Дзержинського району Харківської міської ради затверджую погодженоСторінка9/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Додаток №7
Соціальний захист дітей та правоосвітня робота

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

І. Організаційно-адміністративна робота

1


Створити сприятливі умови для фізичного, психічного та духовного розвитку, забезпечити правовий та соціальний захист дітей.

постійно


Семенчук Т.М.

Міщанчук В.В.

2


Поповнити базу нормативно – правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

постійно

Семенчук Т.М.

Міщанчук В.В.

3

Поновити банк даних про дітей пільгового контингенту

вересень

Міщанчук В.В.
4

Поповнювати банк даних по мірі надходження інформації про зміни соціального статусу дитини та появи нових дітей пільгового контингенту в складі дошкільного закладу.

упродовж рокуМіщанчук В.В.

5

Оформити на кожну дитину пільгового контингенту соціальний паспорт.

жовтень

вихователі
6

Забезпечити:

- безкоштовне харчування

та відвідування гуртків, театральних дійств для дітей ПБП та дітям ЧАЕС;


- знижку в розмірі 50% за харчування , відвідування гуртків, театральних дійств дітям з багатодітних сімей;

-надати пільги в розмірі 50% на відвідування гуртків, театральних дійств дітям-інвалідам та апівсиротам


упродовж

року

Семенчук Т.М.


Міщанчук В.В.

7

Надавати психологічну допомогу дітям пільгових категорій та їх батькам


упродовж

року

практичний психолог

8

Проводити обстеження умов проживання дітей пільгових категорій

2 рази на

рік за


потребою

Міщанчук

В.В.


вихователі9


Надавати звіти щодо соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами

згідно циклограми

Міщанчук

В.В.

10


Залучати дітей пільгових категорій до участі гуртковій роботі, святах, спортивних змаганнях, розвагах тощо

упродовж

року


вихователі

музичні керівники


11

В методичному кабінеті на допомогу вихователям підібрати науково – методичну базу з питань право освітньої роботи.

жовтень

Міщанчук

В.В.

12


Надавати вихователям

консультативну допомогу з питань правової освіти.упродовж

року

Міщанчук

В.В.

13

Спрямувати роботу на здійснення допомоги та патронату соціально незахищених категорій дітей з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу


упродовж

року

Міщанчук

В.В.14

Продовжувати вивчення основних положень «Конвенції про права дитини» педагогами.


упродовж

року


Міщанчук В.В.

вихователі


ІІ. Робота з дітьми

1

Проводити з дітьми правоосвітню роботу, використовуючи різноманітні форми роботи з дітьми (ігри, заняття, бесіди, читання творів художньої літератури, розваги, тощо).

упродовж

року


вихователі
2

Організувати виставку дитячих малюнків «Я – маленька людина»
вихователі
ІІІ. Робота з батьками

1

Інформувати батьків про нормативно-законодавчу базу з питань соціального захисту та правового виховання на сайті ДНЗ

упродовж року

Міщанчук В.В.

2

Організувати проведення просвітницької роботи серед батьків з питань правової освіти, соціального захисту.


упродовж року

Міщанчук В.В.

вихователі


3

В батьківських куточках оформити рубрику «Батькам про права дитини»

вересень

вихователі
4

Оновлювати зміст інформаційних матеріалів для батьків


1 раз

на кварталвихователі5


Залучати батьків до співпраці з питань правового виховання через «Скриньку довіри».

упродовж року

Міщанчук

В.В.


виховател

і
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №158

комбінованого типу

Харківської міської ради»

__________ СеменчукТ.М.


Навчальний план

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №158

комбінованого типу Харківської міської ради»

на 2014/2015 навчальний рік

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу №158

протокол від № 1Пояснювальна записка

Навчально-виховний процес у Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради» (далі - Дошкільний заклад) здійснюється у 2014/2015 навчальному році відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 № 1/9-198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012№ 1/9-413), «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009р. № 1/9-455), «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку (від 28.05.2012 № 1/9-666), інструктивно- методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010 № 1.4/18-3082), «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» (Лист МОН України від 20.06.2014 р. № 1/9-446).

Зміст навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 №1/11-11177) з використанням видань, рекомендованих для роботи у дошкільних навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України від 20.06.2011 № 1/9-483.

Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня 2014 року і закінчується 31 травня 2015 року, оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня 2015 року.

Мова навчання: російська, українська.

Режим роботи закладу п’ятиденний.

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Організована навчально-пізнавальна діяльність у Дошкільному закладі планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, здібностей дітей. Основними її формами є: • заняття різних видів;

 • гурткова робота;

 • індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;

 • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

 • спостереження у повсякденні;

 • пошукові ситуації у повсякденному бутті тощо.

Організоване навчання проводиться у формі занять (фронтальні, підгрупові, індивідуальні), починаючи з 3-го року життя. Тривалість фронтальних занять становить:

 • для дітей третього року життя - 10-15 хвилин;

 • четвертого року життя - 15-20 хвилин;

 • п'ятого року життя - 20-25 хвилин;

 • шостого року життя - 25-30 хвилин.

 • сьомого року життя - 30-35 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями 10 хвилин.

Тижневий розподіл занять розроблено на кожну вікову групу з урахуванням закономірностей у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливостей перебігу уваги і т.д.

Планування навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
У Дошкільному закладі варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через гурткову роботу, яка є самостійною додатково організаційною формою навчально-виховного процесу. У другу половину дня працюють гуртки:


 • англійської мови (за програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку»);

 • хореографії (за програмою А.Ф.Шевчук «Дитяча хореографія»);

 • математики (за методикою Л.Г. Петерсон);

 • навчання грамоти (за методикою Т.Р. Кислової «По дороге к азбуке».


Розподіл

групових фронтальних занять на тиждень

за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

у 2014/2015 навчальному році у ДНЗ № 158


Види занять

Кількість групових занять на тиждень

у вікових групах

3-й рік життя

4-й рік життя

5-й рік життя

6-й рік життя

З фізичного розвитку1

2

2

2

2

З художньо-естетичного розвитку :

 • музична діяльність

 • зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)

 • художня література

2

20,25

2

20,5

2

21

2

21


З мовленнєвого розвитку

1

1

1

2

З пізнавального розвитку

- логіко-математичний2

- ознайомлення з навколишнім

- ознайомлення з природою


0,25


0,25

0,25

0,5

0,5


0,5

0,5


0,5

10,5

0,5


1

Усього занять

7

8

9

11

Рекомендована кількість занять в день

1-2 заняття в день

2-3 заняття в день
 • Організована освітня діяльність здійснюється у формі фронтальних занять в залежності від спрямованості змісту заняття, дидактичних цілей та способу організації.

 • Заняття з фізичної культури проводяться щоденно: в групах раннього віку - 2 заняття в залі, 3 - під час прогулянки; в групах молодшого та старшого дошкільного віку - 2 заняття в залі, 2 - під час прогулянки, 1 - пішохідний перехід.

 • Завдання логіко-математичного розвитку інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: спілкування, ігрову, трудову, навчальну.

 • Кількість та пріоритетність інтегрованої лінії розвитку може змінюватись за ініціативи дітей та на розсуд вихователя.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка