Формування екологічної культури особистості в умовах здійснення особистісно діяльнісного підходу у навчально-виховному процесіСкачати 105.06 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір105.06 Kb.
Формування екологічної культури особистості

в умовах здійснення особистісно діяльнісного підходу

у навчально-виховному процесі
Природа – це один із вічних світів, який є прекрасним, радісним і який ми не тільки можемо, а й повинні зробити ще прекраснішим і радіснішим для тих, хто після нас житиме у ньому.

Лев Толстой
Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Відповідно Національна доктрина розвитку освіти у 21-му столітті одним із ключових питань системи освіти розглядає питання екологічного виховання.

У цій системі особливе місце належить школі - найважливішій ланці становлення особистості.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Саме тому однією з важливих складових проблеми, над якою працює педагогічний колектив Бережинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, є формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена в збереженні цілісності чистоти, гармонії в природі. Це передбачає вміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов’язку та відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в школі, на кожному з них ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з урахуванням вікових особливостей школярів.

На першому етапі (початкова ланка освіти) формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу й неживу природу, про ставлення до неї, що виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні.

Класні керівники початкової ланки освіти проводять належну роботу з формування екологічної культури своїх вихованців, залучаючи їх до догляду за квітами у класних кімнатах, проводячи бесіди «Буду я природі другом», «Природа потребує твого захисту», «Чому плачуть дерева?».

З метою турботливого ставлення до природи класними керівниками проводяться години спілкування «Природа – наш дім», «Збережемо красу природи», конкурсне читання «Природа в казках, прислів’ях, приказках» (Стріленко Л. М.) «Дивний і загадковий світ природи», «На квіти осені чарівні подивись», усний журнал «Таємниці Катерини Білокур» (Позняк Н. В.), «Люби, знай, бережи», «Посади калину коло хати» (Дем’янчук Т. П.), «Птахи – наші друзі» (Семенюк Т. Г.).

Ефективним способом виховання ціннісного ставлення до природи є творчість вихованців на екологічну тематику: стіннівки, вірші, фотографії, малюнки. Діти залюбки малюють природу, тому участь в конкурсах малюнків «Подарунки осені», «Я не скривджу рідної землі» брали майже всі учні 1 – 4 класів. У рамках Тижня осені педагог-організатор Ентова Н. В. підготувала свято «Осінь, до побачення!», використовуючи різні форми роботи: діти знайомилися з традиційними осінніми святами, малювали осінь, відгадували загадки, разом з вожатими виготовляли колажі «Бережи природу!» Цікаво і змістовно пройшла година спілкування у формі конкурсної програми «Прилітай, синичко, до годівнички» (Позняк Н. В.), у якій діти розповіли про необхідність допомоги птахам у зимовий період, а потім демонстрували годівнички, які вони виготовили разом із батьками. Частину годівничок було розвішено біля школи, частину діти розмістили в своїх подвір’ях. А потім всю зиму приносили зерно в годівнички.

Другий і третій етапи (5 – 9 класи) передбачають накопичення знань про природні об’єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки у довкіллі. Поглиблюються і розширюються знання про явища і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи і обґрунтовуються шляхи збереження природних комплексів.

Класні керівники залучають своїх вихованців до різних форм роботи по формуванню екологічної культури: дослідницькі проекти, літературні композиції, екологічні турніри, дискусії, ділові ігри і т. д. Маранда В. О. разом із своїми вихованцями підготувала проекти «Екологічна стежина», «Зелена аптека навколо школи», «Регіональні ландшафти нашого краю», у яких висвітлено й екологічні проблеми нашої місцевості. Продовжила цю тему Семенчик Л. Л., провівши трибуну відкритих думок «Екологічні проблеми в нашому регіоні», де діти наводили факти, що стосуються нашої області: це і уранові шахти, і підвищений рівень радіації, і забруднення довкілля викидами підприємств. Збереженню природи, запобіганню бездумного її знищення були присвячені дискусії «Світ дерев» та «Замість ялинки – зимовий букет». Заніздра С. В. підготувала екологічний турнір «Себе я бачу в дзеркалі природи», екологічний бумеранг та подорож сторінками Червоної книги України. Про збереження природних багатств ішла мова на годинах спілкування «Брати наші менші», «Природа навколо нас», «Знай, люби і бережи світ навколо себе».

Учні старших класів здійснюють моделювання простих кризових екологічних ситуацій та шляхи виходу з них. Для цього вони використовують місцевий матеріал.

Учні нашої школи брали участь у природоохоронних акціях «Віддаю свій голос на захист природи» (кер. Стріленко Л. М.), «Квітуй, Україно!» (кер. Ентова Н. В.), «Рослини – захисники від радіації» (кер. Заніздра С. В. та Позняк Н. В.), «Біощит» (кер. Маранда В. О.). Члени гуртка образотворчого мистецтва брали участь у конкурсі малюнків «Людина і ліс» (кер. Фролова О. М,)

Щороку у квітні у школі проводяться заходи у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС: години спілкування «Біль Чорнобиля», «Чорнобиль – це трагедія, це біль, це пам'ять», «Чорнобиль не має минулого часу». За повістю К. Мотрич «Політ журавлів над нетолоченими травами» у шкільній бібліотеці проведено читацьку конференцію.

«Звикли ми жити в бруді, - зазначає відомий український педагог Олександр Захаренко. – наскільки звикли, що вже й не помічаємо його. Повертаючись із-за кордону до рідної домівки, відразу ж бачимо різницю: як у них , і як у нас. Трохи соромно за себе і за своїх співвітчизників. На шляхах Європи не побачиш не те що смітника, папірця… Я за те, щоб дітей змалку привчали до чистоти й порядку. І не лише для того, щоб хтось побачив, відмітив. А для себе, свого існування, нормального життя. Прикладів дитячої безкультурності десятки й сотні, та річ у тім, що діти наслідують дорослих. І так із покоління в покоління передається безкультурність». Щороку учні нашої школи беруть участь у Всеукраїнській акції «Чисте довкілля» та шкільних акціях «Чисте подвір’я», «У цьому дворку, як у вінку», «Де працюєм, де живем, самі порядок наведем». Кожен клас має закріплену територію, за порядок і чистоту на якій відповідає. Діти підмітають, збирають папірці, згрібають і виносять листя, доглядають за квітами. А в період оздоровлення та навчальної практики для учнів нашої школи організовуються екологічні екскурсії, які забезпечують встановлення зв’язку між вивченим теоретичним матеріалом і місцевими проблемами довкілля.

До того ж природа є джерелом творчої наснаги. Між багатством природного середовища і багатством людської чуйності існує глибока внутрішня єдність. Тому всебічний і гармонійний розвиток особистості обов'язково включає в себе формування не лише екологічної свідомості, а й екологічного співчуття.

Важливу роль в екологічному вихованні і екологічній освіті учнів відіграють екологічні екскурсії, які дають можливість в конкретних умовах спостерігати результати впливу антропогенних факторів на природу і забезпечують встановлення зв'язку між вивченим теоретичним матеріалом і місцевими проблемами довкілля.

Вони збуджують інтерес і стимулюють пізнавальну активність учнів у вивченні проблем навколишнього середовища , сприяють розвитку дослідницьких навиків, формують спостережливість у вивченні явищ природи, сприяють закріпленню набутих знань, формуванню екологічної поведінки.

Темою екологічної екскурсії може бути будь-яка екологічна проблема. Наприклад, ознайомлення учнів з різними видами забруднень довкілля і її вплив на екологічну ситуацію в місті. В ході такої екскурсії учні спостерігають за джерелами забруднення, визначають рівень їх впливу на навколишнє середовище, роблять відповідні записи, які потім використовують для обговорення зібраного матеріалу, а також при виконанні лабораторних і практичних робіт.("Види-едифікатори місцевих екосистем", "Визначення стану місцевих екосистем за допомогою видів-едифікаторів").

До того ж природа є джерелом творчої наснаги. Між багатством природного середовища і багатством людської чуйності існує глибока внутрішня єдність. Тому всебічний і гармонійний розвиток особистості обов'язково включає в себе формування не лише екологічної свідомості, а й екологічного співчуття. Свідченням того є творчі роботи учнів школи (вірші, казки, твори ) після спілкування їх з природою.


  Одна родина

Прямуючи до школи,

Я бачу біля ганку

Горобчиків маленьких,

Які стрічають ранок.

          Давно з ними знайома:

          Вони – мої “сусіди”.

          Живе сім”я пташина:

          Батьки та їхні діти.

Сплели вони гніздечко

У мене над балконом,

З тих пір ми з ними друзі –

Наш дім є їхнім домом.

           Рятує їх від вітру,

           Дощів і снігопадів;

           Ростуть там їхні дітки

           Без всяких негараздів!

Живуть ці сім”ї разом

Людська і горобина

Життя нам буде щастям,

Бо ми одна родина!

              Морозова Нелі,

             5-Б клас, сзш №308


    Звернення

Я звертаюсь до Вас, до людей,

В кого серце ще не зачерствіло,

Пожалійте птахів, нагодуйте птахів,

Доки холод, мороз і завії.

 

Годівнички збудуйте, насипте зерна,Хай поїсть божа птаха в негоду.

Хоч лютує хурделиця, сніг заміта,

Стерпить холод вона, бо неголодно.

 

Коли прийде весна, забуяють сади,Ніжним щебетом все наповниться

Це так дяку людям складають птахи,

Усім тим, хто про них піклується.

 

                       Гуменюк Денис,                      10-В клас, сзш №308

Пролісок.

Сонечко пригріло пагорб на узліссі

І промінням теплим розтопило сніг,

Комахи і рослини проспали усю зиму,

Але далі спати вже ніхто не міг!

Молоденький пролісок, що дрімав глибоко

Під зів”ялим листям, теж відчув весну.

Потягнувсь до неба, щоби стати квіткою,

Але якось стало боязно йому...

Що його чекає на земній поверхні?

Наповнять красою навколишній світ?!

А чи, може, люди знайдуть його першим...

Надто вже привабливий веснянковий цвіт!

Чи рукою тендітною відірвуть від кореня,

Вражені прекрасним проявом життя,

Чи рукою холодною – у базарний кошик,

Потім в електричку, потім ... на сміття.

Про Червону книгу рослина не знає,

Людям лиш відома, думаю , що всім.

Та чи може Книжка  врятувать стеблину,

Паросток тендітний в лісі веснянім?

Пробиває листям молода стеблина,

Та боїться стати в лісі в повний ріст.

Знає свою долю тендітна рослина

І тому тікає від великих міст.

Вржещ  Ірина,
11-А клас, сзш №308

Рекомендації щодо підготовки і проведення екологічних екскурсій наведено в посібнику Бауера та ін. "Екологія" 8-11 кл. Чернівці, Митець, 93, а також у журналі "Хімія та біологія в школі", за 2000р.

         У системі позакласної роботи в галузі екологічної освіти і екологічного виховання важливе місце посідають шкільні екологічні клуби, робота яких спрямована на формування в учнів вмінь вивчати і вирішувати проблеми навколишнього середовища на локальному, регіональному, національному і глобальному рівнях. Вони покликані забезпечити розуміння процесів взаємодії людини і природи та сприяти вирішенню проблем через соціальні дії , а також забезпечити формування комплексного розуміння проблем довкілля.

         Їх учасники отримують реальну можливість навчитися сприймати людину як невід”ємну частку природи.

         На базі школи працює шкільний осередок Київської міської організації  ВДС “ Екологічна варта”. Завдяки добре скоординованим планам, продуманим і організованим діям Координаційного центру КМОВДС члени ВДС “ Екологічна варта” мають реальну можливість брати участь у природоохоронних акціях , дослідницькій роботі, творчих заходах, усвідомити себе невід”ємною часткою світу у якому ми живемо. Вони подають приклад молодим, здійснюють своєрідний “лікнеп” серед представників старшого покоління.

         Основними видами діяльності осередку школи є: • Проведення лекцій з проблем довкілля і охорони природи серед учнів і батьків;

 • Організація екскурсій;

 • Розробка та апробація проектів по вивіренню проблем довкілля своєї місцевості;

 • Організація і проведення конкурсів – виставок малюнків, плакатів, фотографій, поробок на тему “Довкілля і людина”.

 • Організація практичної діяльності з охорони природи.

Відповідно до них розробляється комплекс заходів з урахуванням вікових особливостей школярів , і до їх виконання залучається широке коло учнівської молоді.

     Особливої уваги в роботі серед учнів школи заслуговують тематичні акції і конкурси: “Звільнимо планету від бруду” з конкурсом на кращу шкільну ділянку, в проекті “Прибери планету”.

     Акція “Струмочок, річечка, річка” проводиться учнями школи з метою піклування про прибережну частину річки “Десенка”. З метою охорони водних ресурсів активісти шкільного осередку проводять пропагандистські заходи по зменшенню небезпеки поведінки на воді і збереженню чистоти природних водойм.

     Широкомасштабно в школі проводяться акції “Посади своє дерево”, “Збережи та нагодуй птахів”, в яких беруть участь вчителі , учні і їхні батьки.

     Акція “Збережи ялинку” спрямована на формування громадської думки про “ялинкову проблему” шляхом пропаганди заміни ялинок , сосен оранжеровками з гілок хвойних дерев, що значно скоротить попит на великі дерева. Сама акція має глибоке моральне значення, тому що дозволяє допомогти дітям навчитися бути уважними до хвойних рослин.

     Інформаційно – пропагандистською є акція “Первоцвіти” , що включає в себе практично – природоохоронні заходи .

     Підвищенню екологічної освіти та культури школярів і їх батьків сприяють акції , конкурси і екологічні моніторинги:


 • “День Землі”;

 • “День Довкілля” ;

 • “День захисту дітей”;

 • “День боротьби зі СНІДом”;

 • “День відмови від паління”;

 • “День боротьби з наркоманією і розповсюдженням наркотиків”;

 • “Дзвони Чорнобиля”.

Аналізуючи роботу шкільного осередку “Екологічна варта” Рада осередку ставить собі за мету шляхом інтегральних форм і методів підвищувати рівень екологічної освіти та культури школярів їхніх батьків, формувати новий природоохоронний менталітет , плідно співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Н.П.Філюк,


вчитель біології вищої категорії,
вчитель-методист, 
методист –кореспондент
КМПУ ім.Б.Грінченка                                      

     О.В.Мальцев,


     директор школи №308 м.Києва

 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка