Форматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друкСкачати 127.03 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір127.03 Kb.
Тема уроку. Форматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друк

Мета:

- навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзацу, міжрядковий інтервал, вміти нумерувати сторінки та підготовляти документ до друку;- розвивальна: розвивати мислення, увагу;

- виховна: виховувати в учнів активність, грамотність, естетичний смак; формувати інформаційну компетентність

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: комп'ютери, підручники, проектор, презентація.


…Розум полягає

не тільки у знанні,

але й в умінні застосовувати

знання на практиці.Аристотель

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

 1. Привітання.

 2. Перевірка присутності. Підготовка учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

На попередніх уроках ви вже ознайомилися з інтерфейсом текстового процесора Word, навчилися створювати текстовий документ, вводити і редагувати текст, перевіряти правопис.

Перед тим як перейти до нашої теми уроку дізнаємося наскільки добре ви засвоїли попередні теми.

Питання до учнів:


 • Що таке ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР? (Це програма, призначена для створення й опрацювання текстових документів)

 • Що таке редагування тексту? (Це внесення змін у текст, а саме: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів, вставляння інших об’єктів)

 • Визначте, які з рядків надруковані за правилами вводу:

 1. Жовто-блакитний

 2. Жовто – блакитний

 3. +15˚С

 4. + 15 ˚ С

 5. Хліб – усьому голова

 6. Хліб-усьому голова

 7. «Інформатика»

 8. « Інформатика »

 9. ( урок)

 10. (урок)

 11. Він, вона, воно

 12. Він , вона , воно .

Учні записують на карточках числа і показують (1, 3, 5, 7, 10, 11 )

У текстових процесорах для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш. • Як виділити швидко слово? (Двічі клацнути мишею в межах слова)

 • Як виділити швидко речення? (Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій клавіші Ctrl)

 • Як швидко виділити абзац? (Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу)

 • Як швидко виділити весь документ? (Одночасно натиснути клавіші Ctrl і A)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Створюючи текстовий документ, користувачі також повинні дбати про його зовнішній вигляд, про зручність його читання. Це досягається в процесі форматування об’єктів текстового документа.

Отже, на сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, як здійснюється форматування текстових об’єктів – символів та абзаців, а також нумерування сторінок, попередній перегляд та друк документа.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

План


 1. Поняття форматування тексту.

 2. Форматування символів.

 3. Форматування абзаців.

 4. Нумерація сторінок.

 5. Попередній перегляд, друк

V. Надання необхідної теоретичної інформації.

1.Уважно подивіться на візитку, зображену на слайді. Після форматування вона матиме наступний вигляд. Певні фрагменти виділені іншим кольором. Усе це зроблено для кращого сприйняття, для того, щоб одразу привернути увагу до найголовнішого.

У 5 класі під час вивчення теми «Графічний редактор» ви вже ознайомилися з поняттям форматування символів у текстових написах. Також ви здійснювали форматування текстових об'єктів на слайдах презентацій. Форматування об'єктів текстового документа в текстовому процесорі MS Word здійснюється аналогічно. Розглянемо це детальніше.Форматування тексту – це внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, тощо.

2.Форматування символів — це зміна їх розміру, накреслення, кольору. Як і в програмі PowerPoint, інструменти для форматування символів розміщено на вкладці Основне в групі Шрифт.

Параметри символа:

шрифт;


розмір символів (шрифту)

накреслення символів (шрифту);

колір символів (шрифту).

Властивість шрифт визначає, яким шрифтом буде відображатися текст. Кожен шрифт визначається набором символів, що входять до нього, та їх накресленням. Існує кілька тисяч різноманітних шрифтів. Багато з них, наприклад, Тіmes New Roman, містять цифри, букви різних алфавітів (латинського, грецького, російського, українського та інших), графічні зображення, iнші символи. Є шрифти, які не містять букв. Серед шрифтів розрізняють пропорційні, у яких всі сим воли мають однакову ширину, наприклад, Соurier, та непропорційні, в яких символи мають різну ширину, наприклад, Аrіаl.

Змінити шрифт можна, вибравши його зі списку відповідного поля цієї вкладки або поля Шрифт зі списком, що відкривається, розташованого на панелі інструментів.

Для того щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак якщо форматування здійснюється для символів одного слова, то текст можна не виділяти — достатньо зробити це слово поточним.

Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити потрібні значення властивостей, і тоді текст вводитиметься в потрібному форматі.

Властивість розмір визначає розмір символів встановленого шрифту, що вимірюється в спеціальних одиницях — пунктах (1 пт = 1/72 дюйма = 0,35 мм). Розмір можна встановити, вибравши його зі списку відповідного поля, або ввести з клавіатури. Розмір символів може бути як цілим, так і дробовим числом. Змінити розмір символів можна також за допомогою поля Вибрати розмір шрифту 12 т зі списком, що відкривається. Воно розташоване на панелі інструментів.

Властивість накреслення може набувати одне з чотирьох значень: звичайний, напівжирний, курсив, напівжирний курсив, яке можна вибрати зі списку Накреслення. Встановити ці значення можна також за допомогою кнопок Напівжирний Ж і Курсив К панелі інструментів.

Властивість колір може набувати різних значень — червоний, зелений тощо. Потрібний колір можна вибрати на палітрі кольорів, яка відкривається за допомогою кнопки поля Колір тексту вкладки Шрифт або кнопки Колір шрифту панелі інструментів.


3.Абзац – це об’єкт текстового документ, який має властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші.

Властивостями абзацу є: вирівнювання, відступ зліва, відступ справа, відступ першого рядка, інтервал перед, інтервал після, міжрядковий інтервал та інші. Значення властивостей виділених абзаців або поточного абзацу можна встановити або змінити, вибравши команду Абзац меню Формат або контекстного меню. При цьому відкривається вікно Абзац з двома вкладками.

Розглянемо властивості, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали.

Властивість вирівнювання визначає спосіб розташування символів у рядках абзацу і може набувати одне з таких значень: за лівим краєм (перші символи всіх рядків абзацу, за винятком, можливо, першого, знаходяться один під одним), за правим краєм (останні символи всіх рядків абзацу знаходяться один під одним), по центру (символи кожного рядка розташовуються симетрично відносно середини рядка), за шириною (вирівнювання за лівим і за правим краєм одночасно). Ці значення вибираються зі списку Вирівнювання, що відкривається. Вони також можуть бути встановлені за допомогою відповідних кнопок панелі інструменті в: За лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною.

Властивості відступ зліва і відступ справа визначають відстань лівої і правої межі абзацу від відповідно лівої і правої границі робочої частини сторінки. Робочу частину сторінки визначають її поля. Про встановлення розмірів полів на сторінці ви дізнаєтесь далі. Найчастішс для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи і зліва, і справа. А для віршів, списків, означень, правил відступи збільшують.Звертаю вашу увагу, якщо необхідно відділити абзац або кілька абзаців від інших, то потрібно змінити значення цих властивостей, а не пропускати порожні рядки.

Властивість міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками абзацу. Вона може набувати таких значень:

♦ одинарний — відстань між даним рядком і попереднім дорівнює найбільшому розміру символів даного рядка;

♦ полуторний — у 1,5 рази більший одинарного;

♦ подвійний — у 2 рази більший одинарного;

♦ мінімум — не менше від вказаного значення;

♦ точно — дорівнює вказаному значенню;

♦ множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення.

Найчастіше в тексті використовують одинарний, полуторний і подвійний інтервали.

Значення цієї властивості можна встановити також за допомогою кнопки Міжрядковий інтервал зі списком, що відкривається.


Для тих, хто хоче знати більше

Ще одним зручним засобом форматування у Word є використання елемента керування кнопка якого розміщена в групі Буфер обміну вкладки Основне та на міні-панелі. Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм:

1. Виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно скопіювати.

2. Вибрати кнопку

3. Виділити текст, який необхідно відформатувати відповідно до зразка.

Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту.

Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисненням клавіші Esc.
4.Нумерація сторінок. Якщо текст складається з кількох сторінок, то їх для зручності нумерують. Для цього в Microsoft Word використовують інструмент Номер сторінки, який міститься на вкладці Вставлення у групі Колонтитули.

Колонтитули – це області, розташовані на полях кожної сторінки документа. Найчастіше колонтитули використовують для вставки номерів сторінок у текст. При цьому в користувача немає потреби вводити окремо номер кожної сторінки – нумерація відбувається автоматично. Щоб вставити номер сторінки до колонтитулу, потрібно вибрати зі списку його місце розташування і шаблон оформлення.


5.Попередній перегляд, друк. Після завершення створення документа його потрібно переглянути, критично оцінити, можливо внести зміни, зберегти і при потребі роздрукувати.

Документ друкується за допомогою вказівки Друк з меню Файл.

На екрані може відображатися область попереднього перегляду документа. Тут можна побачити документ у тому вигляді, у якому він буде надрукований. Діалогове вікно Друк дає змогу налаштувати параметри друкування. Здійснити друкування документа можна лише за умов під’єднання принтера до комп’ютера і налагодження параметрів його роботи.

Отже, ще раз підсумовуємо вивчене.Фізкультхвилинка.
VІ. Практична робота.

1.Відкрийте на Робочому столі документ Word Практична_Форматування

2. Відформатуйте текст за вказаними значеннями:

Заголовок: шрифт – Arial Black, розмір – 24 пт, колір – червоний, накреслення – напівжирний, вирівнювання – по центру, міжрядковий інтервал – одинарний.

Перший абзац: шрифт – Тіmes New Roman, розмір – 18 пт, колір – синій, накреслення – звичайний, вирівнювання – по лівому краю, міжрядковий інтервал – двійний.

Другий абзац: шрифт – Courier New, розмір – 16 пт, колір – зелений, накреслення – курсив, вирівнювання – по ширині, відступ зліва – 0,5 см , відступ справа – 1,2 см міжрядковий інтервал – полуторний (1,5 рядка).

Третій абзац: шрифт – Garamond, розмір – 18 пт, колір – фіолетовий, накреслення – напівжирний курсив, вирівнювання – центру, міжрядковий інтервал – множник 1,5.

Четвертий абзац: шрифт – Impact, розмір – 25 пт, колір – чорний, накреслення – звичайний, вирівнювання – по правому краю.

3. Здійсніть попередній перегляд документа.

4.Покажіть роботу вчителеві.

5.Збережіть документ у файлі з тим самим іменем.

6.Завершіть роботу з програмою Word.


Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Всеблагий Отче, Великий предивний Чудотворче! Ти Своїми молитвами до Господа Бога лікував від усякої недуги і болю. Ти продовжуєш оздоровлювати нужденних, які до Тебе звертаються. Ти своєю опікою відвертаєш людську біду.

Щиро благаю Тебе, скорого утішителя тих, що є в небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі своєю допомогою, захисти мене і всю рідню мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної смерті.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа – Бога. Допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилась) на віки-вічні у небесному Царстві разом з Тобою, прославляючи і величаючи Боже Милосердя.

Амінь.
Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Всеблагий Отче, Великий предивний Чудотворче! Ти Своїми молитвами до Господа Бога лікував від усякої недуги і болю. Ти продовжуєш оздоровлювати нужденних, які до Тебе звертаються. Ти своєю опікою відвертаєш людську біду.

Щиро благаю Тебе, скорого утішителя тих, що є в небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі своєю допомогою, захисти мене і всю рідню мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної смерті.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа – Бога. Допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилась) на віки-вічні у небесному Царстві разом з Тобою, прославляючи і величаючи Боже Милосердя.

Амінь.
VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання та завдання

1.Форматування тексту – це внесення змін у його зовнішній вигляд (погоджуюсь, не погоджуюсь).

2. До форматування тексту відноситься: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

3. Усі абзаци документа завжди мають однакове вирівнювання. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

4. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

5. Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

6. Документ друкують для отримання його паперової копії. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

7. Для друкування документа потрібен принтер. (погоджуюсь, не погоджуюсь).


Отже, найважливіше:

Символ як об’єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення та інші.

Абзац як об’єкт текстового документа має такі властивості: відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал та інші.

Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного фрагмента тексту або поточного слова чи абзацу. Інструменти для встановлення значень властивостей символів та абзаців розміщені в групі Шрифт або Абзац вкладки Основне, на міні-панелі форматування та в діалогових вікнах Шрифт і Абзац.

Також, для встановлення значень відступів абзацу зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки.

VІІІ. Підсумки уроку.
Рефлексія

Під час уроку я дізнався..., зрозумів..., навчився...


IX. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф підручника 22, конспект уроку.


X. Оцінювання роботи учнів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка