Довідка про стан навчально-виховної роботиСкачати 93.22 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір93.22 Kb.
Довідка про стан

навчально-виховної роботи

у дошкільному навчальному закладі № 632

Печерського району міста Києва


З 07.05. до 11.05. 2012 року комісією у складі: Дрофи Т.П., Коробкової А.О., Хижняк Н.С., Наркевич С.С. вивчена навчально-виховна робота в дошкільному закладі; проаналізовано річний план роботи, матеріально-технічне і методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
Методична робота дошкільного навчального закладу спрямована на сприяння особистісного професійного зростання педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій. При визначенні завдань на поточний рік враховані їх сучасність, актуальність, наслідки роботи в минулому навчальному році.

На основі намічених проблем розроблена структура методичної роботи з визначенням законодавчих, організаційних, методичних, соціально-педагогічних чинників та спланована система конкретних заходів, форм роботи з педагогами. Методична робота дошкільного навчального закладу ведеться згідно річного плану роботи, який включає такі розділи: методична робота; робота щодо підвищення професійної майстерності та фахового рівня; інформаційне забезпечення; робота психологічної служби; створення матеріально-технічної бази.

В методичному кабінеті, яким завідує вихователь-методист дошкільного навчального закладу Клименко Жана Петрівна, значна робота проведена в плані добору та систематизації матеріалів методичного кабінету. Для послуг педагогів, оформлені тематичні папки, що містять конспекти з різних розділів програми, матеріали з питань дошкільної освіти, методичні рекомендації, матеріали на допомогу вихователям-початківцям, зразки дидактичних посібників, упорядкована картотека літератури, статей, передового досвіду.

Теми педагогічних рад відповідають завданням річного плану. Всі матеріали до проведення педагогічних рад систематизовані.

Робота щодо підвищення професійної майстерності педагогів включає такі форми роботи як семінари, семінари-практикуми, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації; складено перспективний план проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників та їх атестація. Разом з тим обмежені форми роботи з помічниками вихователів.

Педагоги дошкільного навчального закладу приймають активну участь у різних методичних заходах району.


В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для розвитку мови у дітей. Систематично проводяться різні форми та види роботи: свята, читання поетичних та прозових творів, інсценування казок, відгадування і складання загадок, різні види театрів, з метою розвитку українського мовлення.

В кожній віковій групі є матеріали для роботи з розвитку українського мовлення: дидактичні ігри та вправи, посібники, все cистемтизовано по каталогам. Для формування мовленнєвих умінь і навичок дітей, навчальний заклад забезпечений дитячою художньою та методичною літературою. Всі працівники закладу володіють державною мовою і більшість дітей в дитячому садку спілкуються також українською.

Діти молодшого дошкільного віку розуміють зміст оповідань, віршів та казок, вміють розповідати їх у супроводі дорослого та без нього. Широко використовують український народних фольклор в роботі з дітьми раннього віку. Діти старшого дошкільного віку володіють розмовною побутовою мовою, досить вільно спілкуються з дорослими та однолітками; чітко відповідають на запитання, вміють вести діалог на запропоновані теми; правильно вживають слова в реченні, користуються різними за будовою реченнями.

Але разом з тим, потрібно більше приділяти уваги розвитку зв’язного мовлення дошкільників, поповнювати словник новими словами, стимулювати вживання художньо-виразних засобів. Недостатньо у дітей сформовані навички описового мовлення, розповіді з власного досвіду.

Планується і проводиться робота з дітьми щодо засвоєння елементарних математичних понять під час занять та індивідуальної роботи дітей. Для цього на заняттях використовуються дидактичні ігри та вправи, розроблено посібники, які допомагають дітям оволодіти математичними знаннями, уміннями та навичками.

Вихователі виконують програмові вимоги з математики: діти мають уявлення про число, наочно-чуттєві уявлення про геометричні фігури, первинні вміння вимірювати величину предметів; орієнтуються в просторі та в часі.

Важливо правильно поєднувати словесні, наочні та практичні методи і прийоми, використання таких методів, як створення ігрових та проблемних ситуацій для кращого засвоєння матеріалу математичного змісту. На заняттях більш широко використовувати фронтальні форми роботи, раціонально використовувати час завдяки вдало підібраним методам і прийомам.
В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для роботи з дітьми з фізичного виховання. ДНЗ має пристосований спортивний зал, який укомплектований спортивним інвентарем, обладнанням, атрибутами. Всією роботою з фізвиховання дітей керує інструктор та Клименко Жанна Петрівна, які розробили методичні рекомендації для вихователів по плануванню і проведенню занять з фізкультури на повітрі, сітки рухливих ігор, систематизувала рухливі ігри для кожної вікової групи.

Згідно плану роботи в усіх вікових групах щоденно проводяться різні форми роботи з фізичного виховання: заняття, індивідуальна робота, після денного сну проводиться комплекс гігієнічних вправ, ходіння босоніж по спеціальній ванночці (масаж ніг) , спортивні свята та розваги, фізкультурні паузи та фізичні хвилинки. Ранкова гімнастика, заняття з фізичного виховання проводиться вчасно, згідно режиму дня. Для дітей старшого віку плануються щотижневі піші переходи.

В дошкільному навчальному закладі проводяться загальні та спеціальні загартовуючи заходи. Кожна спальна кімната обладнана іонізатором повітря.

Діти володіють культурно-гігієнічними навичками, здійснюють контроль за додержанням особистої гігієни.

Проводиться спільна з батьками діяльність по підготовці та проведенню спортивних заходів: свят, розваг, відкритих занять з фізичного виховання для батьків.
Робота по ознайомленню з природою проводиться планово і систематично. Обладнання педагогичного процессу відповідає вимогам прогарами «Я у Світі». В кожній групі є куточки живої природи, в яких знаходяться календарі погоди і кімнатні рослини, які відповідають віку дошкільників. Вихователі застосовують різні форми роботи з дітьми по ознайомленню з природою: дидактичні ігри, праця в природі, спостереження, індивідуальні бесіди. Разом з тим, слід ширше використовувати в старшій групі такі форм роботи з дітьми, як екскурсії та пошуково-дослідницьку діяльність(досліди).

В дітей сформовані елементарні знання про живу і неживу природу, вміють пояснювати найпростіші взаємозв’язки між предметами і явищами природи. В групах є художня і методична література для вихователів, та посібники по ознайомленню з природою.


В дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для образотворчої діяльності дошкільників. Педагогічний процес з образотворчої діяльності обладнаний предметами декоративно-прикладного мистецтва, скульптурами малих форм, ілюстраціями. Дошкільників знайомлять з декоративними розписами, вихователі допомагають їм розуміти і естетично сприймати навколишній світ. Вихователі прилучають дошкільників до культури свого народу, вчать бачити прекрасне в народному мистецтві.

В малюванні вихователі використовують як традиційні так і нетрадиційні техніки малювання (кляксографія, долонькою, пальчиком, трафарети, штампи тощо). Діти володіють прийомами ліплення і вміють їх застосовувати на практиці. Діти знають основні правила користування художніми матеріалами і інструментами, фарбами, пензлями, графічними інструментами, папером, картоном, пластиліном та ін. В дошкільників є навички роботи з аплікації.

Часто практикуються колективні роботи з малювання, ліплення, аплікації; організовуються виставки кращих дитячих робіт. В дитячому садочку працює кружок з народознавства. Педагогічні працівники мають тісний зв’язок з працівниками музеїв, запрошують їх на майстер-класи де вони вчать дітей виготовляти ляльки-мотанки і прикрашати їх. Діти долучаються до витоків народних ремесел коли займаються писанкарством.

Разом з тим вихователі недостатньо уваги приділяють ознайомленню дітей з картинами українських художників та жанрами, які представляють ці картини.


В групах створені умови для ігрової діяльності дошкільників, які сприяють збагаченню дітей про навколишній світ, знань про предмети і явища навколишнього світу, про свою країну та традиції і звичаї свого народу.

В кожній віковій групі належним чином оформлені ігрові осередки: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, театралізовані. Значне місце в роботі з дітьми займають дидактичні та інтелектуальні ігри, які використовуються вихователями, як з навчальною метою, так і на закріплення набутих знань, а також для розвитку психічних процесів дітей. Відповідно до програмових вимог, в кожній групі поступово збагачується тематика сюжетно-рольових ігор. Діти вміють грати в дидактичні і розвивальні ігри, розуміють суть гри і знають правила. Дидактичні ігри виготовлені по всіх розділах програми, є каталоги на всі ігри та матеріали.

Діти старшої групи вміють організовувати гру, дотримуються правил, розподіляють самостійно ролі між собою, але їм ще важко здійснювати рольове спілкування. Вихователі не завжди дотримуються методичних рекомендацій щодо підготовки до сюжетно-рольової гри.

Протягом дня вихователі планують рухливі ігри, але слід більш уваги приділяти українські народні, не в достатній кількості хороводних та календарно-обрядових ігор.


Створені умови для музичного виховання ( музичний зал, музичні дитячі інструменти, дидактичні ігри та посібники з даного розділу). Робота планується та проводиться систематично. Відповідно до вимог програми проводяться музичні заняття, індивідуальна робота, вечори розваг, свята. Тривалість і структура музичних занять, послідовність кожної частини відповідає методичним рекомендаціям, завдання підбираються відповідно віку дітей.

Під час занять музичний керівник використовує різні методи та прийоми навчання. При плануванні враховують відповідність програмового змісту віковим вимогам програми „Я у Світі”. Скоординована робота музичного керівника з вихователями усіх груп під час проведення різних видів роботи з музичного виховання.


В дошкільному закладі створені належні умови для організації та проведення трудової діяльності дітей: є необхідна кількість знаряддя праці, застосовують безпечні прийоми роботи. У дітей виховують почуття гордості за власні успіхи. Вони вміють розподіляти обов’язки при виготовленні спільного виробу. Вихователі систематично дають знають знання і виховують повагу до людей різних професій.

З метою реалізації завдань з трудового навчання вихователі використовують чергування, доручення, працю в природі, колективну працю. Але недостатньо діти володіють безпечними та економічними прийомами роботи; не завжди самостійно підтримують порядок на робочому столі; не завжди можуть уміло розподілити обов’язки при виготовленні спільного виробу.


Робота з батьками спланована в річному плані дошкільного закладу. Проводяться такі, форми роботи, як: батьківські збори, круглі столи та засідання батьківського комітету, спільні свята та розваги. В дошкільному закладі проводяться дні відкритих дверей для батьків. Вихователі проводять з батьками консультації та індивідуальні бесіди.

В дошкільному закладі працює піклувальна рада, яка допомагає колективу дітей та педагогів в покращенні матеріальної бази дошкільного закладу, створенні позитивних взаємовідносин між дітьми та дорослими.

Налагоджена робота по наступності дитячого садка і школи. Спланована спільна діяльність по благоустрою території, екскурсії до школи. На батьківські збори запрошують вчителів, психологів.
Приміщення групи раннього віку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Для дітей підібрані відповідні меблі, різноманітне обладнання для розвитку рухів. В групі раннього віку є необхідні ігри на розвиток дрібної мускулатури рук та логічного навантаження (втулки, вкладки, ін.), для сенсорного розвитку дітей. Іграшки яскраві, кольорові відповідають сучасним вимогам.

Вихователі приділяють достатньо уваги формуванню культурно-гігієнічним навичкам та навичкам самообслуговування. Робота з дітьми проходить в ігровій формі, з використанням наочності. Для забезпечення єдності вимог в здійсненні навчання й виховання малюків проводиться робота з батьками.

Але слід більше приділяти уваги мовному розвитку дітей, використовуючи для цього різні методи і прийоми.
З метою усунення недоліків і складнощів у роботі пропонується:


 • поширити форми роботи щодо педагогічної майстерності: “Педагогічний тренінг”, “Педагогічний лекторій”; а також форми роботи з помічниками вихователів: ”Круглий стіл”, „Аукціон творчих ідей”;

 • чітко формувати рішення педради, визначати відповідальних і термін виконання;

 • вихователям груп дітей старшого дошкільного віку удосконалити роботу з дітьми щодо розвитку зв`язного мовлення та розповідей з власного досвіду, поповнювати словник дітей епітетами, порівняннями, прислів`ями;

 • ефективніше розподіляти обов’язків між вихователем і помічником вихователя;

 • подавати дітям елементарні математичні знання в комплексі з різними видами діяльності, використовуючи індивідуальний підхід до кожної дитини;

 • вихователям старшої групи поглибити знання дітей про склад числа, удосконалити вміння складати приклади, задачі, проводити з дітьми графічні диктанти;

 • ширше застосувати використання екскурсій та пошуково-дослідницької діяльності в роботі по ознайомленню з природою дітей старшого дошкільного віку;

 • заняття з зображувальної діяльності проводити інтегровано;

  • поповнити куточки самостійної художньої діяльності іграми-інсценівками, театралізованими іграми;

  • в молодшій групі під час господарсько-побутової праці використовувати трудові доручення.

Члени комісії:


______________ /Дрофа Т.П./

(підпис)

______________ /Коробкова А.С./(підпис)

______________ /Хижняк Н.С./(підпис)

______________ /Наркевич С.С./(підпис)

Головний спеціаліст

з питань дошкільної освіти

Печерського РУО


________________

(підпис)

/Калениченко Н.П./


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка