Економіки та управління кафедра менеджменту паспорт дисципліниСкачати 75.64 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір75.64 Kb.

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та управління


КАФЕДРА Менеджменту

ПАСПОРТ ДИСЦИПЛІНИ


«Організаційно-економічне проектування

розвитку підприємства»

на 20142015 навчальний рік

Семестр, в якому викладається наука: 2

Дисципліна : вибіркова

Кількість годин за навчальним планом: 150

Напрями підготовки, спеціалізації, для яких викладається дисципліна :6601/1, 6601/2,

Форма підсумкового контролю: залік

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

Лігоненко Л.О., д.е.н., проф.

Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання)2

денна _____________, заочна _____________.

1. Робоча навчальна програма дисципліни затверджена науково-методичною радою університету ___.05.2014 р., протокол № ___.

2. Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)

2.1. Видані університетом

Кількість примірників

в бібліотеці32. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. — К.:КНЕУ, 2000. —322 с.

659

2.2. Видані іншими видавництвами

Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник для студентів вищих навч.закладів.– 2-ге вид.,стер.– К.:Знання, 2006. – 415с.

3

Волков И. М., Грачева М. В. Проектний аналіз. — М.: ЮНИТИ, 1998

5

Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч. посібник. — К.: Укр. центр духовної культури, 2000. —428 с.

5

Портни С.И. Управление проектами для "чайников", Project management for Dummies/Пер.с англ.– М.:Вильямс;Диалектика, 2007.– 358с.

1

Разу М.Л. Управление программами и проектами:17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: «ИНФРА_М», 1999. – 392 с.

3

Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О. Проектний аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

3

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування дисципліни :

Автор, назва, рік видання

Кількість примірників

в бібліотеці3Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: Монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. - X.: ИД «ИНЖЭК», 2003.- 184 с.

5

5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни:
Автор, назва, рік видання

Кількість примірників

в бібліотеці3Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб. / О.В. Митяй. – К.: Знання, 2011. — 311 с.

3

Рижиков В. С. Проектний аналіз: навчальний посібник. – К: ЦУЛ, 2007. - c. 384

3

Мазур И.И. Управление проектами, Project management: Справочник для профессионалов/Под ред И.И.Мазура/ И.И.Мазур, В.Д.Шапиро.– М.:Высшая школа, 2001.– 875с.

2

Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработ­ка инвестиционных проектов: Учеб. пособ. - К.: Абсолют - В;Эльса, 1999.- 304 с.

6

Чевганова В. Я. Проектний аналіз. [текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 258 с.

1

6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни , рекомендовані студентам:


7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:
8. Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів :
9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються та плануються до використання:

Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттяхТема лекції

Кількість годин

Види інноваційної навчальної технології

у поточному

навчальному

році


заплановано

з наступного

навчального року


Тема 1. Розвиток як економічна категорія та об’єкт управління.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 2. Сутність та типологія проектів розвитку підприємства.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 3. Методологія обґрунтування проектів розвитку підприємства.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 4. Маркетингове обґрунтування проекту розвитку підприємства.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 5. Техніко-технологічне та організаційне обґрунтування проекту розвитку підприємства

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 6. Інвестиційне обґрунтування проекту розвитку підприємства.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Тема 7. Проектні ризики: ідентифікація, оцінка, заходи протидії.

-

-

-

Тема 8. Оцінювання та вибір проектів розвитку підприємства.

2

Комп’ютерна презентація

Комп’ютерна презентація

Інноваційні навчальні технології, що використовуються на практичних заняттях

Порядковий номер

і тема заняттяКількість годин

Види інноваційної навчальної технології

у поточному

навчальному

році


заплановано

з наступногонавчального року

Тема 1. Розвиток як економічна категорія та об’єкт управління.

2

Семінар – обговорення проблемних питань та міні-кейсів

Семінар – обговорення проблемних питань та міні-кейсів

Тема 2. Сутність та типологія проектів розвитку підприємства.

2

Семінар – обговорення проблемних питань та міні-кейсів

Семінар – обговорення проблемних питань та міні-кейсів


Тема 3. Методологія обґрунтування проектів розвитку підприємства.

4

Дискусія з елементами аналізу та розглядом кейсів

Дискусія з елементами аналізу та розглядом кейсів

Тема 4. Маркетингове обґрунтування проекту розвитку підприємства.

4

Комп’ютерний тренажер

Комп’ютерний тренажер

Тема 5. Техніко-технологічне та організаційне обґрунтування проекту розвитку підприємства

4

Комп’ютерний тренажер

Комп’ютерний тренажер

Тема 6. Інвестиційне обґрунтування проекту розвитку підприємства.

4

Комп’ютерний тренажер

Комп’ютерний тренажер

Тема 7. Проектні ризики: ідентифікація, оцінка, заходи протидії.

4

Комп’ютерний тренажер

Комп’ютерний тренажер

Тема 8. Оцінювання та вибір проектів розвитку підприємства.

4

Комп’ютерний тренажер

Комп’ютерний тренажер

ДОВІДКОВО:


1. Нові підручники (навчальні посібники) з дисципліни , які кафедра планує завершити в поточному році:

2. Навчально-методичні розробки з дисципліни , над якими планується робота в 2014/2015 навчальному році:


  • Лігоненко Л.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства»
      • Лігоненко Л.О. Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства»


  • Лігоненко Л.О. Комп’ютерний тренажер для набуття та контролю практичних навичок з дисципліни «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства»


Завідувач кафедри С. М. СобольБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка