Географічна оболонка землі та природні комплексиСкачати 79.21 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір79.21 Kb.
Конспект уроку
«Географічна оболонка Землі та
природні комплекси».

Виконав:


студент 41 групи

географічного факультету

Федоруц Микола

Тернопіль-2010

Конспект уроку

Тема: ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ ТА ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ.

Мета:

Навчальна - cформувати в учнів поняття «географічна оболонка, природні комплекси», а також сформувати уявлення учням про географічну оболонку та природ­ні комплекси; повторити особли­вості кожної оболонки нашої пла­нети; познайомити учнів з особ­ливостями географічної оболонки;

Розвивальна - розвивати вміння працювати з додатковою літературою, ілюстраціями, підручником, вміння аналізувати;

Виховна - вихо­вувати бережливе ставлення люди­ни до природи, інтерес до вивчення географії.
Обладнання: підручник, атлас, ілюстрації, додаткова література, таблиці.
Форма проведення уроку: урок-казка.
Методична література:


 1. Науково-методичний журнал «Основа». Видавництво «Основа» 2006.- № 21(73), - 18 – 19.

 2. Довгань Г. Д. Загальна географія 6 клас: Розробки уроків. Харків: Веста: Видавництво, «Ранок», 2007. – 351-355 с. Майстер – клас.

 3. Стадник О. Г. Загальна географія. 6 клас: Готуємось до уроків. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. 176с.

ХІД УРОКУІ. Організація класу до уроку


 • Привітання

 • Перевірка наявності в учнів, підручників, практикумів та атласів

 • Психологічна підготовка учнів до роботи на уроці.


ІІ. Перевірка засвоєних нових знань, умінь і навичок
Актуалізація нових знань, умінь і навичок

Бесіда.

 1. Чи бували ви в лісі? Які рослини та тварини є типовими мешканцями лісів?

 2. Чому в степах не зустрічаються деякі рослини та рослини та тварини, які розповсюджені в лісах?

 3. Використовуючи ланцюжок причинно-наслідкових звязків, розкажіть про можливі наслідки вирубування лісів: вирубування лісів – зникнення рослин і тварин – зниження вологості – поява іншої рослинності – зміна й руйнування грунтів – утворення ярів – зниження рівня грунтових вод – обміління річок.


ІІІ. Повідомлення теми уроку. Постановка мети і завдань.
Під поняттям « природні комплекси» розуміють міцні взаємозвязки, які існують у природі між повітрям атмосфери, водами гідросфери, гірськими породами, рельєфом літосфери та живими організмами. Сьогодні на уроці ви маєте можливість у цьому переконатися. Отже тема нашого уроку:

Вчитель тему записує на дошці.

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ ТА ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ.

ІV. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок
Учитель. Жили собі у Всесві­ті дев'ять сестер-красунь. Та одна з них була найчарівнішою. Милува­ла вона своїми чистими блакитни­ми очима-озерцями, дзвінким жит­тєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, линув перегу-ками лісових жителів. Розвіювалося на вітрах її розкішне зелене волосся з переплетеного березового та вер­бового гілля.

- Чи впізнали ви цю красуню?

Як її звуть? (Планета Земля)

Так, це планета Земля, наша домів­ка у Всесвіті, яку ми порівнюємо з чарівною квіткою.


Велична й неозора

Планета наша —

Рідна матінка-Земля.

Ні на одну з сестер не схоже

Галактики дитя.

Там гори піднялися в височінь,

А тут хлюпоче море

Великих, неспокійних

океанів синь,

Важке колосся золотого поля.

Усі ми, діти нашої Землі,

Любити і плекати будемо її!


До класу заходять гості (діти, одягнені в костюми оболонок Землі).

Гідросфера

. Добрий день! Давай­те з вами познайомимось.

Ви мене впізнали? Я — водна обо­лонка. Як мене звуть? Хто скаже?

Є в мене сестри. Ми одна без одної не можемо, тому що взаємозв'язані, хоч постійно з'ясовуємо, хто з нас важливіший. Може, ви нам допоможете?

Літосфера. Добрий день! Впізна­ли мене? Я — найтвердіша оболон­ка, а звуть мене — ... (Літосфера)

Атмосфера.(стукає у двері). Доб­рого дня вам! Я така легка, що хо­четься літати.

Літосфера. Сідай! Давай я тебе прив'яжу, бо хтось із дітей подує, а ти й полетиш. Ти в нас така газо­подібна.

Атмосфера. А я так хочу, щоб діти сказали, як мене звуть? (Атмо­сфера)

Біосфера (стукає у двері). При­віт усім! Ви познайомилися з мої­ми сестрами. Я принесла вам по­дарунки у своєму кошику: гриби, ягоди, фрукти та квіти, а ще ціка­ві загадки.

Думаю, що діти мене відразу впі­знали по костюму. Як мене звуть? (Біосфера)Гідросфера. Діти, допоможіть розв'язати нашу суперечку.

Літосфера. Найголовніша тут я, і гадати не треба (штовхає Гідросфе­ру). Ти знаєш мою будову? З чого я складаюся?

Гідросфера. Не знаю. (Звертається до класу)

— Діти! Допоможіть мені, будь ласка!Учень.

Земля складається з ядра, мантії, атмосфери та земної кори. І складається з різних порід та мі­нералів. (Демонструє таблицю «Бу­дова земної кори».)Літосфера. Є в мене велика кіль­кість вулканів. Ось з мого вулкана як вискоче вулканічна бомба та як дасть по твоїх хвилях...

Гідросфера (качається). Ось я -гідросфера, подивіться, які в мене хвилі. Я взяла із собою тільки ма­ленькі, а є хвилі висотою до 30 метрів, що рухаються зі швидкістю 700-800 км/год.

Як називаються ці хвилі?Літосфера. Так ти без мене такі хвилі не створиш, бо виникають вони у процесі підводного вулка­нізму.

Атмосфера. Діти! А коли ще мо­жуть з'являтися хвилі?

Що таке вітер?Гідросфера. А ви знаєте, що все складається з води? Кожна клітин­ка рослин, тварин. Та що там, лю­дина наполовину складена з води! Чи не так, Біосферо?

(Каже Літосфері) — Якщо хочеш знати, я і в тобі є!

Діти, скажіть — чи є я в Літосфері?

Атмосфера. Чи подорожує зі мною Гідросфера? Як я переношу її з океану на материки? А відбува­ється все ось так:

Збирались краплини

До купи в хмарини.

Коли їх зібралось багато,

В хмаринці було тіснувато.

Тоді вже на землю бігцем


Неслися краплинки дощем.

Сонце світило потому...

Парами вертались додому.

Краплинки чисті, маленькі,


Хмаринки білі, рідненькі...

Що далі? Хочете знати?

Треба спочатку читати.
• Про яке явище говориться у ві­рші? (Кругообіг води у природі)

Літосфера. Ось ти, Гідросферо, ллєш на мене свої сльози та прино­сиш тільки лихо людям (селеві по­токи, повені).

Біосфера. А від яких явищ можуть зникнути мої рослини? (Посухи, мо­рози,...)

Давайте краще відгадувати за­гадки.

1. Сидить баба на грядках, Уся закутана в хустках. (Капуста)

2. У кожній господі я у великій пригоді. А хто мене роздягти прийметься, Той слізьми заллється. (Цибуля)

3. На сонечко я схожий і сонечко люблю, До нього повертаю голівоньку свою. (Соняшник)

4. У зеленому лісочку, під мережаним листочком, Червоніє невеличка спіла ягідка... (суничка).

5. Як дерево називається, Що влітку в білий пух одягається? (Тополя)

6. Стоїть при дорозі на одній нозі, І шапочку має, та нікого не вітає. (Гриб)Біосфера. Молодці, всі загадки відгадали.

Атмосфера. Ось скажіть, з яких газів я складена? Які види опадів вам відомі?

Без мене не може обійтися біо­сфера.Біосфера. Бо мої рослини погли­нають вуглекислий газ, а виділя­ють кисень.

- Як називається цей процес? (Фо­тосинтез)Атмосфера. Без мене життя ско­рочується до кількох хвилин.

Біосфера. Сестри — Гідросферо, Літосферо, Атмосферо, досить спе­речатися! Ми знаємо, що одна без одної ми не можемо. Діти, чи ви згодні?

• Скажіть, яку оболонку ми утво­рюємо? (Географічну)Учитель. Географічна оболонка -це оболонка Землі, де взаємодіють, проникаючи одна до одної, всі обо­лонки планети: атмосфера, гідро­сфера, літосфера, біосфера.

Головною властивістю її є нерозрив­ність (єдність), бо варто змінитись одній з них - зміниться і решта.

Усі оболонки

Все задумано мудро в природі,

Жити всьому у мирі та згоді.

Учитель. Усі оболонки на Землі утворюють природні комплекси.

Природні комплекси — це сукупність компонентів природи на пев­ній території (гірських порід, води, повітря, організмів).

Слово «комплекс» у перекладі з латини означає «зв'язок», «поєд­нання».

Найбільшим природним комп­лексом, що охоплює всю планету,

є географічна оболонка з різнома­нітним кліматом, кількістю опадів, рельєфом, рослинністю та тварин­ним світом.

Усі компоненти у природі знахо­дяться у взаємодії та рівновазі. Змі­на одного компоненту веде до змі­ни всього комплексу.

Учитель. Уявіть, що зменшилась кількість води в річці чи озері. На­слідки — змінилися:

а) рослинність;

б) тварин ний світ;

в) ґрунт;

г) клімат.

Через певний проміжок часу тут утворюється новий природний комплекс.

Людина змінює природні комплек­си, вирубуючи ліси, висушуючи бо­лота, видобуваючи корисні копа­лини.

На зміну їм приходять комплекси, створені людиною, що називають­ся антропогенними.


V. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок.
Будь-який природний комплекс складається більш дрібних природних комплексів.

Робота з підручником

Розгляньте мал. 260, на с. 232. І скажіть які розрізняють менші природні комплекси.

Так, у географічній оболонці можна виділити кілька географічних поясів, наприклад, помірний та екваторіальний. У межах одного географічного пояса розрізняють природні зони. Наприклад, у помірному географічному є зони лісів, лісостепів, степів пустель. Природні зони поділяються на підзони, або провінції.

Робота з підручником

Користуючись матеріалом підручника на с.232 « Різноманітних природних комплексів» випишіть приклади зональних і азональних природних комплексів.


VІ. Застосування нових знань, умінь і навичок
Завдання

1. Хто знає, як людина повинна поводитись у природі, щоб збе­регти її для нащадків?

2. Напишіть у зошитах кілька пра­вил поведінки у природі та нама­люйте до них відповідні знаки, щоб людина могла замислитись під час спілкування з довкіл­лям.
VІІ. Організація домашньої роботи
Вивчити § 54. Підготувати загадки та вірші про рослинність та тварин­ний світ нашої планети
VІІІ. Підсумок уроку


 • Про що нове ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

 • Чи зрозуміло, що спільного, а що відмінного між зональними і азональними природними комплексами?


Учитель. Наш урок мені хочеться завершити словами:

На Землі — у домі вселюдському,

Протиріч та негараздів тьма.

Будьте, люди, обережні в ньому!Іншої домівки в нас нема.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка