Довідка про стан роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкоюДата конвертації10.03.2016
Розмір50.1 Kb.
Довідка

про стан роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою
Профілактика правопорушень неповнолітніх потребує певного підходу до виборів методів та форм виховної роботи. Так у роботі з профілактики правопорушень використовуються такі методи, які сприяють формуванню у учнів вмінь та навичок правомірної поведінки.

Планування роботи даного напрямку здійснюється на підставі наказу по школі від 30.08.12 №119 “Про організацію роботи з профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності у школі”, основних положень Державної національної програми “Освіта України XXI століття”, наказу Президента України від 28.01.2001 року “Про додаткові заходи щодо попередження дитячої безпритульності”, “Національної програми правового виховання населення”, “Програми соціального захисту, профілактики безпритульності і правопорушень серед дітей і учнівської молоді, їх соціальної реабілітації в суспільстві”, а також комплексних міських програм “Молодь” та “Підліток”.

Робота з правового виховання і профілактики правопорушень відображена в річному плані в розділах “Робота з неблагополучним контингентом учнів та неблагополучними сім’ями”, “Організація виховної роботи з учнями”. Також є комплексний план спільної роботи школи з СДН, ВКМСН, Центром Здоров’я та наркокабінету щодо самовдосконалення морально-правового виховання з профілактики правопорушень серед учнів, формуванню здорового способу життя. Розроблені плани заходів з профілактики правопорушень, плани роботи з учнями, схильними до правопорушень, з функціонально-неспроможними сім’ями та учнями цих сімей.

Річним планом роботи передбачена система заходів щодо вивчення стану відвідування учнями учбових занять, відвідування занять учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку і дітей із неблагополучних сімей, виявлення сімей де складаються несприятливі умови для навчання і виховання дітей, корекційна робота з учнями, які контролюються, і групи ризику, профілактика невстигаючих учнів.

Діючим засобом профілактики правопорушень є робота, яка проводиться Радою з профілактики правопорушень у школі. Згідно наказу від 01.09.2012 року № 133 “Про створення Ради профілактики з попередження правопорушень у школі” в школі створена і діє Рада з профілактики правопорушень ( голова директора школи Біленко О.О.). Розроблений план роботи Ради. На засідання запрошуються дільничний інспектор, члени загальношкільного батьківського комітету.

Питання правового виховання і профілактики правопорушень серед неповнолітніх, а також звіти класних керівників про роботу з учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку і функціонально-неспроможними сім’ями заслуховуються на нарадах при заступнику директора з ВР, на методичному об’єднанні класних керівників, на нарадах при директорі, інструктивних нарадах.

Правовиховна робота в школі проводиться за наступними напрямками: уроки історії, правознавства, проведення тематичних місячників, єдиних інформаційних днів правового всеобучу, зустрічі з працівниками правоохоронних органів з метою організації індивідуальної роботи, юридичних всеобучів з батьками, правовиховна робота класних керівників з класом, засідання Ради з профілактики правопорушень, корекційна робота, яка проводиться соціальним педагогом Квятковська Є.О.

Позаурочна та позакласна робота спрямована на організацію дозвілля учнів, формування у них правової свідомості і громадянської відповідальності, виховання моральних якостей особистості.

Практична діяльність адміністрації школи, вчителів - наставників, їх співробітництво з органами внутрішніх справ, а саме з дільничними інспекторами Свистуновим Г.В., Луганським Б.В., які допомагають досягнути певних результатів в цій роботі.

На відміну від минулого навчального року у школі немає учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку та на обліку у ВКМСД.


В порівнянні з минулими навчальними роками:


Але у школі є учні, які схильні до порушень дисципліни на уроках, але на обліку на значаться, таких учнів – 17. Усі вони знаходяться під контролем класних керівників та адміністрації. Класними керівниками були відвідані сім’ї цих дітей, складені акти. Учні були обстежені соціальним педагогом Квятковською Є.О, класним керівникам надані рекомендації.

На початку навчального року проводились з ними бесіди щодо залучення до гурткової роботи. 14 учнів відвідують гуртки або секції, 3 – ні. Проводяться індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень, виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про попередження насильства у сім’ї”.

Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які склалися в сім’ях учнів. Визначення функціонально-неспроможних сімей, вивчення взаємовідносини між членами родини, батьками і дітьми, морально-психологічний клімат сім’ї, допоможе визначити шляхи покращення контактів між членами родини. Робота класних керівників з такими сім’ями дуже складна. На початку навчального року проводиться вивчення соціального статусу сімей. Були виявлені малозабезпечені, багатодітні та функціонально-неспроможні сім’ї. ФНС на внутрішньо шкільному обліку у школі є – це сім’я Водяницьких (2-Б, 6-Б кл.), яку поставлено на облік у цьому навчальному році. В порівнянні з минулими навчальними роками:
Аналіз роботи класних керівників показав, що деякі класні керівники недостатньо проводять роботу щодо вивчення виховного середовища сімей, індивідуальних особливостей учнів та профілактики правопорушень у класі. У роботі цих класних керівників переважають пасивні форми роботи з правового виховання і всеобучу. Недостатньо уваги приділяється статевому вихованню підлітків – класні керівники 8 класу Фащук В..А., 9 класу Кірногс О.М..

В школі розроблена система з організації контролю за станом відвідування навчальних занять учнями школи. Класні керівники щоденно у класних журналах відмічають відсутніх дітей на сторінці “Облік відвідування”, підводять підсумки відвідування за тиждень, семестр. Крім цього ведеться журнал обліку відвідування, де черговий координатор відмічає відсутніх дітей на уроках за допомогою щоденних рапортичок, які здають командири від кожного класу за підписом класного керівника.

У школі проводяться рейди у складі членів шкільного парламенту, педагога організатора, соціального педагога, під час яких виявляються учні, які систематично запізнюються на уроки. З цими учнями проводяться роз’яснювальні бесіди, запрошуються на засідання Ради з профілактики правопорушень. Питання відвідування учнів навчальних занять контролюються, обговорюються на нарадах при директорі.


Рекомендації:

1. Посилити контроль за діяльністю класних керівників в організації роботи з правового виховання і попередження правопорушень серед учнів

2. На м/о класних керівників розглянути методику проведення інтерактивних форм роботи з даного питання.

3. Класним керівникам своєчасно реагувати на події, які відбуваються у сім’ях та інформувати про це адміністрації для прийняття мір.

4. Класним керівникам залучати батьків до відвідування правового лекторію та батьківського всеобучу.

5. Класним керівникам Фащуку В.А. та Кірнос О.М. більше уваги приділяти правовому та статевому вихованню підлітків.

5. Педагогічному колективу продовжити роботу щодо пропаганди і формування здорового способу життя, профілактиці згубних звичок.

Довідку склалаЗаступник директора з НВР

Мирошниченко І.І.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка