно до поставлених перед методичною комісією завдань, робота МК включає:

- проведення засідань МК;

Аналіз протоколів засідань МК дозволяє зробити висновок про їх якісну підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників (діагностику утруднень вчителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб; вдосконалення педагогічної майстерності; розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань); вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду; створення банку даних інноваційних технологій; здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання; наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів; участь в атестації педагогічних працівників).


Заслуговує на увагу поетапність діяльності методичних комісій у школі як передбачає:

1. Теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Серед конкретних форм роботи методичних комісій:

1. Робота МК з питань теорії та методики навчальних предметів.

2. Виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду.

3. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів.

4. Керівництво творчою роботою учнів.

5. Робота наставників з молодими вчителями.

6. Робота динамічних творчих груп.

7. Взаємовідвідування уроків.

8. Огляд методичної, психолого-педагогічної літератури.

9. Проведення відкритих уроків з проблем, які визначені на засіданнях МК.

10. Захист проекту уроку, позакласного заходу.

11. Участь в методичних виставках.

12. Рефлексія своєї діяльності.

13. Орієнтування педагогів на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів учбового процесу.

14. Методичні оперативки.

15. Проведення методичних тижнів.

16. Обмін досвідом.

17. Курсова підготовка та атестація.

18. Творчий звіт.

19. Психолого-педагогічні тренінги.

20. Ділові та рольові ігри.

21. «Круглий стіл».

22. Педагогічні семінари.

Вся робота методичних комісій пронизана практичною направленістю на покращення результативності навчально-виховного процесу. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.

Серед провідних питань, які обговорюються на засіданнях методичних комісій, є:

- стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів у школі;

- методичні рекомендації щодо викладання предметів у поточному навчальному році;

- особливості вчителя і психологічний контакт з школярами;

- майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;

- удосконалення форм роботи з обдарованими та здібними учнями;

- новинки методичної, психолого-педагогічної літератури;

- творча лабораторія вчителів;

- комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;

- оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;

- нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів;

- досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;

- аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;

- досвід творчої діяльності вчителя;

- реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;

- творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;

- виховання вольових якостей характеру в учнів;

- роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів;

- відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя;

- компетентність учителя у вивченні психологічних особливостей учнів та вміння діагностувати їх творчість;

- взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;

- організація творчих справ у класі.

Проблемні теми, над якими працюють методичні комісії ЗОШ І-ІІІ ст. №5.

Методична комісія вчителів гуманітарного циклу.

- Підвищення якості навчання та виховання школярів

- Удосконалення уроків гуманітарного циклу шляхом впровадження особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання учнів

- Організація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення предметів гуманітарного циклу

- Ситуація успіху на уроці як засіб розвитку навчальної активності та самостійності учнів

- Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів


Методична комісія вчителів природничо-математичного циклу.

- Особистісно орієнтоване навчання та рівнево-ступенева диференціація на уроках природничо-математичного циклу.

- Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження

інноваційних технологій

- Впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес

- Розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізація їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів

- Удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми
Методична комісія вчителів естетично-технологічного циклу.

- Розвиток інтелектуально творчої особистості школяра на основі виховання свідомого ставлення до свого здоров’я

- Формування в учнів потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту

- Розвиток соціокультурних компетенцій засобами предметів естетичного і технологічного циклу


Методична комісія вчителів початкових класів.

- Підвищення якості навчання та виховання молодших школярів.

- Шляхи вдосконалення техніки читання

- Розвиток логічного мислення молодших школярів

- Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів

- Розвиток пізнавальної активності учнів

- Формування інтелекту та духовно-емоційної сфери

- Особистісно зорієнтований підхід до навчання молодших школярів


Методична комісія вчителів класних керівників.

- Підвищення ефективності виховного процесу на основі використання проектної діяльності

- Створення необхідних умов для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, формування високої культури розумової праці

- Визначення шляхів покращення співробітництва з учнівським колективом, органами самоврядування сім’ї та школи

- Впровадження прогресивних технологій, методів організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі.

Загальний висновок про вплив роботи предметних методичних комісій (робота із вчителями за результатами моніторингу з базових дисциплін, молодими педагогами та ін.) на підвищення якості навчального процесу діяльності навчального закладу – задовільний.
Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і побажань вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. Разом з тим серед резервів удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами можна вказати на те, що не в повній мірі відповідає вимогам шкільний методичний кабінет. Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід. Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність.

Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, можна зробити висновки, що школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги особливості складу педагогічного колективу, намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи.


Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, можна зробити висновки, що школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги специфіку діяльності педагогічних кадрів школи, намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи.

Пропозиції:

 1. До 1.09.2012 року оформити методичний кабінет відповідно до вимог.

 2. До 1.10.2012 року узагальнити досвід вчителів вищої категорії, вчителів-методистів.

 3. Досвід організації інноваційних форм та методів методичної роботи презентувати на міських семінарах директорів шкіл та заступників директорів з навчально-виховної та методичної роботи.

 4. Оформити і презентувати результативність реалізації проектів.

 5. Ширше залучати до публікацій усіх педагогів з вищою категорією та званнями.

 6. Постійно аналізувати результативність методичних заходів.

 7. Активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях.

 8. Сприяти використанню сучасних інформаційних технологій як одному із важливих шляхів оновлення методичної системи та урізноманітнення форм навчання.

 9. Здійснити конкретні заходи з покращення навчально-матеріальної бази з навчальних предметів.

 10. Опрацювати довідку про стан методичної роботи на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях, визначити шляхи удосконалення методичної роботи та викладання навчальних предметів.


Виконавець:


Ліневич П.К., завідувач інформаційно-методичного центру

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка