Етапи розвитку обдарованої особистості на засадах шкільної творчої діяльності. І етап. Діагностико-організаційнийСкачати 38.87 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір38.87 Kb.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ШКІЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
І етап. Діагностико-організаційний:

Створення умов для розвитку обдарованої

особистості, надання допомоги дитині в її

індивідуальному розвитку.

На наш погляд, цей етап немає визначених меж,

пов’язаних з віком дитини, тому що творчі

здібності дитини можуть бути проявлені у будь якому віці, але, як свідчить досвід, ще починаючи з раннього шкільного віку дитина проявляє пізнавальний інтерес, дослідницьку активність, розкриває свої потенційні здібності.

II етап. Проективний: розробка  стратегії  надання  допомоги обдарованій дитині на різних рівнях: класному, шкільному, районному, обласному. 

На шкільному рівні: • формування наукового кругозору учнів під час навчальної діяльності;

 • цьому також сприяє знайомство з публікаціями у провідних наукових журналах як України, так і передових країн світу. Вони вчаться працювати з науковою літературою, набувають навичок критичного відбору й аналізу необхідної інформації, робота перетворюється на справжній творчий процес;

 • важливу роль у пошуку та розвитку талановитої молоді, здатної до креативного мислення, відіграють різноманітні інтерактивні конкурси: математичний «Кенгуру», фізичний «Левеня», історичний «Лелека», природничий «Колосок» тощо;

 • участь у науково-пошуковій діяльності МАН.

Але перелічені фактори ефективно діють за умови суб’єктно-суб’єктних відносин між вчителем та учнем.

Така діяльність, партнерство, співпраця учня та вчителя проходить за однією з таких моделей:

1. Науковий керівник знає шлях пошуку, пропонує учневі пройти цим шляхом, при цьому передбачаючи очікуваний результат. Така модель відповідає шкільним вимогам. Результатом такої роботи є реферат.

2. Науковий керівник знає шлях пошуку і дослідження, але не передбачає кінцевий результат і пропонує юному дослідникові самостійно вирішити проблему. Результатом такої роботи є навчально-дослідницька діяльність учня.

3. Науковий керівник володіє методикою і різноманітними прийомами дослідження, ознайомлює з ними учня, має наукове передбачення. Обом партнерам притаманна наукова інтуїція, вони обидва не знають ані шляху пошуку, ані кінцевого результату дослідження.

Підсумком такої роботи можна вважати науково-дослідницьку діяльність учня, яка відображається у написанні рефератів, створенні проектів, участі у конференціях, предметних олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах.

Наслідком науково-дослідницької діяльності учнів є здобуття знань про методи дослідження, набуття навичок проведення наукового дослідження, вміння самостійно формулювати висновки, вести дискусію, відстоювати власну думку.

 III етап. Сумісно-діяльнісний: забезпечує продовження діяльності дитини з розвитку своєї обдарованості та реалізації всіх прийнятих програм підтримки.  Важливою складовою частиною підтримки обдарованої дитини на цьому етапі є стимулювання:

- зовнішні: спонукання з боку всіх зацікавлених осіб, органів та організацій;

- внутрішні: спонукальні сили (мотиви як опосередковані відображення зовнішніх спонукань, стимулів, -матеріальне стимулювання);

Реалізація даного етапу діяльності школи щодо створення умов розвитку обдарованої особистості на засадах шкільної навчально-творчої діяльності відбувається через таки заходи: • інформування педагогічних працівників про різноманітні творчі та інтелектуальні конкурси;

 • широке інформування громадськості через засоби масової інформації та ВЕБ ресурси про наслідки діяльності закладу з обдарованими учнями;

 • нагородження переможців (вчителів та учнів) премією, відповідно до районної Програми розвитку обдарованої дитини;

 • проведення урочистостей, пов’язаних з вшануванням обдарованих учнів.

IV етап. Аналітико-корекційний: виявлення  та аналіз   результатів

розвитку  обдарованої  дитини  -   прогнозованого,   нижче   та    вище  

прогнозованого, що дає можливість

зарахувати дитину до банку більш високого

ґатунку. Даний етап дуже важливий для

управлінської діяльності, пов’язаної з

формуванням творчої особистості в

навчальних закладах. Аналітично –

корекційна діяльність спрямовує

педагогічний колектив на: • умотивований вибір предмету, в якому він максимально б розкрив свої природні здібності;

 • щорічний аналіз якості роботи у цьому напрямку надає можливість здійснювати корекцію помилок пов’язаних, наприклад: з підготовчим етапом до олімпіади, актуальності вибору напрямку науково-пошукової та творчої діяльності;

 • результативність роботи класів з поглибленим вивченням предметів, ефективність профільного навчання та використання спецкурсів та курсів за вибором.

     Вжиті заходи допомогли виявити  105 обдарованих учнів за різними типами обдарованості, а саме:

- творчий тип обдарованості - 25 учнів;

- соціальний тип обдарованості - 13 учнів;

- спортивно-туристичний тип обдарованості - 15 учнів;

- інтелектуальний тип обдарованості - 47 учнів

- технічний тип обдарованості - 11 учні Деякі учні мають декілька типів   обдарованості.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка