Гомілетика як наука. Біблійні основи теорії церковної проповідіСкачати 352.98 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2016
Розмір352.98 Kb.
  1   2   3
Гомілетика


 1. Гомілетика як наука.

 2. Біблійні основи теорії церковної проповіді.

 3. Історія Гомілетики на Сході, Заході і Русі.

 4. Особи, які вибираються на проповідницьке служіння.

 5. Інтелектуальна і духовно-моральна підготовка до проповідництва.

 6. Суть, ціль і мета проповіді. Головний предмет і зміст проповіді.

 7. Церковно-біблійний духї прповіді.

 8. Православністть, народність і сучасність проповіді. Хибні напрямки в проповідництві.

 9. Форми проповіді: бесідп, повчання, слово, прмова.

 10. Побудова проповіді. Способи розвитку думок. Характер логічної побудови.

 11. Виголошення церковної проповіді: мова і стиль. Стилістичні засоби в проповіді.

 12. Способи виголошення проповіді. Техніка вимови. Поведінка на амвоні.

 13. види проповіді по змісту. Екзегетична, катехізична, догматична, морально-повчальна, апологетична, місіонерська.

 14. Періодизація проповідництва РПЦ.

 15. Період Візантійського впливу. Домонгольська і післямонгольська доба.

 16. Латино-польський період в пропвідництві і його представники.

 17. Період самостійного розвитку і кращі представники.

 18. Період душеспасачої проповіді ХХ, початку ХХІ ст

Список літератури.

Феодосій єп. Полоцький Гомілетика. МДА. Сергієв Посад 1999 р.

Отечник проповедника.

Патерик.

Жития святых.Труды свт. Иоанна Златоуста

Амфитеатров Я. К. Чтения о церковной словесности, или Гомилетика. К., 1846. 2 ч.; Певницкий В. Ф. Св. Григорий Двоеслов - его проповеди и гомилетические правила. К., 1871; он же. Церковное красноречие и его основные законы. К., 1906, 19082; Барсов Н. И. История первобытной христианской проповеди: (до IV века). СПб., 1885; он же. Лекции по гомилетике, читанные студентам СПб. Духовной Академии в 1885-1886 уч. году. 1886. Литография; он же. Лекции по православной христианской гомилетике. 1888/9 уч. год. СПбДА. Литография; он же. Несколько исследований исторических. СПб., 1899; Чепик М. А. Опыт полного курса гомилетики: Для 4, 5 и 6 кл. семинарии. М., 1893; Антоний (Вадковский), архиеп. Из истории христианской проповеди: Очерки и исследования. СПб., 1892, 18952; Говоров А. В. Основной принцип церковной проповеди и вытекающие из него предмет и задачи церковного красноречия: Речь. Каз., 1895; Фаворов Н. А., прот. Руководство к церковному собеседованию, или Гомилетика. К., 191412; Толмачев И. В., прот. Православное собеседовательное богословие, или Практическая гомилетика: В 4 т. СПб., 1868-1877, 18992; Поторжинский М. А., прот. История русской церковной проповеди в биографиях и образцах пастырей-проповедников с 1/2 IX-XIX вв. К., 19013; Тареев М. М. По вопросам гомилетики: Крит. очерки. Серг. П., 1903; Юрьевский А. И., свящ. Гомилетика, или Наука о пастырском проповедании слова Божия. К., 1903; Никольский Н. К. Лекции по гомилетике, читанные студентам 61-62 курсов СПбДА в 1903-1904 уч. году / МДА. Серг. П. Ркп.; Разумихин А. И. История русской проповеди. М., 1904; Гроссу Н., свящ. Исторические типы церковной проповеди. К., 1910; Булгаков Г. И. Теория православно-христианской пастырской проповеди: (Этика гомилии). Курск, 1916; Ветелев А., свящ. Гомилетика: Курс академических лекций по теории и практике церковно-правосл. проповедничества. Загорск / МДА. 1949. Ркп.; Тодоров Т. Омилетика. София, 1956; Шатилов А., прот. Раскрытие содержания Апостольских воскресных зачал в церковной проповеди: [Канд. дис.] / МДА. Загорск, 1976. Ркп.; Васильев М., свящ. Гомилетические труды профессоров Московской Духовной Академии: [Канд. дис.] / МДА. Загорск, 1989. Ркп.; Самодурова З. Г. Школы и образование // Культура Византии: Вторая пол. VII-XII в. М., 1989; Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика: Теория церковной проповеди. Серг. П., 1999.

Історія Помісних Церков


 1. Константинопольський патріархат.

Історія і сучасний стан.

 1. Олександрійський патріархат.

Історія і сучасний стан.

 1. Антиохійський патріархат.

Історія і сучасний стан.

 1. Єрусалимський патріархат.

Історія і сучасний стан.

 1. Кіпрська Церква і Синайська Архієпископія.

Історія і сучасний стан.

 1. Синайська Автономна церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Елладська Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Грузинська Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Початок християнства у слов’ян. Свв. Кирило та Мефодій.

Місіонерство Святих братів на слов’янських землях.

 1. Християнство в Моравії та Панонії.

Історія появи християнства в Моравії і Панонії.

 1. Болгарська Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Сербська Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Чорногорська Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Карловацька митрополія.

Історія і сучасний стан.

 1. Боснія і Герцеговина.

Історія і сучасний стан.

 1. Далмація.

Історія і сучасний стан.

 1. Польська Православна Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Румунська Православна Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Албанська Православна Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Чехословацька Православна Церква.

Історія і сучасний стан.

 1. Благодійна місія Росії по відношенню до Православного Сходу в XV – XVII ст.

Допомога Росії Православному Сходу в дані століття.

 1. Взаємовідносини РПЦ зі Східними Церквами.

Допомога Східних патріархів РПЦ.

 1. Руська духовна місія в Палестині.

Історія і сучасний стан.

 1. Руські і інші слов’янські обителі на Святій горі Афон.

Історія і сучасний стан.

 1. Вселенський патріархат і його взаємовідносини з Автокефальними Церквами і Римом.

Взаємовідносини Вселенського патріархату з Автокефальними Православними Церквами.

 1. Вселенський Патріарх і УАПЦ.

Взаємовідносини Вселенського Патріарха і УАПЦ.

Список літератури

Основна література:

 1. Скурат К.Е. „История Поместных Православных церквей” ІІ т., М., 1994 г.

 2. Заев В., прот. „Конспект лекций по истории Поместных Православных Церквей”, К., 2003 г.

 3. Нелюбов Б.А. „История Кипрской Православной Церкви”, М., 1992 г.


Додаткова література:

 1. Буткевич Т.И. „Высшее управление в Православных автокефальных церквах” Харьков, 1913 г.

 2. Лопухин А.П. „История Христианской Церкви в XIX веке” ІІ т., СПб., 1901 г.

 3. Малицкий П. „История Христианской Церкви”, Тула, 1913 г.

 4. Арсений (Стадницкий), еп. „Румынская Православная Церковь”, СПб., 1904 г.


Історія УПЦ


  1. Церковне управління і єпархїі Київської митрополії.

  2. Українці в Москві і утворення Святійшого Синоду.

  3. Переміни у Святійшому Синоді після Петра І.

  4. Секуляризація церковного майна.

  5. Православна Церква під Польщею , /1686-1795/. Й. Шумлянський.

  6. Релігійна нетерпимість в Польщі.

  7. Архієпископ Георгій Кониський.

  8. Шукання захисту, народні повстання, Коліївщина.

  9. Ігумен Мелхісидек Значно-Яворський, Гонта, Залізняк.

  10. Возз’єднання уніатів старих часів, після 1772 р.

  11. Возз’єднання уніатів при єп. Вікторі Садковському.

  12. Возз’єднання уніатів в 1839 р.

  13. Успіхи православ’я після Ватиканського собору 1870р. серед католиків і протестантів.

  14. Розповсюдження віри в Астрахані, Сибіру.

  15. Місії в Китаї, Японії і Америці.

  16. Православ’я на Запоріжжі.

  17. Християнство на Буковині, єп. Євгеній Гакман, Сидір Воробкевич.

  18. Християнство на Закарпатті, Грушівський, Мукачівський монастирі. Унія на Закарпатті.

  19. Київська Академія.

  20. Утворення духовних семінарій і училищ.

  21. Видатні богослови ХУІІІ ст. Св. Тихон Задонський, св. Дмитрій Ростовський “Камінь віри”.

  22. Богословська наука в ХІХ ст. митр. Філарет, Гумілевський, Болотов.

  23. Історія виправлення слов’янської Біблії. Ф.Лопатинський.

  24. Біблійне товариство. Г.Павський.

  25. Переклади Св. Письма на українську мову.

  26. Переклади творів Свв. отців. Цекркви і духовна література.

  27. Видавництво церковних книг на Україні: “купночиніє”

  28. Церковний спів і його значення , видатні композитори.

  29. Українські композитори.

  30. Християнське життя. Розширення границь імперії.

  31. Монашество, видатні подвижники.

  32. Канонізовані святі. Св Паісій Виличковський.

  33. Народне благочестя,Сковорода, Куліш.

  34. Цековне будівництво, нові стилі, нові храми.

  35. Православна Церква після 1917 р. Обновленський розкол в Росії.

  36. Утворення УАПЦ в 1921 р. на Україні.

  37. Реформи в УАПЦ і їх наслідки.

  38. “Булдовська” автокефалія.

  39. Вилучення церковних цінностей.

  40. Становище Церкви в 20-ті роки.

  41. Утрачені пам’ятки архітектури.

  42. Карловацький розкол.

  43. Православна Церква в Польщі.

  44. 930-ліття Хрещення Русі.

  45. Переклади богослужбових книг.

  46. Виникнення УАПЦ в 1941 р.

  47. Спроби поєднання Церков.

  48. Стан Православонї Церкви після ІІ-ї Світової війни.

  49. Становище Церкви після собору 1961 р.

  50. Відновлення руху за автокефалію Церкви в 1989 р.

  51. Утворення УПЦ-КП.

  52. Сучасне становище Церкви.

Основна література:

Митр. Макарий (Булгаков) Московский и Коломенский, История Русской Церкви, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, М.,1994.

Тальберг Н. История Русской Церкви.

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Православной Церкви. СПб.,2004.

Прот. К. Фотиев. Православная Церковь на Украине и в Польше.Прот. В. Цыпин. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990г.

Священного Писання Старого Завіту (Повчальні книги) 1. Поняття про повчальні книги.

 2. Кількість і назва повчальних книг.

 3. Особливості повчальних книг по змісту і формі їх викладення.

Книга Іова.

 1. Назва книги.

 2. Час і місце життя Іова.

 3. Письменник книги.

 4. Час і ціль написання.

 5. Головна думка книги і поділ її на частини.

 6. Додаток в кінці книги.

 7. Прообразне значення життя Іова.

 8. Морально- повчальне значення книги Іова.

 9. Головні предмети вчення в книзі Іова.

 10. Вчення про добрих і злих ангелів.

 11. Вчення про людину.

 12. Вчення про шеол.

 13. Вчення про майбутнє Воскресіння і страшний суд.

 14. Основні місця з книги Іова для пояснення:

 • 1-2 гл. – Життя праведного Іова і участь в ній духовного світу.

 • 19 гл. - Вчення про майбутнє воскресіння( 19,25 – 27 – напам’ять).

 • 38 гл. – промова Бога до Іова про Свій промисл над всім творінням.

 • 42 гл. Смиренність Іова і милосердя до нього Бога.

Книга Псалтир( введення).

 1. Написання книги.

 2. Поділ.

 3. Час і зібрання псалмів.

 4. Автори і час написання книги Псалтир.

 5. Надписання псалмів.

 6. Богослужбове використання книги Псалтир в Старому і Новому Завітах.

 7. Музичний супровід співу псалмів.

 8. Поділ псалмів по змісту: пророчі, повчальні, молитовно-утішительні, подячно хвалебні.

 9. З пророчих псалмів для тлумачення і пояснення:

 • Пс. 2(напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс.8(8,3 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс. 21(21,2,19 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс. 39(39,7-9 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс. 44(44,7 – 8 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс.68( 68,10,22 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс.108( 108,8,24,25 напам’ять) – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 • Пс. 109 напам’ять – надписання, причина написання, головний предмет, зміст.

 1. З повчальних псалмів для тлумачення і пояснення:

 • Пс. 1 – надписання, причина написання, зміст.

 • Пс.14 - надписання, причина написання, зміст.

 • Пс. 90 - надписання, причина написання, зміст.

 • Пс.136 - надписання, причина написання, зміст.

 1. З молитовно – утішитель них псалмів для тлумачення і пояснення:

 • Пс. 50 - надписання, причина написання, зміст.

 • Пс.89 - надписання, причина написання, зміст.

 1. З подячно-хвалебних псалмів для тлумачення і пояснення:

 • Пс. 33 - надписання, причина написання, зміст.

 • Пс.103 - надписання, причина написання, зміст.

Книга Притчів.

 1. Назва книги.

 2. Збирач книги Притчів, час походження книги.

 3. Поділ на частини і огляд змісту.

 4. Богослужбове використання книги Притчів для тлумачення і пояснення:

 • 1-2 гл. – вчення про суєту.

 • 11 – 12 гл. Вчення про добрі справи і пам’ять про смерть та страх Божий.

Книга Еклісіаста ( Проповідника)

 1. Назва книги.

 2. Автор книги, час написання.

 3. Головний предмет книги.

 4. Особливості викладення і ціль написання.

 5. Поділ на частини та огляд змісту.

 6. Основні місця з книги Еклісіаста для тлумачення та пояснення:

 • вчення про суєтність;

 • вчення про добрі справи, пам’ять про смерть богобоязність.

Книга Пісня Пісень.

 1. Назва книги.

 2. Письменник.

 3. Час і ціль написання.

 4. Оригінальність і канонічність книги.

 5. Огляд змісту книги і істинне поняття.

Книга Премудрості Соломона.

 1. Написання книги.

 2. Письменник і час написання.

 3. Поділ на частини і огляд змісту.

 4. Основні місця з книги Премудрості Соломона для тлумачення і пояснення:

 • 11- 14 гл. – вчення про зло і смерть на землі.

 • 7-8 гл. – вчення про премудрість Божу.

 • 13 гл. – вчення про походження ідолопоклонства.

Книга Премудрості Ісуса сина Сірахового.

 1. Написання книги.

 2. Письменник і час написаня.

 3. Оригінальна мова книги.

 4. Поділ на частини.

 5. Основні місця з книги для тлумачення і пояснення:

  • 1 гл. – вчення про мудрість.

  • 42 – 43 гл. Про славу Творця в творінні( огляд).

  • л. – молитва Ісуса сина Сірахового.

Література


1. Толковая Библия, изд. Лопухина А. П.

2. Библейские словари, энциклопедии.

3. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия.

4. Прп. Ефрем Сирин. Толкование на Пятикнижие, пророческие книги. Сочинения, т. 6. М., 1995.

5. Прп. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Творения ч.2. М., 1993.

6. Блаж Феодорит Кирский. Толкования на ветхозаветные книги - Пятикнижие, Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, Псалтирь. Творения, ч. 1. 2, 3. М., 1855-56.

7. Свт. Филарет Московский. Заметки, руководствующия к основательному разумению книги Бытия. М., 1867; Пророческие книги Ветхого Завета. М., 1874.

8. Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя или о совершенстве в добродетели. М., 1999.

9. Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла Священного Писания Альфа и Омега, №№3(21), 4(22), 1999

10. Еп. Виссарион. Толкование на паремии. Спб., 1894, репринт.

11. Прот. Николай Иванов. Ветхий Завет. Лекции. М., ПСТБИ.

12. Свящ. Петр Заведеев. Лекции по богословским наукам (Полное руководство для подготовки к экзамену на священника). Св. Писание Ветхого Завета. 1908.

13. Ильин В.Н. Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, 1991

14. Прот. Алексий Князев. Что такое Священное Писание? Альфа и Омега №3(17), 1998; О богодухновенности Священного Писания.— №1(19);

15. Алексеев А. Текстология славянской Библии. СПб., 1998.

16. Прот. Георгий Флоровский. Откровение и истолкование. Альфа и Омега, 1(8), 1996

17. Лосский В.Н. Боговидение в библейском образе мыслей и богомыслии отцов первых веков. Богословские труды, № 18.

18. Казенин К. Текстология Ветхого Завета. Альфа и Омега №1(12), 1997.

19. Евсеев И. Геннадиевская Библия 1499 года. Альфа и Омега № 2(20), 1999.

20. Нестерова О. Е. Типологическая экзегеза: спор о методе. Альфа и Омега, 4 (18), 1998

21. Глубоковский Н. Н. Хронология Ветхого и Нового Завета. М., 1996

22. Амусин И. Д. Находки у Мертвого моря. М„ 1964; Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983

23. Работы инославных авторов, используемые в качестве справочной литературы, с учетом вероучительных особенностей:

24. Антониони Бернандо. Введение в Библию.

25. Маннуил Валерио. Библия - слово Божие. Общее введение в Священное Писание. М., 1996

26 Гальбиати Энрико, Пьяцца Алессандро. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет. М., 1995

27. Библейский энциклопедический словарь, /сост. Эрик Нюстрем. — Торонто, 1980.


Основне богослів’я 1. Виникнення і суть християнської релігії.

 2. Християнство — релігія богооткровенна.

 3. Християнська наука про Бога і її внутрішні ознаки.

 4. Християнська наука про втілення Сина Божого і її внутрішні ознаки.

 5. Християнське вчення про відкуплення.

 6. Християнське вчення про мораль. Гуманність і альтруїзм.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка