Формування здоров’язберігаючих компетентностейСторінка4/5
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5
Тема уроку: Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
Освітня. Поглибити знання учнів про успадкування ознак; пояснити явище кросинговеру; сформувати знання про явище зчепленого успадкування та генетичні карти хромосом; сформулювати положення хромосомної теорії Т.Моргана.

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні явища та залежності при успадкуванні ознак.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до біологічних живих об’єктів та їхнього значення для біологічної науки.
Тип уроку: комбінований.
Міжпредметні зв ́язки: історія, математика.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці.
Основні поняття і терміни: зчеплене успадковування, група зчеплення, кросинговер, морганіда, генетичні карти хромосом, хромосомна теорія спадковості, локус, статеві хромосоми, аутосоми, гетерогаметна стать, гомогаметна стать, успадковування, зчеплене зі статтю.
ХІД УРОКУ

І.Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань.

1.Бесіда: 1. Що ви пам'ятаєте про гени й хромосоми?

 2. Чи завжди біологи знали, що ген — це ділянка молекули ДНК?

 3. Як визначали ген на початку сторіччя?

 4. У який спосіб можна було довести, що гени розташовуються в хромосомах?

 5. Якими характеристиками має володіти генетичний модельний об'єкт?

 6. Які генетичні модельні об'єкти ви вже знаєте?

2. Розв’язати вправи та дати відповіді на запитання.


Якому закону чи характеру успадкування відповідають такі статистичні закономірності розщеплення?
1. За фенотипом:

а) 1 : 2 : 1; б) 3 : 1; в) 100%; г) 9 : 3 : 3 : 1; д) 1 : 1.


2. За генотипом:

а) 1 : 2 : 1; б) 1 : 1; в) 100%; г) 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1.Ш.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку.

У вивченні зчепленого успадкування велику роль відіграла муха дрозофіла. Чому саме вона? У світі є багато корисних рослин і тварин, а тут об'єктом тисяч дослідів стала якась мошка, невеличка істота. Але згадаємо І.І.Мечникова, який відкрив фагоцитоз на морській зірці; Л.Пастера, що звернув увагу на мікроби; І.П.Павлова, який спостерігаючи за слинною залозою, „ зазирнув " в інтимний світ психіки...


- Чим же дрозофіла привабила Т.Моргана?

Так дрозофіла дала змогу провести крізь експерименти сотні поколінь, схрестити ознаки в найрізноманітніших комбінаціях, тасувати гени, навіть не зазираючи в спадковий апарат клітини. І за формою крилець, кольором очей або забарвленням тіла мух спостерігати за їх долею, безпомилково визначати місце і призначення будь-якого гена. Вперше генетик занурився в такі глибини життя, доторкнувся до найдрібніших деталей спадкової механіки. На цій живій моделі вчені шукали ключі до самих складних загадок спадковості.ІV.Виачення нового матеріалу.

1.Дрозофіла як модельний об'єкт, школа Морґана, де дрозофілу вперше стали використовувати в генетичних дослідженнях. (Розповідь )

2.Явище зчеплення ознак. (Розповідь )

В кожній із пар гомологічних хромосом завжди міститься кілька алелів. Ознаки, гени яких перебувають в одній хромосомі, називаються зчепленими. Природно, що зчеплені ознаки в більшості випадків передаються разом. Тому у випадках зчеплення ознак при схрещуванні дигібридних організмів незалежного розщеплення кожної пари у відношенні 3 : 1 не відбувається.
3.Порушення зчеплення. (Розповідь )

Разом зчеплені ознаки так само передаються не завжди. Річ у тім, що в профазі першого ділення мейозу гомологічні хромосоми тісно зближуються одна з одною (кон'югують). Іноді в момент кон'югації може відбуватися обмін


відповідними ділянками хромосом. Це призводить до зміни розташування генів у хромосомах. Частота кросинговеру прямо пропорційна відстані між генами, тобто чим далі один від одного перебувають гени в хромосомі, тим частіше відбувається обмін, чим ближче вони розташовані один до одного, тим рідше розходження ознак. При аналізі успадковування зчеплених ознак у дигібридів утворюються чотири типи гамет: два типи, в яких зчеплені гени не розійшлися, і два типи кросоверних гамет, у яких хромосоми обмінялися гомологічними ділянками. Проте якщо у випадках незчеплених ознак усі чотири типи гамет утворювалися в однакових кількостях, то при зчепленні кількість тих або інших гамет залежить від відстані між генами. Цю відстань прийнято обчислюватив морганідах (на честь Томаса Морґана).
Одній морганіді відповідає один відсоток утворення гамет, у яких гомологічні хромосоми обмінялися своїми ділянками.
Наприклад, у мухи дрозофіли відстань між геном, що визначає колір тіла, і геном, що визначає довжину крил, дорівнює 17 морганідам.
4.Упорядкування генетичних карт хромосом. (Розповідь )

Закономірності успадковування зчеплених ознак генетики використовують для впорядкування хромосомних карт. Експериментальним шляхом


установлюється частота розходження тих чи інших пар ознак, тобто відстань між генами. Потім викреслюється хромосома, і на ній відзначаються точні місця розташування генів.

У кожного виду тварин і рослин існує строго визначена кількість груп зчеплення, що дорівнює гаплоїдному наборові хромосом, або кількості пар гомологічних хромосом.Наприклад, у кімнатної мухи шість груп зчеплення, у людини — 23 групи.

Мал. Карта хромосом людини
5.Основні положення хромосомної теорії спадковості та її значення. (Розповідь )
Записи в зошитах, самостійна робота учнів з підручником.
Основні положення хромосомної теорії спадковості.

1. Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку.

2. Кожен ген займає в хромосомі певну ділянку – локус, алельні гени заповнюють однакові локуси гомологічних хромосом.

3. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому відбувається успадкування деяких ознак; сила зчеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними;

4. Зчеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, порушується внаслідок кросинговеру, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються своїми ділянками.

5. Кожен біологічний вид характеризується певним каріотипом.


6.Статеві хромосоми.

(Розповідь )

У ссавців клітини жіночого організму містять дві однакові статеві хромосоми XX, а клітини чоловічого організму — дві різні статеві хромосоми X і У. У процесі мейозу статеві хромосоми розходяться в різні гамети, тому всі жіночі гамети


нестимуть по одній Х-хромосомі, тим часом як чоловічі гамети будуть двох типів: половина — з У-хромосомою, половина — з Х-хромосомою. При злитті гамет під час запліднення визначається статьмайбутнього організму: якщо яйцеклітина (у ній завжди є Х-хромосома) зіллється зі сперматозоїдом, що несе У-хромосому, розвиватиметься чоловічий організм, якщо ж зі сперматозоїдом, що несе Х-хромосому,— розів'ється жіночий організм. Тому говорять, що у ссавців жіноча стать є гомогаметною, чоловіча — гетерогаметною.

Буває й навпаки, у птахів, наприклад, гетерогаметною є жіноча стать, а гомогаметною — чоловіча.


7.Успадковування ознак, зчеплених зі статтю.

(Розповідь )

У разі, якщо ген зчеплений з У-хромосомою, він може передаватися з покоління в покоління тільки чоловікам. Якщо ген зчеплений з Х-хромосомою, він може передаватися від батька тільки дочкам, а від матері однаковою мірою розподіляється між дочками й синами. Якщо ген зчеплений з Х-хромосомою і є рецесивним, то в жінок він може виявлятися тільки в гомозиготному стані. У чоловіків другої Х-хромосоми немає, тому такий ген виявляється завжди. Це необхідно враховувати, аналізуючи ознаки, зчеплені зі статтю.


V. Закріплення знань.

1. Бесіда: • Чому кількість груп зчеплення збігається з кількістю хромосом у гаплоїдному наборі?

 • Яке значення має кросинговер для впорядкування генетичних карт?

 • Що таке локус?

 • Чи може змінюватися місце гена в хромосомі?

 • Як ви гадаєте, чому розщеплення за статтю відбувається в співвідношенні 1:1?

 • Від кого з батьків чоловічий організм одержує Х-хромосому?

2.Розв’язування задач.


1.Схрестили гетерозиготних червонооких самок дрозофіли з червоноокими самцями. В потомстві одержали по 73 червонооких і білооких самця і 150 самок. Визначте генотипи батьків і потомства, якщо відомо, що червоний колір очей - домінантна ознака, білий - рецесивна, і ці гени локалізовані в Х-хромосомі.

2.Чоловік-дальтонік одружується з жінкою з нормальним кольоровим зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей?

3.У здорової жінки є брат-дальтонік. Чи може у неї народитися син із кольоровою сліпотою? Яка теоретична ймовірність цієї події в цілому?

4.Батько і мати здорові, а дитина - хвора на гемофілію. Якої статі ця дитина? Доведіть свою точку зору за допомогою відповідної генетичної схеми.

5.У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивною алеллю, локалізованою у Х-хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози, одружився із здоровою жінкою, гетерозиготною за цією ознакою. Які у них можуть бути діти?
3. Самостійна робота.

Визначити число груп зчеплення у кожного з даних організмів, які мають такий диплоїдний набір хромосом:

людини – 46; собаки – 78; голуба – 80; кота – 38;

жаби – 26; аскариди – 4; шимпанзе – 48; корови – 60.


VІ. Домашнє завдання.
Вивчити § 7, 8

розв’язати задачі , підготуватися до практичної роботи.


Задачі для домашньої самостійної роботи:

1.Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) зумовлене геном, локалізованим в У-хромосомі. Яка ймовірність народження дитини з такою аномалією, якщо цю ознаку має батько?

2.Курка і півень - чорні чубаті. Від них одержано 12 курчат: 6 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 буре без чуба. Які генотипи мають курка і півень?

3. У суниць плоди можуть бути червоними (А), білими (а) або рожевими (Аа), а чашечка - нормальною (В), листкоподібною (Ь), проміжною (ВЬ). Схрестили між собою рослини з рожевими плодами і проміжною чашечкою. Яка частина потомства матиме червоні плоди і нормальну чашечку, а яка - рожеві плоди і проміжну чашечку?

4. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), а наявність ластовиння (Р) над його відсутністю (р). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсРр, ссРР, ССрр, ссрр, ссРр.


Тема: Практична робота № 1.

Розв'язування типових задач із генетики.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про генетичні дослідження; навчити розв’язувати типові задачі на різноманітні приклади успадкування ознак у рослин, тварин та людини.

Розвиваюча. Розвивати уміння використовувати набуті теоретичні знання при розрахункових завданнях на успадкування ознак; уміння порівнювати та робити висновки.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів та оточуючих людей, навіть, з певними генетичними вадами та дефектами.
Тип уроку. Використання та узагальнення знань.

Міжпредметні зв ́язки: математика.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, динамічні посібники, таблиці.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Актуалізувати знання учнів з генетичних понять та законів успадкування Г.Менделя.
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Повідомити тему, мету та завдання уроку.
Проблемне запитання:

- яке значення мають математичні розрахунки успадкування ознак у рослин, тварин та людини?
ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.
Приклади генетичних вправ, які дають загальні поняття про математичні розрахунки успадкування ознак:

1) Які зиготи утворюються з таких гамет – А і А; А і а?

2) Які типи гамет утворюють тварини, що мають такі генотипи – ААВВ; ааВВ; АаВв?

3) У квасолі чорне забарвлення шкірки насіння А домінує над білим а. Схрещування двох чорнонасінних рослин дало 3\4 рослин із чорним насінням і 1\4 з білим. Визначити генотипи батьків.

4) У якому із схрещувань співвідношення генотипів у потомстві складає 9 : 3 : 3 : 1, якщо гени містяться у різних парах хромосом:

а) АаВВ Х АаВв; б) АаВв х аавв;

в) АаВв х ааВв; г) Аавв х ааВВ.
ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Фізкультхвилинка „ Не виходячи з-за столу". 1. Глибоко вдихнути й глибоко (протягом 30с.) видихнути. Вдихати потрібно рівномірно, не затримуючи дихання.

 2. Енергійно стискувати пальці в кулаки й розтискувати до появи легкої втоми.

 3. Виконати обертання кистями обох рук у різних напрямках.

 4. Плавно обертати голову (2р. вліво і 2р. вправо, почергово).

 5. Перевірка постави. Відвести плечі назад, лопатки при цьому дещо зближуються. Груди виставити вперед. Підняти підборіддя і злегка напружити м'язи шиї.

 6. Підняти праву руку вгору, в а ліву опустити вниз. Зігнути

руки в ліктях і спробувати зчепити їх за спиною. Змінити положення.

Розв’язати індивідуальні вправи з інструктивних карток та зробити відповідні висновки до них.

І – Варіант

Задача 1. У великої рогатої худоби ген, який зумовлює чорне забарвлення шерсті, домінує над геном, який зумовлює червоне забарвлення. Яке потомство можна чекати від схрещування гомозиготного чорного бика та червоної корови?
Задача 2. У рослин нічної красуні червоне забарвлення не повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення. Визначте генотип та фенотип гібридів від схрещування рожево квіткової рослини з червоноквітковою.
Задача 3. Батько хворий на гемофілію. Мати здорова. Син — гемофілік. Чи можна сказати в цьому випадку, що й син успадкував гемофілію від батька?
Задача 4. У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. При схрещуванні кудлатих самців і самок отримано 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків і потомства.

ІІ – Варіант
Задача 1. У дрозофіли сірий колір тіла — домінантна ознака, чорний — рецесивна. При схрещуванні сірих і чорних мух половина потомства має сіре тіло, половина — чорне. Визначте генотипи батьків.
Задача 2. У рослин нічної красуні червоне забарвлення не повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення. Визначте генотип та фенотип гібридів від схрещування рожево квіткової рослини з білоквітковою.
Задача 3. Рецесивний ген гемофілії перебуває в Х-хромосомі: Батько дівчини хворіє на гемофілію, а мати її здорова і походить з сім'ї, в якій ніхто не хворіє на цю хворобу. Дівчина виходить заміж за здорового юнака. Що можна сказати про їхніх майбутніх дітей?
Задача 4 . У помідорів кругла форма плоду домінує над грушоподібною.

а) Які генотипи батьківських рослин, якщо в потомстві круглих і грушоподібних плодів порівну?

б) 3 гібридного насіння вирощено рослини помідорів. 118 з них дали грушоподібні плоди, а 363 — круглі.

Скільки серед цих рослин гетерозигот?
ІІІ – Варіант
Задача 1. До живого куточка принесли двох чорних морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Але в наступному поколінні серед їхніх нащадків з'явилися коричневі. Які висновки можна зробити про генотипи батьківських особин?
Задача 2. У рослин нічної красуні червоне забарвлення не повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення. Визначте генотип та фенотип гібридів від схрещування двох рожевоквіткової рослин.
Задача 3. Рецесивний ген гемофілії перебуває в Х-хромосомі: Здорова жінка, брат якої хворіє на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народилась дитина, хвора на гемофілію. Яка ймовірність того, що й друга дитина буде гемофіліком?
Задача 4.У норок коричневе забарвлення хутра визначається алелем - R, сіре — г. Сірого самця послідовно схрестили з двома коричневими самками. Перша дала тільки коричневих нащадків, серед нащадків другої — як сірі, так і коричневі. Визначте генотипи цих самок.
І V - Варіант

Задача 1 . У людини карий колір очей К домінує над блакитним. Кароока жінка, в батька якої були блакитні, а в матері карі очі, вийшла заміж за блакитноокого чоловіка, батьки якого мали карі очі. В них народилася кароока дитина. Напишіть схему схрещування і визначте генотип усіх названих осіб.
Задача 2. У рослин нічної красуні червоне забарвлення не повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини мають рожеве забарвлення. Визначте генотип та фенотип гібридів від схрещування червоноквіткової рослини з білоквітковою.
Задача 3. Рецесивний ген гемофілії перебуває в Х-хромосомі: Яке потомство слід чекати від шлюбу, якщо чоловік хворий, а жінка є носієм гена гемофілії?
Задача 4. Кароокий чоловік одружився з блакитноокою жінкою. Дві дитини в них були кароокі. Визначте генотипи всіх членів родини (ген кароокості домінує) . Діти виросли. Один одружився з блакитноокою жінкою, другий - з кароокою. Який колір очей можуть мати онуки в кожному з цих шлюбів?
V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити §§4 – 9 , підготуватися до підсумкового уроку.

Тема уроку: Узагальнення. Закономірності спадковості.

Мета:

Освітня. Узагальнити знання учнів з теми «Закономірності спадковості», визначити індивідуальний рівень засвоєння матеріалу теми для кожного з учнів.

Розвиваюча. Удосконалювати спеціальні вміння роботи з індивідуальними картками з завданнями; продовжувати формувати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати та формулювати висновки;

Виховна. виховувати уважність, вміння мобілізувати свої знання та вміння на виконання залікової роботи.
Обладнання та матеріали: індивідуальні картки з завданнями.
ХІД УРОКУ
І. Організація класу
Створення сприятливого психологічного настрою.

Вчитель: Щоб зламати кригу напруженості на уроці, давайте виконаємо вправу „ Криголам ".
Якщо ви вважаєте, що закономірності спадковості встановив Грегор Мендель, встаньте.

Якщо ви вважаєте, що інформація про те, що дальтонізмом найчастіше хворіють чоловіки вірною підніміть праву руку.

Якщо ви вважаєте, що ген - це ділянка молекули ДНК, плесніть в долоні.

Якщо ви вважаєте, що спадкові фактори - незалежні дискретні одиниці, які передаються, як естафета, наступним поколінням, сядьте рівно.

Якщо ви вважаєте, що хромосоми містять спадкові одиниці - гени, витягніть руки перед собою.

Якщо ви вважаєте, що з завданнями письмового заліку ви справитесь, підніміть ліву руку.


ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
ІІІ. Узагальнення знань з теми «Закономірності спадковості.»

Робота учнів по індивідуальних картках

І – Варіант

І-рівень.

1.Cукупність ознак і властивостей організму – це

а)генотип; б) геном; в )фенотип.

2. Ділянка гена, яка не несе генетичної інформації, що кодує синтез його продукту: :

а) локус; б) екзон; в) інтрон; г) домінантний алель.

3. Укажіть алель гена, який в присутності іншого завжди проявляється у формі кодованого ним стану ознаки:

а) домінантний; б)рецесивний; в)летальний; г) напівлегальний.
ІІ-рівень.

Дайте визначення:

1. Мінливість 2. Локус 3.Генотип


ІІІ-рівень.

Дайте характеристику основних положень хромосомної теорії спадковості.


ІV-рівень.

В чому суть закономірностей спадковості встановлених Г. Менделем?ІІ – Варіант

І-рівень.

 1. Закон розщеплення сформулював:

а)Т. Морган; б)Г. Мендель; в)Т.Гекслі; г)М. Вавілов.

2. У дрозофіли хромосом:

а)46 пар; б)23 пари; в)24 пари; г)4 пари.

3. Під час моно гібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) декілька; б) дві; в)одна; г)три.

ІІ-рівень.

Дайте визначення:

1. Близнюковий метод 2. Генетика 3.Ген


ІІІ -рівень.

Дайте характеристику методів генетичних досліджень.


ІV-рівень.

В чому суть взаємодії генів?


IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.
Повторити тему: «Мейоз»

Для допитливих! Знайти визначення понять: кон’югація, трансформація, трансдукція


e:\фото\2011\2011-11-13 11.11.11\11.11.11 001.jpg


Крилаті фрази про здоров’я
Найбільше багатство – здоров’я.

Народна мудрість
Вмирає лише кволе і слабке, здорове і сильне завжди виходить переможцем.

Ч.Дарвін
Нічого люди не бажають більше зберегти і нічого, між тим, менше не бережуть, ніж своє власне життя.

Ж.Лабрюйєр
Для людини здоров’я є найбільше благо.

Еліхарм
Немає приємності і чудової мудрості, якщо у кого-небудь немає міцного здоров’я.

Симонід Кеосский
Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово без сили.

Герофіл
Здоров’я не цінують, поки не приходить хвороба.

Т.Фуллер
Всі ми, коли здорові, легко даємо хороші поради.

Публій Теренцій
Здоров’я – це коли кожний день – кращий.

Ф.Адамс
Немає друга, подібного здоров’ю, немає ворога, подібного хворобі.

Староіндійське висловлювання
Найцінніший плід здоров’я – можливість отримувати задоволення.

М.Монтень
Здоровому і нездорове здорово, а нездоровому і здоров’я нездорово.

Народна мудрість
Якщо людина сама стежить за своїм здоров’ям, то важко знайти лікаря, який знав би краще корисне для її здоров’я, ніж вона сама.

Сократ
Здоров’я – мудрих гонорар.

П.Беранже
Умовою щастя є здоров’я.

Л.М.Толстой
Є тисяча хвороб, але тільки одне здоров’я.

Л.Берне
Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля.

Побажання
Болить бік, дев’ятий рік, та й досі до болю не привик.

Народна мудрість
В кого болять кості, тому не йти в гості.

Народна мудрість
Де болить, там і торкаєш кожну мить.

Народна мудрість
Що в кого болить, про те і говорить.

Народна мудрість
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка