Форми організації навчанняСкачати 45.77 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір45.77 Kb.
Практичне заняття 7

Тема: Форми організації навчання
Основні поняття теми:

Форма організації навчання це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя і учнів, що здійснюється у встановленому порядку і режимі.

Класно-урочна система навчання полягає у тому, що навчальна робота проводиться з группою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки (класом), протягом певного часу і за встановленим розкладом (у формі уроку).

Урок – основна форма організації навчання, за якою навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу.

Цілі уроку реалізуються через: зміст і методи навчання; вплив особистості вчителя; атмосферу спілкування; різні форми співпраці.

План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Поняття про форми організації навчання.

 2. Урок як основна форма організації навчання.

 3. Типи і структура уроків.

 4. Організація навчальної діяльності учнів на уроці.

 5. Позаурочні форми організації навчання

Мета:

1. Навчальна – добитися засвоєння студентами педагогічного поняття “форми організації навчання”.

2. Виховуюча – виховувати інтерес до педагогічної діяльності.

3. Розвивальна – розвивати пам”ять, гностичні уміння (аналізувати, виділяти головне, порівнювати, класифікувати)..

Студент має

знати: різні форми організації навчання;

вміти: відбирати оптимальні форми організації навчання у конкретних педагогічних ситуаціях.

ІІ. Розкрийте зміст понять:

“форма організації навчання”, “класно-урочна система”, “урок”, “клас”.ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Організація самостійної роботи учнів школи».IV. Виконання практичних завдань (виконується на занятті):

На основі власних спостережень назвіть переваги та недоліки класно-урочної системи навчання. Заповніть таблицю:Класно-урочна система

переваги

недоліки


V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):
Для самостійного вивчення питання «Нестандартні уроки» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників (Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 383–385; Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 161–165; Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 197) та законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Для самостійного вивчення питання «Підготовка вчителя до уроку», ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників (Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 157–159; Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 151–152; Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 89; Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 198–201) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Етапи підготовки вчителя до уроку

Зміст підготовки вчителя до урокуЛітература

 1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 113–143.

 2. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 97–131, 157–173.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 374–405.

 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 141–166.

 5. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 145–165.

 6. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – С. 255–307.

 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 299–338.

 8. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 89.

 9. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 186–216.

 10. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 384–402.


Основні опорні схеми:

Форми організації навчання

За кількістю учнів

За місцем навчання

За тривалістю навчання

Фронтальні

групові


індивідуальні


В школі:

урок, семінар, лекція, консультація, факультатив, заліки, екзамени, додаткові заняття.Поза школою:

Домашнє завдання, робота на виробництві,

екскурсії.


класичний урок (45 хв.)

спарене заняття (90 хв.)

урок „без дзвоника”Типи уроків

(за дидактичною метою і місцем уроку в системі уроків)
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка