Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчальногоСторінка6/19
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

6 клас – «Загальна географія»

 • Географія. 6 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. – К.: Ґенеза. 2006.

 • Загальна географія.6 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. – К.: Педагогічна преса. 2006.

 • Географія. 6 кл. Скуратович О.Я. та інш. – К.: Педагогічна преса. 2006.

 • Загальна географія. 6 кл. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Довкілля-К. 2006.

 • Географія. 6 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. – К.: Навчальна книга. 2006.

7 клас – «Географія материків і океанів»

 • Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. – К.: Зодіак-ЕКО. 2007.

 • Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. – К.: Ґенеза. 2007.

 • Географія материків і океанів.7 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. – К.: Навчальна книга. 2007.

8 клас – «Фізична географія України»

 • Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. – К.: Зодіак-Еко. 2008.

 • Фізична географія України. 8 кл. Дідчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В. Прем’єр. 2008.

 • Фізична географія України. 8 кл. Булава Л.М. та ін. – К.: АГРО ПЛЮС. 2008.

 • Фізична географія України. Пестушко В.Ю. – К.: Ґенеза. 2008.

9 клас – «Економічна і соціальна географія України»

 • Географія. 9 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. – К.: Генеза. 2009.

 • Географія. 9 кл. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009.

 • Географія. 9 кл. Гілецький Й.Р. Підручники і посібники. 2009.

 • Географія. 9 кл. Надтока О.Ф., Топузов О.М Світ знань. 2009.

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах має обов’язково завершуватися викладанням 17-годинних курсів «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області».

Вивчення географії, поряд із іншими предметами освітньої галузі „Природознавство” має нести не лише теоретичні постулати, а виробляти в учнів певні практичні навички та вміння. Практичні роботи сьогодні - один із перспективних методів пізнавальної діяльності у навчанні. Відомо, що рівень професійної компетентності вимірюється та оцінюється здатністю учня набувати нові знання, використовувати їх у навчальній і практичній діяльності.

Для виконання практичних робіт учні мають оволодіти прийомами, які в сукупності складають уміння читати, різні види карт та працювати з ними. Розвиток вміння аналізувати карти та використовувати їх як джерела різноманітної інформації сприятиме формуванню інформаційної компетенції учнів.

Сучасна картографічна база засобів навчання представлена стінним картами, атласами, контурними картами комп’ютерними картографічними програмними педагогічними засобами навчання, які видаються двома видавництвами ДНВП «Картографія» та Інститутом передових технологій їх продукція пройшла науково-методичну експертизу предметної комісії та комісії із засобів навчання та шкільного обладнання та отримала грифи «Рекомендовано МОНМС України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Вивчення географії на рівні стандарту, академічному та профільному забезпечується в процесі вивчення курсу «Соціальна і економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНМС України:


 • Географія. 10 клас.», Г.Уварова, В. Пестушко, видавництво «Генеза»;

 • «Географія. 10 клас.», В. Коберник, Р.Коваленко, вид-во «Оберіг».

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень).

Основною перепоною для більш глибокого вивчення географії в школі завжди було і залишається обмежена кількість годин, відведених на вивчення предмета, а тому, саме профілізація старшої школи дає необмежені можливості для вивчення тих географічних курсів, які сприятимуть поглибленню та поширенню географічних знань.

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись у 10-му класі за навчальною програмою «Географія», 10 клас, (авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий) та підручником «Географія», 10 клас, (авт. В.Безуглий, Т.Гільберг, Л.Паламарчук).

Географія як навчальний предмет є профільним у класах географічного та економічного профілів. Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах). У 11 класі профільної школи географія вивчається за програмою «Географія» 11клас, (авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, В.Безуглий).

Діючим для навчальної діяльності буде підручник «Географія» авт. Т.Гільберг, Л.Паламарчук, А. Довгань, видавництва «Ґенеза».

Програмою 11 класу передбачено виконання 57 практичних робіт, що становить 32% навчальних годин. Ефективній реалізації практичної складової навчальної програми належить «Практикуму» (11 клас, автори: Гільберг Т., Довгань А., Паламарчук Л.).

Нині підготовка до викладання географії має полягати у доборі навчальних планів і навчальних програм з обов’язкових географічних дисциплін та курсів за вибором та створенні методичних рекомендацій, посібників для них

Курси за вибором представлені у збірнику програм «Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів», видавництво «Педагогічна преса».

Більшість програм уже добре знайомі вчителям, але серед нових програм і курсів, що отримали гриф МОНМС України – це програма курсу за вибором „Основи геоінформаційних систем і технологій” 10-11 кл. (Рекомендовано МОНМС України, лист №1/11-8752 від 20.09.2010 р.).

Для вивчення курсу підготовлено навчальний посібник „Основи геоінформаційних систем і технологій” видавництва ДНВП „Картографія” (автори В.І. Остроух, Л.М. Даценко).

У цьому році з’явилося чимало авторських програм з географічних дисциплін для профільної школи. Ці програми затверджені на вченій раді Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників і рекомендовані для використання. Авторські програми та інші програми для профільної школи бажаючі можуть знайти на сайті ОІПОПП - http://oipopp.ed-sp.net/.

Обласні та районні творчі групи продовжуватимуть свій напрям роботи – розробку методичних матеріалів для викладання нових географічних курсів, підбору та систематизації інформаційної бази для них.

Важливим у вивченні географії старшої школи залишається тема "Економіко-географічне положення України", після розширення ЄС, Україна стала одним із найближчих сусідів ЄС на сході. Тому слід підкреслити, що Європейська комісія запропонувала різні заходи, спрямовані на розвиток зони процвітання і мирного співробітництва - "кільця друзів", серед яких є й Україна. Вона пропонує партнерам можливість взяти участь у різноманітних заходах ЄС через більшу політичну, економічну та культурну співпрацю у сфері безпеки. Пріоритетні завдання європейської політики сусідства увійшли у План дій Україна - ЄС. План дій Україна - ЄС поширюється на ключові сфери: політичний діалог та реформа; торгівля та заходи, спрямовані на підготовку партнерів для поступової участі у внутрішньому ринку ЄС; правосуддя та внутрішні справи; енергетика, транспорт, інформаційне суспільство; охорона довкілля та дослідницько-інноваційна діяльність; соціальна політика та культурно-освітні контакти між людьми.

У зв’язку з цим, актуальним залишається пропонований факультативний курс „ Географія країн-членів ЄС” (автор – Штирка О.О., учитель географії та економіки Ірдинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради). Нагадуємо, що програму курсу, методичні матеріали до нього, розробки практичних робіт, додаткову літературу до даного курсу всі бажаючі можуть знайти у Центрі економічної освіти та євроінтеграції обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Автор готує презентаційні та дидактичні матеріали до даного курсу.

Географічна наука в старшій школі завжди відображала політичні та економічні події, які відбуваються у світі та причетність України до цих процесів. Тому, на уроках у 9 та 10 класах слід відводити час для роз’яснення наслідків вступу України до СОТ, прагнення нашої держави до співпраці з Країнами ЄС та колишніми республіками СРСР. Україна має відстоювати власні економічні інтереси, від яких залежатиме імідж держави, її економічна безпека та рівень життя її громадян. Це дасть учням корисну інформацію для становлення власної точки зору, формуватиме вміння аналізувати та синтезувати інформацію з інтернет-новин, теле- та радіоінформацію.

Під час аналізу пробного тестування з географії були виявлені труднощі при роботі з карто-схемами, із схематичними малюнками, де показано певні об'єкти господарської діяльності людини, і, в цілому, при виконанні відкритих завдань, коли необхідно встановити аналогії, упорядкувати причинно-наслідкові зв'язки, спираючись як на сформовані знання і вміння, так і на життєвий досвід. Окрім того, проведене дослідження показало, що переважна більшість учнів не вміють працювати в рамках хронометрованого часу, розподіляти свої сили, бути уважними і проявляти наполегливість під час роботи, виконувати роботу охайно.

З огляду на вищесказане, при вивченні географії варто посилити практичну спрямованість його викладання; ширше використовувати у навчанні особистісно орієнтовані методики, спрямовані на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності; удосконалювати систему контролю навчальних досягнень школярів шляхом використання завдань, які перевіряють різні види діяльності.

Глобалізація стихійних природних і природно-антропогенних явищ та катастроф, загострення планетарних соціально-економічних, природно-ресурсних, геоекологічних, етнічних та інших проблем підвищують роль і значення географії, потребують більшої уваги до розвитку географічної освіти. Тому на кожному уроці географії необхідно звертати увагу на те, як людство використовує природні ресурси, як це використання впливає на навколишнє середовище, як змінює основні принципи формування кліматичних умов та ресурсів, до яких наслідків це призводить і ще може призвести.

У рамках діяльності ОБСЄ і потреби знаходження та підтримання розумної рівноваги між європейською економіками та європейською системами, потенціал яких не безмежний, змушує шукати різні шляхи покращення інформування і виховання підростаючого покоління, пройшов експертизу і отримав гриф «Схвалено МОНМС України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» посібник «Зелений пакет для школярів», матеріали якого доцільно використовувати для формування практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал “Географія та основи економіки в школі” і газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”.


С.Г.Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач Центру економічної освіти та євроінтеграції
ІЗ ЕКОНОМІЧНИМИ ЗНАННЯМИ - ДО ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ
У зв’язку з новими вимогами часу постає необхідність значно оновити та збагатити сферу економічної освіти у системі шкільної освіти, оскільки сьогодні школярі, молодь недостатньо володіє необхідними компетентностями у галузі грамотної економічної поведінки, які необхідні їм у повсякденному житті, недостатньо орієнтуються на ринку товарів та послуг, не усвідомлюють, як вони можуть впливати на економічну політику та якість власного життя. Саме тому, вважаємо за доцільне надати певні рекомендації щодо оновлення освітньої політики в сфері вивчення економіки.

Структура шкільного предмета „Економіка” склалася на основі багаторічного досвіду викладання курсу в навчальних закладах різного типу у різних регіонах України.

У старшій школі (11 клас) економіка як базова дисципліна викладатиметься на рівні стандарту у класах всіх профілів навчання.

Рівень профільної підготовки забезпечує поглиблене вивчення економіки, орієнтоване на майбутню професію. Реалізується він у класах економічного профілю.

Запровадження економічного профілю у старшій школі покликане сформувати систему раціонального мислення і поведінки сучасної людини в умовах ринкових відносин, розвивати підприємницькі здібності, виховувати майбутніх громадян, які стануть носіями національної та людської гідності, патріотизму, порядності, ділової культури, активними творцями матеріальних і духовних цінностей.

Мета профільного вивчення економіки – підготувати відповідальних громадян, які прийматимуть ефективні рішення з економічних питань, вдумливих читачів газет і журналів, сприйнятливих глядачів телебачення, уважних слухачів радіо і критичних аналітиків політичного процесу. Ефективні економічні рішення будуть прийматися тоді, коли, крім знання основних понять і характеру їхнього взаємозв’язку, учні усвідомлюватимуть широкі соціальні цілі, що найчастіше використовуються для оцінки результатів розвитку економіки та політики уряду, і володітимуть точним обґрунтованим методом прийняття економічних рішень.

Профільна економічна освіта в школі є необхідною умовою формування соціальних компетентностей в учнів, озброєння їх навичками адаптації до соціальних ролей в економічному середовищі, що змінюється, виховання нового синтезу ціннісних установок у підростаючого покоління. Вона має сприяти формуванню компетенцій, достатніх для орієнтації своєї поведінки і захисту своїх інтересів при зіткненні із різноманітними видами економічної діяльності та економічних інститутів (розуміння своєї ролі як споживача, платника податків, власника банківських рахунків тощо). З її допомогою закріплюється система знань і навичок, які забезпечують соціалізацію школярів, володіння основами соціальних компетентностей в економічному середовищі, здатності до адаптації своєї поведінки стосовно окремих ситуацій і проблем, до самостійного захисту своїх інтересів.

Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються курси за вибором, які створюються за рахунок варіативного (шкільного та регіонального) компонента змісту освіти.

У старшій профільній школі зміст предмета “Економіка” представлений окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До варіативної частини профільної школи внесені такі економічні курси, які найбільш суттєво пов’язані з профілем класів і шкіл та сприятимуть розширенню знань старшокласників. Пропонуємо такі курси за вибором: “Основи інтелектуальної власності”, “Основи споживчих знань”, “Власна справа”, “Основи підприємництва”, “Основи маркетингу”, “Основи менеджменту”, “Географія світового господарства з основами економіки”, “Маркетингова географія тощо.

Нагадуємо, що для загальнокультурного розвитку особистості, відчутті українського школяра бути причетним до європейських подій, виховання свідомого громадянина Європи ми пропонуємо регіональний факультативний курс „Європейський вибір України”, який можна запроваджувати у 10 чи 11 класах усіх профілів.

Починаючи із 2000/2001 навчального року, спостерігається тенденція до збільшення кількості навчальних закладів, в яких здійснюється профільне вивчення економіки. У Черкаській області існує три ліцеї економічного профілю, понад 15 навчальних закладів із поглибленим вивченням економічних дисциплін.

На жаль, дуже мало навчальних закладів із безперервною економічною освітою. Серед них можна виділити Черкаську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради, яка протягом 9 років реалізує принцип наступності в економічній освіті.

Слова вдячності слід сказати адміністрації та вчителям економіки Городищенського економічного ліцею, Кам’янського еколого-економічного ліцею, Черкаській гімназії №31,Черкаській спеціалізованій школі №18 за підтримку обдарованої молоді. Вони щороку готують призерів ІІІ та ІV етапів олімпіад з економіки, призерів МАН другого та третього етапів.

Очевидно, що успіх профільного навчання в старшій школі залежить від готовності і якісних змін в професійній діяльності вчителя.

Проблеми, пов’язані з організацією і ризиками у впровадженні профільного навчання, повинні стати предметом широкого обговорення із вчителями економіки на серпневих нарадах.

Сьогодні важливою складовою шкільної економічної освіти має стати споживча освіта. 01.12.2005 р. Президент України підписав Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про захист прав споживачів», 13.01.2006 р. Закон у новій редакції вступив у дію. Саме в контексті дії даного законодавства слід розглядати й ті кроки, що сьогодні робить українська освіта у поширенні серед учнівської молоді споживчих знань.

Вже понад 9 років у школах області викладається спецкурс „Основи споживчих знань”. Споживча освіта має стати складовою формування громадянина демократичного суспільства.

Формування основ економічного мислення, серед яких є місце споживчим знанням, допоможе учням не тільки навчитись ефективно орієнтуватись в економічному просторі, а й приймати певні рішення, що стосуються планування свого подальшого життя та кар’єри, освіти, праці, вибору професії. Це також важливо і для того, щоб бути компетентним у реалізації власних прав, набутті знань та навичок для аналізу економічних подій у державі, розуміння реалій оточуючого світу, орієнтування у широкому колі послуг та товарів тощо. Без формування в населення ринкового мислення, адаптованого до реального життя, неможливо впроваджувати економічні реформи.

Аналізуючи нинішні досягнення вчителів Черкаської області у підготовці учнів до турнірів, змагань, олімпіад, конкурсів-захистів МАН, можна відмітити, що значні досягнення у викладанні предмета мають одні і ті ж викладачі, це: Н.Г. Жуган (м. Городище), Л.В. Спільніченко, Г.М. Панченко, (м.Черкаси), Л.І. Гетьман (м. Кам’янка), Л.О. Захарова


(м. Канів).

Добре виступили цього року учні Катеринопільського ліцею (вчитель Вишемірський С.) та Корсунь-Шевченківської гімназії (вчитель Резніченко Л.І.).

Достойним був виступ команди Городищенського економічного ліцею на Всеукраїнському турнірі з економіки. Спільна робота районного відділу освіти та адміністрації закладу дають можливість обдарованим учням ліцею брати участь у всіх обласних та республіканських заходах. І тому, закономірними є результати їхнього вихованця Олега Коропа, який став абсолютним переможцем у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки та переможцем Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України» в економічній тематиці.

Достойно представив Кам'янський еколого-економічний ліцей Олександр Чупак, який виборов другі місця на Всеукраїнській інтернет-олімпіаді в м.Одесі та ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки.

Вже другий рік з ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки привозить диплом ІІ ступеня учениця Черкаської спеціалізованої школи №18 Горобець Олена.

На жаль, небагато робіт вчителів економіки було представлено на обласній педагогічній виставці «Освіта Черкащини - 2011». Більшість вчителів зорієнтували свою роботу на секцію профілізації освіти.

Кращими роботами у номінації «Економіка» стали:


 • програми «Історія розвитку світової економіки» та «Транспортна географія» 10-11 класи (авторські факультативи для профільної школи з економічним напрямком) С.І.Заєць, учителя економіки Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради;

 • метод проектів під час вивчення курсу «Основи споживчих знань» О.В. Бурлаки, учителя історії Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради.

У наступному навчальному році зичимо успіху всім економістам, бажаємо нових звершень та перемог над собою!

О.І. Месевря, завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

С.І. Січкар, методист української мови і літератури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
За роки незалежності Україна зробила значні кроки у реформуванні системи середньої освіти. Упроваджуються нові стандарти, відбувається перехід на нові методи й методики навчання, вводяться ефективні технології оцінювання знань учнів. Новаторські шукання вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.

Учителі-словесники нашої області активно включилися в цей процес. Вони постійно підвищують свій фаховий рівень і на курсах підвищення кваліфікації, і в міжкурсовий період. Діляться своїми напрацюваннями на сторінках фахових видань, на семінарах і конференціях, на сайті інституту, на виставках ППД.

Справжнім святом педагогічних технологій є щорічна виставка «Зернини педагогічного досвіду», яка щовесни проходить в ОІПОПП. Серед розмаїття цікавих і цінних матеріалів цього року виявилися найкращими напрацювання таких учителів:

1. Ратушна Наталія Миколаївна, учитель української мови і літератури Лукашівського начально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад— загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради (серія цифрових ресурсів із теми: «Профільне навчання української мови». 10 клас – філологічний напрям, профіль – українська філологія).

2. Вакуліна Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури Червонослобідської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради (серія цифрових ресурсів із теми: «Сучасна дитяча література». 5 клас).

3. Осадча Юлія Петрівна, учитель української мови і літератури Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради (серія цифрових ресурсів із тем: «Українська історична проза ХХ століття).

4. Шабаш Любов Леонідівна, учитель української мови і літератури Павлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради (серія цифрових ресурсів із теми: «Сучасна «молода українська література»).

5. Шевченко Галина Василівна, учитель української мови і літератури Смілянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 Смілянської міської ради (серія цифрових ресурсів із теми: «Історичне минуле нашого народу». Цикл мультимедійних презентацій із розділу української літератури в 5 клас).

6. Косянчук Галина Євгенівна, учитель української мови і літератури Шполянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2-ліцей» Шполянської райради (серія цифрових ресурсів із теми: «Розвиток зв’язного мовлення»).

7. Танська Наталія Володимирівна, учитель української мови і літератури Золотоніської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради (серія цифрових ресурсів із теми: «М. Коцюбинський»).

8. Головко Ольга Степанівна, керівник динамічної дослідницької творчої групи учителів-україністів Шполянської райради (Фразеологія. Посібник для вчителя).

9. Баранник Надія Леонідівна, учитель української мови і літератури Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради («Пишаюсь родом тисячокорінним…». З досвіду родинного виховання на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі).

Життя постійно ставить перед освітою, а перед філологічною освітою зокрема, значну кількість проблем. Проте учителі-словесники області їх досить успішно вирішують. Взяти хоча б роботу з обдарованими дітьми, яка потребує копіткої постійної роботи не тільки розуму, а й душі, неабиякого терпіння і наполегливості в досягненні поставленої мети. А поле діяльності, завдяки величезній кількості різноманітних конкурсів, яке оголошує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, достатнє. Візьмемо найпоширеніші, найвідоміші з них.

Приємно відзначити, що призерами IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури стали такі учні(див. таблицю 1):


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка