Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії у 7-11 класах 08. 12. 2014Скачати 131.79 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір131.79 Kb.
Гришівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

вул. Шкільна, 15, с. Гришівка, Сахновщинського району, Харківської області, 64522, тел. 0(5762)2-39-33, е-mail: grishevkazosh@i.ua

Код ЄДРПОУ 2333588

Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

з хімії у 7-11 класах

08.12.2014
На виконання «Річного плану роботи Гришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області на 2014/2015 навчальний рік» (п. 3.1.3 та 10.14), наказу Гришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 29.09.2014 № 159 «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у Гришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2014/2015 навчальному році» протягом жовтня-листопада дирекцією школи вивчено та проаналізовано стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з хімії у 7-11 класах з метою узагальнення та встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми та державним стандартам.

У процесі вивчення було відвідано уроки хімії, проведено індивідуальні бесіди з педагогом щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремною складовою загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних упливів інформації. Хімічні знання створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.

У 2014/2015 навчальному році викладання хімії здійснюється відповідно:

- для 7-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

- для 10 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 9);

- для 11 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2).

В своїй діяльності вчитель хімії користується навчальними програмами:Класи

Назва програми

Автори

Рік видан-ня

Де розміщена програма

1

«Хімія.7-11 класи»

Л.П.Величко, О.Г.Ярошенко

2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія.7-11 класи», Міністерство освіти і науки України,

лист від 23.12.2004 № 1/11-66112

«Хімія.10-11 класи. Академічний рівень»

Л.П.Величко, О.Г.Ярошенко

2010

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія

3

Хімія в побуті.

8 клас


Замулко О.

2010

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії

(лист Міністерства освіти і науки України

від 20.11.2009 №1/11-9428)


У цих навчальних планах і програмах на хімію у 7 і 10 класах виділено по 1 годині, а у 8-9 і 11 класах – по 2 години на тиждень.

З метою формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, їх екологічної культури, розкриття ролі хімії в забезпеченні добробуту людини, формування навичок безпечного поводження з речовинами у побуті введено факультативний курс «Хімія в побуті» у 8 класі 1 годину на тиждень;

Вчитель має інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2014/2015 навчальному році.

У всіх перевірених класах програмне забезпечення відповідає типу навчального закладу та робочому навчальному плану.

Учні школи користуються такими підручниками:

Клас

Кількість учнів

Назва

Автор

Рекомендовано

Кількість підручників

Основні навчальні посібники та підручники

7

55

Хімія

Буринська Н. М.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 26.04.2011 № 37515 (100 %)

8

5

Хімія

Буринська Н. М.

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.03.2008 № 17915 (100 %)

9

3

Хімія

Лашевська Г. А.

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 02.02.2009 № 5612 (100 %)

10

6

Хімія

Буринська Н. М.

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 03.03.2010 № 1776 (100 %)

11

5

Хімія

Лашевська Г. А.

Лашевська А. А.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 16.03.2011 № 2358 (100 %)

У 2014/2015 навчальному році стан забезпечення школи підручниками з хімії задовольняє потреби школи (всього по школі 100 %).

Календарне планування педагогом складено відповідно до діючих програм. Навчальний матеріал розбитий за темами, кількість демонстрацій, лабораторних дослідів розрахункових задач, практичних робіт відповідає вимогам програм. Передбачено по 1 контрольній роботі на семестр. Станом на 27.11.2014 року проведено:
7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас
План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

Лабораторних дослідів

2

2

5

5

4

4

5

5

2

2

Демонстрацій

9

9

9

9

6

6

9

9

11

11

Практичних робіт

1

1

0

0

3

3

0

0

1

1

Розрахункових задач

0

0

5

5

1

1

2

2

1

1

Чітко ведеться тематичний облік знань. Систематично ведеться поурочне планування.

Адміністрація школи приділяє належну увагу стану викладання хімії, про що свідчить робота, спланована у річному плані з учителем даного фаху. Раз на п'ять років проводиться перевірка стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії. Відвідування уроків вчителя хімії адміністрацією школи протягом жовтня-листопада 2014 року відбувалося таким чином: директор відвідала 4 уроки, заступник директора з навчально-виховної роботи – 6 уроків, заступник директора з виховної роботи – 2 уроки.

Хімію викладає Сорокіна Тетяна Вікторівна, яка має повну вищу освіту за фахом хімія – закінчила Харківський державний університет ім. В. Н. Каразіна, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», стаж роботи становить 23 роки. Тижневе навантаження 8 годин та 1 година факультативу. Курсову перепідготовку за напрямом «хімія і біологія» пройшла 30.10.2010 при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

На більшій частині уроків вчитель творчо здійснює викладання курсу хімії, вміло застосовує передовий педагогічний досвід, значну увагу приділяє обґрунтованому вибору оптимальних методів навчання з урахуванням можливостей даного класу, успішно здійснює міжпредметні зв’язки, використовує можливості мережі Інтернет, електронні посібники, комп’ютерні тестові програми та програми розвивального та навчального характеру, досягає високих результатів у роботі.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителем доцільно визначаються та належно реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.

Висока науково-методична підготовка вчителя дає змогу проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально застосовувати словесні (розповідь, пояснення, бесіди, лекції), практичні методи (аналіз комп'ютерних презентацій, розв'язування прикладів та задач), фронтальні, індивідуальні, групові форми навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну хвилину уроку, проводити диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності учнів упродовж навчального процесу.

Якісний показник знань учнів з хімії середній бал становить:

- у 7 класі – 9,2; у 8 класі – 7,4; у 9 класі – 6; у 10 класі – 8; у 11 класі – 7,4. По школі – 7,6 – достатній рівень.Аналіз результатів ЗНО з хімії за 2014 рік показав середній рівень знань учнів школи, який на 11,36 менше середнього балу по школах Сахновщинського району. Середній бал ЗНО з хімії у 2014 році по школі становить 142,94 бали (у 2013 році – 155 балів (достатній рівень).

Основними формами роботи з обдарованими учнями залишаються Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри та конкурси. З метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів, у жовтні-грудні 2014 року були проведені І (шкільний) та ІІ (районний) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цього року команда школи не брала участі у Всеукраїнському учнівському турнірі юних хіміків (у 2013/2014 навчальному році команда школи зайняла ІІІ місце). На ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії учениця 7 класу Баланович Діана зайняла І місце з хімії (у 2013/2014 навчальному році учень 7 класу Апончук Олександр зайняв ІІІ місце).

З метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості у 2011/2012 навчальному році на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відділення «Хімія», секція «Хімія», було подано науково-дослідницьку роботу «Дослідження хімічного складу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв та їх вплив на здоров’я людини» учениці 10 класу Колодіної Аліни, яка набрала 56 балів, керівник – вчитель хімії Сорокіна Т. В. Робота потрапила до ІІ етапу конкурсу, але набравши 51 бал, призового місця не зайняла.

Разом з тим при відвідуванні уроків хімії виявлено, не завжди учням пропонуються диференційовані домашні завдання, недостатня увага приділяється повторенню навчального матеріалу, актуалізації опорних знань.

Аналіз стану ведення класних журналів виявив, що вчитель в цілому дотримуються рекомендацій Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти щодо тематичного і семестрового оцінювання та оформлення в класному журналі навчальних досягнень учнів з фізики. Ведуть класні журнали згідно наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.11 № 526 «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

Разом з тим є випадки несвоєчасного здійснення записів, порушення вимог методичних рекомендацій. Так на час перевірки у класному журналі 7 класу не було вчасно записано 1 урок; у журналі 8 класу не виставлено оцінки за останній урок, чим порушено єдині вимоги до ведення класних журналів.

Участь учителя у конкурсах професійної майстерності оцінено на низькому рівні, жодного разу за останні 5 років вона не брала участі у конкурсі «Учитель року». Не було подано протягом останніх 5 років жодної роботи на участь у виставці-презентації педагогічних ідей. Вчитель не має власних друкованих робіт з хімії протягом останніх 5 років.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання: проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри, інтерактивні методи, інформаційні технології та комп’ютеризація процесу навчання. Тому вчителька використовує активні та інтерактивні методи на різних етапах заняття: під час вивчення нового матеріалу, закріплення, формування вмінь та навичок. За останні роки Сорокіна Т. В. напрацювала власний досвід з питання «Використання сучасних методів навчання на уроках хімії», який схвалено педагогічною радою школи. Основним завданням своєї роботи вчитель вважає навчити випускника школи самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці для розв'язування назрілих проблем; виховання вміння критично мислити, уміти бачити труднощі і шукати шляхи їх подолання; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

За останні роки матеріально-технічна база кабінету хімії поповнилась саморобними таблицями, наочними посібниками та роздатковим матеріалом. Є діючі стенди з матеріалами щодо підготовки до ДПА та ЗНО.


На підставі вище зазначеного, рекомендовано:

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії вважати на достатньому рівні.

2. Вчителю хімії Сорокіній Т. В.:

2.1. Домогтися при оформленні класного журналу неухильного виконання вимог наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.11 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

Протягом року

2.2. Систематизувати матеріали різнорівневих завдань з хімії.

До 01.03.2015

2.3. Продовжувати використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, активні та інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет, комп’ютерної програми «Тест» та матеріали електронних посібників з хімії.

Протягом року

2.4. Активізувати роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей із залученням учнів до участі в інтелектуальних змаганнях. У 2015/2016 навчальному році удосконалити позаурочну, позакласну роботу з хімії з метою підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, захисту науково-дослідницьких робіт.

Протягом року

2.5. Залучити учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії, Всеукраїнському учнівському турнірі юних хіміків, до написання науково-дослідницьких робіт з хімії учнями-членами Малої академії наук України.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.6. Розробити заходи щодо поповнення навчально-матеріальної бази кабінету хімії з метою повного їх забезпечення обладнанням відповідно Типового переліку навчального обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів та залучення для цього позабюджетних кошт.До 01.03.2015
Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи Т. О. Поставна


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка