Ф. П. Абрамов // Економічний часопис ХХI. 2011. №11-12. С. 8-10Скачати 173.77 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір173.77 Kb.
Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Бібліотека

Вища освіта України – європейський вимір : стан, проблеми, перспективиРекомендаційний список літератури
Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки
Вінниця 2014

 1. Абрамов, Ф. П. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики / Ф. П. Абрамов // Економічний часопис - ХХI. – 2011. – № 11-12. – С. 8-10.

 2. Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці в сфері академічної освіти / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 53-58.

 3. Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 83-87.

 4. Андрушкевич, Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 108-113.

 5. Андрущенко, В. Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 5-11.

 6. Андрущенко, В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.

 7. Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 5-15.

 8. Астахова, В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може / В. Астахова // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 61-67.

 9. Балагура, О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 27-34.

 10. Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 7-15.

 11. Більченко, Є. Болонський процес: інший кут зору / Є. Більченко // Освіта. – 2011. – 8-15 черв. – С. 2.

 12. Боголіб, Т. М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів / Т. М. Боголіб // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 24-32.

 13. Бондаренко, М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / М. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 7-15.

 14. Борецька, Н. О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції / Н. О. Борецька // Економіка & держава. – 2012. – № 10. – С. 112-114.

 15. Вакарчук, І. Якість освіти і вільна траєкторія студента / І. Вакарчук // Освіта. – 2009. – 8-15 квіт. – С. 3.

 16. Вальдшмідт, І. М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І. М. Вальдшмідт, М. О. Гайдей // Економіка & держава. – 2014. – № 6. – С. 152-155.

 17. Василюк, А. Наукові підходи до аналізу освітніх реформ / А. Василюк // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 20-25.

 18. Василь Кремень: "Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" : з доп. Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта. – 2012. – 14-21 листоп. – С. 4-5.

 19. Верхогляд, О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 15-23.

 20. Вієвська, М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 75-82.

 21. Вільський, Г. Особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України / Г. Вільський // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 57-62.

 22. Вітренко, Ю. Освіта України в системі національних рахунків / Ю. Вітренко // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 9-22.

 23. Вітренко, Ю. Якщо ми такі освічені, то чому такі бідні? / Ю. Вітренко // Дзеркало тижня. – 2011. – 29 січ. – С. 1,13.

 24. Вороненко, О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій / О. Вороненко // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 17-26.

 25. Вуколова, В. О. Гуманізація і гуманітаризація вищої освіти в контексті європейської інтеграції України / В. О. Вуколова // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. II Міжнар. наук.-практ. конф., 19-23 трав. 2014 р. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – Ч. 2. – С. 334-340.

 26. Галиця, І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 104-107.

 27. Гаращук, О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 102-108.

 28. Головня, О. М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору / О. М. Головня // Економіка & держава. – 2011. – № 4. – С. 31-33.

 29. Голубенко, О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформатування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. – 2009. – №11. – С.50-60.

 30. Гончаров, В. Проблема підготовки нового вчителя: філософія, соціокультурний і педагогічний аспекти / В. Гончаров // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 22-27.

 31. Горячко, В. Вдосконалення порядку ліцензування та атестації закладів освіти, як один із напрямків розвитку вищої освіти в України / В. Горячко // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінниц. торг-екон. ін.-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Вінниця : Центр підгот. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. 12 : За матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих" 26 квіт. 2012 р. – С. 317-320.

 32. Грицюк, Л. Реалізація програм "подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 46-54.

 33. Грищенко, І. М. Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 322-334.

 34. Гудков, С. Парадокси логіки становлення системи вищої освіти в Україні / С. Гудков // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 4. – С. 101-108.

 35. Гук, Н. Вища освіта крізь призму ринку праці / Н. Гук // Віче. – 2012. – № 6. – С. 8-10.

 36. Данилишин, Б. Економічні вектори освітнього простору / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 3-13.

 37. Данилишин, Б. Через модернізацію освіти до економіки знань / Б. Данилишин, В. Куценко // Науковий світ. – 2010. – № 7. – С. 6-8.

 38. Даців, Г. Підготовка ІТ - фахівців: потреби бізнесу і співпраця з університетами / Г. Даців // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 72-85.

 39. Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні: людиноцентричний контекст / Г. А. Дмитренко // Економіка & держава. – 2013. – № 10. – С. 114-118.

 40. Дніпров, О. Концептуальні засади розвитку освіти України / О. Дніпров // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 7-12.

 41. Допіра, І. Подовжена освіта - шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 101-106.

 42. Другов, О. Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні / О. Другов // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 5. – С. 127-135.

 43. Другов, О. Удосконалення інвестиційного забезпечення вищої освіти в Україні / О. Другов // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 40-46.

 44. Дуденко, В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні? / В. Дуденко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 42-48.

 45. Євменькова, К. М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 105-109.

 46. Жижко, Т. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 28-35.

 47. Жиляєв, І. Б. Система освіти України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі / І. Б. Жиляєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 3. – С. 17-24.

 48. Жильцов, О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції / О. Жильцов // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 40-49.

 49. Жорнова, О. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність? / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 32-42.

 50. Жорнова, О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 114-122.

 51. Жорнова, О. Сучасна вища школа: to be or not to be? / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 74-83.

 52. Забезпечення якісної освіти впродовж життя // Освіта України. – 2010. – 21 верес. – С. 2-4.

 53. Закон "Про вищу освіту": практична реалізація // Освіта України. – 2014. – 18 серп. – С. 6.

 54. Заплотинська, О. Вища освіта України: ілюзія реформ / О. Заплотинська // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 2. – С. 37-40.

 55. Захаревич, Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г. О. Захаревич // Економічний часопис - ХХI. – 2011. – № 9-10. – С. 41-44.

 56. Зволинська, О. Державні витрати на вищу освіту: час переглянути пріоритети / О. Зволинська // Фінансовий контроль. – 2011. – № 5. – С. 50-53.

 57. Зіньковский, Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти / Ю. Зіньковский // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 7-19.

 58. Зіньковський, Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 16-26.

 59. Зіньковський, Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 7-18.

 60. Золотарьова, І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України / І. Золотарьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 42-48.

 61. Зубчик, О. На шляху до "Європи знань" / О. Зубчик // Дзеркало тижня. – 2014. – 8 листоп. – С. 12.

 62. Зуєв, В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 7-13.

 63. Івлєва, Л. Перспективи інноваційного розвитку освіти / Л. Івлєва, Є. Сідоріна, С. Карбовська // Вища школа. – 2013. – № 10. – С. 49-58.

 64. Іщенко, Т. Без права на помилку / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 47-56.

 65. Іщенко, Т. Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Д. Іщенко // Проблеми освіти : наук. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Мін - ва освіти і науки, молоді і спорту України, 2011. – № 67. – С. 3-7.

 66. Капуста, Т. Українські виші просуваються у світовому рейтингу / Т. Капуста // Урядовий кур'єр. – 2013. – 2 берез. – С. 19.

 67. Кириченко, О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 23-34.

 68. Кириченко, О. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України / О. Кириченко, С. Лаптєв // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 37-46.

 69. Клепко, С. Основні поняття Закону України " Про вищу освіту" / С. Клепко // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 30-37.

 70. Козієвська, О. Вища освіта в Україні: уроки реформування / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 49-62.

 71. Козієвська, О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98-107.

 72. Комаров, В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти / В. Комаров // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 23-33.

 73. Кралюк, П. Вища освіта в Україні: куди йдемо? / П. Кралюк // Дзеркало тижня. – 2012. – 28 січ. – С. 12.

 74. Красняков, Є. Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. – 2012. – № 14. – С. 22-26.

 75. Кратт, О. А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О. А. Кратт, Л. Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 89-95.

 76. Кремень, В. Чому і що потрібно змінювати в українській освіті? / В. Кремень // Урядовий кур'єр. – 2012. – 1 листоп. – С. 4.

 77. Кривошеіна, Ю. Проблеми фінансового забезпечення сфери освіти в ринкових умовах / Ю. Кривошеіна // Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. – 2010. – № 1. – С. 50-52.

 78. Крот, Р. Система вищої освіти в Україні та Швейцарії: порівняльна характеристика / Р. Крот // Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти : зб. наук. пр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. 24 січ. 2014 р. – Вінниця : Центр підготов. науков. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 113-115.

 79. Куклін, О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / О. Куклін // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 28-36.

 80. Куклін, О. В. Інституційні засади трансформації вищої освіти України / О. В. Куклін // Економіка & держава. – 2012. – № 9. – С. 35-38.

 81. Курбатов, С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: quo vadis? / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 55-63.

 82. Куценко, В. І. Освітня міграція: соціально-економічні та професійні аспекти / В. І. Куценко, Н. П. Руденко // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 123-130.

 83. Левківський, К. Освіта України в соціально - економічному вимірі XXI століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 20-29.

 84. Лепейко, Т. Концепція педагогічного дизайну навчальних систем / Т. Лепейко, О. Пушкар // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 63-77.

 85. Лисенко, В. Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ / В. Лисенко, О. Зазимко, Л. Кліх // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 68-74.

 86. Лікарчук, І. Колапс української освіти / І. Лікарчук // Дзеркало тижня. – 2011. – 5 берез. – С.12.

 87. Логвін, З. Університети: роль та місце в інноваційній системі України / З. Логвін, В. Логвін // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 24-31.

 88. Луговий, В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51-59.

 89. Лук'яненко, Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук'яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74-86.

 90. Лук'яненко, Д. Інноваційно - креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук'яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1. – С. 39-54.

 91. Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 19-26.

 92. Мазаракі, А. Який законопроект узяти за основу? / А. Мазаракі // Освіта України. – 2013. – 18 лют. – С. 4.

 93. Майборода, В. Елітний університет що нам потрібно для його створення? або Вища освіта України та Польщі: партнерство чи конкуренція? / В. Майборода // Освіта. – 2011. – 4 -11 трав. – С. 9.

 94. Маргуліна, Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін / Л. Маргуліна // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 17-23.

 95. Марцин, В. Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір / В. Марцин // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 27-35.

 96. Маючи багате минуле, успішне сьогодення, Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ впевнено вступив у п'яте десятиліття своєї діяльності // Освіта Вінниччини. – 2013. – 15 груд. – С. 4-5.

 97. Мельник, С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 43-53.

 98. Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 27-32.

 99. Міхно, О. Фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ - фахівців / О. Міхно // Вища школа. – 2013. – № 10. – С. 17-24.

 100. Морозова, Т. Вища IT - освіта в Україні з позицій системного підходу / Т. Морозова // Вища школа. – 2013. – № 10. – С. 7-16.

 101. Мусієнко, І. І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду / І. І. Мусієнко // Економіка & держава. – 2011. – № 2. – С. 151-153.

 102. Назарко, С. О. Дворівнева вища освіта: дев'ять аргументів "за", три аргументи "проти" / С. О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 79-83.

 103. Натрошвілі, С. Г. Державна політика підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 14-18.

 104. Натрошвілі, С. Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. – № 9. – С. 14-20.

 105. Натрошвілі, С. Г. Інвестиційне та інноваційне забезпечення розвитку сфери вищої освіти / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – № 3. – С. 33-38.

 106. Натрошвілі, С. Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – № 8. – С. 21-26.

 107. Натрошвілі, С. Г. Розвиток вищої освіти України в контексті побудови економіки знань / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. – № 6. – С. 15-20.

 108. Науменко, У. Європейський вектор розвитку: стратегія для України / У. Науменко // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 31-36.

 109. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Проект // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 86-106.

 110. Оболенська, Т. Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої освіти / Т. Оболенська, І. Решетнікова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 66-70.

 111. Огнев'юк, В. Криза - момент істини для університетської освіти / В. Огнев'юк // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 5-16.

 112. Огнев'юк, В. Освіта - важіль економіки / В. Огнев'юк // Освіта. – 2013. – 2-9 січ. – С. 12.

 113. Онищенко, О. "НеЗАКОНчена" освіта / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2013. – 23 лют. - 1 берез. – С. 1,12.

 114. Павко, А. Болонський процес в Україні: плюси і мінуси / А. Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – 1 берез. – С. 8.

 115. Павко, А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні / А. Павко // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 9. – С. 25-30.

 116. Павко, А. І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу / А. І. Павко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 63-66.

 117. Панасевич, Д. Деякі методологічні та практичні підходи до складання переліку спеціальностей фахівців з вищою освітою / Д. Панасевич // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 13-36.

 118. Паршакова, О. Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процесу / О. Паршакова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 36-43.

 119. Пашков, А. П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 3. – С. 10-17.

 120. Петрушенко, М. Чому університети приміряються до "академічного капіталізму" / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2014. – 22 серп. – С. 10.

 121. Півняк, Г. Інновації як визначальна складова сучасної вищої освіти / Г. Півняк // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 7-16.

 122. Пінчук, Є. А. Болонський процес: європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти / Є. А. Пінчук // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 76-89.

 123. Поляк, О. Вища освіта ХХI століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг / О. Поляк // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 89-94.

 124. Поляков, М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 62-70.

 125. Пономаренко, В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті / В. Пономаренко // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 7-24.

 126. Притульська, Н. Освітні технології. Орієнтуємось на Європу / Н. Притульська // Освіта України. – 2008. – 22 квіт. – С. 6.

 127. Проценко, О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення / О. Проценко, О. Русєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 34-41.

 128. Рацька, О. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування системи освіти у вищих навчальних закладах / О. Рацька // Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти : зб. наук. пр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. 24 січ. 2014 р. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – С.115-118.

 129. Родіонов, О. В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю / О. В. Родіонов // Економічний часопис - ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 31-33.

 130. Руденко, В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу / В. Руденко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 31-38.

 131. Рябченко, В. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та рамки осягнення ними особистості / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 46-54.

 132. Сапоговська, О. В. Університетська освіта в сучасних умовах / О. В. Сапоговська // Наукове забезпечення економічного аналізу, контролю і аудиту : спеціальний випуск / уклад. Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2011. – С. 204-214.

 133. Сафонова, В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету / В. Сафонова // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 54-59.

 134. Сацик, В. І. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів / В. І. Сацик // Економіка України. – 2013. – № 5. – С. 75-90.

 135. Свіржевська, С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України / С. Свіржевська // Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 21-35.

 136. Семенюк, Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 100-106.

 137. Семенюк, Н. Нормативно-правове забезпечення розв'язання суперечностей безперервної освіти / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 26-32.

 138. Семиноженко, В. "Повернути науку в університети" / В. Семиноженко // Урядовий кур'єр. – 2011. – 17 берез. – С. 6.

 139. Сирота, О. Сиченко, В. В. Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти / В. В. Сиченко // Економіка & держава. – 2008. – № 12. – С. 75-77.

 140. Сікорський, П. Суперечності української освіти і способи їх вирішення / П. Сікорський // Освіта України. – 2013. – 30 квіт.-7 трав. – С. 4-5.

 141. Сілакова, Н. Є. Аналіз процесів інвестування в систему вищої професійної освіти України / Н. Є. Сілакова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 99-105.

 142. Смагло, Н. С. Роль та місце гуманітарних дисциплін в структурі освіти вищої школи / Н. С. Смагло // Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. 11 бер. 2010 р. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – Ч. ІІ. – С. 436-439.

 143. Смагло, О. Фінансування вищої освіти / О. Смагло, О. Красільник // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінниц. торг.-екон. ін.-ту Київ. нац. торг.-економ. ун-ту. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. 8 : за мат. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку ринку праці в Україні" 3 берез. 2011 р. – С. 341-343.

 144. Степко, М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М. Степко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 13-22.

 145. Субіна, О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 46-54.

 146. Суліма, Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / Є. Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.

 147. Суліма, Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу / Є. Суліма // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 5-13.

 148. Суліма, Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти / Э. Суліма // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 7-12.

 149. Сухарніков, Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку праці та сфери освіти / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 30-60.

 150. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

 151. Тимошенко, О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи / О. Тимошенко // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 60-66.

 152. Тимошенко, О. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій / О. Тимошенко // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 90-97.

 153. Ткаченко, Л. Українські дипломи на ринку праці / Л. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2012. – 1груд. – С. 8.

 154. Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 182 с.

 155. Удод, О. Який ВНЗ - найкращий? / О. Удод // Освіта України. – 2012. – 25 черв. – С. 8-9,12-13.

 156. Федоренко, В. Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних викликів / В. Г. Федоренко, Л. І. Федулова // Економіка & держава. – 2014. – № 7. – С. 6-13.

 157. Федоренко, В. Г. Освіта в Україні: перспективи розвитку / В. Г. Федоренко, О. Г. Чувардинський, С. В. Палиця // Економіка & держава. – 2010. – № 5. – С. 4-5.

 158. Фініков, Т. Чи потрібен нам Європейський освітній простір? / Т. Фініков // Урядовий кур'єр. – 2012. – 1 листоп. – С. 11.

 159. Хоружий, Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 14-25.

 160. Хоружий, Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури / Г. Хоружий // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 7-24.

 161. Хохленко, О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 106-107.

 162. Чернишова, Є. Місія вищої освіти в сучасному світі / Є. Чернишова, О. Бондарчук // Освіта України. – 2008. – 1 серп. – С. 5.

 163. Чирва, О. Європеїзація освіти: проблеми та перспективи / О. Чирва // Урядовий кур'єр. – 2011. – 16 груд. – С. 5.

 164. Шарата, Н. Імплементація Болонського процесу в Україні / Н. Шарата, О. Кунашенко, Д. Лукьяненко // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 67-68.

 165. Шарко, В. В. Тенденції реалізації програми європейської студентської мобільності / В. В. Шарко, А. М. Гаврилюк // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. 27-30 берез. 2012 р. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. –Ч. 2. – С. 530-535.

 166. Шевченко, Л. Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 9-15.

 167. Шевчук, А. В. Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект / А. В. Шевчук // Економічний часопис - ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 76-79.

 168. Шилова, В. І. Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти / В. І. Шилова // Економіка & держава. – 2012. – № 4. – С. 123-124.

 169. Шубартовський, Г. Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 59-63.

 170. Шугалій, Н. Генеза та сучасні тенденції розвитку LLL / Н. Шугалій // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 48-53.

 171. Шулікін, Д. Вища освіта України: вдосконалити нормативну базу і підвищити якість / Д. Шулікін // Освіта України. – 2011. – 18 лют. – С. 4-5.

 172. Шульгіна, Л. Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні / Л. Шульгіна // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 21-31.

 173. Юхименко, П. Приватна освіта: погляд у майбутнє / П. Юхименко // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 15-25.

 174. Яблонський, В. Поспішай повільно, або Ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти / В. Яблонський // Голос України. – 2011. – 22 черв. – С. 19.

 175. Яковлева, О. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських ВНЗ у контексті наближення України до європейського освітнього простору / О. Яковлева // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 24-30.

 176. Якубовський, Р. Фінансово-правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 99-103.

 177. Янишин, О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу / О. Янишин // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 48-54.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка