Дзержинського району Харківської міської ради затверджую погодженоСторінка1/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Управління освіти адміністрації

Дзержинського району Харківської міської ради
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО


Завідувач дошкільного Начальник управління освіти навчального закладу №158 адміністрації Дзержинського району

Т.М. Семенчук Харківської міської ради

« _____» ______ 2014 р Ю.Г. Башкірова

«_____» _____ 2014 р.ПЛАН РОБОТИ


комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 158 комбінованого типу Харківської міської ради»

на 2014/2015 навчальний рік

СХВАЛЕНО


педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу № 158

протокол

від «________ »2014 р. №
Зміст


Розділ I. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2013/2014 навчальний рік........................................................................

Пріоритетні завдання на навчальний рік…………………………………..Розділ II. Методична робота з кадрами………………………………….

Розділ ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей………..

Розділ ІV. Організаційно – педагогічна робота………………………...

Розділ V. Робота методичного кабінету………………………………….

Розділ VІ. Адміністративно – господарська діяльність……………….

Розділ VІІ. Додатки

Додаток 1 Медико – профілактичні заходи робота (організація харчування)

Додаток 2. Фізкультурно – оздоровча робота

Додаток 3. Графіки проведення свят та розваг, театральних дійств

Додаток 4. План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу

Додаток5. Заходи щодо виконання програми «Заходи з питань інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти»

Додаток 6. План роботи з питань соціального захисту

Додаток 7. Навчальний план

Додаток 8. План роботи психологічної служби

3

41


43

48

49


52

52

52


53

53

5457

58

6061
62

63
64

67

68

І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2013/2014 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158

комбінованого типу Харківської міської ради» розташований за адресою

м. Харків 61174, пр. Перемоги 57 “А”. Дошкільний навчальний заклад № 158

функціонує з 1986 року. Проектна потужність – 12 груп ( 220 дітей ).

З 2003 року заклад очолює завідувач Семенчук Тетяна Михайлівна.

Всього за мережею в 2013/2014 навчальному році в ДНЗ виховувались

272 вихованця.


Інформаційна картка


з/п


Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»

2

Адреса, телефон, email

м.Харків, пр.перемоги, 57-А, 338-94-89, dnz158@kharkivosvita.net.ua

3

ПІБ завідувача

Семенчук Тетяна Михайлівна

4

Державна атестація (дата, результат)

2007р., достатній рівень

5

Кількість вихованців

272

6

Кількість груп.

Із них:


12 (4 логопедичні,

1 короткотривала7

раннього віку

2

8

дошкільного віку

10

9

Режим роботи груп: 9 год.

6

10

10,5 год.

3

11

12 год.

короткотривала група - 4 год.2

1


12

Мова навчання

українська та російська

13

Всього працівників.

Із них:


62

14

педагогічний персонал

31

15

обслуговуючий персонал

31


Мережа

Кадрове забезпечення
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Освітній рівень педагогічних працівників ДНЗКатегорії педагогічних працівників

Кількість

педагогівОсвітній рівень

Вища

Базова вища

Неповна

вища


Завідувач

1

1В/методист

1

1Вихователі

20

12

2

6

Муз.керівники

3

1

1

1

Інстр. з фіз-ри

1

1Вчит.-логопеди

4

4Пр. психолог

1

1Всього

31

21

3

7

З вищою освітою – 21 – 67,7%

З базовою вищою – 3 – 9,7%

З неповною вищою – 7 – 22,6%Кваліфікаційний рівень педагогів :Навч.


рік

Категорії

Звання, нагороди

Тариф. розряд


вища

перша

друга

спец.


Звання «Старший вихователь»

Звання

«Вих-ль


методист»

«Відмінник освіти України»

2012-2013

2

4

6

7

1

1

1

11

2013-2014

4

4

6

7

1

1

1

10

Спеціаліст вищої категорії – 4 – 12,9%

Спеціаліст першої категорії – 4 – 12,9%

Спеціаліст другої категорії – 6 – 19,3%

Спеціаліст – 7 – 22,6%

Тарифний розряд – 7 – 22,6%

Педагогічне звання:

«Старший вихователь», «вихователь-методист» – 2 – 6,5%

Відмінник освіти – 1 – 3,1%


Організація методичної роботи
Упродовж 2013/2014 навчального року в ДНЗ методична робота спрямована на професійне зростання педагогічного досвіду кожного педагога, створення належних умов для їх творчого зростання. Протягом року здійснювалось науково - методичне забезпечення та інформування педагогів.

Вихователем – методистом створена система роботи спрямована на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, виявлення та упровадження досягнень передового педагогічного досвіду, інноваційних методик та забезпечення їх практичної реалізації. Також здійснювалось інформування педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково – методичні та навчальні фахові видання.

Методичний кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», Зразковий комплект «Практика управління дошкільним закладом», до складу якого входять журнали: «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Методична скарбничка вихователя» та «Коза – диск», а також «Освіта України», «Інформаційний вісник».

Вихователі Сальнікова С.М. та Приходченко Л.В. підвищили фахову майстерність при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», вихователь Нікітіна Ю.В. здобула вищу освіту в Харківському національному університеті ім.Г.Сковороди та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Продовжують навчання: вихователь Сергєєва Н.Б. в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.Сковороди, музичний керівник Борисенко А.Г. в Харківській державній академії культури. Усі педагогічні працівники були охоплені різноманітними формами підвищення кваліфікації: відвідували районні методичні об’єднання для вихователів груп раннього віку, для музичних керівників, вихователів дошкільних груп, методичні заходи в дошкільному закладі: консультації, педагогічні ради, семінари-практикуми, майстер-класи, а також взаємовідвідування занять, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільних закладів району та опрацьовування новинок науково-методичної літератури.

Належна увага приділялась діагностуванню педагогів. Під час самоаналізу педагогічної діяльності, вихователі усвідомлювали свої недоліки та досягнення, що безумовно націлювало їх на покращення рівня роботи. Так підвищився рівень роботи таких вихователів: Золотухіна Л.Г, Грущенко Т.В., Лосева Н.А. В ДНЗ належна увага приділяється педагогам-початківцям. Молоді вихователі працюють у групі з досвідченим педагогом. Для роботи з ними закріплений наставник. Шляхом співпраці з наставником молоді спеціалісти підвищили свій професійний рівень, набули необхідних практичних знань та умінь в роботі з дітьми.

Особлива увага приділялася самоосвіті педагогів. Кожен працівник користується «Щоденником самоосвіти» та індивідуальним планом самоосвіти. Стан самоосвітньої діяльності кожного педагога визначався під час вибіркового контролю та звіту педагогів про самоосвіту на педагогічних годинах.
Результати підвищення рівня педагогічної майстерності


№ з/п

Вид діяльності

Кількість педагогів

Відсоток

1

Підвищення кваліфікації (курси)

2

6%

2

Навчання в вищих навчальних закладах

3

9,9%

3

Атестація

8

26%

4

Самоосвіта

31

100%

5

Участь а роботі творчої групи

12

40%

6

Участь в методичних заходах ДНЗ

31

100%

7

Участь в РМО

7

22,5%

Упродовж 2013/2014 навчального року атестувались 8 педагогічних працівників. З педагогами була проведена відповідна роз’яснювальна робота з питань проходження атестації, постійно при методичному кабінеті працював консультпункт для педагогів. Атестація проводилась відкрито, демократично. Кожен педагог, що атестувався, провів колективний перегляд занять, склав творчий звіт перед колегами та представив досягнення власної педагогічної майстерності на підсумковому засіданні атестаційної комісії.

За підсумками атестації вихователю Приходченко Л.В. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», вихователю-методисту Міщанчук В.В. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «старший вихователь», вчителю-логопеду – кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 2 педагоги підтвердили першу кваліфікаційнійну категорію, 3 педагоги – відповідний тарифний розряд.

З метою вивчення та розвитку педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності в ДНЗ використовувались різні форми роботи з педагогами: індивідуальні, групові та масові.

Методичні заходи, а саме – педагогічні ради, консультації,

семінари теоретичні та практичні, колективні перегляди, сприяли розвитку

педагогічного процесу. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні

форми методичної роботи: проблемний стіл, методичний ринг, ділові ігри,

диспути, дискусії, вікторини, КВК, робота в групах, практичне моделювання

власних розробок тощо), в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.

Заслуговує на увагу проведення консультацій з використанням

інтерактивних методів, коли педагоги не лише сприймають інформацію, а й

залучаються до широкого обговорення теми, що висвітлюється, діляться

власним досвідом.

Особливу активність проявили педагоги на педагогічній раді «До природи з любов’ю, яка проходила в формі екологічного брейн-рингу. Високий

професіоналізм, вміння відстоювати власні позиції виявили вихователі Семенова В.І. Приходченко Л.В., Жоголева А.А., Сальнікова С.М., Рожнова Т.В., Коваленко В.В.

Вихователі використовують в своїй роботі технології розвиваючого

навчання та інтерактивні методи роботи з дітьми. Для підвищення фахового


рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних та матеріали кращих досвідів педагогів закладу та колег району.

Варто відмітити підвищення рівня активності молодих педагогів в процесі проведення методичних заходів. Упродовж квітня-травня місяця в дошкільному закладі було проведено фестиваль педагогічної майстерності. Саме молоді спеціалісти першими розпочали демонструвати свої знання та практичні навички. Своїм досвідом роботи поділись і досвідчені педагоги. Всі методичні заходи (заняття, режимні моменти, театралізована діяльність) були проведені на високому та достатньому методичному рівні. Вихователі Приходько В.М та Рожнова Т.В. провели заняття з використанням ІКТ. Демонстрація різних форм та методів роботи з дітьми значно поповнила скарбничку знань та практичних навичок усіх педагогічних працівників.

Протягом року працювала творча група з метою допомоги вихователям у використанні в роботі нових педагогічних ідей та технологій, нетрадиційних форм роботи з дітьми, розроблялись моделі планування освітнього процесу, проводились консультації щодо використання даних моделей.

Вихователь Приходченко Л.В. узагальнила досвід роботи за темою «Розвиток компетентності дошкільника засобами дослідно-експериментальної діяльності»; вихователь Сальнікова С.М. – «Розвиваючі ігри як засіб розвитку логічного мислення дошкільників», інструктор з фізичної культури Дубіна І.В. – «Шляхи вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі засобами лікувальної фізкультури».

Цьому сприяла організована методична робота і емоційно-позитивний мікроклімат в колективі, висока культура спілкування співробітників. В закладі якісно організована робота методичного кабінету. Наповнення та оформлення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам та потребам педагогічних працівників. Періодичні виставки навчальних та дидактичних посібників, тематичні виставки матеріалів на допомогу вихователям, дали змогу педагогічним працівникам реалізувати свій творчий потенціал, обмінюватися досвідом, новими методичними наробками та позитивно впливати на розвиток дітей.

Система методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показала, що всі заходи носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності та розвитку творчого потенціалу педагогів.

Стало традицією приймати участь у професійному конкурсі «Вихователь року». Дубіна І.В., інструктор з фізичної культури, стала фіналістом другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2014 році.

Вихователь-методист Міщанчук В.В. брала участь міжнародній науково практичній конференції «Педагогіка та психологія: Проблеми сучасної науки та практики». Її стаття «Оптимізація взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю» надрукована у збірнику тез наукових робіт учасників конференції.


Творчі роботи педагогів Міщанчук В.В. та Семенової В.І. були представлені на районному етапі обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

Педагогічні працівники упродовж навчального року відвідували районні методичні заходи (методичні об’єднання, педмайстерні тощо).

Інструктор з фізичної культури Дубіна І.В. є керівником районного методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури.

Дошкільний заклад є базовим для проходження педагогічної практики студентів Харківської гуманітарно- педагогічної академії та Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. Упродовж навчального року для студентів ХГПА проведено багато показових занять з різних видів діяльності. Слід відмітити роботу таких вихователів: Приходченко Л.В., Сальнікова С.М., Жоголева А.А., Коваленко В.В. та Некрасова Г.П.

Протягом 2013/2014 року в освітньо – виховний процес впроваджувалися інноваційні та ефективні педагогічні технології, що сприяли підвищенню результативності роботи з дітьми, а саме:


  • навчання читанню за методикою Зайцева – вихователь Нікітіна Ю.В.;

  • технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ) та нетрадиційні техніки малювання - всі педагоги;

  • театр фізичного розвитку М.Є.Єфименка - інструктор з фізкультури Дубіна І.В.;

  • елементи лікувальної фізкультури для корекції та профілактики плоскостопості і порушень постави на заняттях з фізичної культури

( з власного досвіду) - інструктор з фізкультури Дубіна І.В.;

  • ІКТ «Игры для тигры» (корекційна програма для дітей-логопатів) – вчитель- логопед Огар Л.В.;

  • ігрова пісочна терапія – вихователі груп раннього віку

З педагогами проведено теоретичний семінар «Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті».

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили різноманітні види занять: тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

Вчитель-логопед Огар Л.В. в корекційній роботі з дітьми-логопатами використовує ІКТ, а саме корекційну програму «Игры для тигры», що допомагає більш успішному засвоєнню навчального матеріалу дітьми-логопатами.
Організація та результативність освітнього процесу
В 2013/2014 навчальному році зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від 2-х до 7-и років «ДИТИНА». В практиці роботи ДНЗ використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Пріоритетними завданнями були:


1.Продовжувати роботу щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами валеологічного виховання та основ безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
2.Формувати у дітей дошкільного віку основи екологічного світогляду шляхом гармонійного поєднання експериментально-дослідницької діяльності та використання творів В.Сухомлинського.
3.Забезпечити цілісний підхід до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина. Продовжувати роботу по корекції мовлення дошкільників засобами ТРВЗ та ТНЗ.

Реалізація педагогічним колективом поставлених завдань відбувалась шляхом проведення різноманітних методичних заходів з педагогами. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Дотримувалися принципи перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Протягом 2013/2014 навчального року колектив ДНЗ продовжував роботу щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами валеологічного виховання та основ безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Формування у дітей основ здорового способу життя та безпечної поведінки відбувалось як на заняттях так і в повсякденному житті. Це питання розглядалося на педагогічній раді, проводились консультації групові та індивідуальні. Були сплановані і проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: педагогічна рада «З фізкультурою ми дружимо», консультації «Формування основ валеологічних знань у дітей», «Здоров’я без ліків», «Фізкультурно-оздоровча робота з профілактики сколіозу та плоскостопості». Всі ці методичні заходи підвищили професійну майстерність педагогічних працівників.

У листопаді було проведено тематичне вивчення «Стан роботи щодо формування уявлень про здоровий спосіб життя». Результати тематичного вивчення та інші спостереження за фізичним розвитком дітей виявили деякі недоліки у реалізації даної проблеми (несистематичність проведення загартовуючих заходів та фізкомплеків на прогулянках, часткове порушення режиму прогулянок).

З метою виправлення недоліків, планується провести консультації, щодо проведення загартувальних заходів та фізкомплексів на прогулянках, надати методичні рекомендації для вихователів та посилити контроль за виконанням заходів.

При підведенні підсумків роботи за навчальний рік та порівнюючи з попереднім 2012/2013навчальним роком, можна відмітити покращення показників основних рухів дітей старшого дошкільного віку.

Показники основних рухів у старших дошкільників

Робота щодо формування у дітей дошкільного віку основ екологічного світогляду проводилась шляхом гармонійного поєднання експериментально-дослідницької діяльності та використання творів В.Сухомлинського проводилась на заняттях і в повсякденному житті.

Спостереження в природі, бесіди, розповіді, читання художньої літератури, а саме творів В. Сухомлинського, вивчення віршів, загадок, прислів’їв, ознайомлення з народними прикметами сприяли вихованню любові до природи, розвитку в дошкільнят почуттів доброти, чуйності, милосердя. Вихователь Семенова В.І. узагальнила досвід роботи з екологічного виховання на тему «Екологічне виховання дітей дошкільного віку як чинник їх особистісного зростання». На достатньому рівні запроваджувалась пошуково - дослідницька діяльність в природі. На високому методичному рівні експериментальна робота проводилась в середній групі № 2 (вихователь Семенова В.І.), група № 8 (вихователь Приходченко Л.В.), старша група № 9 (вихователі Некрасова Г.П., Мамай О.І.). Вихователі надавали дітям реальну можливість досліджувати, експериментувати, порівнювати, аналізувати, робити висновки, проявляти творчу ініціативу. А головне – вони підтримували та схвалювали щонайменші прояви творчості дитини, надавали пріоритет не стільки тому, що зробила дитина, скільки тому, як саме досягла мети, настільки була самостійною, винахідливою, конструктивною у пошуках та досягненнях кінцевого результату. Добре зарекомендували такі форми роботи природничо-екологічної спрямованості як: уроки милування; екологічні стежини тощо.

Але в інших групах ця робота проводилася не систематично. Тому в наступному навчальному році питання екологічного виховання буде вивчатись більш досконало.

Батьки та діти залучались до природоохоронної роботи, до практичної реалізації екологічної діяльності. В групах обладнані куточки природи. У дітей добре сформовані навички по догляду за кімнатними рослинами, з великим задоволенням чергують в куточку природи.

Упродовж навчального року педагогічний колектив працює над формуванням мовленнєвої компетентності дітей та питанням корекційної роботи з дітьми, які мають вади мови. Належна увага приділялась розвитку фонематичного слуху, вдосконаленню звуковимови та літературного мовлення,

збагаченню словникового запасу. Діти стали більше вживати епітетів, порівнянь. Але формування у дітей зв’язного мовлення потребує вдосконалення. Вихователі Коваленко В.В., Приходченко Л.В., Масалітіна Т.І. в своїй роботі використовували метод наочного моделювання. Вихователь старшої групи Мамай О.І. в своїй роботі використовувала метод символічної синектики. Цей метод сприяє всебічному, творчому та інтелектуальному розвитку, розвитку уваги, здатності до перетворень, уміння знайти приховані залежності та зв’язки. Спільна праця вихователів і вчителів-логопедів показала підвищення показників мовленнєвого розвитку. Але в дітей є труднощі при складанні творчих розповідей за даною темою, з власного досвіду, за картиною. В наступному навчальному році робота над формуванням мовленнєвої компетентності буде продовжена.

Вчителями – логопедами проводилась планомірна корекційна робота: фронтальна та індивідуальна. Багато уваги приділялось розвитку фонематичного слуху, розвитку артикуляційного апарату, мовного дихання і голосу, інтонаційній виразності мовлення. Всі діти , які йдуть до школи навчились розпізнавати голосні та приголосні звуки, виділяти наголошені голосні, збагатився їх словниковий запас. Вчитель-логопед Огар Л.В. працювала над методичною проблемою «Подолання фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення як профілактика дизграфії». Систематична робота вчителів – логопедів у тісному взаємозв’язку з вихователями, музичним керівником, практичним психологом під керівництвом в/методиста, підвищили рівень та ефективність кожного заняття. Належна увага приділялась логоритмічним заняттям. Музичні керівники разом з вчителями-логопедами та вихователями розвивали слухову пам’ять, ритм на заняттях з логоритміки. Виготовлено багато посібників, мовленнєвих ігор, дидактичного матеріалу. За даними обстеження дітей на кінець навчального року спостерігається позитивна динаміка мовного розвитку дітей.

У 2013/2014 навчальному році групи старшого дошкільного віку відвідували 34 дитини. У 30 дітей (88,2 % ), які йдуть до школи, виправлено мовленнєві порушення. У дошкільників збагачено словниковий запас, закріплено правильну вимову звуків у словах, удосконалено навички звуко-буквенного аналізу. Рекомендовано продовжити навчання в логопедичній групі 3 дітям. Такі результати можна пояснити тим, що діти прийшли до групи цього року з важкими діагнозами, відвідували дошкільний заклад несистематично, з великими перервами, багато хворіли. На 2014/2015 навчальний рік планується поліпшити роботу щодо взаємодії вчителів-логопедів та батьків дітей, які мають вади мовлення. В цілому робота вчителів-логопедів виконана на достатньому методичному рівні.

Вчителями-логопедами та вихователями проводилась просвітницька робота серед батьків вихованців. Батькам упродовж року були надані консультації та методичні рекомендації щодо виправлення мовленнєвих порушень у дітей До відома вихователів та батьків доводились результати логопедичного обстеження дітей.

Зведені дані про дітей-логопатів

Звітний періодКількість дітей, що вступають до групи


Випущено

Рекомендовано направити

Вибуло з різних

причин


Усього

Логопедичні висновки

З них на діагностичний термін

Усього

З чистою мовою

Зі значним поліпшенням

До масової школи

До логопедичної групи для продовження роботи

До загальнорозвиваючої групи дитсадка
ЗНМ .Дизартрія.

ЗНМ Алалія

ФФНМ Дизартрія

ФФНМ Дислалія.

ФФНМ Заїкування

Інші висновки

2012-2013

33

15

-

6

4

2

6

-

28

18

10

22

11

-

-

2013-2014

34

21

1

7

-

1

4

-

30

30

3

29

3

-

1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка