Геоекологічна ситуація в УкраїніСкачати 132.57 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір132.57 Kb.

Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенівУрок на тему

«Геоекологічна ситуація в Україні»( 8 клас)

Розробка уроку

вчителя географії

Калін Н.П.


Мета: Познайомити учнів з раціональними методами використання сиро- вини й енергії, комплексного виробництва, ліквідації втрат шляхом оптимі-

зації взаємодії суспільства та природи; озброїти учнів знаннями та вмін-

нями, необхідними для збереження навколишнього середовища в інтере-

сах майбутніх поколінь; навчити дітей запобігати негативному ставленню до природи.Форма проведення:урок вивчення нового матеріалу

Обладнання:фізична карта України, таблиці «Охорона природи в Украї-

ні», зразки корисних копалин, таблиці «Грунти України».Хід уроку

І.Організаційний момент

1.Вступне слово вчителя

Побудувавши греблі, люди приборкали бурхливі річки, оросили пусте-

лі, прикрасили їх садами. Заволодівши небом, вирушили в космос. Який слід залишає людина на Землі?

Тисячоліттями люди освоювали природні ресурси, підкорювали приро-

ду, поки не зрозуміли, що потрібно берегти її, оскільки сьогодні не лише людина залежить від природи, але й вона від неї.

2.Читання вірша

Земле рідна – природи імя, понівечена скрипка моя.

Як могла в цім світі жити?Як могла благоденствувати? Як?

В ніжності просипатися рано, коли ти помираєш в ранах?

Як могла ти плекати квіти, коли так благаєш жити7

Як не чула моя душа, що здригаєшся ти від ножа?

Як дивлюсь тобі природо в вічі?Перед тобою я винна тричі!

4. Слово вчителя

Нашу Землю заполонили звалища, над якими ширяють граки й ворони, у річки стікають потоки бруду, чадять труби, отрута лежить на ланах, зникають рідкісні види рослин і тварин. Хворіє земля, вода,повітря, хворі-

ють дорослі і діти.

Тому сьогодні на уроці піде розмова про красу і біль нашої рідної землі. Ми оглянемо її з висоти пташиного польоту, пропливемо її річка-

ми й морями, пройдемось по її поверхні і вияснимо причини всіх її бід.

Немає кращої землі, ніж наша Україна. Ми любимо її веселі доли, за-

журені діброви, зелені верховини Карпат і стихію Чорного моря. Мову і пісню, що споконвіку живуть у серцях її людей. Любимо тебе, Україно, -

наш тихий зелений раю.

Гармонія і краса не обминули природу України; таке багатство, таке різноманіття ландшафтів на порівняно невеликій території не зразу знайдеш на земній кулі. Говорили в давнину: «Тут усього вдосталь».

Бо є в Україні і вікові ліси, і розлогі степи, і щедрі чорноземи, а під ними - справжня скарбниця корисних копалин.

Рідна природа…неосяжний чарівний світ.

Та чи ж вічна вона? Чи буде отак і завтра, і завжди, через роки, сто-

ліття?

Побоювання ці небезпідставні. Чи мало лиха заподіяло людство навко-лишньому середовищу? Людина активно впливає на природу. І вплив цей не завжди бажаний. Тисячоліттями ми боролися з нею, підкоряли її, пере-

творювали й безжалісно знищували. Кинутий нами бумеранг повертаєть-

ся. Ми самі занесли меч над власною головою.

Рятувати потрібно чисте повітря, воду, квіти, тишу, небо. А від кого ря-

тувати? Від себе, поки ще не пізно.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми обговоримо основні екологічні проблеми України і виявимо причини їх виникнення. Головна проблема, яку ми повинні вирішити на уроці, звучить так: « Як поліпшити навколишнє середовище і вмираючу природу зробити придатною для існування для нас і майбутніх поколінь?

Ми повинні дати відповіді на такі запитання:


а)атмосфери;

б)літосфери;

в)гідросфери.


 • Шляхи розв’язання екологічних проблем.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Які проблеми називаються глобальними?

2.Яка з названих проблем є найбільш актуальною для нашої держави?

3.Які проблеми належать до екологічних?

4.Що таке екологія?

5. Коли взаємини між людським суспільством і природою набули особ-

ливо критичного характеру?

6.Що є основною причиною екологічних проблем?ІV .Вивчення нового матеріалу.

1.Організація роботи в групах

Експертні комісії з питань вивчення:

1)атмосфери;

2)літосфери;

3)гідросфери;

4)біосфери.2.Самостійна робота в групах

3.Звіт експертних комісій.

а)Експерти з питань охорони атмосфери

- Без чого людина не зможе прожити і 5-ти хвилин?(без повітря)

Повітряна оболонка Землі є однією з головних умов життя.Атмосфера має велике значення, але на Землі не залишилось практично такого міс-

ця,де повітря зберігало б свою первозданну чистоту і якість.Отже, пер-

шою глобальною проблемою є забруднення атмосфери.

-Яка ж ситуація з повітряним океаном склалася в Україні?

-Назвіть джерела забруднення повітря.

-Який можна зробити висновок?

-В яких містах склалася найскладніша ситуація?

-Які наслідки забруднення атмосфери?


 • Парниковий ефект;

 • Гинуть ліси;

 • Отруюється вода;

 • Гинуть живі організми;

 • Збільшується кількість онкозахворювань;

 • Антивиставка.

Учень: Я пропоную вам подивитися антивиставку. Тут представлені речі-

продукти діяльності людини. Усі вони працюють на фреоні – газі, який руйнує озоновий шар атмосфери, що захищає нашу планету від ультра-

фіолетового випромінювання. (Фреони виділяються під час роботи холо-

дильних установок, використовуються в промисловості як розчинники, ае-

розольні розпилювачі в балончиках із фарбами, лаками, парфумами. Строк життя фреонів у атмосфері – до 80 років. Щоб атмосфера позбавилась від них необхідно майже 150 років.)

Учениця: Руйнуванню озонового шару сприяє газ – оксид нітрогену, який виділяється внаслідок використання в с/г добрив, а також під час польо-

тів надзвукових літаків. Цьому також сприяє військова діяльність. (За-

пуск балістичних ракет. Під час запуску потужних ракетоносіїв «Сатурн-5» виникає «дирка» діаметром 1800 км, що затягується лише через 1,5годти-ни.)

Учитель:Що ви пропонуєте?

Учень: Потрібно відмовитись від використання фреонів і використову-

вати більш безпечніші, кулькові, сухі, без аерозолів. А вченим пропонує-

мо відмовитися від ракетоносіїв і замінити їх на кораблі багаторазового використання, які менше руйнують атмосферу.

Учениця: Смог – хмара шкідливих газів,яка виниває через посилену робо-

ту сотень котелень, у печах яких горить вугілля, мазут,через роботу ве-

личезної кількості підприємств. Білий смог – це загазованість повітря ав-

тотранспортом.

То ж давайте будемо озеленювати міста і селища, автотраси з напруже-

ним рухом прокладати за межами житлових районів, а промислові райо-

ни розміщувати якомога далі один від одного.

Учень:Оксиди сульфату й нітрогену, що викидаються в атмосферу внаслі-

док роботи ТЕС і автомобільних двигунів, поєднуються в атмосфері з во-

логою і утворюють дрібненькі крапельки сірчаної та озотної кислот. Ці дощі, які нзивають кислотними, вкрай шкідливо діють на навколишнє се-

редовище.Висновок:Вугілля і мазут необхідно замінити екологічно чистими енерго-

носіями, шкідливі гази вловлювати з диму фільтрами, щоб запобігти ви-Учитель:Яким же брудним повітрям ми дихаємо! Аж страшно подумати. вчений спересердя вигукнув: « Або люди зроблять так, щоб на Землі бу-

ло менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей».

-Як ви гадаєте, невже нічого не можна зробити?

-Чи є шляхи подолання цієї проблеми?Завдання для класу:визначити кількість шкідливих речовин на 1 чол.

Місто

Кількість шкідливих речовин, тис.т

Кількість жителів,

тис.чол.Дніпропетровськ

254,1

1179

Донецьк

171,0

1110

Івано-Франківськ

5,6

214

Кривий Ріг

1041,7

713

Маріуполь

397,6

517

Харків

52,8

1611


б)Експерти з питань охорони літосфери.

Учитель: А тепер спустимося на землю і поговоримо про те, які пробле-

ми є з надрами та земельними ресурсами.

а)джерела забруднення літосфери;

б)негативний вплив людини на рельєф України;

в)на грунти;

г)наслідки забруднення грунтів: • ерозія;

 • засолення.

Учень: У грунтах України зменшилася кількість гумусу і збільшився рівень забруднення. Внаслідок непродуманої меліорації відбуваються перезволоження, заболочування, засолення, закмслення, висушування, вод-

на і вітрова ерозія грунтів. Недосконалі технології використання міндоб-

рив та отрутохімікатів порушують баланс хімічних речовин (збільшується концентрація нітрогену в рослинах, що призводить до отруєння тварин і

людей.


Учениця:Грунти забруднюються і промисловими викидами підприємств. Наприклад, радіус зони забруднення ТЕС, що працює на вугіллі, сягає

30 км. Значні земельні площі зайняті під звалища побутових і промисло-

вих відходів. Звалища, які виникають біля вугільних шахт, утворюють те-

рикони, що поширені на території Донбасу, Придніпров‘я, Львівсько-Во-

линського басейну, Кривбасу. Багато териконів горять і димлять, тому що в них є залишки вугілля, а під час горіння виділяються шкідливі речови-ни. У промислових відвалах України міститься близько 8 млрд.км.куб . шлаків.

Учень: Погіршуються також геологічні умови. Їх істотні зміни відбува-

ються під впливом спорудження великих об’єктів. Порушується рівновага гірських порід унаслідок видобування корисних кополин. Створення став-

ків, водосховищ призвело до зсувів, просідання, провалів, підтоплення.

Учитель:Які докази є у вас щодо взаємозв’язку людини із забруднен-

ням літосфери?( додаткові виступи).Висновок:Забруднюючи грунти отруйними речовинами, людина через рослини і тварини сама може отруїтися. Людина легко може перенести дозу 150-200мг нітратів у день, 600 мг – токсична доза. Нітрати накопичу-

ються у верхній і нижній частинах коренеплодів, а в огірках навіть і в шкірці.Учитель:За висловом В.Федорова: « Земля не вічна благодать. Коли да-

лекого наслідника ти пустиш з торбою по світу, їй не буде що дати».

Чи в змозі ми щось зробити, щоб ці слова не стали пророчими?

в)Експерти з питань охорони гідросфери.

Учитель: Вода – це життя, головга складова частина всіх живих організ-

мів. Вода – мінерал, без якого неможливе життя на планеті. В результаті інтенсивного використання водних ресурсів відбуваються значні зміни , як якісні, так і кількісні. (Зменшується кількість води, придатної для спо-

живання; якісні зміни зумовлені тим, що більшість річок не є лише дже-

релом водопостачання, але й стічною ямою, куди скидаються всі стоки).Учень:Як же бути? Очевидно слід замислитись, чи не занадто багато во-

ди ми ллємо «повз рота» та чи не можна зробити річки чистішим? Ду-

же доречно звучить прислів’я «Не плюй у колодязь, пригодиться води напитися». Потреби у воді весь час зростають. Уже сьогодні в деяких районах її шукають як найціннішу корисну копалину.Наприклад, щоб ви-

добути 1т вугілля, потрібно витратити 2 куб.м води, а на переробку 1т на-

фти витрачається 16-18куб. м води.Час переконливо свідчить, що марно-

тратне ставлення до води обертається багатьма важкими наслідками.

1 тис.куб.м води на рік, що в 17 разів менше, ніж у Росії. Серйозну заклопотаність викликає забруднення. Щорічно разом із стоками скида-

ється до 8 т різних забруднюючих речовин. Скиди хімічних речовин до-

сягають 1 млн.куб.м на рік.Рівень солей у річках збільшився у 1,5 раза.

Учениця: Щороку у води Чорного і Азовського морів з річковими вода-

ми надходять тисячі тонн завислих речовин (сполуки купруму, феруму, мангану, цинку, нікелю). Крім того морські води забруднюються неочище-

ними смічними водами населених пунктів. Великий обсяг забруднень становлять нафтопродукти, які потрапляють у моря внаслідок судно плав-

ства, діяльності військового флоту і портів.Висновок: Отже, використовуючи воду, людина забруднює її, що відбива-

ється на її здоров’ї та призводить до загибелі рослин і тварин водойм.г)Експерти з питань охорони біосфери

Учитель: «Червона книга» - червоний сигнал світлофора: зупинись, поду-

май! Подумай про свої взаємовідносини з природою .Чи не занадто віль-

но ми нею користуємося? Чи не старомодне, наприклад, прагнення зірва-

ти польову квітку для букета? А раптом це рідкісна квітка, занесена до Червоної книги? У нас на Україні все менше залишається куточків з первісною красою – це долини річок, балки, узлісся, яри.Учень: Непросто складаються відносини людини з тваринами. Правда полягає в тому, що люди завжди були агресивними, а дикі тварини – жертвами. Протягом останніх двох століть люди стали свідками швид-

кого зменшення загальної чисельності багатьох тварин. Господарська діяльність людини неминуче тягне за собою зміни умов існування. Що ж вплинуло на їхнє скорочення? Мода на пір’я білої чаплі призвела до скорочення їх кількісті; відлов кажанів для виготовлення наочних по-

сібників, а комах для колекціювання різко скоротив їх кількість. Що Часто тварини ставали жертвами забобонів ( жаб убивали за те, що від них нібито з’являються бородавки).Внаслідок розширення міст зника-

ють ссавці, зменшується кількість птахів. Густа мережа електропроводів

призводить до того, що багато птахів розбиваються об них або ламають крила. Причиною загибелі тварин може бути й фактор тривожності, особливо в період висиджування яєць.

Учениця: На жаль, деяких представників тваринного світу ми можемо побачити лише в музеї або нп картинках. Я хочу розповісти про тварин, яких ми уже ніколи не побачимо.

Тур – зник з території України ще у ХVІ ст.

Тарпан – європейський степовий дикий кінь. Був повсюдно знищений заради смачного м’яса. Слід зупинити процес зникнення нових видів тва-

рин планети. Природа створювала їх мільйони років, а зникли вони про-

тягом кількох десятиліть.

4. Робота з краєзнавчим матеріалом

- А чи актуальні екологічні проблеми для нашої місцевості?

- Чи можливий екологічний рай у нашій області?« Мозковий штурм»

Що ми маємо?

?

Що хочемо мати?

( Діти наводять приклади фактів, що стосуються першої колонки, роблять висновки).5. «Екологічний бумеранг»

-Які наслідки мають дії людей у природі?

 • Неконтрольовані промислові викиди – високий рівень забруднення атмосферного повітря;

 • Порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери – активізація несприятливих ф-г процесів: зсувів, карсту, просідання,провалів ;

 • Аварія на ЧАЕС – радіаційне забруднення території, хвороби і смерть людей;

 • Знищення «шкідливих» мухоморів і поганок – порушення рівноваги екосистеми лісу;

 • Створення водосховищ – людина втручається в кругообіг води в природі;

 • Збільшення транспортних засобів –забруднення повітря сажею, чад-

ним газом.

6.Метод «Гронування»

Ключове слово «екологія», до нього дібрати слова по темі, які спадають

на думку.

7.Метод «Я знаю»

Завдання: скласти відомий вислів.


Земля
це
ми
Земліне належить
нам
належимо

8.Поетична сторінка
Вимирають на планеті звірі,

І зникають ріки на Землі,

Треба жить у злагоді і вірі,

Мати хліб і до хліба на столі.

Нам треба всім запамятати,

Що не від нас залежить майбуття.

То ж бий тривогу!

Має кожен знати, що під загрозою саме наше життя!

Зупинімось – останній є шанс!

Озирнімось, благаємо вас!

Все задумано мудро в природі-

Жити треба у мирі і згоді.

ІV.Заключне слово учителя

Нині ми боремось проти знищення природи; думаємо про те, як збе-

регти воду і повітря, як посадити сади на всій Україні, як знову барви-

стими квітами прикрасити нашу планету. Все це потребує воістину геро-

їчної праці. Але перш за все потребує доброго серця, невтомних рук та розуміння того, що без щоденної роботи по збереженню природинам просто не вижити.

Кожна людина не має морального права стояти осторонь екологіч-

них турбот, бути пасивним спостерігачем. Пам’ятайте, що чим швидше ви надасте допомогу природі, тим більше користі подарує вона вам.

V. Підсумок уроку.

- Про що йшла мова сьогодні на уроці?

-Чи досягли ми мети уроку?

-Чи розв’язали проблему уроку?-Що нового дізнались на уроці?База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка