«Геологічна будова України»Скачати 112.35 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір112.35 Kb.
Тема уроку: «Геологічна будова України».

Мета: розкрити геохронологію розвитку території України,

ознайомити з особливостями природних умов в різні ери,

формувати в учнів знання про геологічну карту України,

вдосконалювати навички роботи з тематичними картами;

корекція зорової пам’яті, логічного мислення учнів;

Сприяти формуванню наукового світогляду про будову Землі.Обладнання: фізична карта України, геохронологічна таблиця, атласи. Колекція гірських порід та мінералів.

Тип уроку: урок-дослідження.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Прийом «Бліцопитування».  1. Що вивчає геологія?

  2. Які ери в розвитку Землі ви знаєте?

  3. Як можна визначити вік гірських порід?

  4. Яка різниця між мінералами і гірськими породами?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Земна кора утворилася близько 4,6 млрд. років тому.  1. Як же визначили цей час, який названо геологічним?

  2. Як зароджувалось і розвивалось життя на Землі?

  3. Який вік у певних гірських порід і скам’янілих решток тварин і рослин?

На ці та багато інших запитань ми отримаємо відповідь після вивчення сьогоднішньої теми.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Геологічне літочислення. Прийом «Хвилинка підручника».

2.Геологічна карта України. Прийом «Географічний практикум».

Робота в командах.

Перша команда. Завдання: аналіз геологічної карти України.

Друга команда. Завдання: встановлення взаємозв’язків геологічної будови з тектонічними структурами

3.Геохронологічна таблиця. Прийом «Творча лабораторія».Робота в дуеті.

V. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.

1. Найдавніша за віком тектонічна структура України.

2. За допомогою яких методів визначають абсолютний вік гірських порід?

3. Чому на геологічній карті не показані відклади четвертинного періоду?

4. Назвіть геологічні ери. В якому періоді якої ери ми живемо?

5. Дати коротку характеристику протерозойської ери.VІ. Підсумки уроку. Прийом «Роблю висновок».

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника.

Випереджувальне завдання: підготувати повідомлення «Краса України –

Подолля…».
Тема уроку: «Рельєф України».

(1-й і 2-й уроки).
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України, навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вивчити географію рівнин і гір України;

корекція монологічної мови учнів, їх просторового уявлення;

виховувати пізнавальний інтерес до географії.

Тип уроку: урок – практикум.

Обладнання: фізична карта України, шаблони території України, атласи, роздатковий матеріал, ілюстрації різних форм рельєфу.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Прийом «Географічна розминка».

1.Що таке рельєф?

2.Які форми рельєфу ви знаєте? Основні і дрібні форми рельєфу.

3.Якими способами позначають на карті різні форми рельєфу?

4.Як за шкалою висот дізнатись висоту місцевості?

5.Як поділяються рівнини і гори за висотою?

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, тому що рельєф обумовлює розміщення с/г угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення, розташування міст.ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Робота з підручником (фронтально). Прийом «Мозковий штурм».Завдання. Прочитайте текст підручника і дайте відповідь на запитання:

*Що таке геоморфологія?

*Під впливом яких сил сформувався рельєф України?

*Що ви розумієте під назвами «екзогенні» та «ендогенні» сили?


2.Робота в групах. Прийом «Сигнальна картка».

Завдання. Зробити лист опорних сигналів, що характеризує форми рельєфу України, їх розміщення на карті. Заповніть таблицю:


Форми рельєфу

Географічне

положенняВідносна висота, м

Абсолютна висота, м
3.Географія форм рельєфу України. Прийом «Картографічна лабораторія».Завдання. Позначте на контурній карті (картки-шаблони) рівнини і гори України та підпишіть їх назви.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Експрес-тести».

1.Горотворення, під час якого в Україні сформувались гори:

а) байкальське б) альпійське в) мезозойське

2.Домінуючий характер рельєфу України:

а) рівнинний б) височинний в) гірський

3.Найвища височина України:

а) Хотинська б) Донецький кряж в) Приазовська

4.Найнижча низовина в межах України:

а) Поліська б) Придніпровська в) Причорноморська

5.Найвища точка України:

а) Берда б) Говерла в) Роман-Кош

6. Знайдіть відповідність між найвищими точками і формами рельєфу, в межах яких вони знаходяться.

а) г. Могила – Бельмак

б) г. Берда

в) г. Камула

г) г. Могила – Мечетна
1. Подільська височина

2. Приазовська височина

3. Донецька височина

4. Волинська височина

5.Хотинська височина


Після виконання роботи проводиться взаємоперевірка (за допомогою ключів, що записані на картках)

VІ. Підведення підсумків уроку.

Прийом «Роблю висновок».

1.Сучасний рельєф України формувався протягом тривалого історичного часу.

2.Характер рельєфу рівнинний.

3.Височини та низовини розчленовані ярами, балками, річковими долинами.

4.Сучасний рельєф України зазнає антропогенного впливу.VІІ. Домашнє завдання.

*Опрацювати текст підручника.

* Підготувати запитання, що починаються словом «Яка?», «Які?», «Що?»,

«Чому?», «Де?» (диференційоване завдання).Тема уроку: «Закономірності поширення основних форм рельєфу».

Мета: проаналізувати взаємозв’язок між основними формами рельєфу і тектонічними структурами, визначити розташування в межах України різних форм рельєфу – височин, головних річкових долин, Карпат, Кримських гір, найвищих точок рівнинної частини; ознайомити з проблемами природокористування;

корекція просторової уяви і зорової пам’яті учнів;

виховувати екологічну культуру учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, контурні карти, атласи, шаблони території України.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка засвоєння вивченого матеріалу.

Прийом «Виправ помилку». Навмисно припускаються помилки при показі на карті географічних об’єктів – форм рельєфу, тектонічних структур. Учні повинні виправити ці помилки.ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

Прийом «Моя точка зору».

*Як ви вважаєте, чи існують закономірності поширення основних форм рельєфу?

*Чому рівнини приурочені до стійких ділянок земної кори?

*Чому в нашій місцевості не буває сильних землетрусів?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Робота в мікрогрупах. Прийом «Географічний практикум».Завдання. Заповнити таблицю:

Типи рельєфу

Форми рельєфуКожна група готує звіт і захищає його.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Тест – альтернатива». Виберіть правильне твердження:

1.Щит – це ділянка платформи, де кристалічний фундамент глибоко занурений.

2.Щит – це ділянка платформи, де кристалічний фундамент виходить на поверхню.

1.Україна знаходиться в межах молодої Східноєвропейської платформи та молодого Альпійсько – Гімалайського складчастого поясу.

2. Україна знаходиться в межах давньої Східноєвропейської платформи та молодого Альпійсько – Гімалайського складчастого поясу.

1.Співвідношення між рівнинною і гірською Україною – 95% і 5%.

2.Співвідношення між рівнинною і гірською Україною – 70% і 30%.


VІ. Підсумки уроку. Узагальнюючі висновки. Виставлення оцінок.
VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника. Скласти по декілька

тестових питань (диференційоване завдання). Підготуватися до контрольної

роботи.

Тема уроку: «Тектонічні структури України».

Мета: сформувати в учнів поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»;

ознайомити з тектонічним районуванням України, вивчити географію основних тектонічних структур;

розвивати вміння зіставляти тектонічну карту з фізичною, пояснювати й аналізувати отримані дані;

коригувати просторове уявлення і зорову пам'ять учнів;

виховувати інтерес до дослідницької роботи.

Тип уроку: урок – дослідження.

Обладнання: тектонічна та фізична карти України, атласи, словник – довідник, шаблони території України.

Хід уроку.

І. Організаційний етап.

ІІ. Установно – мотиваційний етап.

Прийом «Інтелектуальна розминка.

1.Дайте визначення поняття «рельєф».

2.Назвіть відомі вам форми рельєфу.

3.Який характер рельєфу України?

4.Що таке сейсмічний пояс?

5.Коли було останнє зледеніння?

6.Яку територію охопив льодовик?

7.Як вплинув льодовик на формування рельєфу України?

Поверхня території України сформувалась протягом багатьох геологічних епох. За цей час змінювалися площі суходолу і моря, кліматичні умови, відбувалися рухи земної кори. Ми бачимо неоднорідність поверхні України.

У чому ж причини цієї неоднорідності?

На це запитання ми зможемо дати відповідь після дослідження тектонічної будови України.ІІІ. Змістово – пошуковий етап. 1. Прийом «Словничок». Завдання: з’ясувати такі поняття: «платформа», «щит», «плита», «область складчастості». Робота в дуеті.
2. Прийом «Картографічна лабораторія».Завдання: ознайомитися з легендою тектонічної карти. Знайти відповіді на запитання: Робота в командах.
І команда

*Які тектонічні структури виділяють в межах території України?

ІІ команда*Як розташовані в межах території країни тектонічні розломи і межі платформ?

Про результати роботи звітує один з членів команди. Учні в процесі звіту записують назви основних тектонічних структур і роблять взаємоперевірку правильності записів (сигнальні картки).ІV. Системно – узагальнювальний етап.

1. Прийом «Географічний практикум». Завдання:

Порівняти фізичну і тектонічну карти атласу.

На основі аналізу карт встановити відповідність форм рельєфу і тектонічних структур. Дані занести в таблицю:
Форма рельєфу

Тектонічні структури, що їй відповідають
Підбити підсумки дослідження, зробити висновки.Висновки:

*Піднятим тектонічним структурам відповідають височини.

*Опущеним тектонічним структурам відповідають низовини.

*Гори відповідають складчастим тектонічним структурам.
V. Контрольно – рефлексивний етап.

Гра «Вірю – не вірю». Обґрунтуй свою відповідь.

1.Чи вірите ви, що у Кримських горах можуть виникати землетруси?

2.Чи вірите ви, що в межах платформи відбуваються інтенсивні тектонічні рухи?

3.Чи вірите ви, що частина України належить до Альпійсько – Гімалайського рухливого поясу?

4.Чи вірите ви. Що територія України розташована в межах однієї платформи – Східноєвропейської?


VІ. Оцінно – значеннєвий етап.

Підведення підсумків уроку і виставлення оцінок.*Чи задоволений ти результатами уроку в цілому? А результатами своєї роботи?

*При виконанні яких завдань в тебе виникали труднощі?

*Чи змінювався твій настрій протягом уроку ? Якщо змінювався, то як і чому, на твою думку?
VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати текст підручника.

Підготувати повідомлення «Зміна природних умов на території України в палеозойську еру» (індивідуальне завдання).


Світловодська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ т.. №1

Цикл уроків

«Рельєф України».

Вчитель географії

Сіромаха З.С.
2009-2010н.р.

Контрольна робота з географії.
Тести з теми: «Рельєф і геологічна будова України».
1.Ділянка платформи, де кристалічний фундамент глибоко занурений, – це

а) щит б) плита в) прогин г) сейсмічна зона


2.Найвища точка Карпат – це:

а) Ай – Петрі б) Чорногора в) Говерла г) Берда


3. Її висота становить:

а) 2061м, б) 1061м, в)5061м, г) 3061м


4.Низовини України – це:

а) Причорноморська, б) Месопотамська, в) Закарпатська г) Поліська


5.Височини України – це:

а) Валдайська, б) Волинська, в) Приазовська, г) Хотинська


6.Найвища вершина Кримських гір:

а) Верховина, б) Роман – Кош, в) Аюдаг, г) Сивуля Велика


7.Її висота становить:

а) 2005м, б) 1545м, в) 965м, г) 1955м.


8.Сама північна низовина України – це:

а) Поліська, б) Закарпатська. в) Придніпровська


9.Донецький кряж – це:

а) низовина, б) плоскогір’я, в) височина


10.Вздовж Дніпра простираються:

а) Придніпровська низовина, б) Поліська низовина,

в) Волинська височина, г) Придніпровська височина
11.Найвища височина України:

а) Хотинська б) Приазовська в) Донецький кряж


12.Ера найдавнішого життя – це:

а) палеозойська б) архейська в) мезозойська


13.Період кайнозойської ери, в якому ми живемо:

а) четвертинний, б) неогеновий в) палеогеновий


14.Горотворення, під час якого в Україні сформувались гори:

а) байкальське б) альпійське в) герцинське


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка