Формування дослідницьких умінь молодших школярів у процесі навчальних екскурсійСкачати 41.34 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір41.34 Kb.
УДК 37.022:37.026:378.046.4

Стецюк Г.П.,

спеціаліст вищої категорії, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської ради


ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
Актуальність обговорення психолого-педагогічних аспектів формування умов навчально-дослідницької діяльності молодших школярів полягає в тому, що людство нині перебуває на стадії переходу від індустріального виробництва до дослідницько-інформаційних технологій, що істотно змінює роль особистості, знань, інтелекту [3]. Проблеми формування в молодших школярів науково-дослідницької діяльності досліджувалися у фундаментальних працях таких учених, як Т.Байбара, Н.Бібік, В.Бондар, Н.Голуб, В.Давидов, А.Занков, Я.Кодлюк, В.Паламарчук, О.Савченко та ін.

Навчальна пошукова і дослідницька діяльність – це спеціально організована пізнавальна творча діяльність учнів, що характеризується цілеспрямованістю, активністю, наочністю, вмотивованістю і свідомістю, результатом якої є формування пізнавальних мотивів, дослідницьких умінь, суб’єктивних нових для учнів знань або способів діяльності [4].

На даному етапі розвитку освіти весь час з'являються нові підходи, методи і технології навчання. Саме тому для розвитку умінь дослідницької діяльності необхідно знайти і забезпечити умови, що відповідають поставленій меті. На мою думку, можна виділити наступні умови.

1. Цілеспрямованість і систематичність.

2. Вмотивованість.

3. Творче середовище.

4. Психологічний комфорт.

5. Особистість учителя.

6. Урахування вікових особливостей.

Дитина є активною тоді, коли діяльність задовольняє її потреби у визнанні, коли виникає почуття компетентності, що супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності. Успіх у діяльності – потужне джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів і стимулює бажання вчитися, сприяє формуванню мотиву досягнення успіху в цій діяльності. Наведу основні прийоми створення "ситуації успіху", які мною використовуються в роботі.

1. «Радість класу» — емоційний відгук навколишніх на успіх члена колективу, констатація будь-якого, навіть незначного позитивного результату діяльності, навіювання дитині віри у себе.

2. «Лінія горизонту» — перший успіх дитини одразу підхоплюється вчителем, пропонується повторити завдання на більш складному рівні, наче "відсуваючи" лінію горизонту.

3. «Авансування» — вчитель в індивідуальній роботі виконує з учнем завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі дає подібне завдання, що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх.

Елементи навчально-дослідницької діяльності використовую у процесі проведення навчальних екскурсій.

Екскурсія – особливий вид навчальних занять, який проводиться за межами класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження учнями об’єктів та явищ, пов’язаних з вивченням програмового матеріалу [1]. Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, їхній фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати цікаве, незвичне, бачити те, що раніше відбувалося поза увагою.

Перед вивченням теми «Тварини» з учнями 1 класу були проведені екскурсії у зоопарк, (м. Миколаїв, м. Черкаси), де вони могли спостерігати за зовнішнім виглядом та особливостями поведінки тварин, які будуть вивчатися на уроках природознавства. Екскурсія до планетарію в м. Черкаси дала учням уявлення про неживу та живу природу, вплив Сонця на зміну пір року, побудову зоряного неба тощо. Навчально-дослідницька діяльність під час екскурсій до Ботанічного саду (м. Кривий Ріг) допомогла учням у вивченні в 1-2 класах предмету «Я і Україна» з розділу «Природа навколо нас». Були досліджені рослини й тварини з Червоної книги України та оформлені альбоми з цієї теми. У поточному навчальному році проведена навчально-дослідницька екскурсія до Чорного лісу (озеро Берестувате, гідрологічна станція державного заказника), в ході якої були здійснені творчі проекти.

Для того, щоб екскурсія досягла успіху, вона повинна бути методично правильно підготовлена та проведена. До екскурсій висуваються такі вимоги:

1) чітко визначити навчальну, виховну і розвивальну мету;

2) при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну значимість об’єктів, з якими будуть знайомитися учні;

3) психологічно налаштувати школярів до навчальної, дослідницької діяльності в природі;

4) продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть елементи спостережень, досліджень та практичної роботи;

5) проводити дидактичні ігри;

6) використовувати можливості знайомства учнів з відповідними професіями;

7) звертати уваги на проблеми екології та шукати шляхи вирішення природоохоронних проблем;

8) зібрати екскурсійний матеріал; зробити схеми, ескізи; сфотографувати об’єкти; оформити звіт у вигляді творчих письмових робіт, гербарію, малюнків, альбомів тощо.

Отже, формування дослідницьких умінь, досвіду пошукової діяльності учнів в атмосфері загального захоплення цікавою справою не лише має розвивальне значення, але й об’єднує процеси навчання і виховання, стимулює пізнавальні потреби. Вчителі мають залучати молодших школярів до систематичного розв’язування пізнавальних завдань за допомогою різних прийомів розумової діяльності, виконання самостійних завдань різної складності, проведення елементарних досліджень.


Список використаних джерел
1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах : навч. посіб. / Байбара Т.М. – К. : Веселка, 1998. – 334 с.

2. Благінін В.М. Пізнавальна самостійність у системі чинників активізації навчального процесу / Благінін В.М. // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 2. – С. 52-54.3. Володарська М.О. Робота з обдарованими дітьми / Володарська М.О. –Харків : Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / Савченко О.Я. – К. : Абрис, 1997. – 256 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка