Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівниківСторінка7/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

I група розгадує ОМОНІМ:

Колись давно в степах Європи,

Жила тварина круторога.

В холці була метра два,

Міцні ноги, велика вага.

Цю тварину знищено давно,

Вам відгадать її дано,

Швидше її називайте

І місто Франції вгадайте.

(Тур)
II група знаходить помилки у тексті.

III група розв’язує анаграму (РАПСВОН – ПРОВАНС).

IV група заповнює схему з використанням наданих слів: Нормандія, сільське господарство, «Містер», господарство, «Міраж», машинобудування, «Каравелла», Бретань.

Для учнів класу проводиться гра «Хто такий? Що таке?» Підводяться підсумки, оцінюються уміння учнів. Задається домашне завдання. Учні, які підготували цей проект, також розробляють тести по Франції, твердження, завдання на визначення географічних об'єктів на контурній карті, але ці види роботи всі учні класу будуть виконувати на початку наступного уроку.

Я навела лише деякі приклади застосування компютера під час вивчення географії, але можливості його використання необмежені, тому створення методичних розробок, програмних засобів є актуальним завданням на сучасному етапі розвитку освіти.
VІІІ. З досвіду роботи учителя географії вищої категорії Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської області Павлюк Наталії Силівни
При проведенні в 2006 році відкритого уроку для вчителів географії міста до теми: «Країна Латинської Америки, Аргентина», в 10 класі я застосувала комп’ютерну підтримку на уроці вивчення нових знань не тільки для демонстрації природи, столиці держави (через мультимедійну програму), а і для аналізу діаграм, схем. Так двоє учнів одержали випереджуюче завдання: створити діаграми «Співвідношення працюючого населення з їхнім внеском у ВНП Аргентини», проаналізувати зв'язок між структурою зайнятості населення, структурою виробництва та типом країни, а також скласти схему експорту та імпорту Аргентини, проаналізувати її, зробити висновок. Цю схему і діаграму учні виконали на комп’ютері самостійно і справилися із запропонованим завданням.

Також у 2006 році у 7 класі на підсумковому уроці за темою «Світовий океан» я застосувала комп’ютерну підтримку при перевірці знань учнів. Діти у складі трьох команд взяли участь у грі «Географічний крос», де змагалися на краще знання номенклатури Світового океану, одночасно показали уміння працювати з комп’ютером.

Я вважаю, що предметні комп’ютерні уроки, застосування комп’ютерної підтримки на уроці, сприяють підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дають можливість здійснювати особистісний підхід до учнів, породжують зацікавленість до предмета, що вивчають.
Література:


 1. Бордовський Г.А., Извозчиков В.А., Исаєв Ю.А., Морозов В.В. Информатика в понятиях и терминах: книга для учащихся старших класов средней школы. - М.: «Просвещение», 1991. - 208с.

 2. Гадецький М.В., Хлєбніков Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі.– Х.: «Ранок», «Веста», 2003.

 3. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії. - Х.: «Основа», 2005

 4. Кларин М.З. Педагогічні технології в навчальному процесі. - М.: «Знання», 1989.

 5. Ксензова Г.Ю. Перспективні шкільні технології. - М.: «Знання», 2000.

 6. Селенко Г.К. Сучасні освітні технології.- М.: «Народна освіта», 1998

 7. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Кардинальний поворот. - Спб.: НД «Весь», 2004.- с. 186 с.

 8. Якиманська І.С. Технологія особистісно – орієнтованої освіти. - М.: «Вересень», 2001.Дрозденко-Киричата Л.Г.,

учитель географії

Новосевастьянівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Христинівського району
Використання інформаційних технологій навчання у сучасному процесі викладання географії та економіки
І. Історія виникнення технологій

Розробка комп’ютерних технологій навчання на теренах України почалося в середині 70-х років і розвивалось переважно у вищій школі.

Найбільшого поширення набули автоматизовані навчальні системи. Обчислювальна техніка того часу була дорогою і недосконалою, тому можливості та тестувальні системи побудовані за принципом програмованого навчання.

Точкою відліку нових інформаційних технологій навчання в масовій школі вважається урядова постанова «Про заході щодо забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес» прийнята у 1985р. Ця постанова передбачала введення в 9-10 класах нового предмета «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Було обрано курс на розробку вітчизняної обчислювальної техніки, навчальної техніки і програмно-методичного забезпечення курсу інформатики в школі. Педагогічні інститути відкривали нові спеціальності, пов’язані з підготовкою вчителів інформатики. Багато вчителів математики і фізики пройшли курсову перепідготовку на базі інститутів підвищення кваліфікації і почали викладати інформатику. З оснащення шкіл класами навчально-обчислювальної техніки з’явилась можливість проведення масових педагогічних досліджень з питань використання комп’ютерів у середній та вищій освіті.

Американському вченому С. Пейперу належить ідея «комп’ютерних навчальних середовищ», на якій базується більшість сучасних навчальних комп’ютерних програм. Він досліджував можливості комп’ютера як засобу для розвитку розумової діяльності вчителів.

Не зважаючи на величезний педагогічний і дидактичний потенціал, КІТ навчання ледве знаходить місце в сучасній школі. Це обумовлено низкою причин: слабкою матеріальною базою багатьох шкіл, непідготовленістю вчителів, практичною відсутністю методик використання комп’ютерів для викладання шкільних предметів.

Багато хто з педагогів-дослідників уже говорить про те, що комп’ютер погано поєднується з традиційною системою освіти. Застосування його в межах класно-урочної системи має незначний вплив на результати навчання, хоч і підвищує мотивацію навчальної діяльності. Проте можливості комп’ютера як інструмента розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей дітей можуть цілком проявитися із зміною мети і змісту сучасної освіти у бік індивідуально-орієнтованої моделі навчання.

ІІ. Концептуальні положення.

Сьогодні важко говорити про певну усталену концепцію КІТ навчання. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, різноманітних електронних пристроїв), а отже поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Інформатизація суспільства є процесом активного повсюдного використання інформаційної техніки для виробництва, переробки, збереження і поширення інформації і, особливо, знань. Обсяги інформації в сучасному суспільстві наскільки великі, що звичайні шляхи пошуку, передачі, роботи з інформацією стають неефективними. З іншого боку, сучасні потужні комп’ютери і засоби зв’язку дозволяють швидко знаходити. Передавати і обробляти потрібну інформацію. Але для цього потрібно вміти користуватися цими засобами, потрібно володіти відповідними технологіями. Такі технології мають назву «Нові інформаційні технології».

Чому в цій назві присутнє слово «нові»? Річ у тім, що інформаційні технології в суспільстві були завжди. Люди спілкувалися між собою, передавали повідомлення одне одному, зберігали знання і значущу інформацію для наступних поколінь. Але тільки з появою нових технічних засобів можливості роботи з інформацією якісно змінились і значно розширились.

Школа, як соціальний інститут, не може не відчувати на собі змін, що відбуваються в суспільстві. Процес інформатизації суспільства неминучий, тягне за собою процес інформатизації освіти.

Основна соціальна функція школи – підготовка людини до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Аби випускник знайшов своє місце в інформаційному суспільстві, він повинен опанувати нові інформаційні технології, оволодіти навичками використовування комп’ютера як інструмента повсякденної діяльності: чи то для складання звіту, чи для моделювання, експерименту. Для формування таких навичок дворічного курсу інформатики, безперечно, мало. З іншого боку немає сенсу вивчати КІТ заради КІТ. Технології повинні бути наповнені предметним змістом: вони мають стати для школяра засобом, який полегшує процес набуття нових знань і вмінь.

Сучасний зміст і форми навчання засновані на «докомп’ютерних, паперових технологіях», погано узгоджуються із способами навіть фрагментарного використання комп’ютера на уроках. Інформаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляду змісту і організаційних форм навчання.

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.
«ГІДРОСФЕРА»

Урок №1.


Тема. Поняття про гідросферу. Вода – особлива речовина, найважливіший мінерал на землі. Світовий кругообіг води.

Мета. Сформувати в учнів знання про гідросферу, її склад, світовий кругообіг води, властивості води, як рідини; сприяти розвитку вміння пояснювати взаємозв’язки між оболонками Землі на прикладі світового кругообігу води, розвивати вміння робити висновки, аналізувати інформацію за текстом підручника і відео сюжету.

Обладнання. Карта півкуль, атласи, підручники з географії, комп’ютерне забезпечення.

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.


Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Ознайомлення з розподілом уроків за темою «ГІДРОСФЕРА»

Вода! Це стане темою вивчення цілого розділу, який складається із 9 уроків вивчення нового матеріалу, підсумкового, який буде проведено у формі гри та тематичного оцінювання.

Давайте подивимось презентацію, що чекає нас в далекому плаванні з теми «Гідросфера». (презентація №1)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІУ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

Як ви думаєте, чому вивчення води є дуже важливим завданням? (роздуми учнів)

А тепер послухаємо виступ, який підготував ваш однокласник.

( учень виступає із випереджальним завданням про значення води для життя всього живого на Землі та збереження нашої Планети блакитною.)

У. Актуалізація опорних знань.

(бесіда)

1.Які оболонки Землі вам відомі?

2.Що ви знаєте про воду?

УІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Поширення води в природі.

(бесіда)

Учитель. Вода є скрізь: у повітрі, річках, океанах, під землею, в ґрунті, льодовиках. У природі є три стани води та умови, за яких вона може переходити із одного стану в інший. На карті півкуль переважає голубий колір, космонавти називають нашу Планету блакитною.

Давайте уважно переглянемо слайди, акцентуючи увагу на кожній дрібничці. (презентація №2)

2.Кругообіг води в природі.(робота в парах)

Розгляньте ще раз уважно малюнок, який ви бачили на слайді «Складові гідросфери» та «Кругообіг води в природі», самостійно вивчіть та сформулюйте кілька запитань сусіду по парті, що незрозуміло, поясніть.

Учитель. А тепер дайте відповіді на такі запитання:


 • Які оболонки Землі взаємодіють під час малого кругообігу води?

 • Які оболонки Землі взаємодіють під час великого кругообігу води?

 • Чому такий рух води називають великим кругообігом?

(відповіді учнів)

3.Властивості води.

Які наслідки великого кругообігу води, про невтомний рух води-мандрівниці розкажуть наступні слайди, стежте уважно.

(перегляд № 3)

(групова робота)

Визначити властивості води (здатність води розчиняти, розмивати, переносити та накопичувати гірські породи.(ігровий момент)

А тепер підберіть означення до слова «вода».

Учні називають своє значення і при цьому стають в коло (чиста, смачна, свячена, тала, свіжа, каламутна, солона і т.д.). У кінці до цього кола приєднується вчитель із своїм означенням.

Учитель. Як ви бачите, ми створили коло однодумців, і об’єднало нас у цьому колі таке просте і близьке кожному з нас слово «вода». І я дуже хочу, щоб у такому тісному колі, допомагаючи один одному, ми стали однією командою на нашому кораблику, який понесе нас на хвилях теми «Гідросфера».

У. Закріплення нового матеріалу.

1. У кожного з вас є текст, виправте в ньому помилки та перевірте один одного.

( Вода – особлива речовина. Неважливий мінерал на Землі. Вона перебуває в чотирьох станах і не переходить з одного в другий. Унаслідок нагрівання вода стискується. Перетворюючись на лід, вона зменшується в об’ємі. Вода не впливає на зміну рельєфу Землі.)


 1. А тепер об’єднайтесь в групи і спільно попрацюйте над завданнями: ( дітям роздані додатки завчасно)

(групова робота)

 • Доведіть, що вода змінює рельєф Землі.

 • Назвіть три стани води в природі і три складові частини гідросфери.

 • Чому Світовий океан не переповнюється водою, адже в нього постійно впадає велика кількість рік?

 • Що сталося б на Землі, якби припинився великий кругообіг води?

УІІ. Підсумок уроку.

- Чи цікаво було вчитись?

- Чи виконали ми завдання, поставлені на початку уроку?

- Що допомогло опанувати тему?

Оцінювання учнів.

УІІ. Домашнє завдання.

параграф 16 у підручнику;

завдання за вибором: • скласти оповідання «Краплинки-мандрівниці»;

 • знайти вірш, де сказано про воду;

 • підібрати 5 прислів’їв або загадок про воду (не забудьте враховувати три стани води в природі).

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка