Дзержинського району Харківської міської ради затверджую погодженоСторінка5/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зважаючи на те, що більшість звернень вихователів знов стосуються проблем інтелектуального розвитку та особливостей розвитку дитини відповідного віку, наступного року бажано провести семінар щодо особливостей інтелектуального та особистого розвитку дітей відповідного віку

За просвітницьким напрямком були проведено наступні виступи:

Серед педагогічних робітників на педраді був виступ за темою «Рівень психологічної готовності дітей до навчання в школі».

Серед батьків були виступи на батьківських зборах за темами:

1) «Адаптація дитини до умов дошкільного закладу» 19.09.2013 батьківські збори групи № 4 (20 батьків) .

2) «Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання» 20.09.2013 батьківські збори групи № 10 (20 батьків) .

3) «Адаптація дитини до умов дошкільного закладу» 20.09.2013 батьківські збори групи № 7 (18 батьків) .


4) «Розвиваємо творчі здібності дітей» 13.12.2013 батьківські збори групи № 9 (16 батьків) .

5) «Розвиваємо творчі здібності дітей» 18.12.2013 батьківські збори групи № 10 (15 батьків) .

За організаційно-методичним напрямком практичний психолог ДНЗ №158 відвідувала методичні об`єднання психологів Дзержинського району та була на міжрайонній конференції з питань допомоги дітям зі спектром аутичного розладу.
Інформаційні та комунікаційні технології в системі роботи
На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в частині «Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти. Матеріально-технічне забезпечення. Поповнення парку комп’ютерної техніки» у дошкільному навчальному закладі в наявності 4 персональних комп’ютера, 4 прінтера. В ДНЗ також наявна та успішно функціонує локальна мережа.

Упродовж року в ДНЗ проводилась робота щодо підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. ІКТ відкривають перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. При проведенні анкетування і співбесід з педагогами виявилось, що вони мають труднощі у використанні комп’ютера в освітньому процесі. Та можна зазначити, що рівень комп’ютерної грамотності педагогів у порівнянні з 2012/2013 навчальним роком підвищився шляхом проведення різноманітних заходів (семінари, семінари-практикуми «Використання ІКТ у дошкільній освіті», практичні заняття).Рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів

Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ: • ведення ділової документації;

 • використання електронної пошти, програми Skype тощо;

 • використання Інтернет;

 • функціонування сайту закладу.

Також використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • атестація педкадрів;

 • работа педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

В закладі створена локальна комп’ютерна мережа з метою надання доступу до мережі Інтернет з усіх автоматизованих робочих місць (кабінет завідувача, вихователя-методиста, кабінет діловода).

Вихователі Приходько В.М., Рожнова Т.В впроваджували ІКТ під час проведеня занять з дітьми. Вчитель-логопед Огар Л.В. для корекції мовлення дітей-логопатів ефективно використовувала різноманітні комп’ютерні програми «Ігри для Тигри», «Домашній логопед» тощо. Вихователь-методист Міщанчук В.В., вихователі: Приходченко Л.В., Сальнікова С.М., які атестувалися, узагальнили свій досвід роботи у формі мультимедійних презентацій.

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, який постійно оновлювався. Сайт містить в собі всі необхідні дані про функціонування дошкільного закладу: роботу з дітьми, рекомендації педагогів-спеціалістів для батьків, а також цікаві новини про життєдіяльність дітей в ДНЗ.

В закладі постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи наявної техніки (заправку картриджів тощо).Недоліками в роботі ДНЗ з питань інформатизації є:

 • низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;

 • недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;

В наступному навчальному році буде більше уваги приділятись удосконаленню роботи щодо інформатизації та підвищення ІКТ-компетентності педагогів. Для поліпшення ефективності освітньо-виховного процесу та підвищення кваліфікаційного рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, планується більш широко використовувати ресурси Інтернет.
Соціально-економічний розвиток ДНЗ
Фінансово- господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Все обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази ДНЗ виконані.

Групи поповнені сучасними дитячими меблями, іграшками відповідно віку дітей і атрибутами для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском і водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорними та настільними іграми, методичними посібниками та дидактичним матеріалом

Працівники закладу в достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Всі групові приміщення знаходяться в задовільному стані.

Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалося за рахунок позабюджетних благодійних внесків батьків. Під час засідань батьківського

комітету ухвалювались рішення щодо залучення благодійних батьківських внесків та визначались напрямки їх витрачання. Про підсумки витрачання благодійних батьківських внесків члени батьківського комітету та ради закладу звітують під час проведення загальних батьківських зборів.

За допомогою представників батьківської громадськості забезпечено проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Зокрема, за допомогою батьків проведені поточні та капітальні ремонти: • проведено капітальний ремонт пральні;

 • проведено капітальний ремонт харчової комори;

 • проведено капітальний ремонт групової та буфетної кімнат групи «Дзвіночки»;

 • проведено капітальний ремонт буфетної кімнати «Теремок» ;

 • замінено електричні розподільні коробки на пральні;

 • проведено ремонт і фарбування цоколю ДНЗ;

 • пофарбовано малі форми та огорожа закладу;

 • відремонтовано та пофарбовано овочесховище та сарай;

 • завезено пісок на літній період;

 • підготовлена рамка до опалювального сезону;

 • замінено віконні блоки в групах № 1, 2, 9, 11 в кількості 11 шт.;

 • придбано м’який інвентар:

 • матраци – 26 шт.;

  • наматрацники – 158 шт.;

  • постільна білизна – 18 комплектів;

  • рушники -16 шт.;

  • пледи -68 шт.

 • придбано кухонні меблі для буфетних кімнат в групах № 4, 5, 6, 9;

 • придбано дитячі меблі для ігрових зон група «Калинка»;

 • придбано дитячі меблі для ігрових зон група «Пінгвинята»;

 • придбані шафи для роздягання – 50 шт. групи № 7, 8;

 • придбані методичні та логопедичні шафи групи № 2, 8, 10, 11;

 • придбані шафи для кабінету психолога та сестри медичної;

 • придбано пральну машину на 6кг -1шт.

Заклад отримує благодійну допомогу з боку батьків для дотримання приміщення та території закладу у належному стані.

Усі придбані товари були оприбутковані та взяті на облік.


На основі аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2013/2014 навчальний рік можна визначити деякі недоліки в роботі педагогічного колективу:

- актуальним залишається питання безпеки життєдіяльності дітей;

- не в повному обсязі проводились загартовувальні заходи, фізкомплекси на прогулянці;

- потребує подальшого вдосконалення робота щодо мовленнєвої компетентності дітей та корекційна робота з дітьми, які мають вади мовлення;

- потребує доукомплектації розвивальне середовище в групах;

- недостатньо використовувались ІКТ в навчально – виховному процесі з дітьми.


Пріоритетні завдання ДНЗ № 158

на 2014/ 2015 навчальний рік
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи, враховуючи успіхи, досягнення та недоліки в роботі в 2013/2014 навчальному році та перспективи розвитку життєвокомпетентної особистості, з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив ДНЗ № 158 вирішив спрямувати роботу на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості» та визначив пріоритетні завдання на новий 2014/2015 навчальний рік:
1. Поглибити роботу з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій, безпеки життєдіяльності дошкільників та захисту від надзвичайних ситуацій
2. Виховання патріотичних почуттів у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
3. Продовжувати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Дитина.

Державні документи, якими буде керуватись дошкільний навчальний заклад в роботі
У новому 2014/2015 навчальному році світня діяльність ДНЗ № 158 буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:
- Закон України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305,


- Накази Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10 2008р. № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»,
- інструктивно – методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08. 2005р. № 1/9 – 431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01. 2007р. № 1/9 – 36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05. 2007р. № 1/9 – 263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» ( від 04.10. 2007р. № 1/9 - 583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» ( від 27.11.2007р. № 1/9 – 711), «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» ( від 17.12. 2008р. № 1/9 – 811),
- інструктивно – методичними рекомендаціями «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2014 навчальному році»,

-Листа Міністерства освіти і науки України:

-«Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році» (від 10.06.2009 №1/9-393);

-«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009 №1/9-455);


- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

- програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

- Законів: «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»,

- «Конвенції ООН про права дитини»

- «Національної доктрини розвитку освіти»

- Національної програми «Діти України»ІІ. Підвищення педагогічної майстерності


№ з/п

Тема заходу

Термін


Відповідальні

Відм.

про


виконан

Семінари, семінари - практикуми

1

Семінар – практикум

Сенсорне виховання дітей раннього віку – базова компетентність гармонійно розвиненої особистості (для вихователів груп раннього віку)


жовтень


Міщанчук В.В2

Семінар – практикум

Громадянське виховання дошкільнят засобами інтегрованої діяльностілистопадМіщанчук В.В.
1.Лекційний модуль:

- актуальність громадянського виховання;

- можливості та особливості громадянського виховання дошкільників
2.Семінарський модуль:

- завдання та принципи громадянського виховання;

- зміст та основні напрями громадянського виховання;

- пріоритетні методи і форми громадянського вихованнягруденьМіщанчук В.В.

3.Практичний модуль:

- фотомонтаж «Все починається з дитинства»січень


Міщанчук В.В

вихователі


3

Теоретичний семінар

Інноваційні технології в системі дошкільної освіти


лютий


Міщанчук В.В.
Консультації

1

Індивідуальні особливості адаптації малюків

вересень

Глібова Н.В.
2

Здоров’я без ліків (профілактика застудних захворювань)

жовтень

лікар

с/м старша


3

Безпека дітей в наших руках Бережемо життя та здоров’я дитини

листопад

Міщанчук В.В.
4

Загартувальні процедури в режимі дня

грудень

Міщанчук В.В.
5

Громадянське виховання як складова гармонійного розвитку особистості

січень

Міщанчук В.В.

6

Руками творяться дива (використання техніки орігамі)

лютий

Міщанчук В.В.
7

Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей

березень

Міщанчук В.В.


Організація Тижня безпеки в ДНЗквітень

Міщанчук В.В.
Організація розвивального предметно – ігрового середовища для дітей раннього віку

травень

Міщанчук В.В.
Для молодих спеціалістів

1

Планування навчально-виховної роботи з дітьми

жовтень

Міщанчук В.В.
2

Загартувальні процедури в режимі дня

січень

Міщанчук В.В.
3

Дидактична гра-господиня навчального процесу

лютий

Міщанчук В.В.
4

Індивідуальні консультації

за

потребою


Міщанчук В.В.
Колективні перегляди

1

Розвиваємо мовлення засобами театралізованої діяльності

жовтень

Коваленко В.М.
2

Корекційна робота з дітьми-логопатами

листопад

Герасевич О.М.
3

Організація прогулянки

січень

Приходько В.М.
4

Організація роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників

лютий

Жоголева А.А.
5

Організація роботи з патріотичного виховання

березень

Золотухіна

Л.Г.

6

Фестиваль педагогічної майстерності

квітень-травень

вихователі

педагоги-спеціалісти


Корекційна робота в логопедичних групах

1

Прийоми стимуляції мовної активності дітей

консдля вих.логопед. груп

жовтень

Герасевич О.М.
2

Вплив порушень фонематичного слуху на розвиток усного мовлення дітей

січень

Панченко Т.І.
1

Роль батьків у вихованні правильної звуковимови у дітей.


консультація

для батьківвересень

Панченко Т.І.
2

Попередження дислексій та дисграфії у дітей 6року життя


грудень

Огар Л.В.
3

Індивідуальні консультації за запитом батьків

упродовж року

вчителі-логопеди

Наставництво

1

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставників для молодих спеціалістів:

Лосева Н.А. – досвідченого вихователя Коваленко В.В.

Нікітіна Ю.В.- Приходько В.М.

Сергєєва Н.Б. – Приходченко Л.В.
наставництво

вересень

Міщанчук В.В.

2

Організувати взаємовідвідування занять та режимних процесів


перегляд та анал

за необхідністю

педагоги-наставники


3

Організувати спільну розробку занять з різних видів діяльності.


конс допомога

упродовж

рокупедагоги-наставники4

Надавати необхідні індивідуальні консультації

консультації


упродовж


року


Міщанчук В.В.

педагоги-наставники


5

Забезпечити участь молодих спеціалістів у районних методичних об’єднаннях, педмайстернях тощо

упродовж року

Міщанчук В.В.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка