Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й. В., Дикий І. В., Савицька О. М., Хамар І. С., Назарук К. М., Решетило О. С., Думич О. Я., Шидловський І. В., Горбань І. М., Лєснік В. В., Кусьнеж О. ВДата конвертації09.03.2016
Розмір55.8 Kb.
Публікації:
Монографії:

 1. Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й.В., Дикий І.В., Савицька О.М., Хамар І.С., Назарук К.М., Решетило О.С., Думич О.Я., Шидловський І.В., Горбань І.М., Лєснік В.В., Кусьнеж О.В., Затушевський А.Т.] / за ред. Царика Й.В. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с.

Статті:


 1. Назарук К., Хамар І. Структура зоопланктону озера Чорне Велике Шацького національного природного парку як індикатор його антропогенного навантаження // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. − 2008. − Вип. 46. − С. 101−108.

 2. Назарук К.М., Хамар І.С. Мезозоопланктонні угруповання озер Шацького національного природного парку різної трофності // Вісник Чернівецького ун-ту. − 2008. − Вип. 417. − С. 277−283.

 3. Хамар І.С., Назарук К.М. Зоопланктон як індикатор екологічного стану водойм Шацького національного природного парку // Наук. Вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. − 2009. − Вип.2. − С. 103−109.

 4. Назарук К. М. Мезозоопланктон озера Пісочне Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, І. С. Хамар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: «Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів». – 2008. − №3 (37). – С. 120−122.

 5. Назарук К.М., Хамар І.С. Склад і структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку // „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: «Гідроекологія». – 2010. − №2 (43). – С. 370−373.

 6. Назарук К.М., Хамар І.С. Структура угруповань зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку // Біологічні студії. − 2011. − Т.5.№1. − С.131−140.

 7. Назарук К.М., Хамар І.С. Зоопланктон деяких озер Шацького національного природного парку // Гідробіологічний журнал, 2011. Т.47. №4. – С. 34−46.

 8. Назарук К. Зоопланктон водних об’єктів Рівненського природного заповідника / Назарук К., Журавчак Р. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. − 2015. − Вип. 69. − С. 220-226.

 9. Назарук К. Добова вертикальна динаміка зоопланктону в озері Пісочне Шацького національного природного парку / Назарук К., Хамар І. // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 489-492.

 10. Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.

Тези доповідей на конференціях
 1. Тимків І. Поширення пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. SMITH, 1870) на території України / Тимків І., Назарук К. // ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 20–23 квітня 2015 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 304−305.

 2. Назарук К. Біологічні інвазії / Назарук К. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 62–63.

 3. Назарук К.М. Зоопланктон деяких озер Шацького національного природного парку / Назарук К.М., Думич О.Я. // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., Світязь, 23−25 квітня 2014 р. − К., 2014. − С. 298−300.

 4. Назарук К. М. Зоопланктонні угруповання водних об’єктів Рівненського природного заповідника / Назарук К. М., Журавчак Р. О. // Природа Полісся: дослідження та охорона : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., Сарни, 4−6 липня 2014 р. – Сарни, 2014. − С. 534–537.

 5. Назарук К. М. Структура зоопланктонних угруповань та їхня роль у функціонуванні водних екосистем / К. М. Назарук // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 12-15 вересня 2013 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 54−58.

 6. Пелип М. Структура зоопланктонних угруповань водойм околиць м. Львова / Пелип М., Назарук К. // IX Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 16–19 квітня 2013 року) : збірник тез. – Львів, 2013. – С. 259−260.

 7. Манько Б.В. Екологічний стан водойм селища Новий Яричів / Б.В. Манько, К. М. Назарук // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6-9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 40−41.

 8. Назарук К. М. Щодо зоопланктону водних об’єктів Рівненського природного заповідника / К. М. Назарук, Р.О. Журавчак, І. С. Хамар // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку (Шацьк, 6−9 вересня 2012 р.) : матеріали наук. конф. – Львів, 2012. – С. 51−52.

 9. Назарук К.М. Видове різноманіття зоопланктерів озер Шацького національного природного парку / К.М. Назарук, І.С. Хамар // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (8−11 вересня 2011 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2011. – С.65−66.

 10. Назарук К. М. Добова динаміка зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку / Назарук К. М., Думич О. Я., Хамар І. С. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2010. – С.48−52.

 11. Назарук К. М. Фітофільні угруповання озера Пісочне Шацького національного природного парку / К. М. Назарук, О. Я. Думич, І. С. Хамар // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.68−69.

 12. Ситник Ю. М. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, І. А. Майструк, М. М. Сидоренко, Н. М. Осадча, Н. В. Хомік, І. С. Хамар, Ю. М. Забитівський, К. М. Назарук, Г. Є. Киричук // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.91−98.

 13. Ситник Ю. М. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Пісочне / Ситник Ю. М., Шевченко П. Г., Майструк І. А., Сидоренко М. М., Осадча Н. М., Хомік Н. В., Хамар І. С., Забитівський Ю. М., Назарук К. М., Киричук Г. Є. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наук. конф. (смт. Шацьк, 10–13 вересня 2009 р.). – Л. : СПОЛОМ, 2009. – С.98−106.

 14. Назарук К.М., Хамар І.С. Зоопланктон озера Чорне Велике Шацького національного природного парку // Тези доп. IV Міжнар. наук. конф. Zoocenosis – 2009. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. − С. 75-76.

 15. Назарук К.М., Хамар І.С. Угруповання мезозоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку // Збереження та відтворення природо-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (11-13 червня 2009 р., м. Сарни). – Рівне, 2009. С. 506 – 512.

 16. Назарук К.М., Хамар І.С. Структурні особливості мезозоопланктонних угруповань озера Пісочне Шацького національного природного парку // І Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Фундаментальні та прикладні проблеми біології” (м. Донецьк, 23-26 лютого 2009 р.). С. 130−131.

 17. Назарук К.М., Хамар І.С. Трофічна структура зоопланктону озер Шацького національного природного парку // ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 18–21 листопада 2008 року). С. 115−116.

 18. Назарук К.М., Думич О.Я., Хамар І.С. Закономірності розвитку мезозоопланктонних угруповань озера Чорне Велике Шацького національного природного парку // Наукова конференція “Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (11-14 вересня 2008 року, смт. Шацьк). – Львів, 2008. – С. 90−91.

 19. Назарук К.М., Хамар І.С. Зоопланктон озера Пісочне Шацького національного природного парку // Молодь і поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів, 2008. - С. 209−210.

 20. Назарук К.М., Хамар І.С. Зоопланктон озер Чорне Велике та Пісочне Шацького національного природного парку // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем: Матеріали наукової конференції (12-13 лютого 2008 року, м. Львів), присвяченої 100-річчю від дня народження професора Всеволода Ілліча Здуна. – Львів, 2008. – С. 119−121.

 21. Назарук К.М., Хамар І.С. Застосування індексів різноманітності зоопланктонних угруповань для встановлення екологічного стану озера Пісочне Шацького національного природного парку // Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії: Матеріали наукової конференції (21-23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. С. 108−109.

 22. Назарук К.М., Хамар І.С. Біорізноманіття зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку як показник його екологічного стану // Тези доп. IV Міжнар. наук. конф. Zoocenosis – 2007. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007.

 23. Хамар І.С.Назарук К.М. Біологічна оцінка якості води озер Шацького національного природного парку // Молодь і поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). – Львів, 2007. − С. 256.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка