Формування активної свідомості студенток щодо потреби у веденні здорового способу життяДата конвертації02.04.2016
Розмір51.1 Kb.
ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТОК ЩОДО ПОТРЕБИ У ВЕДЕННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Лілія СергієнкоДонецький національний технічний університет

Анотація.

У роботі аналізуються валеологічні аспекти оздоровлення студентської молоді. На підставі експериментального матеріалу автор розглядає ставлення студенток 1-4 курсів до здорового способу життя, а також показаний загальний рівень знань студенток у цій області.

В работе анализируются валеологические аспекты оздоровления студенческой молодежи. На основании экспериментального материала автор рассматривает отношение студенток 1-4 курсов к здоровому образу жизни, а также показан общий уровень знаний студенток в этой области.

In work are analyzed aspects of improvement of student's youth. On the basis of an experimental material the author examines the relation student's 1-4 rates to a healthy way of life, and also the general level of knowledge студенток in this area is shown.Ключові слова. Здоровий спосіб життя, фізичне виховання.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз статистичних даних за останнє десятиліття свідчить про те, що Україна знаходиться в стані демографічної кризи, яка характеризується старінням населення і зменшенням середньої тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток економічної ситуації і рівень добробуту населення, що знижує роль України в міжнародному співробітництві.

Тому в умовах прискореного соціально-економічного прогресу сучасного суспільства і зростаючої ролі людського фактора завдання щодо збереження і зміцнення здоров'я має першочергове значення.

Сучасному студентові весь час необхідно переборювати такі негативні явища як нервово-психологічну напругу, гіподинамію, пов'язану з комп'ютеризацією навчання, нездорову екологічну обстановку. Тому до здоров'я людей, особливо студентської молоді пред'являються великі вимоги.

Медики відзначають високу захворюваність дітей і підлітків, що зростає з кожним роком. Ця закономірність проглядається у вузах по кількості студентів перших курсів, що займаються в спеціальній медичній групі. Так у вузах України цей показник коливається від 10-30% [1]. Аналіз даних медоглядів Донецького національного технічного університету за 1999-2002р. свідчить про стійку тенденцію до збільшення захворюваності серед студентів. Кількість студентів, що займаються в спеціальній медичній групі, щорічно збільшується на 2-3% від загального числа студентів.

Рішення цього завдання першорядно лежить на викладачах фізичного виховання вузів, тому що саме педагог бачить стан здоров'я студента на кожнім занятті. Фізичне виховання є унікальним показником здоров'я людини [2].

Важливу роль у вирішенні цих завдань видіграють впливи щодо формування здорового способу життя (ЗСЖ) кожного студента. ЗСЖ – це сформований вид життєдіяльності, що забезпечує збереження його здоров’я та профілактику захворювань і негативних звичок людини [3]. Здоров'я не можна купити, його можна зберегти і підтримати. Формування ЗСЖ у студентської молоді стало актуальною проблемою, що вимагає нового рішення.

Головне в збереженні здоров'я є спосіб життя людини. Важливим компонентом у вихованні ЗСЖ є залучення студентів до фізичної активності. На думку багатьох авторів, саме заняття фізичною культурою впливають на здоров'я, що сприяє формуванню ЗСЖ.

Метою даної роботи було вивчення загального рівня знань про ЗСЖ студенток 1-4 курсів. Робота виконана відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури на 2001-2005р.р. за темою 2.1.5. "Динаміка стану здоров'я студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах".

Завдання роботи:

1.Визначити загальний рівень знань студенток про ЗСЖ.

2. З'ясувати процентне співвідношення студенток про те, який спосіб життя вони ведуть.

Методи й організація дослідження. Узагальнення даних науково-методичної літератури з метою виявлення факторів, що впливають на ЗСЖ. Нами проведене анкетування серед студенток ДонНТУ для визначення загального рівня знань про ЗСЖ і використання цих знань в режимі дня. В анкетуванні взяли участь 296 студенток 1-4 курсів, що віднесені до основної медичної групи і не займаються спортом, середній вік яких склав 19,0 років.

Результати дослідження. Пізнання людської індивідуальності останнім часом викликає підвищений інтерес науковців, в тому числі у сфері фізичної культури і спорту, оскільки саме тут проявляється цілісність фізичної і соціальної сутності людини. Надзвичайно важливо індивідуалізувати в процесі фізичного виховання студенток руховий режим у залежності від стану різноманітних функцій організму студенток і стану їх соматичного здоров'я.

Результати анкетування розподілилися таким чином: 64,5% студенток мають середній рівень знань про ЗСЖ, 27% - низький. І всього лише 8,5% студенток мають високий рівень знань про ЗСЖ (рис.1).

Рис.1. Об’єм знань студентів про здоровий спосіб життя у %.
Студенткам, також пропонувалося відповісти на запитання: " Чи ведете ви ЗСЖ?". Відповіді розподілилися таким способом: 80% студенток дали позитивну відповідь, 17,6% не ведуть ЗСЖ і 2,4% - не знають, що відповісти (рис.2).

Результати анкетування показали, що більшість студенток не мають повного представлення про ЗСЖ. Студентки недооцінюють загартовування, активний відпочинок, застосування засобів фізичної культури в повсякденному житті.

Рис. 2. Дотримання студентками правил здорового способу життя.
Висновки. Отримані дані свідчать про те, що студентки не мають достатніх знань про ЗСЖ і не бачать необхідності у їх використанні, що свідчить про низьку освіченість студенток в сфері фізичної культури. Через низький рівень знань про ЗСЖ відбувається недооцінка корисності рухової активності, що багато в чому визначає пасивне ставлення деяких студенток до занять фізичними вправами.

Необхідно забезпечити якісну фізичну підготовку студенток за допомогою знань про свій організм і уміння усвідомлено використовувати їх з одночасним самоконтролем [4].Щоб підвищити інтерес студенток до зміцнення свого здоров'я необхідно:

 • Виховувати стійкий інтерес і звичку до систематичних занять фізичними вправами.

 • Підвищити загальний рівень освіченості студенток в сфері самої фізичної культури, а також в галузі валеологічної освіти.

 • В основу занять фізичним вихованням покласти загальний методологічний принцип педагогіки, що припускає єдність процесів навчання, освіти і виховання.

 • Використовувати засоби і методи нетрадиційних видів фізичної активності.

 • Використовувати заняття за інтересами - спеціалізації.

 • Підвищити рівень знань про ЗСЖ.

Вирішуючи проблему негативного ставлення студенток до зміцнення свого здоров'я, випливають такі задачі:

  1. Уведення систематичних 6-ти часових занять на тиждень з фізичного виховання на всіх курсах.

  2. Розроблення більш ефективних засобів і методів фізичного виховання.

  3. Підвищення рівня здоров'я студенток засобами фізичної культури.

  4. Прилучення студенток до ЗСЖ.

  5. Підвищення рівня рухових здібностей, фізичної підготовленості.

Література.

 1. Ляпин В.П. Пути решения физического воспитания в вузах. // Матеріали науково-методичної конференції. – Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта”. – 2003. – С.66-68.

 2. Недашковская А.Г. Роль физического воспитания в оздоровлении студенческой молодежи. // Матеріали науково-методичної конференції. – Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта”. – 2003. – С.73-76.

 3. Олійник Т. Формування у студентської молоді потреби ведення здорового способу життя. // Молода спортивна наука України: Зб. Наук. Праць в галузі фізичної культури та спорту. Вип.7: у 3-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – Т.2. – С. 208 - 210.

 4. Жданов Ю.Н. Психофизическая подготовка единоборца. - Донецк: Дон ИЖТ, 2002. – С. 54.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка