Г. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. ССторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
190. РА413439 Сербіна К. Ю. Інформаційний вимір політики США на Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сербіна Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 23 с.
191. В353485/6 Донцов, Дмитро Іванович Вибрані твори. Т. 6: Політична аналітика (1933-1939 рр.). - 2014. - 379 с.
192. В353485/7 Донцов, Дмитро Іванович Вибрані твори. Т. 7: Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923-1939 рр.). - 2014. - 417, [1] с.
193. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
194. СО33538 Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства в Україні, 2002-2013 роки : [звіт за даними дослідж.] / [упоряд. Любов Паливода ; ред. Володимир Купрій]. - Київ : Творчий центр ТЦК, 2014. - 86 с. : рис., табл.
195. ВА789182 Український парламентаризм і політична культура суспільства : [міждисциплінар. дослідж.] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; [відп. ред. М. Литвин]. - Київ : ІУ, 2012. - 296 с.
196. ВА789278 Яневський Д. Б. Проект "Україна": Жертва УПА, місія Романа Шухевича : [докум. дослідж.] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2015. - 283, [8] с. : іл.


Держава і право. Юридичні науки
197. РА413602 Андрусяк Г. М. Необхідна оборона при посяганні на статеву свободу та статеву недоторканність особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрусяк Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
198. РА413628 Артеменко О. С. Доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Артеменко Олександр Сергійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
199. РА413477 Бакалінська О. О. Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Бакалінська Ольга Олегівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 32 с.
200. РА413432 Беньківський В. О. Теоретичні і практичні питання причинового зв'язку в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
201. РА413641 Брижак А. В. Кримінологічні засади діяльності ОВС щодо запобігання крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Брижак Ася Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 16 с.
202. РА413480 Бусол К. І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
203. РА413598 Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вакулік Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
204. РА413485 Васюренко А. О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Васюренко Аліна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
205. РА413606 Вівчаренко О. А. Правова охорона земель України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 36 с.
206. РА413649 Гоцалюк С. Ю. Адміністративно-правова відповідальність за вчинення правопорушень у галузі електроенергетики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гоцалюк Станіслав Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 19 с.
207. РА413647 Гринцов О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Державної фіскальної служби України щодо надання адміністративних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гринцов Олександр Васильович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 20 с.
208. РА413440 Демчук А. М. Договір зберігання на товарному складі (складського зберігання) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Демчук Антон Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 16 с.
209. РА413548 Дружиніна-Сендецька Т. В. Тлумачення у праві: особливості герменевтичного підходу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дружиніна-Сендецька Тетяна Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
210. РА413597 Дуда В. Я. Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дуда Віктор Ярославович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
211. РА413624 Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єднак В'ячеслав Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
212. РА413533 Єфімов М. М. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Єфімов Микола Миколайович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
213. РА413535 Жбанчик А. В. Організаційно-правові засади взаємодії міліції та Національної гвардії України у сфері охорони громадського порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жбанчик Андрій Васильович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
214. РА413603 Журба І. О. Сторони у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Журба Іванна Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
215. РА413422 Канарик Ю. С. Правове регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Канарик Юлія Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 19 с.
216. РА413478 Коваль О. В. Захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коваль Олена Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
217. РА413436 Козир Д. В. Договір охорони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Козир Дмитро Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
218. РА413441 Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі припинення цивільних майнових відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Коструба Анатолій Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 36 с.
219. РА413538 Куцкір Г. М. Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і реалізація у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Куцкір Галина Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
220. РА413484 Кучер В. О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
221. РА413529 Лантінов Ю. Ф. Значні правочини статутних господарських товариств: поняття та порядок вчинення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лантінов Юрій Федорович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
222. РА413648 Миськів Л. І. Адміністративно-правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миськів Леся Ігорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2015. - 36 с.
223. РА413525 Назаренко О. А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с.
224. РА413431 Нешик Т. С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
225. РА413599 Оржинська Е. І. Метод криміналістичного аналізу злочину та злочинної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оржинська Ельвіра Ігорівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
226. РА413537 Попов О. І. Перегляд судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Попов Олександр Ігорович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 20 с.
227. РА413558 Попов С. А. Нововведення в системі органів публічної влади: стратегічний підхід : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Попов Сергій Афанасійович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 36 с.
228. РА413534 Прощин В. С. Адміністративно-правові засади забезпечення виборчих процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Прощин Віталій Сергійович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 16 с.
229. РА413421 Сабадош Т. І. Державно-правові погляди А. І. Волошина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сабадош Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
230. РА413531 Скрипка О. Ю. Організаційно-правові засади первинного фінансового моніторингу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скрипка Олена Юріївна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
231. РА413530 Тертишніков Р. В. Докази та доказування у цивільному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тертишніков Роман Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
232. РА413600 Цюра О. В. Правове регулювання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції тваринного походження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Цюра Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
233. РА413488 Шандрик В. І. Комплексний механізм управління публічно-приватним партнерством на місцевому рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шандрик В'ячеслав Іванович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2015. - 20 с.
234. РА413527 Якимчук С. О. Виконання судових рішень як частина судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Якимчук Світлана Олексіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
235. ВА789242 Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті співпраці з Європейським Союзом) : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Львів, 24 листоп. 2014 р. : [тези доп.] / [відп. ред. П. О. Кулик] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 467 с.
236. ВА789230 Баран Р. Тимчасове ввезення/вивезення товарів. Путівник карнетами АТА : практ. посіб. / Р. Баран, А. Валько. - Львів : Компанія "Імперіал", 2015. - 139 с. : табл.
237. ВА789169 Веденеев Д. В. Закулисный актер истории : очерки истории разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков. - Киев : К.І.С., 2015. - 390 с. : ил. - (Тайные войны разведок: история и современность ; кн. 10)
238. ВА789178 Врублевський О. С. Співробітництво територіальних громад / Олександр Врублевський. - Київ : К.І.С., 2015. - 54 с. - (Бібліотечка місцевого самоврядування)
239. ВА789211 Грачов С. В. Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України : монографія / [С. В. Грачов, О. В. Шамара] ; за заг. наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України Заслуж. юриста України О. М. Литвака. - Київ ; Дніпропетровськ : Артек, 2015. - 285 с.
240. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
241. ВА789158 Ліщина І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ : посіб. для суддів / Іван Ліщина, Тетяна Фулей, Холгер Хембах ; Спільна програма Європ. Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України". - Київ : Істина, 2011. - 208 с.
242. ВА789185 Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види : монографія / Маріанна Любченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Права людини, 2015. - 277, [1] с.
243. ВА789200 Міжнародна інформація: терміни і коментарі : навч. посіб. / Є. А. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Центр вільної преси, 2014. - 479 с. - (Серія "Міжнародні інформаційні відносини")
244. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
245. ВА789198 Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія / І. В. Пиріг ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС : Ліра, 2015. - 430 с.
246. ВА789231 Пільги та гарантії працівникам, призваним на військову службу по мобілізації : (запитання та відповіді) / Олександр Крисюк [та ін.] ; Федерація проф. спілок України. - Житомир : Рута, 2014. - 235, [12] с. : фот. кольор.
247. ВА789177 Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних / [Агенція Європ. Союзу з питань основополож. прав (FRA), Рада Європи, Європ. суд з прав людини]. - Київ : К.І.С, 2015. - 215 с.
248. ВА789219 Сичов О. М. Великий сімейний юридичний довідник у питаннях і відповідях : з урахуванням остан. змін / О. М. Сичов, Д. С. Довбій. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 575 с.
249. ВА789151 Скоморовський В. Б. Історико-правова характеристика створення і ліквідації СРСР : монографія / Скоморовський Віталій Богданович ; Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 410 с.
250. ВА789159 Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя / Наталія Ахтирська [та ін.] ; Спільна програма Європ. Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України". - Київ : Істина, 2011. - 199 с.
251. ВА789233 Стрельцов Є. Л. Роздуми про сучасні правові реалії / Є. Л. Стрельцов. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 262, [1] с. : фот.
252. ВС58871 Таций В. Я. Времена жизни : [кн. воспоминаний] / В. Я. Таций. - Харьков : Право, 2015. - 187, [100] с. : фот.
253. ВА789157 Фулей Т. Використання методики вирішення проблем для розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів : [посібник] / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц ; Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотвор. політики. - Київ : Москаленко О. М. [вид.], 2013. - 254 с. : табл.
254. ВА789160 Фулей Т. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем : [посібник] / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц ; Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотвор. політики. - Київ : Москаленко О. М. [вид.], 2013. - 168 с. : табл.
255. ІВ219904 Harms S. Unionsrechtliche Vorgaben für den Rechtsschutz im Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte : Diss. / Sophie Harms ; Fak. für Rechtswissenschaft der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2012. - 347 S. - (Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung ; 70)
256. ІВ219906 Knapps C. Die Abschaffung des Fortsetzungszusammenhangs als Ausgangspunkt für eine aktuelle Analyse des Wiederholungsverbots, der Struktur der Dauer-, Besitz- und Organisationsdelikte, und des Doppelverwertungsverbots bei Sammelstraftaten : Diss. / Christian Knapps ; Rechtswissenschaftliche Fak. der Westfälischen Wilhelms-Univ. zu Münster. - Münster, 2014. - IX, 123, XXII S.


Культура. Наука. Освіта
257. РА413539 Бикова О. М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 20 с.
258. РА413659 Гагаріна Н. П. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гагаріна Наталія Павлівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
259. РА413433 Гомеля Н. С. Особистісний підхід у психолого-педагогічній підготовці майбутнього педагога професійного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гомеля Ніна Семенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 22 с.
260. РА413424 Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 20 с.
261. РА413617 Костюк Ю. В. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Костюк Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 18 с.
262. РА413427 Котун К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 22 с.
263. РА413469 Крик Н. В. Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917-1921 рр.: історичний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Крик Назарій Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 21 с.
264. РА413696 Курчатова А. В. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Курчатова Анжеліка Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 21 с.
265. РА413683 Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лебедіна Олена Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2015. - 20 с.
266. РА413542 Мельник Я. В. Теоретичні та організаційні особливості модернізації управління сферою освіти: регіональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Мельник Яна Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с.
267. РА413462 Міщук Д. М. Критерії визначення ігрового амплуа на основі психофізіологічних особливостей волейболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Міщук Діана Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : табл.
268. РА413675 Монич Л. М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 18 с.
269. РА413479 Рибак Л. І. Удосконалення стенограмної підготовки ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Рибак Людмила Іванівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
270. РА413621 Темченко В. О. Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Темченко Володимир Олександрович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : табл.
271. РА413663 Цвєткова Г. Г. Теоретико-методичні засади професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Цвєткова Ганна Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 44 с.
272. ВА789238 "Наука и новый мир", международная научно-практическая конференция(1 (53) ; 2015 ; Киев).I (LIII) Международная научно-практическая конференция "Наука и новый мир", Украина, Киев, 2015 : сб. материалов [по филос., филол., юрид., пед., экон., психол., социол. и полит. наукам]. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 100 с.
273. ВА789147 Базилевская Ю. О. Dream weddiing : [свадеб. секреты] / Юлия Базилевская ; Wedding agency "Mon Amour". - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2015. - 99 с. : ил.
274. В355187/3 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 3. - 2014. - 378 с. : рис., табл.
275. ВА789291 Іванова Т. І. Корекція заїкання / Тамара Іванова, Тетяна Кваша ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 132, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Психолог. Бібліотека)
276. ВА789153 Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін : монографія / Каленський А. А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 353 с. : рис., табл.
277. ВА789193 Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів до морально-етичного виховання учнів в університетах Японії : монографія / Т. П. Кучай ; за ред. дійс. чл. НАПН України Н. Г. Ничкало ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Пономаренко Р. В. [вид.], 2014. - 581 с. : рис., табл.
278. ВА789301 Кущевський М. О. Історія науки і техніки : навч. посіб. / М. О. Кущевський. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 467 с. : рис., табл.
279. ВА789194 Мазепа М. О. Написане лишається і світить : з історії р-ної газ. ["Вижницькі обрії"] / Марія Мазепа. - Вижниця : Черемош, 2014. - 406 с. : іл.
280. ВА789285 Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф., 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. council of Ukraine for mechanism and machine science (Member Organization of the intern. federation for promotion of mechanism and machine science), Council of scientific and engineer union in Khmelnitsky region, Khmelnitsky nat. univ. ; [редкол.: Коробко Е. В. и др.]. - Хмельницкий : ХНУ, 2015. - 130 с. : рис., табл.
281. ВС58879 Оладжайд-мл. М. Книга, которая вернет вам стройность за 28 дней : упражнения и схемы питания для женщин : избавляемся от "ушей", "боков", "галифе" / Майкл Оладжайд-мл. ; [пер. с англ. Аниты Луис]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 248, [7] с. : ил.
282. ВА789235 Освіта у Житомирському районі в загальноісторичному контексті / [Махорін Г. Л. та ін. ; за заг. ред. Каменчук В. В.]. - Житомир : Рута, 2014. - 329 с. : фот.
283. ВА789290 Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах : [зб. метод. рек.] / [упоряд. Ж. М. Сташко]. - Київ : Шкільний світ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2015. - 117, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека)
284. ВА789226 Розвивальне читання для дошкільнят: конспекти занять, дидактичні ігри (за методикою Людмили Шелестової) / [Семизорова В. В. та ін. ; за заг. ред. Л. В. Шелестової]. - Київ : Фенікс, 2015. - 200, [16] с. : кольор. іл., табл.
285. ВА789225 Розвивальне читання для дошкільнят: планування роботи, рекомендації (за методикою Людмили Шелестової) / [Семизорова В. В. та ін. ; за заг. ред. Л. В. Шелестової]. - Київ : Фенікс, 2015. - 159 с. : іл., табл.
286. ВА789304 Романова І. А. Факультативний курс "Шахи" : метод. посіб. для вчителів / Інна Романова. - Харків : Фінарт, 2015. - 74, [1] с. : рис., табл.
287. Р127665 Российская национальная библиотека / [редкол.: А. В. Лихоманов и др. ; отв. сост.: Г. В. Михеева, А. В. Лихоманов ; фот.: У. Х. Кузьма, П. А. Медведев]. - СПб. : Рос. нац. б-ка, 2012. - [50] с. : ил.
288. ВА789289 Смольникова Г. В. Різновікова група в ДНЗ : [посібник] / Смольникова Г. В. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 117 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Дитячий садок. Бібліотека)
289. Р127670 Стоклеточные шахматы "Соколиная охота" : [сб. ст.] / сост.: Негро Н. Н., гроссмейстер СССР, Варкентин В. Д., авт. модели стоклеточ. шахмат ; пер. Рыбаков Ю. В. - СПб. : Фонд поддержки стоклеточ. шахмат. игры "Соколиная охота" : Акад. шахмат. и шашеч. искусства, 2015. - 41 с. : ил.
290. ВА789248 Ткаченко И. В. Сила материнской любви. Чтобы крылья не стали оковами / Ирина Ткаченко. - Харьков : Аргумент-принт : Виват, 2015. - 223 с. - (Мой мир)
291. ВА789288 Чепіль М. М. Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Марія Чепіль, Любов Загоруйко, Надія Тарновецька. - Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. - 223 с.
292. ВА789284 Чепіль М. М. Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991 - 2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Марія Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. - 157, [2] с. - (Серія "Педагогіка в іменах" ; вип. 5)
293. ВА789241 Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів : матеріали XL Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 25-26 лют. 2015 р.) / Центр. спілка спожив. т-в України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 397, [1] с.
294. ВА789179 Ярошинська О. О. Інститут кураторства: проектування діяльності : навч.-метод. посіб. / Ярошинська О. О. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2014. - 188 с. : рис., табл.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка