Довідка за результатами перевірки стану керівництва та контролю щодо викладання та рівня навчальних досягнень учнів знз м. Южного з фізичної культуриСторінка1/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4
Довідка за результатами перевірки стану

керівництва та контролю щодо викладання та рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ м.Южного з фізичної культури .
Відповідно до наказу управління ОКСМП ЮМР від 24.09.2015 року № 266-О «Про перевірку стану керівництва та контролю щодо викладання та рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ м.Южного з фізкультури» згідно з планом роботи відділу освіти відділом освіти з 05 по 16 жовтня 2015 року було проведено відповідну перевірку.

Програмне забезпечення викладання фізкультури. Ведення ділової документації.

Фізичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Южного здійснюється згідно із навчальними програмами:

1-4 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2011);

5-7 класи – «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Т. Круцевич та ін.);

8-11 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи» спеціальна медична група 5-9 класи «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи» (авт. В. Майєр, В. Деревянко);

спортивний профіль – «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В. Єрмолова та ін.).

При складанні календарного планування вчителі враховують наявну матеріальну базу, інтереси, запити та фізичний стан учнів.

Вчителі фізичної культури користуються календарними планами, складеними з урахуванням необхідних методичних рекомендацій, відповідно до наказу МОН України. У них передбачено всі обов’язкові види та форми вправ комплексних тестів для оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

Календарно-тематичне планування 10-го спортивного класу АШГ відповідно до програми складається з двох розділів :

1.“Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності”- дозволяє учням засвоїти знання основних положень теорії фізичного виховання, оволодіти інтегрованою системою вимог до фізичного виховання, поглибити свій освітній рівень для продовження навчання у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю.

2. “Способи фізкультурної діяльності”- відображає спеціалізовану підготовку, яка базується на баскетболі.

У вчителів, в основному, наявні календарно-тематичні плани, плани-конспекти уроків , а також плани роботи факультативів та гуртків. Під час перевірки план –конспект уроку був відсутній у Петрусенко І. В.(АШГ). У Смолякової В.Д.(НВК ім..В.Чорновола) відсутній і календарно-тематичний і поурочний план.

Необхідно зауважити, що плани-конспекти уроків носять переважно схематичний характер, що є недостатнім для молодих спеціалістів. В планах практично не відображається індивідуальна робота з учнями . Є випадки формального відношення до складання поурочних планів : Махновський О.А. мав план уроку, але проводив його за іншою схемою.

Третій урок фізкультури проводиться в класах, де він передбачений інваріантною складовою навчальних планів: 1-9 класи. У 10-11х класах проводиться по 2 уроки на тиждень. В профільному спортивному класі (АШГ, 10-й клас) програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень .

Введення до навчального навантаження додаткових годин на вивчення предмета «Фізична культура» з варіативної складової навчальних планів з метою підвищення обсягу рухової активності учнів не здійснюється.

Вчителі ведуть класні журнали згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів „Вимогами щодо ведення класних журналів в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів, дотримуються єдиних вимог щодо ведення


тематичного обліку навчальних досягнень школярів. Але педагоги АШГ( крім Квасової З.В.) та НВК ім..В.Чорновола не записують домашнє завдання в правій частині журналу.

Між тим, необхідно зауважити, що домашні завдання є важливим фактором в успішній роботі з фізичного виховання учнів. Вони сприяють міцному засвоєнню пройденого матеріалу, вихованню в учнів звички до систематичних занять фізичними вправами і позитивно впливають на їх здоров'я та фізичний розвиток. Крім того, домашні завдання позитивно впливають на відновлення розумової працездатності школярів.

Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках фізичної культури, спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю.
Кадрове забезпечення .

Школи забезпечені кваліфікованими вчителями фізкультури, які , за виключенням одного, мають спеціальну вищу фізкультурну освіту , вчасно проходять курси підвищення кваліфікації в атестаційний період (додаток 1). Попов С.В. (НВК №2) має середню спеціальну технічну освіту, але є майстром спорту по самбо, 1-й дан з дзюдо, працював 15 років керівником спортивної секції в позашкільному закладі.

Усього вчителів – 17. У тому числі:


 • вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію – 5 ( 29, 4%);

 • вчителів, які мають звання «старший вчитель» – 1 (5,9%),

 • звання «вчитель – методист» – 2 (11,8%);

 • вчителів, які мають І кваліфікаційну категорію – 4 ( 23,5%);

 • вчителів, які мають ІІ кваліфікаційну категорію – 1 (5,9%);

 • вчителів, які мають категорію спеціаліста – 7(41,2%).

Віковий ценз вчителів з фізичної культури: до 30 років – 4 вчителя (23,5 %); від 30 до 50 років –11 вчителів (64,7%); понад 50 років – 2 вчитель (11,8%).

У АШГ та НВК ім..В.Чорновола в 1-4 класах фізкультуру викладають вчителі-класоводи початкових класів( 5-НВК ім..В.Чорновола, 12-АШГ).


Робота міського та шкільних методичних об’єднань вчителів фізкультури.

МО вчителів є структурним підрозділом методичної служби, робота якого спрямована на навчання вчителів, обмін досвідом, обговорення та вирішення поточних питань. Керівництво ММО вчителів фізкультури здійснює вчитель вищої категорії Качмарська В.М.(ЗОШ №1).

Упродовж 2013 – 2015 року ММК проведено семінари для вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» :

Лютий 2014 р – «Інноваційна діяльність педагогів фізичної культури у дидактико – методичній системі навчання учнів» (АШГ);

Грудень 2014 р. – «Розвиток координації рухів на уроках фізичної культури та позаурочний час в загальноосвітньому закладі – як засіб формування гармонійного розвитку здорової особистості» (ЗОШ №1);

Лютий 2015 р – «Методи дослідження функціонального стану організму учнів як важлива складова уроку фізичної культури» (АШГ)

На листопад 2015 р. заплановано – «Форми і методи формування культури здоров’я учнів та їх батьків через пропаганду здорового способу життя в Авторській школі М.П. Гузика» (АШГ).

Таким чином, на міському рівні активно проявляють себе методоб’єднання АШГ та ЗОШ №1.

Всі ШМО мають плани роботи на 2015 – 2016 навчальний рік, ведуть відповідну документацію, працюють над методичними проблемами. Але виявлено і певні недоліки, які стосуються в основному ведення документації:Назва закладу, ПІБ керівника ШМО

Методична проблема

Недоліки

Примітки

ЗОШ №1 Качмарська В.М

«Формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, необхідності розвитку фізичних якостей на рухових здібностей у мовах ІКТ».

Відсутній аналіз виконання плану роботи ШМО, не вказані недоліки .

Відсутній графіки проведення відкритих уроків, взаємовідвідування, проведення тижня педагогічної майстерності на поточний н. р.НВК №2 Байтаз О.П.

«Створення дидактичної системи вчителями фізичної культури»


 • Відсутні : нормативні документи, матеріали по вивченню основних розділів програми, вивчення методик, методів, рівня знань, умінь та навичок учнів тощо; план проведення спортивно-масових заходів; графіки проведення відкритих уроків , взаємовідвідування, проведення предметного тижня ; аналіз уроків ; перелік програм та підручників.
Також в школі функціонують МО початкової школи – (кер. Симонович К.П., середньої ( кер. Кваснюк Л.О.), старшої (кер. Комарова О.М.) У заступників наявні папки з документами про методичну роботу

АШГ

Вишня С.О.«Формування основи для забезпечення всебічного розвитку здоров’я учнів, а також підвищення рівня фізичної підготовки рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань, користуючись методами диференційного підходу у навчання».

Не простежується питання щодо виконання плану роботи кафедри, не вказані недоліки в роботі.

НВК ім..В. Чорновола

Сиволап Л.В.«Впровадження інноваційних педагогічних технологій як засобу розвитку учня в системі компетентнісно – орієнтованого навчання на уроках естетичного циклу».

Не вказані недоліки роботи ШМО та які семінари проводяться в закладі, чий досвід вивчається.

Відсутні: графіки проведення відкритих уроків, проведення предметного тижня, тижня педагогічної майстерності; облік методичної роботи вчителів, індивідуальний план роботи стажиста та план роботи наставника з молодим спеціалістом, план масових заходів з учнями, гуртки.

Перелік програм та навчальні посібники вказані в календарно – тематичному плануванні вчителів – предметників на поточний навчальний рік, але відсутні в документації ШМО.


Вчителі фізичної культури входять до складу ШМО вчителів художньо – естетичного циклу фізичної культури та захисту Вітчизни

Необхідно звернути увагу на сильні сторони кожного ШМО та ті напрацювання , що потребують розповсюдження досвіду:

ЗОШ №1

Створена потужна база щодо надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності: різноманітні методичні матеріали, розробки сценаріїв, позакласних заходів, конспектів уроків.НВК №2

Розроблені Положення до кожного шкільного спортивно-масового заходу, затверджені директором закладу .АШГ

Відпрацьовано ефективне взаємовідвідування уроків; проведення відкритих уроків учителями.НВК ім..В. Чорновола

Створений каталог – адреса перспективного педагогічного досвіду (у вигляді портфоліо вчителя).

Високий рівень роботи вчителів фізкультури підтверджується рядом досягнень.

За результатами Всеукраїнського (заключного) етапу огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти колектив ЗОШ №1 (вчителі фізичної культури Качмарська В. М., Гришина І. О., Цонкова М. О., Фортуна В. М.) посів ІІ місце у номінації «Кращі міські загальноосвітні навчальні заклади - з кількістю учнів більше 700». Колектив АШГ посів ІІ місце у номаніції НВК.

Практично щорічно радує нас перемогами Вишня С. О.( АШГ). За останні 3 роки вона стала переможцем :

- зонального етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок з фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу ( І місце в номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури» та ІІ місце в номінації «Кращий урок фізичної культури з елементами футболу»);

- обласного огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти Одеської області 2014 – 2015 навчального року (ІІ місце в номінації навчально – виховні комплекси).

Але найбільшим досягненням стало здобуття Світланою Олександрівною ІІІ призового місця у Всеукраїнському етапі конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу в 2015 році.

Рівень проведення уроків фізкультури.

В межах перевірки було відвідано та проаналізовано 31 урок фізкультури.

У результаті відвіданих уроків виявлено, що більшість вчителів фізичної культури добре знають вимоги програми, мають відповідну науково-теоретичну підготовку, добре знають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримуються їх у роботі, , забезпечують засвоєння учнями основних теоретичних та практичних знань та вмінь, передбачених програмою.

Навчальні заняття зі школярами проводяться на спортивних майданчиках та у спортивній залі, що відповідає нормам оздоровлення школярів. Але необхідно зауважити, що під час перевірки навіть за теплої погоди (21 о), деякі заняття проводились у спортзалі.

Належною є рухова підготовка вчителів, чітким є показ рухів виконуваних фізичних вправ.

Під час проведення більшості уроків оптимально вирішуються триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також виробляється в учнів чіткість рухів, постава, грація, ритміка, пластика, виховувалися терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до перемоги. Проводиться дозування фізичних навантажень.

Переважна більшість уроків характеризується раціонально вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізичної культури: диференційований підхід до учнів з урахування стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; освітня, виховна, оздоровча та інструктивна спрямованість; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Учителі вміють дохідливо та логічно подавати навчальний матеріал, концентруючи увагу учнів на основних поняттях, підбирати цікаві факти із життя.

На уроках фізичної культури учителі Анічкіна Н.О.(ЗОШ №1), Байтаз О.П., Киш Н.М. (НВК №2) забезпечують інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку. Заняття характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Анічкіна Н.О. використовує ТЗН під час проведення уроків.

Уміють створювати позитивну атмосферу на уроці вчителі НВК №2 Киш Н.М. та Сорокіна Ю.Г., Квасова З.В. (АШГ), які володіють арсеналом педагогічних умінь і навичок, знають предмет, мають глибокий інтерес до нього, забезпечують постійну зайнятість та активність учнів на уроці.

Учителі Стоянова Н.І.(АШГ), Данильчук О.В., Лисицька Н.Г., Чорній Н.М. (НВК ім. В.Чорновола) приділяють увагу вихованню учнів. При цьому застосовуються різні засоби-повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку. Цьому також сприяє система роботи вчителів з пропаганди здорового способу життя, показу досягнень як українських спортсменів, так і спортсменів міста Южного.

Вчителі Анічкіна Н.О.(ЗОШ №1), Ревера Л.Д., Можаєва Т.М.(АШГ), Лисицька Н.Г., Чорній Н.М.(НВК ім. В.Чорновола) приділяють велику увагу правилам техніки безпеки на уроці.Уроки вчителів Вишні С.О.(АШГ),Чорній Н.М. (НВК ім. В.Чорновола) відзначаються різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації діяльності учнів. Використовуючи на уроках інноваційні технології, вчителі забезпечують позитивну мотивацію учнів до занять фізкультурою. Враховуючи психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості вчителі стимулюють ініціативу, самостійність, позитивне ставлення до фізичної культури. Чорній Н.М. вдало поєднує традиційні методи навчання з нетрадиційними: уроки-подорожі, конкурси, мандрівки, тематичні ігри.

Значним педагогічним потенціалом володіють педагоги з невеликим досвідом роботи Махновський О.А. , Дехтяренко М.В. та Захаренко В.С. , застосовуючи ігровий та змагальний метод, підвищують зацікавленість й емоційність учнів на уроці.

Необхідно відмітити майстерність вчителя фізкультури АШГ Понько В.І., який у роботі з профільним спортивним класом уміло забезпечує інтеграцію базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності(баскетбол), професійну орієнтацію щодо вибору профілю подальшої освіти.

Проте під час вивчення виявлено істотні упущення та недоліки: • недостатньо якісною є робота вчителів з учнями 5-11 класів та їхніми батьками, класними керівниками щодо обов’язковості спортивної форми у всіх учнів та відносно запізнень чи навіть відсутності учнів на уроках фізкультури (ЗОШ №1, АШГ);

 • на уроках фізичної культури неналежно здійснюються міжпредметні зв’язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, фізикою, історією фізичної культури і спорту, музикою, хореографією та іншими предметами;

 • не прослідковується аналіз учителями рівня розвитку в динаміці основних фізичних якостей кожного учня;

 • недостатньою є робота з розвитку і збагачення учнів навичками, уміннями та поглиблення знань з фізичної культури, гімнастичної, ігрової, легкоатлетичної термінології;

 • порівняно невисокою залишається якість виконання учнями обов’язків фізорга, чергового.

Також треба зауважити, що потребують серйозної методичної допомоги в організації проведення уроку вчителі ЗОШ №1 Гришина І.О та Цонкова М.О., класовод НВК ім. В.Чорновола Колос М.Ф.

На уроках вчителями не в повній мірі забезпечується індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей . Адже необхідно на кожній з частин уроку: підготовчій, основній і заключній ,- диференціювати навантаження і обсяг фізичних зусиль для кожного учня, проводити індивідуальну додаткову роботу та відпрацювання за чітким виконанням елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах. Це особливо актуально для НВК №2 та АШГ , в яких учні спеціальної медичної групи займаються на загальних уроках фізичної культури .

Вчителі Цонкова М.О.(ЗОШ №1) та Смолякова В.Д.(НВК ім..В.Чорновола) проводять уроки в спеціальних медичних групах. Під час заняття раціонально використовують оздоровчі системи фізичних вправ, дозування фізичного навантаження.

Цонкова М.О. приділяє багато уваги правильному диханню, адже діти, які займаються у спецгрупі, як правило, страждають гіпоксією і тільки при раціональному диханні досягається максимальний ефект від уроків фізкультури.

Смолякова В.Д. доцільно підбирає вправи, які одночасно підходять для всіх учнів за рахунок вибору оптимальних вихідних положень, ступеня напруги, амплітуди рухів і т.д. Витримується темп уроку, найбільш ефективний для учнів СМГ.

Але необхідно відмітити, що обстеження стану здоров'я кожного з учнів здійснюється не перед кожним заняттям, що є обов'язковим у СМГ. Також не в повній мірі забезпечується індивідуальний та груповий підхід згідно із захворюванням дитини.Розподіл учнів на медичні групи. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення медико- педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07.2009 за № 518/674 та згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться в установленому законодавством порядку.

На підставі довідок ЛКК про стан здоров’я здійснюється розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою.

Станом на 01.11.2015 року за висновками медичного обстеження учні ЗНЗ розділені на групи здоров’я (додаток 2), видано відповідні накази: 73,4% учнів відносяться до основної медичної групи, 15,4% - до підготовчої,

У порівнянні з минулим навчальним роком виросла кількість учнів спеціальної медичної групи : 5,6% відносно 5,2%. А от відсоток звільнених зменшився з 1,6 % до 1,3%. Значних змін за рік щодо стану здоров’я школярів не сталося

Досить багато учнів знаходиться на дообстеженні - 4,3%.

У структурі захворюваності школярів міста Южного за результатами медогляду 2015 року перші місця займають хірургічні (в основному, сколіоз та плоскостопість)(45%) та офтальмологічні паталогії (27,7%) (додаток 3).
У ЗОШ №1 та НВК ім..В.Чорновола створено спеціальні медичні групи (СПГ) :

Назва закладу

Кількість груп


Кількість учнів

ПІБ вчителя спецгруп

Всього


З них мають захворювання

Сколіоз

Плоскості

пістьКардіоміопа

тія


міопія

ВСД

Вроджені вади серця

Інші

ЗОШ №1

2

29

15

1

1

5

1

-

Хвороба Шляттера- 2

остеохондропатія -2

Хв. Петерса -1

ВВР ОСС- 1Цонкова М.О.

НВК ім..В.Чорновола

2

28

12

-

-

1

9

4

Обструктивний бронхіт-1

Хронічна герпетична інфекція -1Смолякова В.Д.

Об’єктивним недоліком СМГ є погіршення організації навчальної діяльності учнів спеціальної медичної групи в цілому, оскільки їм на уроках фізичної культури, що проводяться згідно з розкладом, доводиться, у кращому випадку, здійснювати розумову діяльність, що сприятиме зниженню розумової працездатності, а також особам спеціальної медичної групи доводиться відводити свій час на проведення занять із фізичного виховання в позанавчальний час. Але незважаючи на це та виходячи з інтересів дітей спеціальної медичної групи, це найбільш ефективне рішення. Діяльність дітей у таких групах є продуктивною, більше можливостей для здійснення індивідуального підходу.

На момент перевірки виявлено невідповідність в документації, що стосується СМГ у НВК ім..В.Чорновола: наказом до груп зараховано 28 учнів, в журналі – 26, а довідки є лише на 23 учня.

Школярі, які не пройшли медичного обстеження, до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. У кожному класі класним керівником разом з медичною сестрою школи ведеться лист здоров’я, який вклеєно в класний журнал. Листи здоров’я на момент перевірки заповнені не повністю в зв’язку з тим, що медогляд учнів шкіл ще повністю не завершено.

Необхідно констатувати, що в школах в повній мірі не забезпечується проведення спеціалістами медико - педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання згідно з кратністю проведення спостереження, визначеною дод.1 до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 4). Директори НВК №2 та НВК ім.В.Чорновола фактично не займаються цією проблемою. Заступники з навчально-виховної роботи в різній мірі забезпечують медико-педагогічне спостереження. Серед заступників директорів необхідно відмітити Потягову Л.П., яка скрупульозно аналізує уроки фізкультури, фіксує час кожної частину уроку, виміряє загальну та моторну щільність уроку , надає чіткі рекомендації.

Практично не відслідковується ефективність оздоровчо – виховної роботи заступниками з виховної роботи, за виключенням Гуменюк Д.В. (ЗОШ №1).

Медичні працівники періодично проводили спостереження , але не фіксували відвідувань уроків, в ході перевірки заведено відповідний журнал лише медсестрою АШГ.

Під час проведення уроків вчителями фізкультури здійснюється систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, враховуються основні зовнішні ознаки втоми, але практично не використовуються хронометражні спостереження, не складається фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка