Галина ПодгорнаСкачати 71.09 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір71.09 Kb.
Галина Подгорна,

приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської областіПодання заяви шляхом надсилання поштою

Пунктом 5 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 (далі — Порядок № 868) встановлено, що подання документів для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

Згідно з п. 8 Порядку № 868 для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Відповідно до п. 11 Порядку № 868 під час подання заяви шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат», крім випадків, коли заявником виступає орган державної влади чи орган місцевого самоврядування.

Наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012, № 1729/5 від 19.08.2013, № 748/5 від 12.05.2014) затверджені форми заяв, які можна поділити на такі групи:

І група — заяви, які можуть передаватись поштою (через оператора поштового зв’язку чи кур’єрську службу), при цьому справжність підпису заявника на таких заявах має бути засвідчена нотаріально, що випливає зі змісту п. 5, ч. 1 п. 11, п. 18 Порядку № 868 та п. 5 і ч. 1 п. 11 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 (далі — Порядок надання інформації).

Це всі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

щодо права власності;

щодо права власності на єдиний майновий комплекс;

щодо іншого речового права;

щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс;

щодо обтяження речового права;

щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс;

щодо відмови від речового права;

щодо припинення прав та їх обтяжень у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна;

а також заяви:

про відкликання заяви;

про надання інформації з Держав­ного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ІІ група — заяви, які можуть передаватись поштою, але при цьому нотаріальне засвідчення на них справжності підпису заявника не вимагається, тому що заявником може виступати лише орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що випливає зі змісту ч. 2 п. 11, п. 85 Порядку № 868 та ч. 2 п. 11 Порядку надання інформації:

заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ІІІ група — заяви, можливість надіслання поштою для яких взагалі не передбачена (ані Порядком № 868, ані Порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3502/5):

про внесення змін до запису Дер­жав­ного реєстру речових прав на нерухоме майно;

про скасування;

про надання дубліката свідоцтва про право власності.Вимоги до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1841/5), передбачають можливість заповнення заяв за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи вказуються повністю. Дати заповнюються арабськими цифрами у форматі — «день, місяць, рік».

Не допускаються у заяві підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.

У блоках заяви (запиту), які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об’єкта тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом .

Заява засвідчується підписом заявника з проставлянням дати її заповнення.

Для отримання заявником смс-повідомлення / електронного листа про прий­няте рішення за результатом розгляду заяви (запиту) у полі заяви (запиту) «Телефон заявника / електронна пошта» вказується номер мобільного телефону/адреса електронної пошти.

Жодна з наведених вимог не суперечить вимогам до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії, встановленим ст. 47 Закону України «Про нотаріат».

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» засвідчення справжності підпису на документах — це нотаріальна дія, яку можуть вчиняти нотаріуси (п. 11 ч. 1 ст. 34), уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування — у населених пунктах, де немає нотаріусів (п. 5 ч. 1 ст. 37) та консульські установи України (п. 6 ч. 1 ст. 38). Начальник установи виконання покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі, і це прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності підпису (ст. 40-1).

Процедура засвідчення нотаріусом справжності підпису на документах регулюється ст. 78 Закону України «Про нотаріат» і пунктом 6 глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Порядок вчинення нотаріальних дій).

Так, нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини. При цьому нотаріус не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 34 і ст. 45 Закону України «Про нотаріат» тексти заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів та підписуються у присутності нотаріуса. Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі.

При засвідченні справжності підпису на документах згідно зі ст. 48 Закону України «Про нотаріат» на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.

Для засвідчення справжності підпису на заявах у сфері державної реєстрації прав можуть використовуватись такі форми посвідчувальних написів до Правил нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5:

форма № 64 «Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на документах»;

форма № 65 «Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на документах»;

форма № 69 «Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на документі»;

форма № 70 «Посвідчувальний напис про засвідчення на документах справжності підпису неповнолітньої дитини, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника)»;

форма № 71 «Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися».

Таким чином, процедура засвідчення справжності підпису на заявах у сфері державної реєстрації прав полягає в заповненні за допомогою комп’ютера відповідної форми заяви, викладення її на бланку нотаріальних документів, підписання її заявником та нотаріального засвідчення шляхом вчинення посвідчувального напису необхідної форми.

Повноваження нотаріуса на цьому завершуються.

А от обов’язків у заявника значно більше:

він повинен самостійно підготувати всі необхідні для державної реєстрації його прав та їх обтяжень документи;

виготовити з них копії та вжити заходів для належного їх засвідчення;

сплатити державне мито та плату за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

заповнити опис вкладення за встановленою формою (для підрозділів «Укрпошти» — форма 107 до Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого наказом Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» від 31.10.2001 № 445 та здати пакет документів оператору поштового зв’язку чи кур’єрській службі.

Згідно з ч. 2 п. 5 Порядку № 868 у разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, орган державної реєстрації прав у строк, що не перевищує трьох робочих днів після їх отримання, повертає заявникові відповідну заяву та документи, що додаються до неї, поштою з описом вкладення без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

На практиці має місце ще один варіант нотаріального оформлення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для відправки поштою.

Нотаріус засвідчує справжність підпису особи на заяві, викладеній в довільній формі на спеціальному бланку нотаріальних документів, до якої додається заповнена та підписана цією ж особою заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень встановленої форми, викладена на білому аркуші паперу, а також пакет документів, необхідний для державної реєстрації прав та їх обтяжень. Такий варіант оформлення також «має право на життя».

Зразок


Реєстраційна служба Краснодонського міськрайонного управління юстиції Луганської області
Іванова Івана Івановича, місце проживання зареєстровано за адресою: Луганська обл.,
м. Краснодон, вул. Березнева, буд. 9

Заява

Я, Іванов Іван Іванович, надсилаю поштою заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) та документи для проведення державної реєстрації прав з описом вкладення.

Прошу зареєструвати моє право власності на житловий будинок, розташований за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Березнева, буд. 9 (дев’ять).

Додаток:


1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 30.05.2014 — на одному арк.

2. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 18.01.2010 № 7890 (оригінал та засвідчена копія) — на двох арк.

3. Технічний паспорт від 15.01.2010 (оригінал та засвідчена копія) — на шести арк.

4. Квитанція від 30.05.2014 № 88 — на одному арк.

5. Квитанція від 30.05.2014 № 89 — на одному арк.

6. Засвідчена копія паспорта ЕН567890 від 07.09.2005 — на одному арк.

7. Засвідчена копія картки платника податків від 20.05.2014 № 1207-20052014-0987 — на одному арк.

Тридцятого травня дві тисячі чотирнадцятого року.Підпис:

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підписуMEH № 4 2014 г. - -


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка