Дзержинського району Харківської міської ради затверджую погодженоСторінка2/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Належна увага приділялась створенню розвивального предметного середовища в групах. З метою підвищення професійної компетенції вихователів щодо створення повноцінного розвивального життєвого простору для вихователів була проведена консультації на тему: «Організація розвивального середовища як умова розвитку життєвої компетентності дошкільників», «Основні вимоги до обладнання ігрових куточків». Ігрові матеріали поєднуються з навчально – розвивальними. Це різноманітні осередки: ігрові, бібліотечний, художній, трудовий, конструктивно-будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, а також обладнали осередок експериментально – дослідницької діяльності. В порівнянні з минулим навчальним роком групи поповнились сучасним ігровим обладнанням та меблями відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Відбулися якісні зміни в організації та оснащенні ігрових осередків. З’явились сюжетно-рольові ігри з використанням сучасного ігрового обладнання за відповідними темами. Найкращі ігрові навички та морально-етичні норми засвоєні у групах старшого віку № 10 (вихователі Коваленко В.В.. та Сальнікова С.М.), гр. №9 (вихователі Некрасова Г.П., Мамай О.І.), середній групі №2 (Рожнова Т.В., та Семенова В.І.). Діти вміють самостійно організовувати сюжетно-рольові ігри: обирають тему, розподіляють ролі, створюють ігрові ситуації, підбирають ігровий матеріал, використовують здобутий на заняттях та в повсякденному житті досвід. В іграх діти засвоїли

морально-етичні норми суспільства в якому живуть, набули досвід спілкування,

необхідний для життя в суспільстві, в колективі. Під час сюжетно-рольових ігор відбулось формування таких якостей особистості: дружелюбність, чуйність, взаємодопомога, вміння спілкуватись та враховувати інтереси інших. Діти знають ввічливі словами та вживають їх в повсякденному житті.

Створення такого розвивального середовища сприяє розвитку допитливості, зацікавленості, творчого мислення, умінню робити припущення, умовисновки.Але розвивальне предметне середовище потребує доукомплектації згідно Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок та методичних рекомендацій «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в ДНЗ» В наступному навчальному році вихователі будуть продовжувати роботу щодо поповнення розвивального предметного середовища в групах.

Доцільно зазначити позитивний досвід роботи вихователів груп раннього віку: молодий спеціаліст Лосева Н.А. (група №1) та вихователь Міцай Н.П.(група №3). Вихователі належну увагу приділяли розвитку творчих здібностей дітей шляхом впровадження елементів ТРВЗ на заняттях з зображувальної діяльності. Діти з великим задоволенням малюють пальчиками, долоньками, штампами, тичком, напівсухим жорстким пензликом тощо.

Ігрова пісочна терапія, яка використовується в роботі з дітьми, гармонійно заспокоює та розслабляє дітей, сприяє розкриттю творчих ресурсів кожної дитини, має терапевтичний ефект та приносить велике задоволення малюкам.

Результати моніторингового обстеження дітей раннього віку свідчать, що робота упродовж року проводилась на достатньому рівні, систематично та послідовно. Діти раннього віку мають необхідні навички відповідно віковим особливостям.

Достатня увага приділялась формуванню в дошкільнят логіко – математичої компетентності. Всі заняття проводились в ігровій формі, а завдання з даного розділу реалізовувались в системі інтегрованих занять. Вихователі використовували дидактичні та розвиваючі ігри, що сприяло розвитку логічного мислення, пам’яті та уваги. У дітей сформовані поняття про кількість та лічбу, величину, геометричні фігури, вміння орієнтуватись у просторі та часі. Аналіз роботи щодо формування логіко – математичної компетентності показав, що діти всіх вікових груп досягли високих результатів. Слід відмітити роботу вихователів: Масалітіної Т.І., Шумової Н.Л. ( група № 11, 6 р. ж.), Коваленко В.В. (група № 10, 6 р. ж.), Рожнової Т.В., Семенової В.І. (група № 2, (5 р. ж.), Некрасової Г.П., Мамай О.І. (група № 9 ( 6р. ж.). Вихователями виготовлено достатньо дидактичних ігор які використовувались у роботі з дітьми. В календарних планах відображена систематична, послідовна робота, направлена на виконання вимог освітньої лінії Базового компонента «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку».

Вихователі надзвичайно плідно працювали над розвитком креативних та творчих здібностей дошкільнят. Вихователі під час проведення фестивалю педагогічної майстерності поділилися досвідом роботи по використанню сучасних нетрадиційних технік малювання. що позитивно вплинуло на розвиток творчих здібностей дітей. Аналіз переглянутих форм роботи з зображуальної діяльності свідчить про те, що у порівнянні з минулим навчальним роком значно підвищились показники з розділу «Зображувальна діяльність». Дитячі


роботи прошиваються та зберігаються правильно.

Але поряд з позитивним є і недоліки: мало виготовлялося поробок зприродного матеріалу та недостатньо використовується техніка-орігамі.

Завдання художньо– естетичного розвитку дошкільнят здійснювалися засобами музики та образотворчого мистецтва. Музичні керівники Шишко О.М., Моргун О.О., Борисенко А.Г. разом з вихователями проводили комплексні та тематичні заняття, присвячені видатним подіям. Музичні керівники прививали дітям любов до класичної музики, українських народних мелодій, пісень, танців, ігор та хороводів. Цікаві сценарії ранків, розваг завжди викликали радість і задоволення дітей, бажання приймати активну участь в театралізованих дійствах, що певною мірою вплинуло на внутрішній світ дітей, святкові ранки проводились на високому методичному рівні.

Вихователі організовували свою роботу з урахуванням сучасних вимог в навчанні та вихованні дошкільників.

В дошкільному закладі продовжується робота по формуванню у дітей навичок трудової дяльності. Консультація «Види дитячої праці та її вплив на розвиток осбистості», значно підвищила рівень знань педагогів, що знайшло позитивне відображення в роботі з дітьми. Вихователі систематично упродовж року залучали дітей до виконання трудових доручень, діти з задоволенням виконували обов’язки чергових по їдальні, в куточку природи, виконували різноманітні доручення, прибирали в ігровому куточку. Достатня увага приділялась праці в природі (на клумбах, городах). У березні місяці був проведений конкурс «Кращий город на вікні». Переможцями в конкурсі стали групи: №9 (вихователі Некрасова Г.П., Мамай О.І.), група №2 (вихователі Семенова В.І., Рожнова Т.В.). Діти мають достатні навички догляду за рослинами.Результати управлінської діяльності
Адміністрацією дошкільного закладу відповідно до річного плану,

проводився контроль за освітньо-виховним процесом. Організація контролю

в дошкільному закладі була системною та послідовною. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: тематичним та комплексним вивченням роботи, оперативним, епізодичним, порівняльним та вибірковим контролем, який був спрямований на виконання завдань програми «Дитина» та вимог Базового компонента, на вивчення рівня професіоналізму педагогів, на уміння вихователя-методиста направити роботу та допомогти вихователям-початківцям. У роботі використовувались різноманітні схеми та картки контролю.

Під час комплексного вивчення стану навчально-виховного процесу, в старших логопедичних групах № 9 та № 11 (вихователі Некрасова Г.П., Мамай О.І., Масалітіна Т.І. і Шумова Н.Л.). було ґрунтовно проаналізовано стан навчально-виховну роботи з дітьми за освітніми лініями Базового компоненту, виявлено рівень сформованості компетентності дітей-майбутніх першокласників. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в цих групах створені умови для повноцінного гармонійного розвитку дошкільнят; педагоги використовують різні форми роботи з дітьми. Вихователі працюють в

тісній співпраці з вчителями-логопедами та приділяють особливу увагу мовленнєвому розвитку дітей. За результатами перевірки було встановлено, що навчально-виховна робота з дітьми проводиться на достатньому рівні. Та разом з тим мало уваги приділяється формуванню навичок творчого розповідання, розвитку образного мовлення, вихованню культури поведінки дітей.

Оперативний, вибірковий та попереджувальний контроль проводився своєчасно згідно плану роботи.

Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень: це інформації на педрадах, звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформації, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу. Під час проведення різних видів контролю навчально-вихованого процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідало вимогам Програми та Інструктивно-методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009.
Результати навчально-виховного процесу
З метою виявлення рівня рівня життєвих компетентностей дітей дошкільного віку, 2 рази упродовж навчального року (грудень 2013 р. та травень 2014 р., в групах раннього віку – на початок та кінець навчального року), педагоги проводили моніторингове обстеження кожної дитини шляхом проведення контрольних занять, бесід з дітьми, аналізу результатів продуктивних видів діяльності дітей та виявили рівень засвоєння кожною дитиною програмових знань. Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та надані рекомендації до кожної із них.
Результати моніторингового обстеження
Групи раннього віку (з рік життя)

Компоненти обстеженняРівень засвоєння знань

В Високий


Достатній

Середній

Низький

Початок

н.р.


Кінець

н.р.


Початок н.р.

Кінець н.р.

Початок н.р.

Кінець н.р.

Початок

н.р.


Кінець

н.р.

Розвит Розвиток рухової активності


-

12%

14%

31%

19%

47%

67%

10%

Мовлен Мовленнєве спілкування


-

18%

7%

23%

29%

49%

64%

10%

Сенсор Сенсорний розвиток


-

31%

22%

48%

51%

21%

26%

-

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка