Губиниська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 Протягом 2014-2015н рСкачати 402.61 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.02.2016
Розмір402.61 Kb.
  1   2   3

ГУБИНИСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ №1

Протягом 2014-2015н.р. методичне об’єднання учителів ПМН Губиниської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 працювало над проблемою «Узагальнення інноваційного ППД вчителів- членів МО в умовах формування креативного освітнього середовища для якісного засвоєння предметів ПМН».

Проблема МО ПМН була вибрана згідно проблеми, над якою працюють педагоги області – «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (Від сильного учня - до сильної школи), району - «Створення умов креативної освіти для розвитку і реалізації інноваційної особистості», школи - «Створення креативного поля для формування громадянських рис інноваційної особистості в контексті її саморозвитку та самореалізації в умовах становлення єдиного інформаційного простору».

У складі МО ПМН працюють 6 вчителів: Деркач О.Б., Брага І.В., Легеня О.Г., Семенченко А.А., Жадан І.В., Токар П.І.

Якісний склад членів м/о: • вчителів – методистів – 0

 • вища кваліфікаційна категорія – 2

 • спеціалістів І категорії –2

 • спеціалістів, 9 розряд - 2

Звання «старший вчитель» мають – 2;

«вчитель методист» - 0,

Протягом року вчителі працювали над методичними проблемами:

«Формування інформаційних та соціальних компетентностей на уроках математики шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій»(Брага І.В).

«Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів на уроках хімії та біології» (Легеня О.Г.).

«Оздоровча спрямованість фізичного виховання в школі на основі впровадження інноваційних освітніх технологій» (Деркач О.Б.).

«Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологій на уроках фізики» (Токар П.І.).

«Формування позитивної мотивації в учнів на уроках географії» (Жадан І.В.).

«Використання інтерактивних технологій як засіб формування пізнавальної активності учнів на уроках інформатики» (Семенченко А.А.)

Працюючи над реалізацією VІ (підсумкового) етапу обласного науково - методичного проекту , вчителі спрямували діяльність на узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підготовки матеріалів до обласної педагогічної ярмарки «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», наукового аналізу матеріалів моніторингу освітньої діяльності. Вчитель І.В. Брага підготувала методичний посібник «Усі уроки алгебри в 11 класі профільного рівня «Інтеграл та його застосування». (12 уроків. І частина), узагальнила та презентувала свій досвід на педагогічній раді з питань: « Ігрові методи формування інноваційної особистості», «Реалізація діяльнісного підходу до навчання математики як головна умова забезпечення ефективної математичної освіти», « Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика як шлях до розвитку творчих компетентностей школярів». Вчитель О.Г.Легеня розробила систему уроків біології 6 класу з тем «Водорості», «Поширення насіння», «Будова плодів».

Протягом року ставилися і втілювалися такі завдання :


 1. Узагальнення особистісного та професійного зростання вчителів, їх самоосвіти.

 2. Забезпечення якісного викладання предметів.

 3. Провести діагностику динаміки розвитку професійної компетентності вчителів. Поновлювати парт фоліо - рейтинг кожного вчителя МО.

 4. Створення «банку інформації» про обдарованих учнів , запровадити гнучку систему організації НВП, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти та роботи з обдарованими учнями.

 5. Запроваджено гнучку систему організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі, в сучасних умовах доводиться відмовлятися від звички працювати з дітьми «фронтально», звертаючись одразу до всіх і ні до кого. Під час уроку вчителі використовували роботу індивідуальну, в парах, групову, що дозволяє учневі слухати не тільки вчителя, а й своїх однокласників. Це дає змогу на практиці використовувати діяльнісний метод навчання коли учні виступають у ролі активних шукачів інформації, дослідників, доповідачів, співрозмовників. Отримуючи мінімум готових фактів, учні виявляють максимум активного творчого пошуку.

 6. Створюючи можливості для особистісного та професійного зростання в процесі роботи над проектом діє системна робота по самоосвіті:

 • освоєння та практична реалізація нормативно - правового забезпечення освіти; створено банк нормативно - правової підтримки педагогічної діяльності вчителів МО.

 • Поглиблювались психолого - педагогічні знання. Діє системна робота з передовою педагогічною пресою «Джерело», «Завуч», «Все для вчителя», «Математика в школі», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Фізична культура»...

 1. Взяти участь у видавничій діяльності школи


Вчителі МО були учасниками у підготовці та проведенні педагогічних рад з питань:

1. « Про підсумки діяльності навчального закладу щодо реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021р.р., упровадження нових Державних стандартів освіти, регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти» та пріоритетні завдання розвитку школи щодо переорієнтації на компетентнісний підхід в НВП й реалізації V етапу обласного науково - методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» на 2014-2015 н.р. Виступ Голови МО Браги І.В. з аналізом роботи МО ПМН.

2. «Організація науково - дослідницького навчання в процесі саморозвитку особистості школяра та засвоєння якісної математичної освіти ». Виступ, презентація елементів досвіду вчителя математики І.В. Браги.

3. Презентація досвіду вчителя Легені О.Г. «Розвиток життєвої компетентності шляхом формування в учнів навичок науково - дослідницької діяльності на уроках хімії , біології та в позаурочний час».

4. Інформ. буклет вчителя Жадан І.В. «Пам’ятка вчителю - початківцю «Особистісно - орієнтований та компетентнісний урок в умовах реалізації Державного стандарту».

5. « Показники успішності превентивного виховання. Практика реалізації превентивного виховання в освітньому процесі». Виступ - презентація вчителя І.В. Браги.

6. Інформ. дайджест вчителя Жадан І.В. «Урок як середовище для використання інноваційних технологій навчання».

7. Самопрезентації ППД вчителів, що атестуються(Легеня О.Г., Брага І.В.)

8. Презентація посібників для участі в виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини 2015»

Розв’язуючи завдання сплановано та проведено 5 засідань МО, на яких розглянуті питання:І засідання

Організаційно - аналітичний модуль.ІІ засідання

Організація ефективного засвоєння знань на уроках природничо-математичного напрямку.ІІІ засідання

Узагальнення теоретичного і практичного досвіду самоосвітньої діяльності вчителя в системі безперевної освіти.ІV засідання

Місце і роль самосвідомості у моделі професійної компетентності вчителя.V засідання.

Реалізуючи проблему школи, члени МО залучались до таких інноваційних форм як психологічного практикуму «Сучасний учень і шляхи взаємодії: особистісно - зорієнтований підхід на уроці», створення бліц рекомендацій « Як створити банк кращого передового досвіду членів МО. Сутність, види, форми узагальнення та розповсюдження ППД».

Проведено і опрацьовано анкетоване опитування «Готовність до здійснення науково – дослідницької діяльності учителів та учнів». Результати опитування вчителів свідчать про те, що 83% вчителів МО володіють нормативною базою щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів. Готовність до створення наукового товариства в школі продемонстрували 83% (5 вчителів МО).

Проведено діагностику «Оцінка ділових якостей вчителя»: 5 вчителів має високий рівень виявлення якості і один- якість виявляється час від часу ( вчитель – початківець Семенченко А.А.).

Вчителі - члени МО ПМН працювали над вибором підручників для учнів 7 класу за Новим Державним стандартом в репозитарії МОіН України з метою забезпечення учнів якісним навчальним матеріалом.

Згідно плану проведення місячників, предметних декадників, тижнів Губиниської ЗОШ №1 на 2014 -2015 н.р. вчителями МО підготовлені, проведені та підведені підсумки декади фізико - математичних наук 28.01-04.02.2015р (вчитель Брага І.В.), Олімпійського тижня фізичної культури та спорту «Олімпійці серед нас!», фізкультурно – оздоровчих патріотичних заходів , спортивні змагання, свята (вчитель Деркач О.Б.).

План роботи школи по проведенню предметних тижнів не реалізовано вчителем біології, хімії Легенею О.Г., географії - Жадан І.В., інформатики Семенченко А.А.

У цьому навчальному році в контексті допрофільного навчання, а також з метою поглиблення вивчення хімії було подовжено введення факультативу у 8 класі «Практикум із розв’язування задач по хімії».Щорічно в три етапи проводяться моніторингові кваліметричні дослідження якості математичної освіти. Експертиза результативності 3 етапу моніторингових досліджень з математики, алгебри , геометрії подано в таблиці :
Моніторинг навчальних досягнень з математики в 7-11 класі Губиниської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 за результатами діагностичних робіт за 2014-2015 н.р.
клас

всього

писали

початковий

середній

достатній

високий

7-12б.

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

5

11

11

3

27,27%

3

27,27%

3

27,27%

2

18,18%

5

45,45%

6

17

13

1

7,69%

7

53,85%

3

23,08%

2

15,38%

5

38,46%

разом

28

24

4

16,67%

10

41,67%

6

25,00%

4

16,67%

10

41,67%

геометрія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

12

11

3

27,27%

4

36,36%

4

36,36%

0

0,00%

4

36,36%

8

17

16

4

25,00%

7

43,75%

5

31,25%

0

0,00%

5

31,25%

9

18

17

8

47,06%

6

35,29%

3

17,65%

0

0,00%

3

17,65%

10акад

10

9

3

33,33%

5

55,56%

1

11,11%

0

0,00%

1

11,11%

11проф

2

2

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

2

100,00%

2

100,00%

разом

59

55

18

32,73%

22

40,00%

13

23,64%

2

3,64%

15

27,27%

алгебра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

12

9

4

44,44%

1

11,11%

4

44,44%

0

0,00%

4

44,44%

8

17

16

5

31,25%

3

18,75%

8

50,00%

0

0,00%

8

50,00%

9

18

14

5

35,71%

6

42,86%

2

14,29%

1

7,14%

3

21,43%

10акад

10

8

4

50,00%

4

50,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

11проф

2

2

0

0,00%

0

0,00%

2

100,00%

0

0,00%

2

100,00%

разом

59

49

18

36,73%

14

28,57%

16

32,65%

1

2,04%

17

34,69%  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка