Г. Б. Марушевський; Нац акад держ упр при Президентові України, Проект міжнар техн допомоги "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей І міст України" (реоп). Київ : К.І. ССторінка4/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

Філологічні науки. Художня література
295. РА413657 Антоненко Н. П. Міфопоетика та лінгвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Антоненко Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
296. РА413674 Балко М. В. Словосполучення в системі синтаксичних одиниць сучасної української літературної мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Балко Марина Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 41 с.
297. РА413662 Вірич Н. В. Художні особливості творчості Всеволода Нестайка: духовноцентричний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Вірич Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
298. РА413671 Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
299. РА413687 Дука М. В. Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дука Марія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
300. РА413435 Карат О. В. Діахронічні універсалії в лінгвістиці XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Карат Олена Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с.
301. РА413619 Костенко Г. К. Драматичний жарт як жанр в українській літературі кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Костенко Ганна Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 16 с.
302. РА413467 Котвицька В. А. Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Котвицька Вікторія Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
303. РА413448 Кулик А. О. Біографізм як творча домінанта прози Валерії Врублевської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кулик Анна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 18 с.
304. РА413444 Марчук К. А. Наративні структури "Повісті врем'яних літ" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Марчук Катерина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
305. РА413470 Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
306. РА413661 Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Романова Наталя Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 32 с.
307. РА413468 Свєточева С. М. Германські теоніми: семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі давніх англійських текстів та текстів "Старшої Едди") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Свєточева Світлана Миколаївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 19 с.
308. ВА789237 Ананьева Е. Г. Квадрат древних - всегда квадрат. - Одесса : Астропринт, 2014. - 529, 116 [1] с. : ил. - (Серия "Золотые мастера Одессы")
309. Р127658 Бабкіна К. Гарбузовий рік : маленька повість для дітей / Катерина Бабкіна ; худож. Юлія Пилипчатіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 45, [2] с. : кольор. іл.
310. АО272801 Басё М. Лик вечерней луны : стихотворения / Мацуо Басё ; [пер. со старояп. В. Н. Марковой ; худож. А. С. Юхтман]. - Харьков : Фолио, 2013. - 253, [1] с. : ил.
311. ВА789217 Берберян В. Дети разлуки : роман / Васкен Берберян ; [пер. с итал. Ольги Зеленской]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 538, [3] с.
312. ВА789315 Бик І. С. На порубіжжі Дикого Поля : роман-есе / Іван Бик, Лідія Терещенко. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. - 297, [1] с. : фот.
313. ВА789317 Білокопитов М. Г. Революційні вила : нотатки диванного вояка / Микола Білокопитов. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 76 с.
314. АО272790 Богданович О. В. Прошу вернуть мне друга за вознаграждение : рассказы и стихи о Природе / Ольга Богданович. - Одесса : Астропринт, 2014. - 63 с.
315. Р127655 Броніковська Т. Пригоди святого Антонія / Тетяна Броніковська, Мирослава Зінько, Мирослав Вонс ; худож. Анна Дудченко. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 20 с. : кольор. іл.
316. ВА789318 Весняний легіт : творчість юних літераторів - переможців та учасників обл. конкурсу 2014 р. / [упоряд.: Мирослава Зінько, Зоряна Гладка]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 119 с. : фот. - (Бібліотека МАН)
317. ВА789149 Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії : [монографія] / Наталія Віннікова. - Київ : Наукова думка, 2014. - 431 с.
318. Р127659 Вонс М. Як звірі у Ноєвому ковчезі подорожували / Мирослав Вонс ; худож. Яна Плаксіна. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 28 с. : кольор. іл.
319. ВС58874 Вчимося з казкою! : [для спіл. роботи батьків і дітей] / [пер. з ісп. О. Бугайцової, Р. Ставицького]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 64 с. : кольор. іл.
320. АО272795 Голікова Н. С. Соціолінгвістичний словник : [словник-довідник] / Н. С. Голікова, В. В. Корольова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. і інозем. філології та мистецтвознавства, Центр історії та розвитку укр. мови. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 239 с.
321. ВА789192 Горбаль М. А. Повернення : роман / Микола Горбаль. - Харків : Права людини, 2015. - 358, [1] с.
322. Р127650 Гридковець Л. Абетка від ангелика / Людмила Гридковець ; худож. Віталій Дзюбак. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 35 с. : кольор. іл.
323. ВА789196 Гридковець Л. Долаймо труднощі разом з дитиною. Казкотерапія дитячих проблем / Людмила Гридковець. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 66, [1] с.
324. ВА789247 Дом с привидениями : [сборник] / Ч. Диккенс [и др.] ; [пер. с англ. А. Петровой и др. ; вступ. ст. Н. Дорохиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 893, [1] с.
325. ВА789299 Донник О. А. Англійська мова. Семестровий контроль. 5-11 класи : [метод. посіб.] / Олена Донник. - Київ : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2015. - 109, [2] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (English. Бібліотека)
326. Р127646 Едет, летит, плывёт. - Харьков : Виват, 2015. - 15 с. : цв. ил. - (Серия "Первые слова")
327. Р127645 Животные, рыбы, птицы, жучки. - Харьков : Виват, 2015. - 15 с. : цв. ил. - (Серия "Первые слова")
328. АО272797 Загородній І. М. Накувала та сива зозуля... : повість про важке життя, про героїзм і трагічну долю поколінь / Іван Загородній. - Вінниця : Едельвейс і К, 2014. - 170, [1] с. : фот. - (Бібліотечка журналу "Вінницький край" ; вип. 6)
329. Р127657 Зінько М. Правдива історія Різдва / Мирослава Зінько, Мирослав Вонс ; худож. Іра Буток-Дячук. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2014. - 14, [1] с. : кольор. іл.
330. Р127653 Зінько Т. Ю. Ангелику мій любий / Тетяна Зінько ; худож. Іра Буток-Дячук. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 15 с. : кольор. іл.
331. АО272793 Измайловский Г. И. Переговоры с небом : стихотворения / Гарольд Измайловский ; [ил. Г. Измайловского]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 214, [24] с. : цв.ил.
332. ВА789298 Казакова Е. В. Звукоизобразительная система арабского языка : монография / Казакова Елена Владимировна. - Одесса : Куприенко СВ, 2015. - 149 с. : ил., табл.
333. Р127661 Казки по новому: такі знайомі з дитинства / переповіла Наталія Сиротич ; [худож. Христина Рейнарович]. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 23 с. : кольор. іл.
334. ВА789234 Кено Р. Зазі в метро / Ремон Кено ; пер. з фр. [Я. Коваля, Ю. Лисенка] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Харків : Фоліо, 2015. - 218, [1] с. - (Бібліотека світової літератури)
335. АО272800 Киплинг Д. Р. Путь пилигрима : стихотворения : [пер. с англ.] / Р. Киплинг ; [худож. И. В. Осипов]. - Харьков : Фолио, 2014. - 253, [1] с. : ил.
336. ВА789218 Кінг С. Відродження : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. Олени Любенко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 413, [1] с.
337. АО272791 Конак С. В. Червоний журавель : поезії / Станіслав Конак. - Одеса : Астропринт, 2013. - 311 с.
338. АО272789 Копусь В. И. Владимир Музановский (герой нашей эпохи) : роман в стихах / Виталий Копусь. - Харьков : Друкарня МАДРИД, 2015. - 128 с. : ил.
339. Р127654 Кордоба Б. Байка про Бабайка та Ангела / Богдан Кордоба ; [худож. Марія Пузєй]. - Львів : Скриня : Палинська О. Р. [вид.], 2013. - 15 с. : кольор. іл.
340. ВА789163 Королёва Е. Белый ветер : песнь любви на поле битвы : [повесть] / Елена Королёва. - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2015. - 156 с.
341. ВА789224 Краля С. Рівень / Сергій Краля. - Макарів : Софія, 2015. - 110 с.
342. ВА789253 Краус Н. М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії : слов. для студентів ВНЗ / Краус Наталія Миколаївна, Краус Катерина Миколаївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 326 с.
343. Р127649 Мами та малюки. - Харків : Віват, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Серія "Перші слова")
344. Р127644 Мамы и малыши. - Харьков : Виват, 2015. - 15 с. : цв. ил. - (Серия "Первые слова")
345. Р127638 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Літературне читання. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. О. Я. Савченко / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 48 с.
346. Р127639 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Літературне читання. 3 клас : темат. оцінювання : до підруч. О. Я. Савченко / [К. С. Мещерякова ]. - Харків : Весна, 2015. - 47 с.
347. Р127640 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Українська мова. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 32 с. : мал.
348. Р127637 Мещерякова К. С. Сходинками знань. Українська мова. 3 клас : темат. оцінювання : до підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 48 с.
349. ВА789314 Мосьпан Е. П. Русский язык для иностранных студентов : учеб. пособие / Е. П. Мосьпан ; Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп., Центр гуманитар. образования, Каф. языкознания. - Харьков : Лидер, 2015. - 229 с.
350. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
351. АО272794 Ніточко І. І. Мамині квіти : вірші / Іван Ніточко. - Одеса : Прес-кур'єр, 2014. - 333 с.
352. Р127648 Овочі, фрукти, рослини. - Харків : Віват, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Серія "Перші слова")
353. Р127647 Овощи, фрукты, растения. - Харьков : Виват, 2015. - 15 с. : цв. ил. - (Серия "Первые слова")
354. АО272796 Орлова М. Жизнь там, где ты... / Мила Орлова. - Киев : Саммит-Книга, 2015. - 304, [2] с.
355. ВА789250 Пісний Б. М. Ангели Майдану : [вірші] / Богдан Пісний. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. - 278 с.
356. АО272787 Полтавчук В. Г. Борис Дерев'янко : літ.-критич. нарис / Василь Полтавчук. - Одеса : Астропринт, 2014. - 87, [8] с. : фот. - (Одеса літературна)
357. ВА789190 Пономаренко С.А. Темный ритуал : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 396 с.
358. Р127669 Постников С. П. Мои литературные воспоминания (к истории одного журнала) / С. П. Постников ; [авт. предисл. Ю. Дойков]. - Архангельск : [б. и.], 2007. - 35, [1] с.
359. АО272786 Прихненко А. В. "То сердце не научится любить..." : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 215 с.
360. ВА789313 Романов Ю. А. Архетипический образ "подпольного" героя в творчестве Ф. М. Достоевского : [монография] / Ю. А. Романов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ" : Лидер, 2015. - 191 с.
361. Р127656 Рондяк А. Хлопчик, що став генералом Божого війська / с. Альойзія Рондяк, Згр. сс. св Йосифа ОПДМ ; [худож. Євгенія Петренко]. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - 23 с. : кольор. іл.
362. АО272788 С. Витим Не смешно : стихи для настроения / С. Витим. - Одесса : Астропринт, 2014. - 117, [1] с.
363. ВА789316 Сенчишин Я. Б. Долина ріки Самбатіон : вірші та переклади / Ярина Сенчишин ; [графіка Лесі Квик]. - Львів : Срібне слово, 2014. - 186 с. : іл.
364. Р127662 Сиротич Н. Казки по новому ІІ: такі знайомі з дитинства / Наталія Сиротич ; [худож. Христина Рейнарович]. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2014. - [23] с. : кольор. іл.
365. Р127660 Стрельбицький М. П. Істина боса, Via Dolorosa : кн. чистого четверга : [зб. віршів] / Михайло Стрельбицький. - Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. - 47, [1] с.
366. АО272792 Тарасенко О. П. Гумористична йошта : вірші / Олександр Тарасенко. - Київ : Пульсари, 2014. - 166 с.
367. Р127643 Тварини, риби, птахи, комахи. - Харків : Віват, 2015. - 15 с. : кольор. іл. - (Серія "Перші слова")
368. ВА789243 Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / [Г. Л. Вознюк та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 307 с.
369. ВС58873 Учимся со сказкой! : [для совмест. работы родителей и детей] / [пер. с исп. Ольги Бугайцовой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 64 с. : цв.ил.
370. Р127641 Царю Небесний. Молитва до Святого Духа / [худож. Христина Рейнарович]. - Львів : Скриня : Монастир Редемптористів, 2013. - [10] с. : кольор. іл.
371. ВА789191 Цурканович Х. Р. Я воїн! Поезія - мій фронт : [вибр. поезії] / Христина Цурканович. - Вижниця : Черемош, 2015. - 74 с. : іл.
372. АО272799 Чичибабин Б. А. Прямая речь : [стихотворения] / Борис Чичибабин. - Харьков : Фолио, 2013. - 221, [1] с. : фот.
373. ВА789216 Шевченків М. Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета? : (філос.-християн. інтерпретація) / Михаїл Шевченків. - Жовква : Місіонер, 2014. - 447, [4] с. : іл.
374. АО272802 Шелли П. Б. Стансы / Перси Биши Шелли ; [пер. с англ. К. Д. Бальмонта ; худож. Е. В. Вдовиченко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 221, [1] с. : ил.


Мистецтво. Мистецтвознавство
375. РА413445 Бучма О. Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бучма Ольга Євгеніївна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2015. - 16 с.
376. РА413595 Міщанчук В. М. Методика використання сугестивних технологій у музично-виконавській підготовці майбутніх учителів музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Міщанчук Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
377. РА413483 Мойсюк О. С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2014. - 23 с.
378. РА413460 Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
379. РА413667 Стадник С. С. Формування в учнів основної школи творчої ініціативи у процесі навчання українського писанкового розпису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Стадник Світлана Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 23 с.
380. РА413557 Чжоу Мін Формування інтересу старшокласників до європейського класичного мистецтва у процесі музично-драматичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чжоу Мін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
381. ВС58872 Art-Kiev contemporary, 2010 : [кат. V міжнар. форуму сучас. мистецтва] / [керівник проекту Н. Заболотна]. - Київ : Huss, [2010]. - 211, [11] с. : кольор. іл.
382. СО33534 Авдеенко С. И. Иларий Чубич. Человек эпохи Возрождения / Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 75 с. : ил.
383. Р127651 Івакіна Л. Київські Золоті ворота на листівках та марках / [Івакіна Людмила, Костючок Олександр]. - Київ : Горобець, 2015. - 17, [2] с. : кольор. іл.
384. ВА789245 Ідак Ю. В. Основи об'ємно-просторової композиції : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 211 с. : рис.
385. ВА789183 Мої пори року : [альб. робіт художників Рівненщини з колекції Бориса Резніка] / [текст А. Обарчук ; пер. англ. М. Цьомик]. - Рівне : У фарватері істин, 2015. - 151 с. : кольор. іл.
386. ВА789184 "Я люблю своє місто, я люблю свій край!", кубок Рівного з фотомистецтва(3 ; 2014 ; Рівне).Я люблю своє місто, я люблю свій край! Третій кубок Рівного з фотомистецтва : [каталог] / [ідея, авт. проекту Олександр Харват]. - Рівне : Харват О. М. [вид.], 2014. - 81, [1] с. : фот.


Філософські науки. Психологія
387. РА413487 Бару І. О. Особливості симптомокомплексу ''емоційного холоду'' в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бару Інна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 19 с. : табл.
388. РА413455 Кулик О. В. Еволюція філософських стратегій взаємодії з хаосом : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Кулик Олександр Вікторович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 33 с.
389. РА413547 Куцурук В. М. Філософсько-антропологічна концепція Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Куцурук Вікторія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
390. РА413684 Малунова Г. Д. Концептуальний простір "Апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2015. - 17 с.
391. РА413425 Поджинська О. О. Психологічні особливості становлення у студентів ціннісного компонента особистісної ідентичності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Поджинська Ольга Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 18 с. : табл.
392. ВА789227 Біла І. М. Психологія дитячої творчості / І. М. Біла. - Київ : Фенікс, 2014. - 200 с. : рис., табл.
393. ВА789307 Кирьян А. В. Теория относительности интеллекта. Кретино-каннибализм А. Эйнштейна и контр-аборт цивилизации и популяции Homo Sapiens / Александр Кирьян. - Харьков : Лидер, 2014. - 120 с. - (Всемирная библиотека цивилизационно-эволюционной культуры и безопасности индивида и биологического вида Homo Sapiens)
394. ВА789305 Назаров В. В. Начала эконатурологии / В. В. Назаров. - Хмельницкий : ХНУ, 2015. - 150 с. : ил.
395. ВА789214 Початковий курс логіки : навч. посіб. для студентів пед. ун-тів спец. "Початкова освіта" / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [уклад. Г. І. Коберник]. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 151 с.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка