Довідка про вивчення стану викладання І рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в зош №8Скачати 149.61 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір149.61 Kb.
ДОВІДКА

про вивчення стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в ЗОШ №8

З 1 по 15 листопада 2011 року вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. Довідку складено на підставі проведених контрольних робіт, бесід з вчителями, дітьми, відвіданих уроків, перевірки матеріально-технічної бази кабінетів, плану роботи методичного об’єднання, зошитів, журналів.

Робота була спрямована на аналіз якісного складу вчителів та їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, стану календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм, стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, якості навчального процесу, позакласної роботи, дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення, застосування інноваційних методів викладання, вивчення рівня сформованості основних видів діяльності школярів на уроках української мови та літератури, підготовки учнів до проведення державної підсумкової атестації у 9-их класах, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Навчання української мови та літератури в ЗОШ №8 здійснюють 2 вчителі. Вони мають вищу освіту, викладають предмет за фахом.Остаповець Тетяна Василівна – спеціаліст І категорії, педагогічний стаж – 19 років;

Радзивіл Людмила Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж – 15 років.

Формами здійснення моніторингових досліджень були обрані:

вивчення


 • стану матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівня використання наявної матеріальної бази,

 • шкільної документації (класних журналів, зошитів, календарних та поурочних планів),

 • рівня дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, організації та якості навчально-виховного процесу,

 • рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках та результативність обліку навчальних досягнень школярів;

 • відвідування та аналіз уроків;

 • проведення контрольних робіт в 5- 9 класах

(5 клас – граматичне завдання; 6 клас –тести, словотвірний розбір; 7 клас – тести, морфологічний розбір; 8 клас – синтаксичні завдання, 9 клас –лінгвістична відповідь, синтаксичний розбір);

 • анкетування учителів.

Перевіркою встановлено: українську мову та літературу в ЗОШ №8 викладають кваліфіковані вчителі, які на належному рівні забезпечують процес гуманітарної освіти. Навчання та виховання школярів словесники проводять згідно вимог діючих програм з української мови та літератури. Вчителі добре обізнані з пояснювальними записками програм, нормативними, інструктивно-методичними документами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності, володіють належними теоретичними і методологічними основами, принципами навчання і виховання, формами, методами, прийомами роботи на уроках.

Кожен має свій цікавий досвід викладання, творчо підходить до пошуку й освоєння таких освітніх форм, які б зробили навчально-виховний процес цікавим і захоплюючим, забезпечували умови для розвитку в учнів потягу до знань, плекали їхні творчі здібності, прагнення до морального самовдосконалення.

Домінуючим у роботі філологів є особистісна орієнтація навчання, яка передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку.

Словесники працюють над наближенням процесу навчання і виховання до потреб і можливостей дитини та перетворення його на співпрацю учителя й учня. Про це йшла мова і під час міського семінару-практикуму учителів-філологів з теми «Формування морально-етичних почуттів та розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховній діяльності», що проходив на базі ЗОШ № 8 у лютому 2011 року.

Використовуючи на уроках різні інноваційні технології, вчителі-словесники забезпечують позитивну мотивацію учнів до здобуття знань, формують стійкий інтерес до них, дають відчуття потреби в самоосвіті. Творчі здібності дітей розвиваються шляхом раціоналізації та модернізації змісту, форм, методів і засобів навчання. Ведеться тематичний облік знань.

Вивчення роботи філологів дозволяє констатувати, що належна увага надається позакласній роботі з предметів. У навчальному заході проводяться заходи до Дня української писемності, Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка, до 50-річчя заснування Національної премії України імені Т.Г.Шевченка (тематичні радіолінійки, випуски газет, мовні свята, літературно-музичні композиції, лінгвістичні ігри, вікторини, усні журнали).

Згідно наказів управління освіти і науки у школі проходять перші етапи предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої», міського конкурсу «До Лесі наша думка лине…».

Остаповець Т.В. – спеціаліст І категорії, педагогічний стаж – 19 років, проблемна тема – «Розвиток пізнавальної діяльності школярів активними методами навчання на основі особистісно зорієнтованого навчання».

Лауреат міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2009».

Працює в творчій групі вчителів української літератури з впровадження методики особистісно зорієнтованого навчання під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Фасолі А.М. Згідно плану роботи групи у минулому навчальному році проводила відкритий особистісно зорієнтований урок української літератури, презентувала свій урок на ІІ Міжнародному фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок».

В рамках семінару-практикуму учителів української мови та літератури провела літературно-музичну композицію «Обернуся в легенду», присвячену 140-річчю від дня народження Лесі Українки.

У практику своєї роботи учитель активно впроваджує активні та інтерактивні технології: взаємне навчання, рольові ігри, парне читання, парний переказ, самостійне складання опорного конспекту з подальшим обговоренням, міні-дискусії.

Постійний член журі олімпіади та конкурсів учнівської творчості.

Серед її учнів – два переможці конкурсу «До Лесі наша думка лине…», призер ІІ етапу ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, призер ІІ етапу олімпіади.

Співавтор збірок «Особистісно зорієнтовані уроки літератури», «Уроки літератури рідного краю», «Духовне виховання на уроках української мови», «Заходи до Дня української писемності», «Спорідненість душ звягельських», виданих в ІМЦ. Має власну збірку «Цікава граматика. Недільні завдання для всієї родини».


Радзивіл Л.В. – спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж – 15 років, проблемна тема – «Розвиток творчих здібностей через впровадження інноваційних технологій на уроках української мови і літератури».

Старанна, відповідальна, знає матеріал, добросовісно готується до уроків. Намагається реалізувати такі принципи навчання: доступності, наочності, зв’язку теорії з практикою, систематичності й системності, самостійності й активності учнів. Серед форм роботи переважають робота з підручником, пояснення вчителя, виконання усних, письмових, тренувальних вправ, практичні роботи. Мала увага приділяється творчим завданням, недостатньо реалізується виховний потенціал уроку. Серед її учнів – призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».

Варто зазначити, що адміністрація ЗОШ №8 систематично здійснює предметно-узагальнений контроль стану викладання української мови та літератури в 5-11 класах за такими напрямками: виконання навчальних планів, програм, реалізація рекомендацій МОН України щодо викладання української мови та літератури, науково-теоретичний рівень викладання, дотримання вимог єдиного орфографічного режиму, методика перевірки рівня знань учнів, раціональне використання робочого часу, виконання вимог щодо ведення шкільної документації, методика повторення вивченого матеріалу, впровадження активних форм і методів навчання, реалізація проблеми, над якою працює методичне об’єднання, результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів тощо.

Учителі-філологи беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, консиліумів, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, виступають з доповідями.

З боку дирекції створені оптимальні умови для забезпечення учителями якісного навчання школярів.

Рівень навчальних досягнень учнів вивчався через проведення письмових робіт, перевірку зошитів, усне опитування та спостереження за їх відповідями на уроках.

Контрольними роботами охоплено 94 учні 5-9 класів.

Аналіз контрольних робіт (5 клас – граматичне завдання; 6 клас –тести, словотвірний розбір; 7 клас – тести, морфологічний розбір; 8 клас – синтаксичні завдання, 9 клас –лінгвістична відповідь, синтаксичний розбір) показав, що більшість учнів добре засвоїли вивчені орфограми та пунктограми, вміють сприймати на слух чуже мовлення, формулювати власні висновки, висловлювати погляди на ті чи інші явища, застосовувати набуті знання на практиці.

Проте допущено і ряд помилок.
Типові помилки:

5 клас Укр. мова

Визначення головних та другорядних членів речення;

визначення головного і залежного слова у словосполученні;

класифікація речень за метою висловлювання та інтонацією;

уподібнення дзвінких та глухих приголосних звуків;

подвоєння приголосних;

вживання апострофа.

6 клас Укр. мова

Поширення речень другорядними членами;

синтаксичний розбір словосполучення;

правила переносу слів;

написання прикметників разом і через дефіс;

визначення способів творення слів;7 клас Укр. мова

Неправильне вживання відмінкових форм слів;

морфологічний розбір дієслів;

порушення граматичної будови речень;

чергування прийменників у-в.

8 клас Укр. мова

Утворення словосполучень та речень за поданими схемами;

визначення частин мови;

повний синтаксичний розбір речення.9 клас Укр. мова

Визначення змістових відношень між частинами складносурядного речення;

повний синтаксичний розбір речення;

складання схеми речення.9 клас Укр. літ.

Мовне оформлення власної думки;

знання авторів вивчених творів давньої української літератури.
Результати проведення контрольних зрізів


Клас

ПІБ учителя

Учнів

у класі (викон.

к. р.)


Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній рівень

Високий

рівень


Якісний показник

К-ть.

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

5

Радзивіл Л.В.

(граматичне завдання)14 (13)

-

-

4

31

7

54

2

15

9

69

5


Остаповець Т.В.

(граматичне завдання)14 (13)

-

-

4

31

7

54

2

15

9

69

6

Остаповець Т.В.

(тести, словотвірний розбір)16 (15)

1

7

4

28

7

44

3

21

10

65

7

Остаповець Т.В.

(тести, морфологічний розбір)19 (17)

-

-

3

20

9

53

5

27

14

80

8

Радзивіл Л.В.

(синтаксичні завдання)21 (18)

-

-

6

34

11

61

1

5

12

66

9

Остаповець Т.В.

(лінгвістична відповідь, синтаксичний розбір)21 (14)

1

7

6

44

5

35

2

14

7

49

9

Остаповець Т.В.

(різнорівнева робота

з укр. літ.)


21 (18)

1

7

6

27

11

66

-

-

11

66

Отож, вивчення стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів показало, що вчителі ще не використали всі наявні можливості для підвищення рівня мовної і літературної освіти учнів.

Усне і писемне мовлення багатьох учнів не відповідає вимогам комунікативної змістової лінії. Недостатня орієнтація в типах мовлення, низький рівень словникового запасу є причиною того, що значна кількість учнів не вміє будувати монологічні висловлювання на лінгвістичні теми, самостійно, без додаткових запитань давати вичерпну відповідь, наводити відповідні приклади. Іноді залишається низьким рівень розуміння учнями правописного матеріалу та вміння застосовувати практично теоретичні знання.

Недостатньо застосовуються проектні технології, дослідницькі методи, літературознавчий аналіз, розвиток творчих здібностей. Як наслідок, певна частина школярів, маючи поверхові знання, не може формувати власних висловлювань, аргументувати думки, вправно наводити цитати, історичні факти або випадки з життя.Потребує вдосконалення робота щодо якісного проведення уроків літератури рідного краю, позакласного читання. Недоліки у неякісній сформованості навичок читання обумовлюються і прорахунками в організації роботи школярів як на уроці, так і вдома з усіх навчальних предметів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Адміністрації навчального закладу:

 • Опрацювати довідку про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури на засіданні шкільного методичного об’єднання.

 • Продовжити контроль за станом викладання української мови та літератури, роботою шкільного методичного об'єднання.

 • Питання про стан вивчення української мови та літератури періодично заслуховувати на педагогічних радах, нарадах, звітах методоб'єднання.

Учителям української мови та літератури:

 • Проаналізувати матеріали стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури на засіданні шкільного МО, визначити шляхи удосконалення викладання предметів.

 • Відпрацьовувати в учнів навички виконання тестових завдань різної форми та ступеня складності.

 • Чітко дотримуватися методики проведення диктантів різних видів.

 • Під час перевірки зошитів враховувати наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу.

 • Урізноманітнити види контрольних робіт з предметів.

 • Дотримуватись вимог щодо структури і особливостей проведення уроків виразного читання.

 • Слідкувати за дотриманням учнями орфографічного режиму.

 • Посилити роботу з обдарованими дітьми з української мови та літератури, сприяти їх залученню до участі в МАН, проектній діяльності, предметній олімпіаді, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсах учнівської творчості («Об’єднаймося ж, брати мої», «До Лесі наша думка лине...» та ін.).

 • Активізувати роботу вчителів української мови та літератури з узагальнення власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях.

 • Сприяти використанню сучасних інформаційних технологій як одному із важливих шляхів оновлення методичної системи та урізноманітнення форм навчання; покращенню навчально-матеріальної бази з української мови та літератури.

 • Чітко організувати роботу із створення, поповнення та систематизації наочних посібників.


Довідку узагальнила О.В.Огородник, методист ІМЦ


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка