Г. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. ССторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

Соціологія. Демографія
93. РА413465 Ковалевський Ю. А. Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Ковалевський Юрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
94. СО33532 Діяльність суб'єктів господарювання, 2013 : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [за ред. М. С. Кузнєцова]. - Київ : Держ. служба статистики України, 2014. - 474 с. : рис., табл.
95. Р127630 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Я у світі. 3 клас : темат. оцінювання : до підруч. О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 31 с. : іл.


Історія. Історичні науки
96. РА413594 Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
97. РА413601 Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX - на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
98. РА413474 Новак А. В. Образ Галичини у поглядах наддніпрянських українофілів 1860 - 1880-х рр. як складова української національної ідеї : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Новак Анна Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
99. РА413536 Романець Н. Р. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Романець Наталя Радомирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 36 с.
100. РА413453 Таранець С. В. Старообрядство в соціокультурному просторі Російської імперії наприкінці XVII - на початку XX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Таранець Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 36 с.
101. РА413681 Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
102. ВА789165 з дод. Александрович В. С. Король Данило Романович / Володимир Александрович, Леонтій Войтович ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2013. - 234, [3] с. : іл. - (Славетні постаті Середньовіччя ; вип. 3)
103. ВА789167 Войтович Л. В. Князь Рюрик / Леонтій Войтович ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2014. - 123, [2] с. : іл. - (Славетні постаті Середньовіччя ; вип. 4)
104. ВА789166 Войтович Л. В. Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 - бл. 1301) : [дослідження] / Леонтій Войтович ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2014. - 312 с. : іл.
105. Р127642 Герой України Тетяна Маркус (1921-1943) - видатна київська підпільниця : (до 90-річчя з дня народж.) / Нац. іст.-мемор. заповідник "Бабин Яр", Фонд "Пам'ять Бабиного Яру" ; авт.-уклад. І. М. Левітас ; [фото Л. Бейрак]. - Київ : [б. в.], 2011. - 26, [1] с. : іл.
106. ВА789152 Гордасевич Г. Л. Степан Бандера: людина і міф : [докум. розвідка] / Галина Гордасевич ; [упоряд. Б. Гордасевич]. - Київ : КМ Publishing, 2015. - 350, [1] с. : іл.
107. Р127668 Дойков Ю. В. Arnold Wicklund. Английская резидентура норвежского консула (Архангельск. 1937-1938) / Юрий Дойков. - Архангельск : Центр документации, 2008. - 19 с.
108. Р127667 Дойков Ю. В. Архангельское общество краеведения (1923-1937): Списочный состав / Юрий Дойков. - Архангельск : [б. и.], 2004. - 17 с.
109. Р127666 Иванов Ю. М. Почему В. А. Тишкову запретили въезд в Эстонию / Ю. М. Иванов. - М. : Е. В. Карпов [изд.], 2015. - 34 с.
110. В355605/2 Костев В. М. Цивилизационные параметры истории (эколого-правовой и духовный аспект). Ч. 2: Региональный характер Великих цивилизаций древнего мира. - 2013. - 60, [2] с. : табл.
111. В355605/1 Костев, В. М. Цивилизационные параметры истории (эколого-правовой и духовный аспект). Т. 1: Предпосылки цивилизационного видения истории. - 2013. - 42 с.
112. В355605/3 Костев, В. М. Цивилизационные параметры истории (эколого-правовой и духовный аспект). Ч. 3: Суперцивилизация - ключ к пониманию смысла истории. - 2014. - 62, [1] с. : табл.
113. СО33537 ПАО "Электромашина": Этапы большого пути, 1869-2014 / [редкол.: Бочаров В. Г. (пред.) и др. ; рабочая группа: Гринько Е. Н. (рук.) и др.]. - Харьков : Золотые страницы, 2014. - 246, [1] с. : ил.
114. ВА789282 Подволоцкий А. А. Сокровенная история Руси-Украины / Андрей Подволоцкий. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2015. - 351 с. : ил. - (Серия "Загадки прошлого")
115. ВА789187 Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / [Б. Гудь та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 184 с. : табл.
116. В353725/4 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым. Кн. 4/ [Акулов М. Р. и др.] ; редкол. АР Крым: Умрихина Т. В. (председатель) [и др.]. - Симферополь : АнтиквА, 2007. - 382, [1] с.
117. В353725/8 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым. Кн. 8/ [Д. В. Омельчук (рук.) и др.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова) [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории Украины [и др.]. - Киев ; Симферополь : Ин-т истории Украины НАН Украины, 2014. - 442, [4] с.
118. В355607/1 Реабілітовані історією. Волинська область. Кн. 1/ Кучерепа М. М. (керівник) [та ін.] ; обл. редкол.: Курилюк О. І. (голова) [та ін.] ; уклад.: Кучерепа М. М. (керівник) [та ін.]. - 2010. - 974 с. : фот.
119. В355607/2 Реабілітовані історією. Волинська область. Кн. 2/ Кучерепа М. М. [та ін.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова редкол.) [та ін.] ; обл. редкол. : Курилюк О. І. (голова) [та ін.] . - Луцьк : Надстир'я, 2013. - 610 с. : іл.
120. В348231/4 Реабілітовані історією. Луганська область. Кн. 4/ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. [та ін.] ; обл. редкол.: Хунов Ю. А. (глова) [та ін.] ; [ред.-упоряд. А. Ю. Медведенко]. - 2013. - 597 с. : фот.
121. В350370/6 Реабілітовані історією. Миколаївська область. Кн. 6/ Зайцев Ю. О. [та ін.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова редкол.) [та ін.] ; [відп. ред. тому Макарчук С. С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. - 2013. - 663 с. : іл.
122. ВА789277 Частий Р. В. Степан Бандера: мифы, легенды, действительность / Р. В. Частий. - Харьков : Фолио, 2015. - 380, [18] с. : фот. - (Время и судьбы)
123. ВА789232 Шепель Ф. О. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет - Зінов'євськ - Кірове - Кіровоград / Федір Шепель. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 389 с. : фот. - (Єлисаветградське коло)
124. ВА789249 Штепа П. Українець і москвин: дві протилежності / Павло Штепа ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. - Дрогобич : Відродження, 2014. - 687 с. - (Постаті та ідеї)


Економіка. Економічні науки
125. РА413473 Гарбар В. В. Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гарбар Вероніка Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с.
126. РА413459 Гончаренко Я. Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Гончаренко Яніслава Євгенівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
127. РА413471 Гривківська С. М. Фінансовий механізм розвитку сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гривківська Світлана Михайлівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
128. РА413678 Гулько О. Р. Еколого-економічний механізм сталого використання сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гулько Олександра Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
129. РА413524 Данильченко Р. В. Формування кон'юнктури ринку зерна України в умовах глобалізації агробізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Данильченко Ростислав Володимирович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 23 с. : табл., рис.
130. РА413637 Данова М. О. Методи і модель інформаційної технології вибору пріоритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данова Марія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
131. РА413464 Дупай Р. М. Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дупай Роман Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
132. РА413645 Єсієва Н. К. Організація обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Єсієва Наталія Казимирівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
133. РА413676 Зінченко Є. О. Поліпшення інноваційної діяльності підприємств через співпрацю з технопарками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зінченко Євгенія Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с. : табл., рис.
134. РА413419 Іванова З. О. Стратегія управління розвитком туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Іванова Зоя Олегівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
135. РА413447 Кібальник Л. О. Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Кібальник Любов Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
136. РА413639 Ковтун І. Ю. Облік корпоративних операцій в управлінні підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ковтун Ірина Юріївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 21 с. : табл.
137. РА413428 Кравченко М. В. Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравченко Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
138. РА413446 Лук'янов В. С. Державні регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Лук'янов Володимир Сергійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 39 с. : рис., табл.
139. РА413452 Лушнікова О. М. Економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лушнікова Олена Миколаївна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 20 с. : табл.
140. РА413652 Молоканова В. М. Ціннісно-орієнтоване портфельне управління розвитком організацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Молоканова Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
141. РА413463 Никитенко В. А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
142. РА413616 Олех Т. М. Розробка моделей цілепокладання та методів прийняття рішень в проектах на основі багатовимірних оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Олех Тетяна Мефодіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
143. РА413620 Орел О. І. Формування ринку екологічних послуг у сфері сільського природокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Орел Олександра Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
144. РА413670 Остапчук С. М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Остапчук Сергій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
145. РА413442 Переверзєв Є. В. Організація розрахунків та фінансування діяльності закордонних підрозділів суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Переверзєв Євген Вікторович ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 с.
146. РА413456 Пригара І. О. Теоретико-організаційні основи активізації екологічного аудиту в умовах ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пригара Ірина Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2014. - 20 с. : рис., табл.
147. РА413430 Рибак О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рибак Ольга Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис.
148. РА413638 Рябцева О. Є. Мотиваційний механізм як складова управління витратами металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рябцева Ольга Євгенівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
149. РА413550 Свічинський С. В. Формування функцій розселення міського населення для визначення потреб у перевезеннях громадським транспортом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Свічинський Станіслав Валерійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
150. РА413653 Ситник Н. С. Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ситник Наталія Степанівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 36 с. : рис., табл.
151. РА413543 Циналєвська І. А. Інституційне забезпечення активізації зовнішньоекономічних зв'язків регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Циналєвська Ірина Антонівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
152. РА413420 Ченаш В. С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ченаш Володимир Сігізмундович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 21 с. : рис.
153. РА413454 Якубчик О. С. Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якубчик Олеся Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
154. РА413634 Яренко Г. М. Оподаткування багатства: світова практика та реалії України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Яренко Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с.
155. РА413605 Яцина В. В. Вплив трансакційних витрат на впровадження аутсорсингу у виробничу діяльність промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яцина Вікторія Валентинівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
156. В355601/2 MS EXCEL 2010. Ч. 2: Автоматизація фінансових розрахунків та деякі задачі математичної статистики й математичного програмування з дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні". - 2014. - 207 с. : рис., табл.
157. ВС58882 Автотранспорт: від придбання до списання : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 111 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 5, березень 2015 р.)
158. ВС58891 Автотранспорт: от приобретения до списания : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 111 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; № 5, март 2015 г.)
159. ВА789170 Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб'єктів господарювання : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 238 с. : рис., табл.
160. ВА789240 Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю заснування ф-ту харч. технологій, готел.-ресторан. і турист. бізнесу (ХТГРТБ) (м. Полтава, 20-21 листоп. 2014 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 356, [1] с. : рис., табл.
161. ВА789171 Гіптерс З. В. Економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях (XIX - перша половина XX століть) : монографія / З. В. Гіптерс ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 479 с. : іл.
162. ВА789154 Добровольська О. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Добровольська, С. М. Халатур. - Дніпропетровськ : Монолит, 2015. - 383 с. : рис., табл.
163. ВС58888 Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посібник / [І. І. Грибик та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 427 с. : рис., табл.
164. ВА789156 Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України : колект. монографія / [Веклич О. О. та ін.] ; за наук. ред. С. О. Лизуна ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України". - Київ : ДУ "ІЕПРС НАНУ", 2014. - 279 с. : рис., табл.
165. ВА789324 Єгоричева С. Б. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Тимошенко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 219, [1] с. : рис., табл.
166. ВА789155 Жарікова О. Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі економіки: передумови та перспективи : монографія / О. Б. Жарікова, О. В. Пащенко. - Київ : Компринт, 2015. - 194 с. : рис., табл.
167. ВА789239 "Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії", міжнародна науково-практична конференція(1 ; 2014 ; Львів).Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії" / Львів. облдержадмін., Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою, Ін-т регіон. дослідж. НАН України ; [редкол.: Малиновська О. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 155 с. : рис., табл.
168. ВА789295 Зосимова Ж. С. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посіб. / Ж. С. Зосимова. - Харків : Лідер, 2014. - 234 с. : табл.
169. ВА789300 Інституційні механізми капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор'я : [монографія] / [Б. В. Буркинський та ін.] ; за наук. ред. акад. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Б. В. Буркинського ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2014. - 518 с. : рис., табл.
170. ВА789244 Костирко Л. А. Стратегічний фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Костирко Л. А., Костирко Р. О., Темнікова Н. В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 431 с. : рис., табл.
171. СО33535 Крамаренко Є. Власна справа. Початок: Міркування українського підприємця, який створив успішний малий бізнес без вищої освіти та зв'язків, почавши з позичених 700 $ / [Крамаренко Євген]. - Київ : К.І.С., 2014. - 103 с.
172. ВА789251 Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наталія Миколаївна Краус ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 499 с. : табл., іл.
173. ВА789223 Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія / [С. О. Дмитров та ін.] ; за ред. проф. М. Г. Дмитренка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 302 с. : рис., табл.
174. С11481/1 Методичні матеріали для самостійного вивчення науки "Облік і звітність в оподаткуванні" для студентів напряму підготовки 6509 "Облік і аудит". Ч. 1/ [уклад.: М. М. Коцурпатий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий]. - 2015. - 59 с. : рис., табл.
175. ВА789168 Миценко І. М. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. М. Миценко, Н. В. Стежко ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ : Поліграф-Сервіс, 2013. - 639 с. : рис., табл.
176. В355604/1 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. - 2014. - 976 с.
177. В355604/2 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 2. - 2014. - 440 с.
178. ВА789221 Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств : монографія / В. М. Жмайлов [та ін.] ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : СНАУ, 2014. - 408 с. : рис., табл.
179. ВА789303 Перебийніс В. І. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія / В. І. Перебийніс, В. М. Трайно ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 323 с. : рис., табл.
180. ВА789286 Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін. ; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 102 с. : рис., табл. - (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2)
181. ВА789164 Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 62 с. - (Серія "Економіка" ; вип. 19)
182. ВА789287 Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / [Н. О. Власова та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Н.-д. центр "Екон. проблеми розвитку підприємництва в Україні". - Харків : ХДУХТ, 2014. - 257 с. : рис., табл. - (Серія "Управління торговельним підприємством: ресурсне забезпечення ефективності діяльності")
183. ВА789146 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності : монографія / Калетнік Г. М. [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. - 251 с. : рис., табл.
184. С11482/2 Формування та використання резервів банківськими структурами України. Т. 2: Комплексний проект "Резервування грошових коштів в банківській структурі". - 2015. - 325 с. : рис., табл.
185. ВА789148 Холод С. Б. Управління інноваційним розвитком на мезорівні : монографія / С. Б. Холод ; [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України В. А. Ткаченка] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Монолит, 2015. - 358, [1] с. : рис., табл.
186. ВА789186 Хомуляк Т. І. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. І. Хомуляк ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УСБ НБУ, 2014. - 350 с. : табл.
187. ВА789189 Шпильовий В. А. Фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Шпильовий В. А., Бутенко О. І., Щербатих Д. В.] ; ПВНЗ "Європ. ун-т", Черкас. філ. - Черкаси : Пономаренко Р. В. [вид.], 2014. - 166 с. : схеми
188. ВА789296 Янковець Т. М. Економіка і планування : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" спец. "Проектування взуття та галантерейних виробів" / Т. М. Янковець ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 243 с. : рис., табл.
189. ВС58883 Яремко І. Й. Історія обліку, аналізу та аудиту : навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 219 с. : іл.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка