Довідка за результатами перевірки стану керівництва та контролю щодо викладання та рівня навчальних досягнень учнів знз м. Южного з фізичної культуриСторінка2/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Результати анкетування учнів

В ході перевірки проводилось анкетування з метою з'ясування задоволеності уроками фізичної культури «Мій урок фізичної культури». В анкетуванні взяли участь 96 учнів 4-х класів , 92 учня 7-х класів, 98 учнів 10-х класів ЗНЗ міста (додаток 5).

Результати анкетування показують, що ставлення учнів до уроків фізичної культури та заняттям спорту у різному віці відрізняються.

90% учнів 4 класів вважають урок фізичної культури є важливим для здоров’я і засобом досягнення фізичної досконалості. В 7 класах майже 70% учнів також вважають урок фізкультури необхідним для зміцнення здоров’я та розвинення власних фізичних якостей. В 10 класах на перше місце виходять досягнення фізичної досконалості та розвинення фізичних якостей.

Більшість учнів не задоволені, коли урок фізкультури скасовується (від 92% (початкова школа) до 60% (старша школа) і хотіли б мати цей урок щодня (від 79% до 53%).
Свою успішність з предмету «фізкультура» за цей рік учні оцінюють як таку, що здійснюється на достатньому та високому рівні.

Уроки фізкультури учні оцінили за п’ятибальною шкалою на «5» балів наступним чином: 71% учнів 4-х класів , 35% учнів 7-х класів , 56% - учні 10-х класах .

Регулярність відвідування уроків з фізичної культури коливається від 82% до 89%, з віком збільшується кількість звільнених.

Щодо рухливих ігор під час перерви та в позаурочний час, то чітко прослідковується по мірі дорослішання дитини зменшення рухової активності : в 4 класі рухливі ігри та фізкультхвилинки проводяться на 100%, у 7 класі на 71% та 83% відповідно, у 10 класі лише на 53% та 33%.

На питання « В яких секціях займаєшся?» відповіді розподілились таким чином:


20,7% опитаних учнів віддали перевагу ігровим видам спорту . Досить активно займаються школярі танцями (19 %). В 7-х класах дуже популярна боротьба: цим видом спорту займається 20% семикласників.

В 10 класі з’являється такий пункт як «тренажерна зала» - 6%.

Значна частка учнів взагалі не відвідує спортивні секції : 22% дітей 4 класів, 10% - 7 класів, 54% учнів 10-х класів . Найбільш активно задіяні у секціях учні середнього шкільного віку.Результати анкетування вчителів фізичної культури ЗНЗ міста

В анкетуванні взяло участь 32 педагоги ЗНЗ міста, які викладають фізичну культуру. • ЗОШ №1 – 4 ;

 • НВК (ЗОСШ №2-Центр-ПТУ) – 5;

 • АШГ – 16;

 • НВК ім..В.Чорновола – 7.

Практично наполовину розділилася думка щодо ставлення учнів до уроків фізичної культури: 46% вчителів , в основному, задоволені ставленням учнів до уроків, не дуже – 47%. Більшість вчителів( 66%), не задовольняє низька фізична активність учнів поза уроками фізичної культури –та слабка відвідуваність уроків – 13%. Причиною цього вони вбачають у: поганих умовах в школах для проведення уроків фізичної культури – 28%, відсутність у школярів інтересу до уроків – 25%; негативний вплив на батьків школярів – 13%; негативне ставлення до уроків фізкультури з боку інших вчителів – 3%; затруднялись відповісти – 19%, та інше -28% (мало дітей займається спортом поза уроками, негативне ставлення батьків та дітей до занять ф\к та спортом, відсутність у дітей інтересу до спорту; погане обладнання; заважають комп’ютер, телефон; останні уроки у розкладі).

На питання, чи відбуваються зміни стосовно до уроків фізичної культури та занять спортом в учнів 5-7 класів та 8-11 класів, вчителі на 47% - затруднялись відповісти, на 22% вважають, що стає більш негативним, на 12% - стає більш позитивним і лише на 19% - вважають, що зовсім не змінюється.

В організації фізкультурно спортивної роботи в школі вчителям значну допомогу надають: директори шкіл (30%), міський відділ освіти (37%); міський спорт комітет з фізичної культури та спорту (6%), обласні органи освіти – 0%, обласні органи фізичної культури та спорту – 6%, федерація з видів спорту – 0%. Незначну допомогу надають інші спортивні організації такі як: БК «Хімік», Спорт для всіх, СОЦ.

На думку вчителів, в цілому, щодо ефективної організації уроків фізичної культури в школі заважають: слабка матеріальна база 81% (немає інвентарю, спортивного обладнання, стадіон потребує реконструкції, спортивні зали потребують ремонту, м’ячі для проведення спортивних ігор, відсутність сучасного обладнання, спортивного інвентарю, відсутність спортивної зали), на другому місці - низька зарплата вчителя – 38%, незручний час для проведення уроків – 31%, недостатня кількість методичної літератури - 19%.

Для вдосконалення фізкультурно спортивної роботи в школі необхідно: поліпшити матеріально-технічну базу для занять - 94%, проводити уроки, поділивши школярів на групи, враховуючи рівень їх фізичної підготовки – 53%, вимагати від вчителів оздоровчого ефекту від занять, а не спортивних успіхів учнів – 50%.

Стимулом для вчителів фізичної культури є:


 1. Створення сприятливих умов для роботи – 85%;

 2. Підвищення зарплати вчителям – 69%;

 3. Підвищення престижу професії вчителя фізкультури – 22%.

На думку вчителів, в освітніх установах потрібно змінити оцінювання рівня досягнень по змінних показниках фізичної підготовленості, а не за нормативами - - 66%; потрібно розробити нові програми, більш доступні для учнів – 41%, потрібно розробити спеціальні програми для дітей з ослабленим здоров’ям – 34%; 22% - вважають, що потрібно зробити фізкультуру факультативним предметом, 6% - вважають, що уроки не потрібно суттєво змінювати та ввести сертифікати з фізичної підготовки для учнів.

Позакласна робота з фізичної культури

Під час перевірки стану позакласної та гурткової роботи з фізичної культури в ЗНЗ міста зверталася увага на навчальні плани, плани роботи гуртків, секцій; плани проведення позакласної роботи (предметних тижнів, спортивних свят, спартакіад) та узагальнені матеріали за результатами проведених заходів.

В ході перевірки встановлено наступне.

У кожному навчальному закладі здійснюється робота щодо розвитку масової фізичної культури, залучення учнів до різних форм позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи та участі у змаганнях міського та обласного рівнів (додаток 7). З цією метою проводяться міські змагання з різних видів спорту згідно з календарем Спартакіади міста. Кількість видів спорту - 11. У програму Спартакіади, крім того, увійшли «Старти надій» та «Козацький гарт». Щорічно проходять «Ігри чемпіонів».

В школах міста працюють гуртки фізкультурно - спортивного напряму (додаток 7).

Під час перевірки встановлені наступні недоліки: • гуртки «Волейбол» та «Баскетбол» НВК (ЗОСШ №2 – Центр – ПТУ) працюють за навчальними програмами з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, використовуючи модулі «Волейбол» та «Баскетбол». Дана програма, рекомендована МОН України, для проведення навчальних занять з фізичної культури для учнів 5-11 класів, а не для гурткової роботи;

 • гуртки «Легка атлетика» НВК (ЗОСШ №2 – Центр – ПТУ) та «Легка атлетика» АШГ також працюють за програмою «Фізична культура (Легка атлетика), яка рекомендована МОН України для проведення уроків, а не гурткової роботи;

 • план роботи колективу фізкультури на 2015-2016 навчальний рік та план спортивно-масових заходів НВК ім.В.Чорновола складено формально – не вказані ПІБ відповідальних осіб. Також в плані спортивно-масових заходів вказана участь школи у міських змаганнях «Ігри чемпіонів» для учнів 5-10 класів в листопаді, участь збірної команди учнів школи у міських змаганнях «Ліга чемпіонів» у квітні, участь у міських змаганнях з футболу «Перша ластівка» для учнів 3-5 класів у квітні, а такі заходи не проводяться на міському рівні; в самому плануванні терміни проведення міських змагань на відповідають календарю спортивних змагань з видів спорту міської спартакіади учнів ЗНЗ; вказана участь учнів 11-х класів у І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури в жовтні-грудні, а дана олімпіада проводилася останній раз в 2013-2014 н.р.

Стан контролю та керівництва за викладанням фізичної культури

Адміністраціями шкіл вивчалося питання стану викладання та якості знань і умінь учнів з фізичної культури а також щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у підпорядкованих закладах (додаток 8). Даному питанню приділяється достатньо уваги, але необхідно зазначити, що у НВК ім..В.Чорновола питання ,пов’язані з викладанням фізкультури не розглядалися з 2011 року.

У 2015-2016 н.р. заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи відвідували уроки фізкультури.

ЗОШ №1

Потягова Л.П. - відвідала 3 уроки вчителів фізкультури

Дмитрієва О.К. – 3 уроки;

Книшук О.М. - 6 уроків;

Гуменюк Д.В. - 5 уроків.

НВК №2

Симонович К.П. - 6 уроків;

Кваснюк Л.О. – 9 уроків ;

Комарова О.М. – 9 уроків.АШГ

Гузик З.М. – 7 уроків;

Степанова О.Р. – 2 урока;

Вишня С.О. – 6 уроків;НВК ім..В.Чорновола

Діденко В.М. – 6 уроків у вчителя

Маслєннікова Т.О. – 6 модулів (12 уроків)

За результатами відвіданих уроків надані методичні рекомендації , не завжди відслідковується медико-педагогічний супровід під час уроку.Матеріально-технічна база .

Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту міста задовільна.ЗОШ №1:

3 спортзали;

стадіон з нестандартним обладнанням;

НВК(ЗОСШ №2-Центр-ПТУ):

2 спортзали

стадіон;

спортивний майданчик.АШГ:

1 спортзал

4 майданчики- гімнастичний , баскетбольний , футбольний,

НВК ім..В.Чорновола :

1 спортзал (пристосоване приміщення)

2 міні-майданчика : для гри в футбол та баскетбол і волейбольний.

У 2015 році за рахунок спонсорських коштів проведено заміну вікон на пластикові в спортзалі ЗОШ № 1 (379 000 грн.);

Здійснюється систематичний контроль з використання спортивних споруд згідно з їх призначенням.

Матеріально-технічне забезпечення спортивних залів не завжди дозволяє викладати фізичну культуру на належному рівні. Відчувається нестача м’ячів, спортивних снарядів.

Наявна кількість класів у ЗОШ №1 та АШГ не дозволяє виділити для занять кожному класу окрему спортивну залу і у зимовий період проводяться уроки для двох-трьох класів одночасно в одній залі. Згідно з правилами ДержСанПіН площа спортзалів дозволяє це, але , звичайно, якість уроку страждає.Безпека життєдіяльності на уроках фізкультури.

На кожному уроці з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов'язково проводяться відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів» та на сторінці про зміст уроку предмета «Фізична культура» у класному журналі).

Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).

Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури і спорту на відкритому повітрі у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами приймають учителі фізичної культури (наказ МОН від 01.06.2010 № 521).

Усі спортивні снаряди, спортивне обладнання та інвентар, що використовуються під час проведення занять з фізичної культури і спорту згідно з чинним переліком типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, що визначається Міністерством освіти і науки України, повинні бути справними і надійно закріпленими.

Металеві конструкції, що прикріплюють обладнання на спортивних майданчиках (волейбольні сітки, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота тощо), мають бути жорстко закріплені і не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців.

Під час проведення занять на відкритому повітрі в сонячну спекотну погоду учням необхідно мати легкі головні убори.

Профілактика травматизму на уроках фізкультури систематично проводиться, але повністю уникнути травм не вдається. Упродовж 2015 року на уроках фізкультури було травмовано 1 учня НВК №4 (3 квартал).


Висновки за результатами перевірки :

1.У навчальних закладах міста Южне предмет «Фізична культура» викладається за чинними навчальними програмами. Вчителями розроблені планувальні документи щодо реалізації означених програм, які затверджено на рівні адміністрації школи. Календарно-тематичне планування відсутнє у вчителя Смолякової В.Д. (НВК ім.В.Чорновола, СМГ).

2. Уроки фізкультури проводяться на належному рівні, хоча є і певні недоліки. Потребують надання методичної допомоги вчителі ЗОШ №1 Гришина І.О та Цонкова М.О., класовод НВК ім. В.Чорновола Колос М.Ф.

3.У навчальних закладах здійснюється внутрішкільний контроль за станом викладання предмета «Фізична культура», результати якого фіксуються в відповідних документах, видаються накази, що стосуються організації фізкультурно-спортивної роботи у школі та контролю за нею.

4. ШМО учителів фізкультури працюють згідно з планами роботи , ведуть відповідну документацію, працюють над методичними проблемами. Виявлені недоліки стосуються , в основному, ведення документації.

5. Ведення класних журналів здійснюється згідно з нормативними документами, але педагоги АШГ( крім Квасової З.В.) та НВК ім..В.Чорновола не записують домашнє завдання в правій частині журналу.

6.У кожному навчальному закладі здійснюється робота щодо розвитку масової фізичної культури. Працюють гуртки фізкультурно - спортивного напряму. Але в НВК №2 гуртки працюють за програмами для проведення уроків з фізичної культури , а не для гурткової роботи ; «План роботи колективу фізкультури» (назва приведена згідно з наданим документом) НВК ім.В.Чорновола на 2015-2016 навчальний рік та план спортивно-масових заходів складено формально

7.У навчальних закладах здійснюється медичний огляд учнів, на підставі якого діти підрозділяються на медичні групи. На момент перевірки 4,3% учнів не пройшли повністю медогляд. Листи здоров’я заповнені частково.

8.У ЗОШ №1 та НВК ім..В.Чорновола створені та діють 4 спеціальні медичні групи (СПГ).

9. Матеріально-технічна база для проведення уроків фізкультури недостатня.

10.Під час проведення уроків фізкультури, спортивних змагань та масових заходів забезпечується дотримання правил і нормативних актів техніки безпеки, охорони праці і здоров’я . За 2015 рік на уроках фізкультури було травмовано 1 учня НВК №4 .

11. За результатами анкетування виявлено, що учні усвідомлюють важливість уроку фікультури, 71 % учнів відвідує спортивні секції(включаючи спортивні танці), але по мірі дорослішання зменшується участь у спортивних секціях та рухова активність учнів.

12. За результатами анкетування більшість учителів фізкультури вважає, що:

- ефективній організації уроків фізичної культури в школі заважають: слабка матеріальна база та низька зарплата вчителя ;

- потрібно змінити оцінювання рівня досягнень по змінних показниках фізичної підготовленості, розробити нові програми, більш доступні для учнів

13. В школах в повній мірі не забезпечується проведення спеціалістами медико - педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання.Рекомендації.

Щодо проведення уроків фізкультури:

- оптимізувати навчально-виховний процес із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійсненням міжпредметних зв’язків;

- використовувати різні форми перевірки засвоєння учнями теоретичних знань та сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, оцінювання в групах, вибіркове оцінювання, оцінювання учнями рухових дій, виконаних товаришами;

- заступникам директора та керівникам ШМО АШГ та НВК ім. В.Чорновола тримати на постійному контролі роботу молодих спеціалістів Захаренка В.С. (АШГ), Дехтяренка М.В. (НВК ім. В.Чорновола);

- учителям всіх ЗНЗ міста практикувати під час підведення підсумків уроку метод розбору, який у старших класах має носити колективний характер;

- посилити роботу з батьками та класними керівниками щодо питання недопустимості прогулів уроків фізкультури та обов’язковості спортивної форми у всіх учнів.

- в повній мірі забезпечувати індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей школярів.

Щодо проведення позакласної роботи з фізичної культури:

- керівникам гуртків: Махновському О.А., Байтаз О.П., Сорокіній Ю.Г. (НВК (ЗОСШ №2 – Центр – ПТУ) та Захаренко В.С. (АШГ) привести планування навчально-виховної роботи гуртків у відповідності до навчальних програм гурткової роботи, а саме використовувати програми:

- гурток «Волейбол» – Кудрявець Д.С. Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. Волейбол. – Донецьк: Витоки, 2011. – с. 191–252 (лист МОНмолодьспорту України № 14/18 Г-827 від 06.12.2010р.);

- гурток «Баскетбол» – Левко І.В. Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. Баскетбол. – Донецьк: Витоки, 2011. – с. 5–45 (лист МОНмолодьспорту України № 14/18 Г-827 від 06.12.2010р.);

- для гуртка «Легка атлетика» використовувати програму гуртка «Фізкультурно-оздоровча спрямованість» Філенко С. А. Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. Методичний посібник. Т. 2. – Донецьк : Витоки, 2012. – с. 108–129 (протокол МОНмолодьспорту України від 14.12.2010р. №2).    

- заступнику директора з навчально-виховної роботи НВК ім.В.Чорновола Маслєнніковій Т.О та педагогу-організатору Прус І.М. відповідально ставитися до планування роботи вчителів та планування спортивно-масових заходів.Щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів:

- видати по школам наказ щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ;

- довести до відома заступників з навчально виховної, виховної роботи, класних керівників та медичних працівників Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованнм учнів;

- здійснювати медико-педагогічні спостереження керівником закладу, заступником з навчально виховної роботи, заступником з виховної роботи,класним керівником, медичним працівником (лікарем, медсестрою) разом з вчителем безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

- аналіз спостережень, розрахунок загальної щільності уроку та показників моторної щільності уроку фіксувати у книзі внутрішкільного контролю;

- ММКспільно з відділом освіти: організувати практичне заняття для медичних та педагогічних працівників ЗНЗ щодо медико-педагогічних спостережень під час уроків фізичної культури;

надавати організаційно-методичну і консультативну допомогу медичним працівникам в організації і проведенні медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ.

Щодо усунення недоліків у роботі ШМО вчителів фізкультури.

- ЗОШ №1: Скласти графік проведення відкритих уроків , графік взаємовідвідування уроків, забовязати вчителів фізичної культури вести журнали аналізу відвіданих уроків колег.

- НВК №2: Керівнику ШМО поповнити папку документами яких не вистачає, а саме: вивчення нормативних документів, вивчення основних тем (розділів) програми, вивчення методик, методів, технологій навчання, розвитку та виховання; вивчення освітніх стандартів; вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів; план проведення спортивно-масових заходів на навчальний рік, графік проведення відкритих уроків вчителями на поточний навчальний рік, графік взаємовідвідування уроків та аналіз наліз уроків вчителями, графік проведення предметного тижня, вивчення нормативних документів, перелік програм та підручників.

- АШГ: При здійсненні аналізу роботи кафедри відслідковувати питання щодо виконання плану роботи кафедри, розглядати недоліки в роботі.

- НВК ім..В.Чорновола: Забезпечити ведення документації ШМО в повному обсязі, зокрема, наявність графіків проведення відкритих уроків, проведення предметного тижня, тижня педагогічної майстерності; обліку методичної роботи вчителів, індивідуальний план роботи стажиста та план роботи наставника з молодим спеціалістом, план масових заходів з учнями, гуртки. Забезпечити аналіз недоліків роботи ШМО, проведених семінарів , досвіду роботи вчителів .

Щодо здійснення керівництва та контролю за станом викладання фізкультури та матеріально-технічного забезпечення :


 • Посилити контроль за проведенням уроків фізичного виховання та проведенням позакласних заходів (видавати відповідні накази за результатами перевірок).

 • Аналізувати активність учителів у підвищенні педагогічної майстерності та враховувати це під час атестацій.

 • Посилити науково-методичну діяльність педагогічних та методичних рад з метою підвищення рівня професійної кваліфікації вчителів фізичної культури. Забезпечити розгляд питання вивчення стану фізичної культури на засіданнях педрад .

 • Сприяти поповненню спортивного інвентарю для закладів.

 • Забезпечити систематичний контроль за здійсненням профілактики травматизму на уроках фізкультури .Головний спеціаліст відділу освіти М.М.Тітовська

Завідувачка ММК Ж.Г. Виноградова
Методисти ММК Бардук Ю.В.

Матковська Л.Г.

Додаток 1Склад міського методичного об’єднання вчителів фізичної культури:
п/п

П.І.Б.

Стаж роботи

Кваліфікаційна категорія

Рік проходження атестації

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації

Навантаження

1-4

кл.

5-9

кл.

10-11

1.

Качмарська Валентина Миколаївна

22

Вища

2012

2011

-

33

4

2.

Анічкіна Наталя Олексіївна

11

Спеціаліст


2011

2010

21

-

-

3.

Гришина Ірина Олександрівна

22

І

2015

2014

6

15

14

4.

Цонкова Марина Олександрівна

3

спеціаліст

Закінчила ВУЗ у 2010р.

2015

12

20

8

5.

Байтаз Олександр Петрович

10

Вища

2013

2012

15

-

-

6.

Сорокіна Юлія Георгієвна

5

ІІ

2014

2015

-

18

-

7.

Киш Наталя Миколаївна

22

І

2011

2015

9

-

-

8.

Махновський Олег Анатолійович

3

спеціаліст

-

-

-

6

10

9.

Попов Сергій Володимирович

20

спеціаліст

-

-

-

-

8

10

Квасова Зоя Василівна

39

Вища, старший вчитель, вчитель-методист

2016

2015

-

11,5

17.5

11.

Понько Володимир Іванович

20

Вища

2015

2014

-

5

13

13.

Вишня Світлана Олександрівна


12

Вища, учитель-методист

2015

2011

-

28

-

14

Захаренко Вадим Сергійович

Працює перший рік

Молодший спеціаліст

-

-

6

12

-

15

Смолякова Валентина Дмитрівна

21

І

2011

2011

-

2

-

16

Данильчук Олег Володимирович

13

І

2014

2013

17

9

4

17

Дехтяренко Микола Вікторович

-

Молодший спеціаліст

-

-

-

27

4
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка