Довідка вивчення стану навчально-виховної роботи в початкових класах зош №2Скачати 141.04 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір141.04 Kb.
Довідка

вивчення стану навчально-виховної роботи в початкових класах ЗОШ №2 .

В період з 15 березня по 26 березня 2010 року вивчався стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів та організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в початкових класах. Відвідано 16 уроків, проведено 4 контрольні роботи в 3-4 класах з рідної мови, математики. Довідку складено на підставі проведених контрольних робіт, перевірки техніки читання, журналів, робочих зошитів та зошитів з друкованою основою, плану роботи методичного об’єднання, відвіданих та проаналізованих уроків, бесід з вчителями та адміністрацією школи.

В результаті вивчення роботи виявлено наступне: школі працює 8 вчителів початкових класів та 2 вихователі ГПД, з них за освітою вища - 9, середньо – спеціальна – 1. За результатами атестації присвоєно звання „Старший вчитель”- 2 (Дубінчук Л.А., Бондарчук Н.М.), вищу кваліфікаційну категорію – 4 (Дубінчук Л.А., Алексійчук І.К., Гопанчук Г.І., Степанюк Т.М.), І кваліфікаційну категорію-3, спеціаліст – 1.

Вчителі вчасно проходять курсову перепідготовку при ОІППО, Центрі розвивального навчання в м. Харкові, охоплені роботою в міських методичних обєднаннях вчителів 1,2,3,4 класів, ГПД, творчій групі з проблем розвивального навчання(Степанюк Т.М.) та ШППД, активні під час проведення конкурсу „Класовод року”(Алексійчук І.К), „Вчитель року”(Степанюк Т.М., Корсун С.С.), виставки ППД (всі вчителі початкових класів), , проводяться тематичні тижні, уроки доброти, ранкові зустрічі, інтелектуальні марафони з рідної мови, математики, екології, предметні олімпіади, визначається кращий учень та вчитель року року.

Аналіз проведеної роботи показує, що в порівнянні з попереднім вивченням стану значно підвищився науково-теоретичний, загальнокультурний рівень класоводів, зросла їх педагогічна майстерність. Методична робота планується на діагностичній основі, що сприяє творчим пошукам педагогів. Належне місце в організації методичної роботи з вчителями займає заступник директора з навчально-виховної роботи Табакова А.О., керівник методичного обєднання Алексійчук І.К.

ЗОШ №2 школа – родина, відповідно ключеві напрямки роботи підпорядковані даній проблемі. Працює клуб „Родинна просвіта”, педагогічна світлиця „Моя сімя”, проводяться заняття з курсу „Піснезнайка”, свята Андріївські вечорниці, Парад козацьких військ, родинні Дні іменинника, свято” Ось ми які”. В школі створено орган учнівського самоврядування „Веселкова країна – країна семи див” та учнівський парламент, за законами якого працює і початкова ланка. Класи – родини „Зіркова”, „Дзвіночок”, „Веснянки”, „Сонячна”, „Барвінкова”, „Козачата”, „Віночок” створили і реалізували проекти „Живі у памяті народній”, „Цвіти – розцвітай, Новограде”, „Квіти до Лесі”, „Рід, родина, сім’я”, „Наші тати – солдати”, „Здорова родина – щаслива дитина”, „Весняні свята моєї родини” та інші, що сприяє вивченню рідного краю, засвоєнню духовних багатств народної культури через ідеали добра, любові, честі, правди, краси, вихованню шанобливого ставлення до старших, традицій свого народу та родини. Оформлені оригінальні, естетичні класні куточки, спальня для першокласників, ігрова кімната.

Педагоги дотримуються норм оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Переважна більшість вчителів працюють над глибиною і практичною спрямованістю викладання предметів, забезпеченням подальшого становлення особистості дитини, виявленням, розвитком її здібностей, формуванням уміння і бажання вчитись, створенням умов для самоствердження учнів в різних видах діяльності.

На уроках читання вчителі домагаються швидкого, виразного, правильного, свідомого читання. Учні вміють працювати над текстом, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, правильно оцінювати вчинки дійових осіб, складають план прочитаних оповідань, виразно читають вірші напамять, самостійно підбирають книги для позакласного читання. Вчителі, у яких спостерігались уроки читання, ( Дубінчук Л.А., Савчина І.В., Степанюк Т.М., Корсун С.С.) під час роботи над текстом використовують різні види читання, учні цих вчителів мають багатий словниковий запас, стійкий пізнавальний читацький інтерес.

Аналізуючи техніку читання, відмічається, що в кожному класі по 2-3 учнів не виконують норму. Є поодинокі випадки монотонного читання, заміни букв, повтори. Вчителям необхідно у виборі форм контролю надавати перевагу найдосконалішим способам, диференціювати домашнє завдання. Учні перших класів оволоділи навичками читання на даному етапі.

Спостереження уроків рідної мови свідчить про належний рівень викладання цього предмету. Вчителі Бондарчук Н.М., Тодорович Г.С., Костюк Г.М., Корсун С.С. майстерно володіють способами організації мовленнєвих ситуацій на різних етапах уроку, послідовно здійснюють комплексний підхід до навчання мови і мовлення. Будуючи систему уроків на тематично єдиному матеріалі, на кожному уроці доводять до свідомості учнів всі умови правильного виконання роботи, відпрацьовують в системі вправ всі якості знань. У виборі форм контролю перевагу надають дидактичному та роздатковому матеріалу, заповненню пропусків, продовженню розпочатої роботи, підкреслюванню, дописуванню, роботі учнів в парах змінного складу, тестуванню та ін. Діти вміють писати під диктовку тексти з опрацьованими орфограмами, виконують морфемний аналіз слів, встановлюють зв’язок слів у реченні, вірно визначають частини мови, тему, мету тексту, добирають до нього заголовки.

В письмових роботах учнів зустрічаються помилки, які ґрунтуються на невмінні співвідносити вимову і написання слова (вживання апострофа, мякого знаку, подовження приголосних, заміна та пропуск букв). Є помилки на вживання розділових знаків, розташуванні слів в алфавітному порядку, встановленню слів у реченні.

Вчителям необхідно зосередити увагу на оволодінні способами організації мовленнєвих ситуацій на етапах підготовки та ознайомлення з новим матеріалом, вчити дітей спостерігати за звуками, словами, граматичними формами і виділяти їх ознаки, доходити самостійних висновків (використовувати елементи розвивального навчання). Акцентувати увагу на відпрацьовуванні мислительних дій під час розпізнання мовних явищ, застосовувати правила.

Учні 1-2 класів оволоділи програмовим матеріалом згідно вимог (вміють сприймати на слух, проводять звуковий і звукобуквений аналіз слів, вміють послідовно називати звуки в складах і словах, передавати їх на письмі, практично розрізняти голосні та приголосні, тверді та м’які, графічно зображувати слова, речення, переважно читають свідомо, відповідають на запитання вчителя, виконують прості логічні вправи, вчаться працювати з підручником).

Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики вчителі Дубінчук Л.А., Алексійчук І.К., Костюк Г.М., Степанюк Т.М., Тодорович Г,С., Бондарчук Н.М. вміло використовують прийоми особистісно орієнтованого спілкування: планування і обговорення роботи, виконання завдань на вибір. З метою диференціації завдань за ступенем самостійності використовують багатофункціональне унаочнення. Аналізуючи помилки, допущені під час виконання контрольних робіт, слід звернути увагу на аналіз задач, обчислення багатоцифрових чисел, розв’язування рівнянь та нерівностей.

Вчитель Степанюк Т.М. працює за системою розвивального навчання. Уроки вчителя направлені на розвиток та саморозвиток особистості. Учні (2 клас), які працюють за системою Р.Н., розкуті, вміють знаходити вихід із поставленого перед ними завдання, творчі, активні, ініціативні.

На достатньому рівні проходять уроки природознавства, основ здоров’я, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Матеріальна база початкових класів дає змогу на сучасному науково – методичному рівні проводити навчання учнів. Кабінети забезпечені роздатковий матеріалом, таблицями, зошитами з друкованою основою, дидактичним матеріалом, посібниками для позакласного читання. Вчителі в своїй роботі використовують ППД педагогів міста, України.Адміністрація школи (дир. Гарбовська Л.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Табакова А.О.) здійснює контроль за станом навчально-виховного процесу в початковій школі. Значна робота проводиться з батьками. Під постійним контролем знаходиться ведення зошитів, журналів, щоденників. Є відповідні довідки, накази, протоколи. Вивчається досвід вчителів, які атестуються, пропагується в місті (творчі звіти), області (педагогічні мости, м. Бердичів, Алексійчук І.К.), в Україні (участь у Всеукраїнському Дні початкової освіти, м. Київ, друк в газеті „Початкова освіта” в-ва „Шкільний світ”, Алексйчук І.К.).
Аналіз навчальних досягнень:
Аналіз

проведення контрольних робіт в 3-4 класах в ЗОШ №2


П.І.Б.

вчителя

Клас

К-сть

учнів

у класі

К-сть

учнів, які писали роботу


Рівень навчальних досягнень

Якісний показник,

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Українська мова

Бондарчук Н.М.26

26

-

-

1

3,8

17

65

8

30,7

95,.7

Тодорович Г.С.21

19

-

-

4

21

11

57,8

4

21

78,8

Костюк Г.М22

21

-

-

2

5,2

11

52,3

8

42,1

94,4

Корсун С.С.24

23

-

-

4

17,3

11

47,8

8

34.7

82,5


Математика

Бондарчук Н.М.26

26

1

3,8

4

15,3

11

42,3

10

38,4

80,7

Тодорович Г.С.21

19

1

4,3

4

21

10

52,6

4

21

73,6

Костюк Г.М.22

21

-

-

3

14,2

8

38

10

47,6

85,6

Корсун С.С.24

24

1

4,1

4

16,6

10

41,6

9

37,5

79,5

ПРОПОЗИЦІЇ:

1.На засіданнях методичного об’єднання розглянути питання дотримання єдиних вимог до усного та писемного мовлення.

2.Активніше пропагувати через методичну пресу свій педагогічний досвід. Залучатись до написання авторських статей, публікацій для вираження творчого потенціалу, самоствердження, самореалізації.

3.Опрацювати науково-методичний посібник О.Я.Савченко „Урок в початкових класах”.

4Активізувати впроваджувати в практику своєї роботи досвід вчителя-новатора С.П.Логачевської „Диференційований підхід до навчання молодших школярів”.

Методист інформаційно-методичного центру

управління освіти і науки Лінчук В.К.


Довідка вивчення стану навчально виховного процесу

та організаційно – методичного забезпечення в початкових класах НВК


В період з 19 квітня по 30 квітня 2010 року проводилось вивчення стану навчально-виховного процесу та організаційно-методичного забезпечення в початкових класах НВК. Довідку складено на підставі відвіданих уроків, проведених контрольних робіт, перевірки техніки читання, класних журналів, учнівських зошитів, щоденників, плану роботи методичного обєднання, знайомства з протоколами засідання педрад, нарад при директорові, поурочними планами вчителів, проведених бесід з дітьми на предмет обізнаності учнів в межах програми.

В 1-4 класах НВК працюють 12 вчителів початкових класів та 2 вихователі ГПД. З них – 2 вчителі-методисти (Розбицька Г.А., Гайдук Л.О.), вчителів вищої кваліфікаційної категорії - 9, І категорії -1, ІІ – категорії – 2, мають категорію „спеціаліст” – 2, педагогічне звання „Старший вчитель” – 5. Педагоги вчасно проходять курсову перепідготовку при ОІППО, відвідують семінарські заняття, являються активними членами творчих груп, школи ППД, майстрів педагогічної праці. На базі НВК щорічно проводяться семінари-практикуми з актуальних проблем методики, педагогіки, психології.

Відвідано 25 уроків, аналіз яких дозволяє зробити висновок, що вчителі початкових класів використовують раціональні форми організації праці, у них висока ефективність методів і прийомів навчання, послідовність, творче використання вправ на виховання уваги та розвитку загально навчальних умінь і навичок. Педагоги постійно вчать дітей міркувати, аналізувати, порівнювати, застосовувати доступні форми самоконтролю, об’єктивно оцінюють знання учнів, а також їхнє ставлення до навчальної праці, забезпечують основи всебічного розвитку дітей, формують навички усвідомленого читання, лічби, письма, розвитку мовлення, культури поведінки, прищеплюють любов до рідного краю, створюють належний мікроклімат у класі, дбають про здоровя дітей.
УКРАЇНСЬКА МОВА

Серед уроків, що спостерігалися, особливою чіткістю, правильною методичною структурою, новими підходами до використання групових, колективних та індивідуальних форм роботи, науковістю відзначаються уроки вчителів Олексійчук С. В., Решітник Р.В., Чернецька І.О., Гончарук О.М., Осінської Г.К. . Учні цих вчителів мають гарні знання з фонетики, граматики та правопису, набули початкових умінь і навичок, необхідних для висловлювання своїх думок в усній та письмовій формі.

Для покращання каліграфічних навичок на кожному уроці проводять чітко продумані каліграфічні хвилинки, об’єднані єдиною темою і виховним завданням уроку. Вчителі при цьому вчать дітей виконувати творчі завдання(утворити нові слова, придумати речення, почати опис, закінчити опис, придумати продовження). Значна увага приділяється розвитку мовлення, створенню мовленнєвих ситуацій.

На уроках української мови вчителі використовують скоромовки, хвилинки фантазії, вибіркові диктанти, коментоване письмо, тестування, проводиться чергування усних і письмових видів робіт, робота з підручником, довідковою, словниковою та енциклопедичною літературою.

Учні 3-4 класів, яким була запропонована комбінована контрольна робота, успішно з завданнями справились. Типовими помилками є: пропуск букв, правопис подвоєнь приголосних, правопис дієслів з часткою -не, переніс слів, визначення зв’язку слів у реченні, будова слова, визначення часу дієслова. Враховуючи допущені помилки, вчителям слід активніше працювати над виробленням орфографічної пильності, поєднувати фонетичний і морфологічний розбір під час виконання вправ, постійно проводити індивідуальну роботу над помилками.

На уроках читання вчителі Ляутова В.М., Хмільовська В.В, Дорошенко Т.В. творчо вирішують освітні, виховні, розвивальні завдання. В процесі роботи над твором ці вчителі виробляють та удосконалюють навички свідомого, правильного, виразного, швидкого, мовчазного читання школярів, вчать учнів працювати над текстом, розуміти текст, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, давати оцінку дійовим особам, спонукають дітей до самостійного читання. Учні гарно декламують, вміють вести діалог, розповідають, складають план прочитаного. Педагоги творчо використовують в своїй роботі методичні рекомендації І.П.Гудзик, мають необхідний дидактичний та роздатковий матеріал для розвитку навичок скорочитання, мовчазного читання. Починаючи з 1 класу ведуться зошити з читання, які вчасно перевіряються, спонукають учнів до виконання різного роду творчих та самостійних робіт. Майже всі учні 1-х класів читають цілими словами. 95% учнів 2-4 класів перевиконують норму з техніки читання. В кожному класі є класна бібліотечка, якою активно користуються школярі.


МАТЕМАТИКА

На уроках математики вчителі Ляутова В.М., Хмільовська В.М., Шевчук О.П., Розбицька Г.А., Будерацька Л.П., Чернецька І.О. використовують досвід провідних педагогів в галузі методики початкової освіти України, області, міста(С.П. Логачевської, О.Савченко., В.Томенка, О.Онопрієнко, А. Дяченко). На уроках цих вчителів учні активно працюють групами, парами, в парах змінного складу, індивідуально, вміють швидко і раціонально рахувати усно, писати різноманітні математичні диктанти, рішати задачі при допомозі схем, таблиць, коротких записів. Домашні завдання задаються диференційовано. Учні початкової школи активно впроваджують курс „Логіка”, що допомагає учням шукати раціональні форми і методи при розв’язанні задач, розв’язувати задачі підвищеної складності. Щорічно проводяться шкільні математичні олімпіади, гімназисти являються активними учасниками та переможцями міського інтелектуального марафону юних математиків. З запропонованими контрольними роботами учні 3-4 класів впорались успішно.

Вчителям слід звернути увагу на рішення прикладів на порядок дій, додавання і віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд, перетворення одиниць довжин, множення багатоцифрових чисел з нулями в обох множниках, на ділення багатоцифрових чисел, коли в частці є нуль.

Я І УКРАЇНА(ПРИРОДОЗНАВСТВО)Відвідування уроків природознавства показує, що вчителі Олексійчук С.В., Розбицька Г.А. вчать учнів розрізняти сезонні явища, творчо спостерігати за природою, робити самостійно висновки, виконувати практичні та лабораторні роботи, підводити підсумки спостережень. Всі учні початкових класів забезпечені зошитами з природознавства з друкованою основою, в яких працюють на уроках , підводять підсумки спостережень. Кабінети укомплектовані таблицями з розділів програми, але потребують приладдя для проведення лабораторних робіт, муляжів, глобусів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка