European Credit Transfer System ects інформаційний пакетСторінка3/18
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
I курс

Собчук Олександр Васильович (факультет прикладної математики)

Філіпчук Ольга Ігорівна (факультет прикладної математики)

Нестеренко Василь Володимирович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Івасюта Марина Ігорівна (філологічний факультет)

Гуцуляк Ірина Георгіївна (філологічний факультет)

Бичкова Тетяна Георгіївна (філологічний факультет)

Давидович Віктор Олександрович (інженерно-технічний факультет)

Прокопчук Юлія Павлівна (філологічний факультет)

Піддубна Лариса Андріївна (факультет прикладної математики)

Ботушанський Олег Васильович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Мельничук Лілія Михайлівна (факультет прикладної математики)

Ленюк Олег Михайлович (факультет прикладної математики)

Домініков Микола Миколайович (інженерно-технічний факультет)

Хлус Лариса Миколаївна (факультет біології, екології та біотехнології)

Царьков Михайло Юрійович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Дзісь Руслана Петрівна (філологічний факультет)

Фратовчан Тоня Михайлівна (факультет прикладної математики)

Пасічник Галина Савеліївна (факультет прикладної математики)
ІІ курс

Нікітін Анатолій Володимирович (факультет прикладної математики)

Волощук Олексій Артурович (економічний факультет)

Турко Ольга Василівна (філософсько-теологічний факультет)

Соболєв Валерій Олександрович (економічний факультет)

Нестеренко Василь Васильович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Строєв Олександр Миколайович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Маценко Василь Григорович (факультет прикладної математики)

Стасик Мирослав Остапович (інженерно-технічний факультет)

Мартинюк Сергій Васильович (факультет прикладної математики)


III курс

Белінський Петро Іванович (економічний факультет)

Харабара Віолета Миколаївна (економічний факультет)

Легкоступов Ігор Іванович (економічний факультет)

Проскурняк Ольга Петрівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Саінчук Наталія Валеріївна (економічний факультет)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Томка Юрій Ярославович (інженерно-технічний факультет)

Копач Олег Вадимович (хімічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

Ракман Алла Степанівна (економічний факультет)


IV курс

Ковальчук Інна Владиславівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Веренько Василь Ілларійович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Борук Сергій Дмитрович (хімічний факультет)

Струтинський Владислав Євгенович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)


V курс

Іванчук Марія Георгіївна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Терлецька Юлія Олегівна (економічний факультет)

Рошкулець Роман Георгійович (філософсько-теологічний факультет)

Руденко Світлана Степанівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Горська Ірина Іллівна (відділ з питань інтелектуальної власності, науково-дослідна частина)

Черлінка Василь Романович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)


Координатор від факультету та його заступники

Координатор

кандидат географічних наук, доцент Цепенда Михайло Володимирович

Адреса: 58012

м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-62;

Години прийому: понеділок – з 10.00 до 18.00 год

середа – з 14.00 до 16.00 год

четвер – з 8.00 до 14.00 год

п’ятниця – грудень (з 8.00 до 18.00 год)
Заступники

кандидат історичних наук, доцент Чубрей Олександра Степанівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-54;
кандидат географічних наук, доцент Аніпко Наталія Петрівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Худякова, 1

Телефон: (0372) 52-41-29

Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті

Напрям „Географія”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Менеджмент”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік.

Напрям „Геодезія, картографія та землеустрій”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Туризм”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Спеціальність „Економічна та соціальна географія”

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.


Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Географічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:


 • Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму та спеціальності.

 • Два комп’ютерні класи.

 • Методичний кабінет.

 • Лабораторії грунтово-геохімічна, геолого-географічний музей, оцінки природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, навчально-наукова геофізична обсерваторія.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база – філії кафедр на виробництві навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади), „Чернівціводоканалу”, Державного управління охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області, НПП „Вижницький”.Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційні (бакалаврську), дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських досліджень.
СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА
Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Цей напрям створювався з метою підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів із екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування до професійної діяльності в галузі дослідження, розробки, виготовлення та експлуатації лазерної та оптоелектронної техніки в галузі приладобудування, інформатизації і вищої школи.

Програма підготовки інженерів-оптиків включає в себе як теоретичні курси із дисциплін природничо-наукової підготовки, так і вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки. Значна кількість годин відведена на проходження навчальної, виробничої, педагогічної, дипломної та асистентської практик.Напрям включає в себе 240 кредитів вивчення обов'язкових курсів на ступінь "бакалавра", та 60 кредитів - ступінь "спеціаліста", "магістра".

Структура спеціальності

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра;

1 курс, 1 семестр

Культурологія

6.040106/Г.1.11

О

81

2,5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.040106/Г.1.6

О

72

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6.040106/Г.1.5

О

72

2

Вища математика

6.040106/ПН.2.1

О

144

4

Хімія з основами біогеохімії

6.040106/ПН.2.4

О

144

4

Біологія

6.040106/ПН.2.5

О

180

5

Геологія з основами геоморфології

6.040106/ПН.2.6

О

126

3,5

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2

О

34

1

Разом

853

24

1 курс, 2 семестр

Історія України

6.040106/Г.1.9

О

108

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.040106/Г.1.6

О

63

1,75

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2

О

36

1

Вища математика

6.040106/ПН.2.1

О

144

4

Хімія з основами біогеохімії

6.040106/ПН.2.4

О

144

4

Метеорологія і кліматологія

6.040106/ПН.2.8

О

144

4

Грунтознавство

6.040106/ПН.2.9

О

144

4

Заповідна справа

6.040106/ППН.3.12

О

144

4

Вступ до фаху

6.040106/ППН.3.1

О

144

4

Безпека життєдіяльності

6.040106/ППН.3.15

О

72

2

Навчальна практика - 3 тижні

Разом

1305

36

Всього за рік

2158

60

2 курс, 3 семестр

Правознавство

6.040106/Г.1.8

О

90

2,5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.040106/Г.1.6

О

72

2

Фізика

6.040106/ПН.2.3

О

144

4

Загальна екологія (та неоекологія)

6.040106/ПН.2.10

О

117

3

Обчислювальна техніка і основи програмування

6.040106/ВЧ.1

В

90

2,5

Основи наукової діяльності

6.040106/ВЧ.5

В

90

2,5

Основи землезнавства

6.040106/ВЧБ.2.3

В

162

4,5

Вчення про ріки

6.040106/ВЧБ.2.4

В

108

3

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

6.040106/ВЧБ.2.5

В

108

3

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2

О

34

1

Разом

1015

28

2 курс, 4 семестр

Філософія

6.040106/Г.1.10
О

189

5,5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6.040106/Г.1.6
О

63

1,75

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2
О

36

1

Гідрологія

6.040106/ПН.2.7
О

144

4

Загальна екологія (та неоекологія)

6.040106/ПН.2.10
О

117

3,5

Інформатика і системологія

6.040106/ПН.2.2
О

108

3

Техноекологія

6.040106/ППН.3.10
О

108

3

Соціальна екологія

6.040106/ВЧ.4
В

108

3

Вчення про ріки

6.040106/ВЧБ.2.4
В

108

3

Навчальна практика – 3 тижні

Разом

1143

32

Всього за рік

2158

60

3 курс, 5 семестр

Економічна теорія

6.040106/Г.1.7
О

108

3

Психологія

6.040106/Г.1.1
О

81

2,5

Екологічне право

6.040106/ППН.3.6
О

81

2,5

Організація управління в екологічній діяльності

6.040106/ППН.3.4
О

108

3

Економіка природокористування

6.040106/ППН.3.2
О

108

3

Радіоекологія

6.040106/ВЧ.2
В

54

1,5

Моделювання і прогнозування стану довкілля

6.040106/ППН.3.7
О

162

4,5

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

6.040106/ВЧ.3
В

72

2

Антропогенні зміни водних об’єктів

6.040106/ВЧБ.2.7
В

108

3

Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей

6.040106/ВЧ.8
В

72

2

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2
О

34

0,5

Разом

988

27,5

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

6.040106/Г.1.2
О

36

1

Моніторинг довкілля

6.040106/ППН.3.5
О

270

7,5

Ландшафтна екологія

6.040106/ППН.3.8
О

108

3

Екологія людини

6.040106/ППН.3.9
О

108

3

Екологічна безпека

6.040106/ППН.3.11
О

162

4,5

Основи геоекології

6.040106/ВЧБ.2.6
В

108

3

Аерокосмічні методи дослідження

6.040106/ВЧБ.2.10
В

54

1,5

Водопостачання та водовідведення

6.040106/ВЧС.1.1
В

54

1,5

Екологічна метрологія

6.040106/ВЧС.1.3
В

108

3

Виробнича практика – 3 тижні

Разом

1170

32,5

Всього за рік

2158

60

4 курс, 7 семестр

Соціологія

6.070801/Г.1.8
О

54

2

Техноекологія

6.070801/П.2.28
О

81

2,5

Урбоекологія

6.070801/П.2.29
О

54

1,5

Природоохоронне інспектування

6.070801/П.3.5
О

108

3

Педагогіка і методика викладання екології (основи педагогічної майстерності)

6.070801/В.4.5
В

54

1,5

Екологічна метрологія

6.070801/В.4.9
В

189

5

Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води

6.070801/П.3.2
О

54

4

Проблеми екологічного руслознавства (гідрооснови гідротехніки і меліорації )

6.070801/В.4.7
В

189

5

Аерокосмічні методи досліджень

6.070801/С.5.2
В

108

3

Регіональне використання і охорона водних ресурсів

6.070801/С.5.7
В

135

3,5

Разом

1026

31

4 курс, 8 семестр

Політологія

6.070801/Г.1.6
О

108

4

Екологічна експертиза

6.070801/П.2.27
О

54

1,5

Нормування антропогенного навантаження

6.070801/П.2.30
О

108

3

Основи екологічної культури

6.070801/П.3.3
О

54

1,5

Антропогенні зміни водних об’єктів

6.070801/П.3.8
О

162

4

Основи екологічного підприємництва

6.070801/П.3.4
О

54

1,5

Основи екологічної токсикології

6.070801/П.3.7
О

135

5

Географія ПРП України

6.070801/С.5.1
В

108

3

Основи охорони праці

6.070801/В.4.1
В

54

1,5

Техніко-економічні основи виробництва

6.070801/С.5.6
В

108

3

Банки екологічної інформації

6.070801/В.4.8
В

54

1

Державний іспит

Разом

999

29

Всього за рік

2025

60

Ступінь спеціаліста;

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.070801/Гм.1.1
О

54

2

Охорона праці в галузі

7.070801/Гм.1.2
О

36

1

Філософські проблеми екології

7.070801/Гм.1.3
О

54

1,5

Екологічний менеджмент і аудит

7.070801/Гм.1.4
О

108

3

Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології

7.070801/Псп.2.2
В

162

4,5

Управління техногенною та екологічною безпекою та екологічний ризик

7.070801/Псп.2.1
В

108

3

Фітомеліорація

7.070801/Псп.2.3
В

81

2,25

Водноресурсний менеджмент

7.070801/Псп.2.4
В

135

3,75

Інтелектуальна власність

7.070801/
О

36

1

Проблеми досліджень екологічно достатнього стоку річок

7.070801/Псп.2.5
В

135

3,75

Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення

7.070801/Псп.2.6
В

135

3

Разом

1044

29,5

5 курс, 10 семестр

Виробнича практика – 8 тижнів

Переддипломна практика – 10тижнів

Дипломна робота

Разом

1098

30,5

Всього за рік

2142

60

Ступінь магістра;

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

8.070800/Гм.1.1
О

54

2

Охорона праці в галузі

8.070800/Гм.1.2
О

36

1

Методика викладання екології у ВШ

8.070800/Гм.1.5
О

54

2

Педагогіка та психологія у ВШ

8.070800/Гм.1.4
О

108

4

Філософські проблеми екології

8.070800/Гм.1.3
О

54

1,5

Сучасні концепції оптимізації природокористування

8.070800/Пм.2.1
В

162

5

Фізичні забруднення довкілля

8.070800/Пм.2.9
В

54

1,5

Теорія систем в екології

8.070800/Пм.2.4
В

108

3

Сучасні методи екологічних досліджень

8.070800/Пм.2.6
В

243

7

Екологічна політика сталого розвитку

8.070800/Пм.2.2
В

144

4

Разом

1017

31

5 курс, 10 семестр

Вища освіта і Болонський процес

8.070800/
О

36

1

Інтелектуальна власність

8.070800/
О

36

1

Асистентська практика – 8 тижнів

Переддипломна практика – 7 тижнів

Разом

1044

29

Всього за рік

2061

60


Блок дисциплін для підготовки бакалавра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

культурОЛОГІЯ
Шифр дисципліни –

Курс — 1, семестр – 1;

Всього годин – 70, на семестр – 18 год. лекційних та 18 год. практичних;

2,5 кредита

Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності української культури, її значення і місця у світовій спадщині. Спираючись на власний досвід, студенти повинні навчитися давати оцінку явищам культури минулого й сучасного, розрізняючи справжні досягнення від сурогату, бездарності, політичної і комерційної кон'юнктурності.

Основні завдання курсу:

  • дати студентам методологічні засади розуміння культури;

  • розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв’язках зі світовою культурою;

  • формувати у студентів глибокі громадянські переконання.


Змістовий модуль 1

Культурологія, її предмет, об’єкт і основні категорії”НЕ 1.1 Культурологія як навчальний предмет

Культурологія та її предмет. Культура духовна і матеріальна. Світова і національна культури. Внесок українських учених у розвиток культурології. Функції культури.НЕ 1.2 Найдавніші пам’ятки культури на території. Стоянки первісних людей на території України

Трипільська культура. Культура скіфів. Античні міста-поліси Північного Причорномор’яНЕ 1.3 Первісна культура

Формування та основні риси кам’яної доби. Первісні форми релігії. Палеолітичні стоянки на території України. Мистецтво кам’яної доби. Кам’яна Могила. Трипільська цивілізація. Культура скіфів, сарматів.НЕ 1.4 Народне мистецтво і фольклор

Фольклор і народна культура. Українська народна пісня, її виконавці і популяризатори. Літературні пісні, що стали народними. Кобзарське мистецтво і його найвидатніші представники. Звичаї та обряди українців. Слов’янська міфологія та демонологія.НЕ 1.5 Античність і культура України

Античний світ та характерні риси його культури. Монументальний живопис, вазопис, скульптура в античних містах-полісах. Вплив античної міфології на українське мистецтво.НЕ 1.6 Українське народне образотворче мистецтво

Вишивка. Писанкарство. Різьба по дереву. Кераміка. Вироби зі скла. Килимарство. Народна архітектура. Українське національне вбрання.НЕ 1.7 Середньовічна культура

Середньовіччя як епоха в історії світової культури. Основні стилі Середньовіччя: візантійський, романський і готичний. Українська культура в епоху середньовіччя: дохристиянська і християнська. 1) Ідоли кочівників і давніх слов’ян: збруцький та керносівський ідоли, рельєфи. 2) Мартинівський скарб. 3) Готична скульптура. 4) Християнське мистецтво: книжкова мініатюра, іконопис, найвідоміші пам’ятки Русі, їх оздоблення. 5) Замки і фортеці України.НЕ 1.8 Українська скульптура

Саркофаг Ярослава Мудрого. Скульптурне різьблення каплиці Боїмів та скульптурний портрет ХVІ ст. Творчість Й.Г. Пінзеля. Сорочинський іконостас. Реалістична скульптура Л.Позена, М.Микешина. Творчість І.Кавалерідзе. Кубізм у скульптурі О.Архипенка.


Змістовий модуль 2

Розвиток української культури”НЕ 2.1 Європейське Відродження та українська культура

Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження. Титани Відродження. Українське культурне піднесення кінця ХV –початку ХVІІ ст.

1) Освіта і культура України за часів Литовського князівства і Речі Посполитої.

2) Братства ї їх роль у розвитку української культури.

3) Книгодрукування.

4) Література і фольклор. Творчість І.Вишенського.

5) Архітектура й образотворче мистецтво.

НЕ 2.2 Українська музична культура

Визначні діячі української музики ХVІІ – ХVІІІ ст. (М.Дилецький, М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). М.Лисенко та розвиток української музичної культури ХІХ – початку ХХ ст. Вклад українців у світове оперне мистецтво. Зірки української естради.НЕ 2.3 Доба бароко та її особливості в Україні. Стиль бароко у світовому мистецтві

Визначальні риси українського бароко, козацьке бароко. Братські школи. Острозька та Києво-Могилянська академії. Іван Мазепа – гетьман-будівничий, поет. Український портретний живопис. Друкарство і книжкова графіка. Шкільна драматургія. Вертеп. Українська музика. Глухівська школа.НЕ 2.4 Українська архітектура

Архітектура Київської Русі

1) Софія Київська;

2) Кирилівська церква;

3) Будівлі Києво-Печерської Лаври.

- Архітектура козацького бароко.

- Шедеври В.В.Растреллі в Україні.

- Будинок з химерами В. Городецького.НЕ 2.5 Епоха Просвітительства в Європі та в Україні Епоха Просвітительства в Європі і в Україні

- Дослідження української історії і фольклору.

- Нова українська література. Поява театрів.

- Стилі в європейському та українському мистецтві:

1) Рококо.

2) Класицизм.

- Стильові течії в європейському та українському мистецтві кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.:

1) романтизм;

2) сентименталізм,

3) реалізм.НЕ 2.6 Українське малярство. Т.Шевченко-художник.

- Катерина Білокур і її доля.

- Примітивізм у творчості Марії Приймаченко.

- Скульптор і художник Олександр Архипенко.

- Г. Нарбут і В. Касіян – відомі українські графіки.

- Школа М.Бойчука і її стиль.

- Мистецтво Тетяни Яблонської.

НЕ 2.7 Українська культура в контексті ідейно-естетичних шукань ХІХ ст

Стильові течії в європейському та українському мистецтві другої половини ХІХ ст.:

1) реалізм;

2) імпресіонізм;

3) символізм;

4) неореалізм.

- Українське мистецтво ХІХ ст.: стилі модерн, еклектика:

1) архітектура;

2) образотворче мистецтво;

3) музика.

- Театр корифеїв.

НЕ 2.8 Український театр. Театр корифеїв і його традиції

- Реформатор українського театру Лесь Курбас.

- Театральна родина Стадників.

- Життєвий і творчий шлях Амвросія Бучми.

- Гнат Юра і Київський драматичний театр імені Івана Франка.

НЕ 2.9 Українська культура в загально європейському контексті ХХ ст

Стильові течії в українському мистецтві поч. ХХ ст

1) Історичний авангардизм.

2) Неоавангардизм.

3) Конструктивізм.

- Злети і втрати української культури ХХ ст.

1) «Розстріляне Відродження».

2) Соцреалізм в українській культурі.

3) «Відлига» і поява «шістдесятників».

4) Постмодернізм в українському.НЕ 2.10 Українське кіномистецтво

Вклад Олександра Довженка у світове кіно. Видатний кінорежисер сучасності Юрій Іллєнко. Актор, режисер, сценарист Іван Миколайчук. Артист театру і кіно Богдан Ступка.


Основна література до курсу:

 1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці, 2002.

 2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

 3. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 2. – 2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. –2005. – 1293 с.

 4. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994.

 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с..

 6. Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка