Г. С. Сковороди цивілізаційний поступ сучасної освіти І наукиСторінка29/29
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.58 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ЗМІСТ

Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Абдулкадыр Ардалан Латиф. Актуальные социально-педагогические проблемы мигрантов и беженцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Авдєєв В. Роль заробітної плати в стимулюванні трудової діяльності . . . . .

5

Азарова П. Особливості екзаменаційного стресу у студентів . . . . . . . . . . . .

6

Алєксєєнко А. Аксіоматична побудова теорії ймовірностей . . . . . . . . . . . . .

7

Анохіна С. До проблеми врахування темпераментно-психологічних особливостей студентів музично-педагогічного факультету на заняттях з постановки голосу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Атаєва Т. Характерні особливості «перфомансів» на вітчизняній та західноєвропейській сценах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Бабічева Я. До питання вивчення змісту підготовки студентів-хореографів до професійної діяльності у ЗОШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Балашов Б. Малий та середній бізнес у ринковій економіці . . . . . . . . . . . . .

10

Балушок М. Внутрішньоособистісний ціннісний конфлікт у студентів . . .

11

Басюк А. Художній образ як фактор активізації креативного потенціалу особистості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Беленченко О. Мотивація агресивної поведінки підлітків . . . . . . . . . . . . . .

13

Бельхау Ю. Професійно-педагогічні якості керівника хореографічного колективу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Бербенець Г. Створення сюжетно-тематичного твору засобом багатофігурної композиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Береза Т. Взаємозв’язок музичного та технічного розвитку у фортепіанній техніці студента-виконавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Бичкова Є. Арт-терапевтичні методи соціально-педагогічної діяльності з молоддю з функціональними обмеженнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Бігуняк Т. Україна у міжнародній міграції робочої сили . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Бідило Т. До проблеми формування виконавської майстерності майбутніх учителів музики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Білан В. Маргінальність як соціальне явище сучасного українського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Білецька Л. Громадські організації як ланка громадянського суспільства .

21

Білоконь К. Вплив реклами на естетичне виховання майбутніх вчителів . .

22

Бобнєва І. Когнітивно-семантична структура концепту бажання (на матеріалі сучасної англійської мови) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Богданова Ю. Географічні теплові машини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Бондаренко В. Моделювання атмосферних оптичних явищ . . . . . . . . . . . . .

24

Боремчук М. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з комп’ютером . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Борисенко Я. Українська фразеологія як простір фіксації гендерних стереотипів мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Боровик О. Застосування системного підходу до аналізу навчально-творчої діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Будьонна Л. Роль книги у навчанні та вихованні молодших школярів . . . .

28

Букша І. Вивчення поодиноких бджолиних як актуальна проблема сучасної ентомології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Булгакова-Кондрашина І. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з музичного інструменту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Булига К. Розміщення гнізд сороки (Pica Pica) в місті Харкові . . . . . . . . . .

30

Бутко А. Особливості організаційної роботи у дитячому хореографічному колективі з дітьми молодшого шкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Вакулюк Ю. Педагогічні ідеї Софії Русової у сучасній національній системі виховання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Ващенко І. До питання художньо-естетичного виховання у дитячому садку та школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Величко М. Інтегральні перетворення та їх застосування . . . . . . . . . . . . . . .

34

Вєтрова Л. Форми адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ . . . . . . . .

35

Виноград Я. Психологічні особливості підлітків, що переживають стан самотності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Волікова В. Соціальна адаптація першокурсників засобами студентського самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Волкова І. Проблема страхів у молодшому шкільному віці . . . . . . . . . . . . .

38

В’яла С. Видовий склад та екологічні особливості шкідливої ентомофауни сосни звичайної в Красноградському лісництві Харківської області . . .

38

Гайворонська Ю. Використання кейс-методу у навчанні інформатики учнів старших класів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Галдун О. Особливості впливу глобалізації на економіку країн, що розвиваються . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Гарібян С. Проблема взаємозв’язку самосвідомості та емпатичності особистості в психологічній науці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Гаркуша К. Культурна глобалізація як глокалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Глуховецька В. Вплив стимуляторів росту на ріст та розвиток перцю солодкого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Глущенко Н. Вивчення особливостей психологічної готовності до шлюбу людей юнацького віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Гоголєва Є. Сім’я в умовах нестабільності суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Гончарова В. Розвиток активної творчої самостійності в класі фортепіано.

46

Горбатенко Є. Людський і трудовий потенціали: загальне і особливе економічного змісту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Горбач Г. Особливості естетичного виховання школярів засобами народно-сценічного танцю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Горіховська Т. Соціологія злочинності в сучасному суспільстві . . . . . . . . .

48

Горобець Н. Ефекти телебачення як засобу масової інформації . . . . . . . . . .

49

Григорєва О. Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів початкових класів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Гринченко К. Актуальні питання контрастивно-альтернативної основи вивчення англійської мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Губа Ю. Тестування рівня сформованості франкомовної компетенції майбутніх учителів у говорінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Гусейнова У. Домашні завдання творчого характеру як засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Гуцуляк А. Вивчення мелітофільної флори і рослинності перeлогів Красноградського району Харківщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Данилова О. Інфраструктурні галузі у світовому господарстві . . . . . . . . . .

55

Дворцова Л. Формування особистісно-професійної готовності студентів до управлінської діяльності у ДНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Денисенко Р. Проблема стійкості старшокласників до впливу соціальних та навчальних стресових факторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Денчик О. Розвиток професійно спрямованих пізнавальних інтересів студентів під час навчання у ВНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Деркач Н. Особливості гніздового періоду сороки в умовах урбанізованого ландшафту (на прикладі м. Харків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Довгун А. Вплив книжкової графіки на естетичний розвиток дитини . . . . .

60

Долгова Т. Принципи дидактичного конструювання змісту музичної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Долецька Я. Теоретичні передумови адаптації студентів-хореографів до художньо-творчої діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Должанська Ю. Образ жінки у прозі Миколи Хвильового . . . . . . . . . . . . . .

62

Домніч О. Актуальні проблеми психологічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Домшенко Н. Монтессори-педагогика: «Помоги мне сделать это самому».

64

Донська О. Мовна номінація запаху: з історії питання . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Дрига О. Педагогічні умови виховання емоційного ставлення у майбутніх вчителів на заняттях з хорового диригування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Дрозд Т. Методики сплочения коллектива на начальной стадии развития из опыта А.С. Макаренко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Дуброва О. Проблема материнського виховання в історії педагогічної думки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Дякова Г. Ознайомлення старших дошкільників із культурою і національними традиціями українського народу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Ерматова І. Проблемне навчання як сучасна психолого-педагогічна проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Єкимов О. Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування . . . . . . . . . .

71

Елисеенко А. Юмор в произведении Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Єришева О. Питання педагогічної практики в сучасних дослідженнях . . . .

73

Єрмілова І. Підготовка студентів до професійного педагогічного спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Жажкова Т. Проблема диагностики умственного развития младших школьников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Жаров П. Функціонування повторів у сучасному англомовному політичному дискурсі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Жиглова А. Внесок народного руху України в підготовку та прийняття Конституції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Жидких Ю. Особливості роботи соціального педагога згальноосвітнього навчального закладу з дезадаптованими школярами . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Жувак І. Громадські форми самоорганізації німців в умовах утвердження української державності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Жукова Н. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

80

Заєць Т. Особливості діагностики навчальних досягнень учнів зі спецкурсу «Елементи теорії графів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Звягинцева Т. Особенности организации обучения в вузах США для иностранных студентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Зінченко Л. Самовиховання як засіб підготовки студентів до педагогічної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Зозуля Н. Практичний психолог у дитячому садку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Зубков А. Участь психолога у виховному процесі: психологічна просвіта педагогічного персоналу і батьків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Іванова І. Псевдонім як засіб особистісного самовираження в англомовному віртуальному просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Іванюк М. Вивчення структури кристалів методом внутрішнього тертя . . .

86

Ільченко О. Актуальні проблеми психологічного супроводу освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Кабанець К. Теоретичні аспекти проблеми становлення сенсорної культури дошкільників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Кажан Л. Стилистический анализ художественного произведения в высших учебных заведениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Кайденко Ю. Особливості роботи соціального педагога з вихованцями спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Калітіна А. Проблеми підготовки до підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи з інформатики . . . . . . . . . . . .

91

Капінос Л. Прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музичного мистецтва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Карєлкіна О. Формування творчого підходу до розучування музичного твору напам’ять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Карпузова В. Особливості підготовки та проведення конкурсних заходiв .

94

Кизилова Г. Формування творчої особистості дизайнера як компонента дизайнерської освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Кіпріянова Ю. Використання ігрових мовленнєвих ситуацій у розвитку мовлення старших дошкільників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Козаренко І. Особливості педагогічного спілкування у загальноосвітній школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Козлова О. До питання формування хореографічної майстерності студентів творчих спеціальностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Колесник О. Оволодіння основами комп’ютерної етики як складова професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Коломієць Я. Принципи графічного дизайну та їх використання у книжковій графіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Конарєва Є. Робота з обдарованими дітьми (з досвіду роботи Красноградського районного центру позашкільної освіти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Конева Н. Розвиток самостійності в дітей дошкільного віку як умова підготовки їх до школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Коняхина І. До питання професійної культури майбутнього вихователя ДНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Кордюмов Є. Економічна роль держави в ринковій економіці . . . . . . . . . . .

103

Король К. Питання навчання дитини в домашніх умовах у педагогічній спадщині Й. Г. Песталоцці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Коршкова Є. Художній образ як фактор активізації креативного потенціалу особистості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Котко Я. Підготовка майбутніх учителів інформатики з веб-програмування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Кравченко О. Актуальні проблеми психологічного супроводу освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Кравчук О. Проблема розумового розвитку в психологічній науці . . . . . . .

108

Кревенець А. Піксель-арт: різновиди та застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Крошкіна Г. Творче конструювання як засіб інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Куриловська Т. Застосування аналогій при вивченні коливальних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Курочка І. Виховання громадянської позиції студентів вищих педагогічних закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Куспєлєва І. Проблема формування мотивації майбутнього вчителя-хормейстера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Куфлєй М. Розвиток теорій економічного зростання в працях нобеліантів .

114

Куценко М. «Редактор Карк» Миколи Хвильового як ландшафт автора-Діоніса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Лазарєва Н. Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Лазебна Л. Функціональний підхід до явища синонімії (на матеріалі роману П. Загребельного «Тисячолітній Миколай») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Левківський О. Психологічні особливості поведінки особистості у складних ситуаціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Лелюк М. Роль синтаксичних виразних засобів у досягненні експресивності мови літературного твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Ли Вей Моральное воспитание детей в китайской семье . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Лі Веньді методика розробки композиції плакату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Лі Тяньі формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі образотворчої діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Лірник О. Проблема вивчення вікових особливостей автобіографічної пам’яті в психології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Літунова І. Народна іграшка як засіб естетичного виховання молодших дошкільників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Лу Шаньшань Стиль спілкування вчителя та його зв’язок з особливостями розвитку учнівського колективу молодших школярів . . . . . . . . . . . . . . .

124

Луговець К. Мовленнєва діяльність викладача як засіб педагогічної праці .

125

Луговець Т. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Ляшук В. Використання народних символів-оберегів України у національному вихованні дітей дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Максимова К. Метафора як складник індивідуально-авторського стилю письменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Макула О. Аспекти створення фірмового стилю та його складові . . . . . . . .

129

Малахіна Г. Актуальні проблеми психологічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Малая Є. Умови формування дитячого хореографічного колективу . . . . . .

131

Малєєва Г. Результати досліджень з розмноження лілій цибулинами . . . . . .

132

Мальцева Т. Еколого-біологічні та декоративні особливості дендрофлори міського саду імені Т. Г. Шевченка у м. Харкові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Маньківська Т. Становище українського вчительства у 1917 – 1921 рр. . . .

133

Маняк Е. Психологічні особливості формування та розвитку інтимних стосунків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

Маркова О. Стильові особливості малої прози Григора Тютюнника . . . . . .

135

Мартинова Т. Роль дидактичної гри у навчанні дітей дошкільного віку

136

Масальська Є. Проблема використання навчально-методичних посібників як засобу організації позакласної роботи школярів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Матвєєва Н. Міграції птахів на Краснопавлівському водосховищі . . . . . . .

138

Мегафурова В. Проблема самостійної роботи студентів у ВНЗ . . . . . . . . . .

139

Мелашкіна О. Проблема формування готовності майбутніх вчителів у психолого-педагогічних дослідженнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Меліхова К. Особливості орієнтацій подружньої пари . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Мельникова М.-Э. Синтаксическое выражение спонтанности речи героя литературного произведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Митрофанова Л. Формування моральних якостей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Михайлик І. Концепт національного характеру в естетичній структурі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Мін Куй Професійний стимул розвитку образного мислення у студентів мистецьких закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Мірошниченко О. Особливості гніздування ластівки міської на території міста Харкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Моісеєнко Ю. Формування національної моделі соціально-ринкової економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Молчанова Ю. Графіка від давнини до сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Морозова М. Дитячі страхи: діагностика та корекція . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Мороховська Ю. Поглиблене вивчення теми «Поляризація світла» в курсі загальної фізики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

Мохов І. Особливості використання вчителем початкових класів педагогічних технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Мохова О. Естетичне виховання як чинник становлення особистості дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Нагинська Н. Розвиток тембрового слуху у студентів-піаністів . . . . . . . . . .

152

Назаренко Н. Особливості формування національної інноваційної системи України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Назарова О. Проблема підготовки магістрантів до управління навчальним закладом в умовах особистісно орієнтованої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Ненашева І. Фразеологічні одиниці з компонентом «земля» у романі У. Самчука «Марія» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Нестеренко А. Професійна діяльність художника-педагога національної школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

Нечаєва М. Психологічні особливості мислення студентів . . . . . . . . . . . . . .

157

Ницик Т. «Граматика помилок» Анрі Фрея у сучасному прочитанні . . . . . . .

158

Ніколаєва Г. Музичне виховання у дитячому будинку . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Нугаманова В. Розвиток основних галузей кооперації в національних районах Української СРР (20-ті роки ХХ століття) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Нудьга М. Проблеми втілення інновацій в агропромисловому виробництві України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Одинцова О. Взаємозв’язок різних видів мистецтв у формуванні мовленнєвої діяльності старших дошкільників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Олійник Я. Проблема безробіття в сучасній Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

Оніщенко Н. Національне виховання студентської молоді . . . . . . . . . . . . . .

163

Онопрієнко М. Вивчення уваги у школярів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Орябинська О. Ґендер і текст: до постановки проблеми . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Панотчик Н. Соціально-педагогічні умови організації дозвілля дітей у садівничих товариствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Панченко А. Психологічні особливості та засоби роботи з хворими на алергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Пархоменко Н. Партизанський рух на Барвінківщині 1941 – 1943 рр. . . . .

169

Петрушина В. Вивчення формування флористичного та ценотичного різноманіття на лінійних магістралях Куп’янського району Харківщини . .

170

Пирогова С. Взаємодія ДНЗ і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя у дітей старшого дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Підгайна Н. Проблема граматичного статусу дієприслівника в українській мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Пісклов О. Особливості мови й стилю німецької наукової прози . . . . . . . . .

173

Плюйко В. Психологічні характеристики суб’єкта як чинник ефективності переконувального впливу у міжособистісній взаємодії . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

Погромська О. Гендерна мотивація праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Подколзіна Ю. Податки та основні напрямки їх удосконалення в економіці України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

Полякова В. Політична коректність і вербальні аспекти англійської мови .

177

Попова Ю. Роль мережевих педагогічних спільнот у професійній підготовці майбутнього вчителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

Прищепа М. Проблема агресії та її проявів у підлітковому віці . . . . . . . . . .

179

Проценко О. Інвестиційний потенціал національної економіки: джерела формування та його використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Проценко Т. Проблема впевненості в собі у сучасній психології . . . . . . . . .

181

Ращупкіна К. Реалізація стратегій ввічливості віддалення у сучасному англомовному художньому дискурсі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Резніченко В. Теоретичні основи іміджу сучасного вчителя . . . . . . . . . . . .

183

Риженко М. Освіта як стратегічний ресурс економічного потенціалу суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Рижкова А. Особливості формування ринку праці в умовах інноваційного розвитку національної економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

Римарева А. Формування економіки України як складової світового господарства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

Романова А. Роль музичного мистецтва у формуванні особистості дошкільника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

Романова Н. Особливості розвитку освіти в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

Романцова Д. Освіта як фактор стабільності національної економіки . . . . .

188

Руденко А. Проблеми адаптації молодих психологів до роботи в загальноосвітній школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Рязанова І. Вивчення флори та рослинності луків Харківського та Куп’янського районів Харківщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Саратова В. Вплив комерційних банків на інноваційний розвиток економіки України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

Саяд Марзіях мистецтво як джерело формування художнього світогляду особистості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

Свердленко Н. Формування естетичної культури дітей старшого дошкільного віку засобами творів мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

Свістова Н. Принципи педагогіки співробітництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

Се І. Роль пейзажного живопису у розвитку творчих здібностей студентів.

195

Семенюк С. Проблематика загального розумового потенціалу студентів вищих навчальних закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Сидоренко Т. Навчально-педагогічні ігри у ВНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Сиромятников М. Інноваційний потенціал фірми:сутність, структура . . .

198

Симбирева Н. Изобразительные средства в романе М. Булгакова «Белая гвардия» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Скарга В. Забезпечення підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей до навчання теорії ймовірностей та математичної статистики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Сметанюк І. Співробітництво України з ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

Собкалова К. Деякі аспекти формування креативних здібностей майбутнього вчителя хореографії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

Солошенко Є. Соціалізація молоді у суспільстві ризику . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Сорока О. Вивчення функціональної змістової лінії в школі та в педагогічних вищих навчальних закладах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Столбунов Р. Взаємозв’язок виховання та навчання у підготовці баяніста . . . . . .

204

Столова І. Проблема розвитку комунікативної компетенції майбутніх вихователів ДНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Субота В. Синоніми як репрезентант експлікації МКС письменника (на матеріалі роману І. Багряного «Тигролови» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

Суботська О. Комп’ютерна графіка як компонент дизайнерської та педагогічної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Тараненко Т. Освітній простір як фактор професійного становлення майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах ВНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

Тарасік О. Актуальні проблеми психологічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

Тарасова А. Біблеїзми у філософському доробку Г.С. Сковороди . . . . . . . .

210

Тєрєхова П. Формування професійних музичних та педагогічних якостей за допомогою ансамблевої культури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

Титаренко О. Структура та стилістика портретних характеристик у романі В. Бределя „Die Väter” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

Ткаченко Є. Проблема розвитку самооцінки молодших школярів . . . . . . . .

213

Ткаченко К. Імператив як граматична категорія дієслова: до теорії питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

Третяк О. Стан іноземного інвестування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Турчина О. Специфіка взаємодії викладача і студента педагогічного університету на індивідуальних заняттях у класі домри . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

Уколова К. Історія плакату як різновиду графічного дизайну . . . . . . . . . . . .

217

Устінова Ю. Бідність та шляхи її подолання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

Фань Жун система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

Фань Хуй Соціальне партнерство та його роль у транзитивному суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

Федорова Е. Распределение кадмия и свинца в корневой системе кукурузы при выращивании в условиях загрязнения чернозема типичного тяжелыми металлами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Федосов Р. Інтегровані уроки музичного мистецтва в загальноосвітній школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

Федунов М. Дистанційний курс «Жива геометрія» як засіб реалізації навчальних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223

Філіпова Н. Поширення та розповсюдження гельмінтів серед населення жовтневого району м. Харкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Харківська О. Жіночі образи у творчості Ольги Кобилянської . . . . . . . . . . .

225

Ховех Фатемех Самсам система образования в Иране . . . . . . . . . . . . . . . .

226

Хрустальова І. Особливості естетичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних установ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

Цибік І. До проблеми дослідження топонімікону Слобожанщини . . . . . . . .

228

Черкашина А. Жаклін Шеньє-Жандрон: сюрреалізм як амбівалентний проект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

Черняк Ю. Языковое манипулирование в рекламном тексте . . . . . . . . . . . .

230

Чехута Н. Условия успешного общения и их научная интерпретация . . . .

231

Чжан Чень Чень Економічне зростання в умовах транзитивної економіки.

232

Чуйкова Я. Поліметричний дискурс поетичних форм трагедії Й.В. Гете «Фауст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

Шаповалова А. Хореографічне мистецтво в процесі естетичного виховання дітей шкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

Швецова Е. Гуманизация, демократизация образования в вузах Украины.

234

Шевельова Т. Проблема організації гувернерської діяльність в історії педагогічної думки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

Шевченко Т. Методичні аспекти поняття вакууму при вивченні фізики. . . . .

236

Шершукова А. Власні назви у фокусі аксіологічної прагмалінгвістики. . . .

237

Шипілова М. Метафора руху в інтелектуальній діяльності (на матеріалі англійських сталих виразів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

Шишлакова О. Державне регулювання ринкової економіки . . . . . . . . . . . .

239

Шрамко І. Інтернет як засіб масової комунікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

Штихно І. Функціонування звертань в епістолярній спадщині Григора Тютюнника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241

Яковенко О. Елективний курс «Неевклідові геометрії» для студентів педагогічних університетів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

Яцкевич О. Два модуси «одивнення» Карло Гінзбурґа . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

Наукове видання

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОСТУП

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

МАТЕРІАЛИ

І науково-практичної конференції

магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди

(25-26 листопада 2010 р., м. Харків)

За загальною редакцією

Прокопенка Івана Федоровича

Відповідальний за випуск К.А. Юр’єва

Комп’ютерна верстка

Коректор


Підписано до друку ….11.2010 р. Формат Папір офсетний.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 17,79 Обл.-вид. арк. Наклад 300 прим.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка