«Формуємо соціалізуючий простір» Проблема методичного об’єднання: «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистостіСкачати 329.47 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір329.47 Kb.
d:\untitled folder\маки.bmpd:\untitled folder\мои документы\виховна робота\фони\72260929.jpg


Науково – методична проблема

області, району, школи:

«Формуємо соціалізуючий

простір»

Проблема методичного

об’єднання:

«Створення оптимальних умов для

розвитку та саморозвитку  особистості

учня,  оволодіння ним знаннями та

вміннями з основних дисциплін,

самостійності та елементів здоров’язберігаючих технологій в

умовах сучасного соціалізуючого простору »
Мета роботи методичного обєднання:

 • допомога членам ШМО в питаннях методичного забезпечення реалізації продуктивного навчання;

 • апробація нових підручників для 5 класу і і підбір методів навчання;

 • підготовка учнів до ЗНО;

 • створення умов для забезпечення експериментальної діяльності;

 • вдосконалення системи позакласної роботи різноманітними творчими завданнями;

 • постійна допомога педагогам-новаторам;

 • продовжити роботу щодо формування особистості здатної орієнтуватися у складному життєвому просторі шляхом повної інтеграції навчальних дисциплін.d:\мои рисунки\нагороди\под1.jpeg

Пріоритетні напрямки роботи:

- проведення майстер-класів;

- організація творчих звітів;

- підготовка учнів до участі в ЗНО, районних предметних олімпіадах та МАН;

- впровадження новітніх технологій навчання;

- організація моніторингових досліджень;

- підбір актуальних виховних тем для виховання соціалізації учнів.
d:\untitled folder\фон 2.jpg

Вступ

Шкільне методичне об’єднання вчителів природничо- математичного циклу протягом минулого 2013 – 2014 навчального року працювало над впровадженням і творчим використанням різноманітних інноваційних методів навчання на уроках природничо-математичного циклу для формування особистості в сучасному соціальному просторі, розвитку її творчих можливостей та здоров’язберігаючої складової. У своїй роботі всі члени МО намагалися втілювати найновіші форми і методи роботи при вивченні нового матеріалу, узагальненні в позаурочній роботі. Активно працювали над проблемою розвитку творчого потенціалу у вихованців, їх здатності вільно співіснувати у сучасному світі, бути готовим до різних життєвих труднощів. Реалізацію даних питань здійснювали на всіх уроках і позакласній роботі. Усі вчителі методичного об’єднання на своїх уроках і в позакласній роботі намагалися виховати всі якості сучасної особистості: творчість, самостійність, відповідальність. Ними було проведено ряд уроків з даної проблеми для вчителів району та школи.

Такі вчителі, як Тетеря С.П. , Сидорова Н.Й. на своїх уроках широко використовують творчі завдання, надають перевагу груповим формам роботи, які допомагають учням краще розуміти один одного, чути один одного.

Рябоконь І.О. та Сидорова Н.Й. на різних етапах уроку використовують індивідуальну та групову роботу, що допомагає учням бачити себе як особистість та себе як частину соціуму. Завжди доречними є і логічні відступи від уроку з глибокою мораллю людяності, відповідальності, співчуття. Крім того поширеними на уроках цих педагогів є такі методи роботи як «Квітка асоціацій», «Мікрофон», ігрові прийоми «Хрестики нулики», «Телефон». З метою підвищення ефективності уроку та пізнавального інтересу в учнів Рябоконь І.О. майже на кожному уроці використовує ІКТ, надає перевагу творчим завданням і завданням, що допомагають зрозуміти роль ЗСЖ та значення життя в житті кожного. Свої наробки продемонструвала на засіданні МО вчителів природничо-математичного циклу.

Для всебічного розвитку особистості учня та розвитку його творчого потенціалу кожен учитель ШМО намагався використовувати якомога більше нестандартних форм та методів роботи на уроці, залучити якомога більше учнів класу для роботи над творчими завданнями на уроці і позаурочних заходах .

Враховуючи недостатню матеріально-технічну базу кабінетів хімії та біології, вчителі на своїх уроках використовували віртуальні лабораторії з даних предметів, власноруч створені колекції.

Та незважаючи на постійну самоосвіту і використання новітніх технологій на уроках природничо-математичного циклу залишається ряд невирішених проблем, найгострішою з яких є робота з обдарованими дітьми. Більшість учнів з предметів даного циклу мають середній рівень знань, та майже 3% учнів мають початковий рівень.

Минулий навчальний рік у складі ШМО працювало 5 вчителі:За стажем: 2 – більше 20 років

1 – більше 5 років

2 – менше 5 років

За освітою: 4 – з вищою освітою

1 – незакінчена вищаЗа рівнем пед. Кваліфікації :

1 – має І категорію (Тетеря С.П.)

1 - має ІІ категорію (Рябоконь І.О.)

2 – вчитель спеціаліст (Свяцький О.М., Кондратюк Є.А.)

Працювали не за своєю спеціальністю 2 вчителі (Тетеря С.П. – вчитель трудового навчання, викладав фізику, Рябоконь І.О. – вчитель біології, викладала географію).

За минулий навчальний рік було проведено 4 засідання МО. На одному з них були присутні всі вчителі школи. Для всіх бажаючих і членів МО керівник МО природничо –математичного циклу І.О. Рябоконь провела круглий стіл «Формування творчості і здоров’язберігаючих компетентностей на уроках природничо-математичного циклу», тут же презентувала формули ЗСЖ, міні-проекти створені учнями на її уроках, способи проведення позакласних заходів.

Всі вчителі, члени МО, приймали активну участь у предметних методичних тижнях. Ними було проведено низку уроків для вчителів школи та району.

За підсумками оцінювання і ДПА учні показали такі результати:

ПІБ учителя

Предмет

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень

за 2013 – 2014 н.р.Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Сидорова Н.ЙМатематика

5

7

1

14,5%

3

42%

1

14,5%

2

29%

Математика

6

14

1

7%

7

50%

6

43%

--

--

Алгебра

8

9

1

11%

7

77%

1

11%

--

--

Геометрія

8

9

1

11%

7

77%

1

11%

--

--

Алгебра

9

6

--

--

3

50%

3

50%

--

--

Геометрія

9

6

--

--

3

50%

3

50%

--

--

Алгебра

10

4

--

--

4

100%

--

--

--

--

Геометрія

10

4

--

--

3

75%

1

25%

--

--

Рябоконь І.О


Біологія7

14

--

--

7

50%

4

29%

3

21%

9

10

--

--

5

50%

4

40%

1

10%

10

7

--

--

3

43%

3

43%

1

14%

11

4

--

--

1

25%

3

75%

--

--

Географія6

7

--

--

4

57%

1

14%

2

29%

7

14

1

7%

7

50%

4

29%

2

14%

9

10

--

--

4

40%

3

30%

3

30%

10

7

--

--

3

42%

2

29%

2

29%

Природо-

знавство


5

6

--

--

1

17%

3

50%

2

33%

6

7

--

--

3

42%

2

29%

2

29%

Працюючи над проблемою « Континіумний підхід формування особистості та її життєво-соціальної позиціїшляхом розвитку творчості, здоровязберігаючих компетентностей, дослідної діяльності та самостійності»

члени МО втілювали в життя розвиток творчого мислення та самостійності, впроваджували в практику роботу з ІКТ не тільки на уроках, а й позакласній роботі, формували правила ЗСЖ. Своїм досвідом з даного питання з членами МО, учителями школи та району ділилися Сидорова Н.Й, Свяцький О.М., при проведені майстер класів та засіданнях пед. Ради

Всі члени МО приймали участь в районних предметних семінарах.

У 2014 -2015 н.р. МО працюватиме , разом з усіма учителями району , над впровадженням ІІ етапу проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» та власною проблемою «Континіумний підхід формування особистості та її життєво-соціальної позиції шляхом розвитку творчості, здоров’язберігаючих компетентностей , дослідної діяльності та самостійності.»

З цією метою вчителі будуть:


 • Використовувати і впроваджувати новітні технології навчання на різних етапах уроку;

 • Вдосконалювати систему позакласної роботи з різноманітними творчими, дослідницькими завданнями та використанням ІКТ;

 • Здійснювати повну інтеграцію між предметних дисциплін для формування самостійної особистості, здатної орієнтуватися у широкому життєвому просторі.

 • Виховувати бережне ставлення до свого здоров’я в межах усіх навчальних дисциплін.

Відповідно до плану роботи МО буде проведено науково-практичний семінар «Соціалізація процесу виховання: навчаючи виховувати – виховуючи навчати »

Виходячи з цього перед членами ШМО стоятимуть завдання: • Забезпечити реалізацію мети уроку шляхом творчого і самостійного підходу у вирішенні проблеми;

 • Вирішувати проблему самоосвіти і самореалізації творчого потенціалу вчителів та учнів;

 • Створити всі умови для реалізації і впровадження дослідницької роботи, що сприятиме зацікавленню предметом;

 • Розвивати в учнів вміння критично мислити, знаходити спільну мову з будь-якою віковою категорією людей;

 • Виховувати патріотизм, любов і повагу до звичаїв і традицій рідного краю;

 • Готувати вчителів, батьків та учнів до ЗНО.d:\untitled folder\мои документы\виховна робота\фони\b45f44a1122e.jpg

d:\untitled folder\фон 2.jpg

Проблемні питання над якими працюютьd:\untitled folder\мои документы\виховна робота\фони\b45f44a1122e.jpg

учителі ШМО

ПІП

учителя

Стаж роботи

Категорія

Чий досвід вивчає

Проблема над якою працює

Форма презентації

Тетеря

Сергій Петрович27

І

Базиляк В.Л., Гаврилівська ЗОШ

Інтерактивні методи навчання на уроках фізики

Виступ на засіданні круглого столу

Рябоконь Ірина Олександрівна

9

ІІ

Мазаєва К.В., завідувач науково-методичною лабораторією біології та основ здоров’я при ХАНО

Інтегроване навчання, як засіб формування всебічно розвиненої особистості в умовах сучасного соціалізую чого простору

Представлення проекту на засіданні МО

Свяцький Олександр Миколайович

2

спеціаліст

Ткаченко В.Г., учитель методист вищої категорії Любимівська ЗОШ

Виховання моральних якостей підростаючого покоління на уроках фізкультури

Виступ на засіданні к.с.

Кондратюк Євген Анатолійович

1

спеціаліст

Бондаренко Н.О., учитель хімії вищої категорії Криворізький ЦМЛ

«Ужитковий експеримент як шлях до виховання самостійності в сучасних умовах соціальної свідомості»

Виступ на засіданні к.с.

Комар Маргарита Миколаївна
спеціаліст

Сторжинська Н.М. , учитель математики Високопільської гімназії


Інтеграція уроків математичного циклу вимога сучасного соціального суспільства

Виступ на засіданні к.с.

Карпенко Юлія Михайлівна
спеціалістВиступ на засіданні к.с.d:\untitled folder\мои документы\виховна робота\фони\716108.jpg
Відомості про вчителів ШМОd:\untitled folder\мои документы\виховна робота\фони\716108.jpg

природничо-математичного циклу


ПІП учителя

Предмет

Стаж роботи

Категорія

Час і місце проходження атестації

Навчальний заклад, що закінчив

Тетеря

Сергій ПетровичТехнології, фізика, захист Вітчизни

27

І

Квітень – травень 2012р. ХАНО

Херсонський педагогічних інститут


Рябоконь

Ірина ОлександрівнаБіологія, географія, природознавство


9

ІІ

Квітень – травень

2011 р, ХАНОХДПУ

Свяцький

Олександр Миколайович
Фізична культура

2

СпеціалістКондратюк

Євген Анатолійович
Хімія, інформатика, екологія

1

Спеціаліст
КПІ

Комар

Маргарита Миколаївна
Математика
Спеціаліст
ХДУ

Карпенко

Юлія Михайлівна
Основи здоров’я
Спеціаліст
ХДПУ


d:\untitled folder\backgrounds-super\05.jpgd:\untitled folder\фото\проведення уроку\img_2671.jpg

Тетеря

Сергій Петрович

(учитель фізики та технологій)
Прізвище , імя, по батькові

Тетеря Сергій Петрович


Освіта

Вища


Який навчальний заклад закінчив

ХДПІ ім. Крупської


Рік закінчення

1990


Загальний педагогічний стаж

31


Стаж роботи в даному закладі

24


Який предмет викладає

Технології, фізика, Захист Вітчизни

В яких класах

5 – 11


Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

Квітень –травень 2012 р

Категорія за останньою атестацією (рік)

І категорія

Звання

Спеціаліст І категорії


Нагороди


Друковані авторські роботи


Методична проблема над якою працює вчитель

«Використання ІКТ на уроках фізики»


Фахова тема

«Народні звичаї і ремесла на уроках трудового навчання»d:\untitled folder\backgrounds-super\05.jpgd:\untitled folder\фото\я\фото0191.jpg

Рябоконь

Ірина Олександрівна

(учитель біології, географії)
Прізвище , імя, по батькові

Рябоконь Ірина Олександрівна


Освіта

Вища


Який навчальний заклад закінчив

ХДУ


Рік закінчення

2006


Загальний педагогічний стаж

9


Стаж роботи в даному закладі

9


Який предмет викладає

Біологія, географія


В яких класах

5 – 11


Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

Квітень – травень 2011р

Категорія за останньою атестацією (рік)

ІІ

Звання

Спеціаліст ІІ категорії


Нагороди


Друковані авторські роботи

«Пошкодження шкіри. Фізіологічні основи загартування». Методичний посібник «Природничі науки в школі», Херсон 2006Методична проблема над якою працює вчитель

«Інтегроване навчання, як засіб формування всебічно розвиненої особистості в умовах сучасного соціалізую чого простору»


Фахова тема

«»
d:\untitled folder\backgrounds-super\05.jpg


h:\dcim\109___09\img_2008.jpg


Кондратюк

Євген Анатолійович

(учитель хімії, інформатики)
Прізвище , імя, по батькові

Кондратюк Євген Анатолійович


Освіта

Вища


Який навчальний заклад закінчив

КДУ


Рік закінчення

2008


Загальний педагогічний стаж

1


Стаж роботи в даному закладі

1


Який предмет викладає

Хімія, інформатика


В яких класах

2,5 – 11


Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)
Категорія за останньою атестацією (рік)
Звання

Спеціаліст


Нагороди


Друковані авторські роботи


Методична проблема над якою працює вчитель

«Ужитковий експеримент як шлях до виховання самостійності в сучасних умовах соціальної свідомості»


Фахова тема

«використання ІКТ на уроках хімії як засіб підвищення піднавального інтересу учня»
d:\untitled folder\backgrounds-super\05.jpg
h:\dcim\109___09\img_2010.jpg


Свяцький

Олександр Миколайович

(учитель фізичної культури)
Прізвище , імя, по батькові

Свяцький Олександр Миколайович


Освіта

Вища


Який навчальний заклад закінчив

Миколаївський Педагогічний інститут


Рік закінченняЗагальний педагогічний стаж

5


Стаж роботи в даному закладі

2


Який предмет викладає

Фізична культура


В яких класах

1,2,4, 5 – 11


Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)
Категорія за останньою атестацією (рік)
Звання

Спеціаліст


Нагороди


Друковані авторські роботи


Методична проблема над якою працює вчитель

«Виховання моральних якостей підростаючого покоління на уроках фізкультури»


Фахова тема

«використання нестандартних форм роботи на уроках фізичної культури»


d:\untitled folder\backgrounds-super\05.jpg

g:\sam_0628.jpg


Карпенко

Юлія Михайлівна

(учитель основ здоровя)

Прізвище , імя, по батькові

Карпенко Юлія Михайлівна


Освіта

Вища


Який навчальний заклад закінчив

ХД,У


Рік закінчення

2004


Загальний педагогічний стаж

8


Стаж роботи в даному закладі

3


Який предмет викладає

Основи здоров’я


В яких класах

5 – 11


Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)
Категорія за останньою атестацією (рік)
Звання

Спеціаліст


Нагороди


Друковані авторські роботи


Методична проблема над якою працює вчитель

«Інтерактивні вправи на уроках як метод розвитку особистості»


Фахова тема

«Міжпредметні зв’язки на уроках основ здоров’я »
d:\untitled folder\фон 2.jpg

План

засідань методичного обєднання учителів природничо-математичного

циклу Миролюбівського НВК школи-сад

на 2014 – 2015 н.р
ЗАСІДАННЯ І

(СЕРПЕНЬ)

 1. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2013 – 2014 н.р, визначення напрямків роботи творчих груп.

(голова МО)

 1. Вивчення і аналіз нормативних документів. Вимоги до ведення шкільної документації. Зміни в програмах та підручниках.

(голова МО, заступник директора з НВР)

 1. Обговорення індивідуальних тем членів ШМО. Розподіл доручень.

(голова МО)

 1. Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів щодо викладання предметів у 2014- 2015 н.р.

(голова МО)

 1. Ознайомлення з новими критеріями оцінювання,новинками методичної літератури та шляхами реалізації ІІ етапу методичної проблеми «Формуємо соціалізуючий простір»

(голова МО)

 1. Лік без по сучасному « Професійна адаптація молодих фахівців»


Домашнє завдання:

 • Поповнити кабінети методичними матеріалами;

 • Підготувати матеріали до науково-практичного семінару з теми : «Здоров’язберігаючі компетентності на уроках природничо-математичного циклу»

 • Підготувати матеріали для проведення олімпіад і предметних тижнів у школі.

 • Підготувати Тетері С.П. «Майстер клас. «Цікава фізика»


ІІ ЗАСІДАННЯ

(ЖОВТЕНЬ - ЛИСТОПАД)

1.Засідання творчої групи «Формування здоровязберігаючої компетентності учня через діяльність учителя»

(науково – практичний семінар)

«Формування навичок ЗСЖ в учнів на засадах життєвого досвіду»(Рябоконь І.О.)

«Логічні відступи на уроках фізики – запорука розумовомуперенавантаженню»

майстер клас «Цікава фізика»

(Тетеря С.П.)
«Рухові ігри на уроках фізичної культури шлях до здоров’я»

(Свяцький О.М.)

 1. Обмін думками. Презентація. «Активні форми проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів»

(Члени МО)


 1. Методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень та їх адаптацію в сучасному соціальному просторі.

(Голова МО, Карпенко Ю.М.)


 1. Обговорення результатів предметних олімпіад і успішності за І семестр навчального року.

(члени МО)

 1. Аналіз відвіданих уроків фізики


Домашнє завдання:

 • Підготувати і провести предметні тижні за планом роботи школи (тиждень математики, фізики, хімії)

(учителі предметники)

 • Підготувати завдання для ДПА

 • Поповнити кабінети методичним забезпеченням

 • Підготувати фрагменти уроків з проблеми МО

 • Підготувати матеріали для проведення місячника екології.


ІІІ ЗАСІДАННЯ

(СІЧЕЬ - ЛЮТИЙ)

 1. Круглий стіл «Комп’ютерні технології та інтернет джерела на сучасному уроці, як запорука виховання особистості сучасного соціуму

«Інтернет – життя сучасної свідомої особистості»

(Кондратюк Є.А.)
«Використання технічних засобів навчання – вимога сучасності »

(Рябоконь І.О.)
«Компютерні технології на уроках фізичної культури»

(Свяцький О.М.)


 1. Експрес-інформація «Основні аспекти педагогічної

діяльності, які сприяють компетентнісному розвитку учня.»

(Голова МО)


 1. Створення методичного бюлетеня за темою круглого столу
 1. Створення творчої групи по роботі з інтернет джерелами і використанням комп’ютера на різних етапах уроку.Домашнє завдання:

 1. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО

 2. Засідання творчої групи «Формування здоров’язберігаючої компетентності учня через діяльність учителя»

 3. Підготувати творчий звіт по методичній проблемі

 4. Підготувати попередній звіт успішності учнів за 2014 – 2015 н.р

 5. Підготувати фрагменти уроків з використанням комп’ютера на різних його етапах.

 6. Методичні ідеї учителя біології «Спробуй і ти»ІV ЗАСІДАННЯ

(БЕРЕЗЕНЬ – КВІТЕНЬ)

 1. Тема: «Екологічне виховання – один зі способів виховання свідомості,відповідальності, соціальної адаптації»

«Формування всебічнорозвиненої особистості через любов до природи »

(Рябоконь І.О.)
«Елементи екологічної освіти на уроках хімії»

(Кондратюк Є.А.)
« Екологічне виховання на уроках математики»

(Комар М.М.)

2. Обговорення відкритих уроків:

А) біології ( 8 клас «Природоохоронні території Херсонщини»)

Б)географії (7 клас «Екологічні проблеми Чорного моря»)

В) позакласних заходів.3. Творчий звіт учителя біології.

4.Огляд нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій та порядку закінчення 2014 – 2015 навчального року, проведення ДПА та ЗНО

5.Розгляд матеріалів ДПА з математики, біології.
Домашнє завдання:

 1. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО

 2. Підготувати творчий звіт по методичній проблемі

 3. Підготувати попередній звіт успішності учнів за 2014 – 2015 н.р


V ЗАСІДАННЯ

(ЧЕРВЕНЬ)

Творчі звіти членів ШМО

 1. Звіт про результати роботи шкільних творчих груп «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження у виховний процес і управлінську діяльність розвиток різних типів компетентностей»,

(Члени ШМО)

 1. Підведення підсумків роботи МО у 2014– 2015 н.р. Диспут «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості»

(Члени МО)

 1. Діагностування вчителів.

(Керівник МО)

 1. Звіт про роботу та методичне забезпечення кабінетів хімії, фізики, математики, біології.

(Члени МО)

 1. Підведення підсумків роботи реалізації проблеми «Формування соціалізуючого простору» 1. Визначення завдань МО на 2015-2016 н.р.


IV РОЗДІЛ

ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

 1. Продовжити роботу членів МО над вивченням і впровадженням досліджуваної проблеми.

 2. Регулярно проводити огляди і випускати бюлетені «Методичний бум».

 3. Проводити регулярну роботу з молодими спеціалістами.

 4. Залучити членів ШМО до роботи в районних семінарах-практикумах.

 5. Провести презентацію роботи ШМО «Зроби як я, зроби краще мене».

 6. Організувати проведення відкритих уроків, регулярне взаємо відвідування уроків з метою обміну досвідом роботи.

 7. Конкурс « Карнавал методичних ідей»

 8. Тиждень педагогічної творчості «Пошук технології навчання та виховання, розвиток інтелектуальності особистості»V РОЗДІЛ

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

1.Провести моніторингові дослідження якості предметної освіти учнів на початок навчального року, за перший семестр, за рік.

2.Аналіз семестрових оцінювань та їх обговорення на засіданні ШМО.

3.Вивчення стану викладання предметів згідно плану школи.

4.Організувати проведення взаємоперевірок учнівських зошитів, навчальних кабінетів не рідше двічі за семестр.

5.Провести ГОЗ та конкурс на кращий учнівський зошит до предметного тижня.

VІ РОЗДІЛ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 1. Провести предметні тижні відповідно до плану роботи школи.

 2. Предметні олімпіади «Відкрий в собі талант».

( Листопад – Грудень)

 1. Акція «Допоможемо зимуючим птахам».

(Грудень-листопад.)

4.Організувати проведення шкільних заочних конкурсів

типу «Левенятко» , «Кенгуру » , «Геліантус», «Колосок»VІІ РОЗДІЛ

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

Важливим напрямом роботи МО є розробки й виготовлення нових методичних посібників, дидактичного та роздавального матеріалів, поповнення відеотеки файлотеки, електронних засобів навчання. Протягом 2014-2015 н.р. передбачається :Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Виконавець

Термін виконання

Примітка

1.

Поповнення власної картотеки дидактичного матеріалу

Всі вчителі

Постійно
2.

Поповнення та створення тематичних та дидактичних картотек комплектів уроків


Кондратюк Є.А., Рябоконь І.О., Тетеря С.П., Комар М.М.

До

1.05.2010


3.


Поповнити

Скарбничку «Учитель класному керівнику»
Рябоконь І.О., Комар М.М, Кондратюк Є.А.

Постійно
4.

Створення й поповнення аудіо-, відео-, файлотек.

Всі вчителі

Постійно
5.

Розробка диференційованих завдань за темами програм

Всі вчителі

Постійно
6.

Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів


Члени МО


До 01.10.2013

7.

Поновлення розділів в кабінетах «Готуємось до ДПА та ЗНО»

До 01.03.2014
8.

Поповнення папки «НПД, що регламентують роботу»


Всі вчителі

Вересень. Постійно


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка