Дзержинського району Харківської міської ради затверджую погодженоСторінка3/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Показники рівня засвоєння знань дітьми раннього віку значно покращились в порівнянні з минулим навчальним роком. Діти груп раннього віку оволоділи необхідними уміннями та навичками відповідно вимог Програми «Дитина».

Кількість дітей раннього віку, які мають високий та достатній рівень з сенсорного (логіко – математичного) розвитку збільшилась у порівнянні з минулим навчальним роком. Недосконалою є звукова культура мовлення, розвиток зв’язного мовлення, багато понять залишаються в пасивному словнику. Ця робота буде продовжена в наступному навчальному році. При проведенні моніторингу основних компетенцій дітей раннього віку, в порівнянні з початком та кінцем 2013/2014 навчального року за всіма розділами програми спостерігаються в середньому незначні зміни, але позитивні. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

Рівень сформованості компетентності дітей раннього віку в цілому відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Дитина».
Наші малята (4-й рік життя)
Рівень фізичного розвитку дітей

Дослідники, чомусики (5 р. ж.)
Рівень фізичного розвитку

Результати навчально-виховного процесу

2012/2013

2012/2014

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

«Мовлення дитини»

5%

25%

48%

12%

10%

42%

50%

6%

«Дитина в природн.довкіллі»

14%

32%

54%

-

28

53

19

-

«Дитина в сенс-пізнав. розвитку»

11%

31%

50%

8%

21%

44%

32%

3%

«Гра дитини»

12%

48%

20%

20%

16%

45%

32%

7%

Образотворча діяльність

3%

21%

59%

17%

28%

54%

15%

3%

Під час проведення моніторингу основних компетенцій дітей середніх груп спостерігається динаміка зростання якісних показників за освітніми лініями базового компонента. Кількість дітей з високим та достатнім рівнем розвитку збільшилась в середньому на 14 %. Більшість дітей мають достатній рівень. Вихователі проаналізували показники основних компетенцій, визначили позитивне, визначили недоліки і намітили подальшу роботу з дітьми направлену на підвищення результатів освітньо-виховної роботи.
Наші старші діти ( 6 р. ж.)
Результати навчально-виховного процесу

2012/2013

2012/2014

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Освітня лінія «Мовлення дитини»

25%

54%

18%

3%

48%

38%

12%

2%

«Дитина в природному довкіллі»

31%

44%

24%

1

46

30%

24%

-

«Дитина в сенс-пізнав. розвитку»

38%

31%

25%

6%

50%

39%

11%

-

«Гра дитини»

35%

48%

12%

5%

43%

45%

12%

-

Образотворча діяльність

28%

21%

53%

8%

32%

52%

14%

2%

Показники засвоєння програмового матеріалу відповідно вимог Базового компоненту та Програми «Дитина» дітей старшого дошкільного віку в порівнянні з минулим навчальним роком, значно підвищилися. Майже відсутній низький рівень. За останні 2 роки намітилась позитивна динаміка в оволодінні дітьми таким складним психологічним процесом, як мовленнєвий розвиток, про що свідчить рівень мовленнєвого розвитку дітей шести років.

Високий рівень знань мають діти з сенсорно-пізнавального розвитку, образотворчої діяльності. Діти добре засвоїли програмовий матеріал, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого, мають добру морально – психологічну та фізичну підготовку.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Упродовж навчального року чітко простежується тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок дітей, Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо – виховної роботи. Рівень сформованості основних компетентностей відповідає віковим особливостям дітей 6-річок та вимогам Базового компоненту і Програми «Дитина». Діти йдуть до школи добре підготовленими.

Результати моніторингового обстеження проаналізовані, зроблені висновки та розроблені рекомендації для покращення показників.
2.4.Виконання «Закону про мови»

На виконання Закону України «Про мови» систематично та послідовно проводилась робота з розвитку впровадження державної мови в освітній процес ДНЗ. Рівень володіння державною мовою педагогами - достатній. Батькам надано право вибору мови в процесі навчання і виховання дітей.

Мовленнєвий розвиток дітей в групах здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів та використання малих жанрів усної народної творчості

( загадки, прислів я, колисанки, забавлянки, заклички, чистомовки тощо ).

Упродовж 2013/2014 навчального року функціонувало 5 україномовних груп. Всі режимні моменти і заняття проводились українською мовою.

Позитивного результату в роботі щодо навчання дітей української мови досягли вихователі молодшої групи №4 ( вихователі: Грущенко Т.В. і Жоголева А.А. ), середньої групи №6 ( Нікітіна Ю.В., Приходько В.М. ), молодшої групи №7 ( Золотухіна Л.Г. ) Діти розуміють українську мову, оволоділи формами звертання, вмінням самостійно розповідати українські народні казки за ілюстраціями і моделями, намагались спілкуватись українською мовою. В кожній групі є добре обладнаний український національний куточок, в старших групах етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та зразки виробів українського народного мистецтва. За допомогою введення в повсякденне життя малих жанрів українського народного фольклору підвищилась мовленнєва активність дітей. Діти знають багато українських народних казок, віршів, прислів’їв, приказок. В російськомовних групах проводились дні української мови.

До святкування 200-річчя від Дня народження Т.Г.Шевченка в закладі проведено ряд методичних заходів: тематичні заняття Шевченківські читання, виставка-конкурс малюнків дітей та батьків «Шевченків світ в буянні фарб», тематична розвага «Вшановуємо Кобзаря» тощо.

Але ще існує проблема міжособистісного спілкування дітей українською мовою. Аналіз мовного спілкування дітей свідчить про те, що батьки недостатньо спілкуються українською мовою, тому словник дітей недостатній, мова необразна.
Робота з обдарованими дітьми
Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. За бажанням дітей та батьків, для підвищення якості дошкільної освіти, була організована гурткова робота, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Діти з великим задоволенням відвідували гуртки:


 • «Математична скарбничка» ( логіко – математичний розвиток). Керівник гуртка – вихователь Жоголева А.А.

 • Хореографія – благодійний фонд «Перлина»

 • «Малятко – здоров’ятко» (фізичний розвиток). Керівник гуртка – інструктор з фізкультури Дубіна І.В.

 • «АБВГедейка». Керівник гуртка – вихователь Коваленко В.М.

 • «Навчаємося англійської мов» – благодійний фонд «Перлина»

 • «Карате». Керівник гуртка – Шахпазов Б.М.

Гуртковою роботою охоплено 50% дітей.

Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу. В наступному навчальному році планується розширити мережу гуртків


Охоплення дітей дошкільною освітою

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811) було проведено облік дітей від 0 до 6 років, створено банк даних. Усього на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, за даними обліку мешкає 358 дітей від 0 до 6років. В дошкільному закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Був проведений педагогічний патронат дітей 4-5 років, які не відвідують дитячий садок. Вихователі проінформували батьків про можливі форми здобуття освіти їх дітьми та запросили відвідувати групу короткотривалого перебування дітей. В ДНЗ розроблені заходи щодо залучення цих дітей до занять, свят та розваг. В 2013/2014 навчальному році діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття

дошкільної освіти. В дошкільному закладі функціонувала група короткотривалого перебування, де з дітьми проводились цікаві заняття, розваги тощо.

Упродовж року була організована робота консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують дошкільний заклад.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей «Ласкаво просимо до нас» для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Діти та їх батьки мали можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, відвідати заняття, фотовиставки, виставки-вернісажі дитячих малюнків.

Інформація про загальну кількість дитячого населення

віком від 0 до 6 років відповідно до закріпленої

за ДНЗ №158 території обслуговування


Роки

народженняВсього дітей

Всього відвідують ДНЗ+НВК

Відсоток охоплення

Всього не відвідують

ДНЗ+НВК


2007

(з 01.09.07)20

20

100

-

2008

65

65

100%

-

2009

88

86

97,7%

2

2010

51

49

96,1%

2

2011

69

29

42%

40

2012

53

-

-

53

2013

12

-

-

12

Усього по ДНЗ:

358

249

69.6%

109

Дошкільною освітою охоплено дітей 5-річок – 100%


Фізкультурно-оздоровча робота
Пріоритетними у 2013/2014 навчальному році були здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі».

У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей. Для фізичного розвитку дошкільників в закладі є спортивна зала, оснащена різноманітним спортивним обладнанням, де проходять заняття з фізкультури Для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи на свіжому повітрі- спортивний майданчик.

Дитячий садок входить до районної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Особлива увага приділялась виконанню завдань корекційно-профілактичної роботи. Інструктор з фізкультури Дубіна І.В. працює за власним досвідом, в своїй роботі використовує елементи лікувальної фізкультури для корекції та

профілактики опорно-рухового апарату та розвитку м’язової системи. За бажанням батьків працював гурток лікувально – профілактичної гімнастики. Діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. На достатньому рівні проводились фізкультурно – оздоровчі заходи: ранкова

гімнастика, та гімнастика пробудження, рухливі ігри, розваги, досуги, міні спортивні естафети, Дні здоров’я, пішохідні переходи, фізкультурні паузи, фізкультурні хвилинки, пальчикова гімнастика.

Для зміцнення здоров’я, відповідно до віку та можливостей дітей, умов, створених для загартування у дошкільному закладі, використовувались різноманітні форми та методи загартування: гімнастика пробудження за авторською програмою к.п.н. доцента М. Єфименка, полоскання горла та ротової порожнини кип’яченою водою кімнатної температури, ходіння босоніж по «стежці здоров’я», по морських камінцях, морській солі, по каштанах; обливання водою на свіжому повітрі у літній період, дихальна гімнастика для профілактики ГРЗ. Усі ці процедури проводились у теплий період систематично і є ефективними в комплексі, що дозволили підвищити дитячий імунітет.

У дітей значно підвищились показники основних рухів в порівнянні з 2013/2014 навчальним роком. Це свідчить, що робота проводилась на достатньому методичному рівні, чітко, систематично та послідовно з використанням сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи та нетрадиційного проведення фізкультурних занять.
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

Питання щодо запобігання дитячому травматизму систематично розглядались на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, під час колективних та індивідуальних консультацій, на батьківських зборах та засіданнях батьківського комітету дошкільного закладу.

Вихователь Жоголева А.А. узагальнила досвід роботи за темою: «Життя май та його оберігай! Формування основ компетентності безпечної життєдіяльності дошкільників», який протягом начального року впроваджувався в практику роботи вихователями. З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття, бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки та ЦЗ. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. В травні був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей. Мета проведення тижня

безпеки – поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя та здоров'я під час НС, а також розвиток у дітей високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, кмітливості, ініціативи, наполегливості, взаємодопомоги; вдосконалення елементарних теоретичних знань та практичних навичок дітей, співробітників у захисті від наслідків надзвичайних ситуацій; вивчення готовності дошкільного закладу до виконання завдань ЦЗ(ЦО). З дітьми був проведений евакуаційний тренінг з будівлі дошкільного закладу на випадок виникнення НС.

Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, були проведені розваги з даної тематики «Наш друг світлофор», «Про вогонь потрібно знати – з ним не можна жартувати». Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізована вистави: «Абетка безпеки», «Подорож в країну дорожних знаків», «Вогонь – друг , вогонь – ворог». Різноманітні форми роботи з дітьми (заняття, бесіди, читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, проведення розваг, використання дидактичних ігор) допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Випадків травмування дітей упродовж навчального року не зафіксовано.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачу та виробничих нарадах. Це питання дуже актуальне, потребує постійного вдосконалення, тому в

наступному навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо урізноманітнення форм і методів здоров’язберігаючої компетентності дошкільників шляхом формування основ безпеки життєдіяльності дітей.
Медичне обслуговування
Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється старшою сестрою медичною Гончаровою О.М. та лікарем-педіатром МДП №14 Гриценко Ю.Г.

Вся медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». У дошкільному закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи: • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

 • проводилась санітарно-просвітницька робота для батьків через інформаційні куточки, екрани здоров’я.

Відповідно до графіку, за наявності вакцин, лікарем надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення в умовах поліклініки, проводилися лабораторні обстеження, огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого дошкільного віку. Антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди та консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, заходи щодо зниження захворюваності. В групах вихователями проводиться консультативна робота, надаються методичні рекомендації та поради батькам щодо оздоровлення дітей вдома. Оформлені дієві стенди «Медичний вісник», «Поради лікаря».Працівники дошкільного закладу два рази на рік за графіком проходили медичні огляди та здавали заліки за санмінімумом.
Аналіз захворюваності за 2013 рік
Згідно з даними аналізу стану дітей в ДНЗ № 158:

Група здоров’я

2012

2013

Динаміка

І група

153-56,6%

123-42,5%

-14,1%

ІІ група

101-37,4%

140-51,8%

+14,4 %

ІІгрупа

16-5,9%

7-2,6%

-3,3 %

За даними таблиці можна зробити висновок, що в 2013 році кількість дітей І групи здоров’я зменшилася за рахунок збільшення дітей ІІ групи здоров’я. Слід зазначити, що ІІІ група теж зменшилася. Д-група в 2013 році зменшилась на 12,2 %, завдяки тому, що діти були дообстежені спеціалістами та поставлені на Д-облік.

Група по фіз-рі

2012 рік

2013 рік

Динаміка

Загальна

254-94%

243-90%

-4%

Послаблена

16-6%

27-10%

+4%

Динаміка змін відповідає зміні кількості дітей ІІ та ІІІ групи здоров’я

Фізичний розвиток

2012рік

2013 рік

Динаміка

Гармонічне

262-97 %

253-93,7%

-3,3%

З дефіцитом ваги

3-1,1 %

6-2,2%

+1,1%

З зайвою вагою

4-1,5 %

7-2,59%

+1,09%

З низьким зростом

1-0,4 %

2-0,7%

+0,3 %

З високим зростом

-

2-0,7%

+0,7%

Показник гармонічного розвитку зменшився за рахунок збільшення інших показників фізичного розвитку.
Розподіл за рангами групами хвороб :Ранг

2012 рік

2013 рік

1

Хвороби шкіри -167,7%о

Хвороби органів кровообігу-140,7 %о

2

Хвороби органів дихання-148 %о Хвороби шкіри -167,7%

Психічні розлади - 100%о

3

Хвороби кістково-м’язової системи- 126 %о %о

Хвороби органів дихання-96,2%о

4

Хвороби органів травлення-125,9 %о

Хвороби шкіри -96,2%о

5

Хвороби органів кровообігу-107 %о

Хвороби органів травлення-62,9 %о

Виходячи з вищевикладеного відмічається збільшення патологічної ураженості майже за всіма захворюванням. Дана динаміка стабільна, тому що до закладу, зараховуються діти від 1,5 до 4 років (в наслідок того, що дети оглянуті в віці 1 року, надалі патологічні стани будут виявлятися тільки в разі звернення за медичною допомогою чи при проведенні диспансерного огляду педіатром та регістрації антропометрії в ДНЗ).

Середньорічна чисельність дітей: всього-272, ясла-49,сад-223.

У 2013 році зареєстровано 63 випадки захворювань, із них: ясла-25,

садок-38.Захворюваність на 1000:


Рік

всього

ясла

сад

2012

252

510

193

2013

250

531

188

Пропущено днів по хворобі: всього-338, ясла-133, садок-205.Однією дитиною пропущено за хворобою:


Рік

всього

ясла

сад

2012

1,2

2,6

0,9

2013

1,2

2,7

0,9

Інфекційні захворювання складають 17 випадків - 26,9 %, інфекційна захворюваність у 2013 році збільшилась на 18,9%, в основному за рахунок вітряної віспи.

Зареєстровано: 1 випадок скарлатини та 16 випадків вітряної віспи

У 2013/2014навчальному році групові спалахи захворювань не зареєстровані.

В дошкільному закладі протягом року проводилися протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на зниження інфекційних захворювань. Ведеться постійний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог, фізичного виховання, загартування дітей, прищеплення навичок здорового способу життя, формуванням валеологічного світогляду серед дітей та батьків.

Організація роботи з профілактики захворювань і оздоровлення дошкільників
Лікарем та старшою медичною сестрою були розроблені заходи щодо профілактики захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.

На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:

- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;

- систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процессу, постійною співпрацею з родинами вихованців;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.

Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендацій лікаря та старшої медичної сестри Гончарової О.М. щодо стану здоров’я кожної дитини. Раз на місяць у кожній віковій групі проводився медико-педагогічний контроль фізкультурного заняття з фізкультури. Результати показали, що фізичне навантаження та моторна щільність заняття з фізичної культури відповідали нормі.

Проведення такої фізкультурно-оздоровчої роботи на кінець року дає позитивні результати: зменшився рівень захворюваності, а також зменшилась кількість дітей, які мають порушення осанки та плоскостопість.
Організація харчування дітей
Організація харчування дітей у ДНЗ № 158 протягом 2013/2014 навчального року здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 та інших нормативних документів:

 • Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35);

 • Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;

 • від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;

 • Накази МОН України:

 • від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 •  спільні накази МОН, МОЗ України:

 • від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 • інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Процес організації харчування передбачав:

 • відпрацювання режиму та графіка харчування дітей;

 • прийом продовольчої продукції гарантованої якості;

 • збереження та дотримання термінів реалізації продуктів;

 • дотримання технології приготування їжі;

 • складання перспективного меню;

 • організацію збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

 • складання накопичувальної відомості виконання натуральних норм щомісячно, поквартально, щорічно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» у закладі безкоштовним харчуванням з розрахунку 100% від вартості харчування на день забезпечено 64дитини пільгових категорій

 • 2 дитини постраждалі внаслідок ЧАЕС;

 • 62 діти-логопати

Діти з багатодітних сімей - 3 дитини, у закладі забезпечені безкоштовним харчуванням з розрахунку 50% від вартості харчування на день.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка