Гурток з паперової пластики в позакласній роботі інклюзивної початкової школи анотаціяСкачати 313.67 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір313.67 Kb.
Авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи


ГУРТОК
З ПАПЕРОВОЇ ПЛАСТИКИ

В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
АНОТАЦІЯ
на наукову роботу в номінації «Авторські програми

та розробки занять для організації позакласної роботи»
Актуальність роботи. Загальносвітова тенденція в галузі соціальної політики кінця XX, початку ХХІ століть полягає в боротьбі з різними виявами сегрегації. У зв’язку із цим у сучасній системі неперервної освіти України гостро постає проблема впровадження інклюзивного навчання. Її розв’язання зорієнтоване на створення педагогічних умов для доступного і якісного навчання, виховання та розвитку усіх дітей і, зокрема, з особливими освітніми потребами.

Відповідно до інклюзивного підходу розвитку особистості в сучасних освітніх умовах формування основ ціннісного ставлення дитини до навколишнього світу, самої себе, міжособистісних стосунків тощо відбувається безпосередньо в активній участі дитини у художньо-творчій діяльності, яка вибудована за принципом комплексного використання мистецтв і міжпредметної інтегрованості і базується на ідеї поліхудожнього виховання. Тому важливого значення у формуванні особистості, здатної до самоорганізації, саморозвитку та реалізації власних творчих здібностей, мають різноманітні програми гурткової роботи художньо-творчого напрямку.

Запропонований курс художнього конструювання з паперу відповідає сучасним вимогам концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні та напрямів виховання творчої особистості молодшого школяра в умовах інклюзивної освіти.

Характерною особливістю програми є розробка форм та методів організації художньо-творчої діяльності учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, рівнів розвитку та особливих освітніх потреб. В основу творчих завдань покладено роботу з папером як з матеріалом з необмеженими пластичними можливостями, адже паперопластика – це конструювання об’ємних та напівоб’ємних форм з паперу шляхом його механічної обробки та трансформації: складання, скручування, згинання, вирізування, прорізування, гофрування, склеювання тощо.

Упровадження гуртка з паперопластики «Паперові фантазії» у позакласну роботу буде сприяти розвитку художньо-образного мислення, просторової уяви, творчій продуктивній діяльності з високим естетичним смаком та самореалізації й самореабілітації дітей з психофізичними особливостями.

Мета програми – формування художнього сприйняття та творчого переосмислення оточуючого предметного середовища в процесі конструктивної діяльності учнів в інклюзивному освітньому середовищі засобами паперової пластики.

Основні завдання:

1. Цикл освітніх завдань спрямований на розширення уявлень дітей про види паперопластики та оволодіння основними прийомами роботи в цій техніці, вміння передавати особливості форм і будови предметів, використання і поєднання різних видів паперу, на формування і закріплення технічних умінь і навичок.

2. Цикл розвивальних завдань спрямований на розвиток усіх сфер особистості (пізнавальна, емоційна, діяльнісна, вольова, особистісна, креативно-творча та ін.).

3. Цикл виховних завдань спрямований переважно на виховання інтересу до паперопластики, почуття колективізму та естетичних уявлень про навколишній світ; на вихованні самостійності й ініціативи, бажання творити і радіти від отриманого результату.

4. Цикл корекційно-терапевтичних завдань спрямований на поліпшення процесів розвитку і соціалізації дитини, послаблення або подолання психофізичних вад учнів у процесі творчої діяльності послаблення з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості, життєтвочості та підготовки до самостійного життя.
Календарно-тематичне планування гуртка з паперопластики

«Паперові фантазії»

для учнів молодшого шкільного віку (4) кл.
Дата

Час (год)

Зміст

Примітки

1
1

Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки.

Правила поводження з ножицями, ножем та іншими небезпечними інструментами.Вправи-тренінги на відпрацювання правил техніки безпеки.

2
1

Вступне заняття. Матеріали та засоби паперопластики.

Матеріали: щільний папір, папір для креслення, акварельного малювання, ватман, інші види для декорування.

Засоби: ножиці, канцелярський та макетні ножі, клей ПВА або прозорий полімерний клей «Dragon», лінійка.

Прийоми: бігова, фальцування, вирізування, прорізування, вирубування і висікання, склеювання.Вправи на розвиток умінь працювати інструментами для паперової пластики (ножиці, канцелярські ножі).

3
1

Ознайомлення з різними видами квітів, які можна виготовити в техніці паперопластики.

Ромашки, маки, жоржини, півники, півонії, цвіт фруктових дерев та ін.Творча гра «Квіткова веселка»

4-5
2

Виготовлення паперових квітів і листя. Ромашка


Творча гра

«Ромашкові фантазії»6-7
2

Виготовлення квітів та листя до них. Мак.

Творча гра

«Польові маки»8-9
2

Виготовлення паперових квітів і листя. Нагідки.

Вправи на розвиток дрібної моторики рук.

10
1

Ознайомлення з поняттям «композиція» та її видами. Правила компонування.

Вправляння у компонуванні предметів на площині.Виконання композиційних вправ

11
1

Ескіз композиції.

Виконання малюнку простим олівцем за власним задумом.Творча гра

«Квіткова композиція»12-13
2

Виготовлення паперової рами для квіткової композиції.

Креслення, вирізування,

прорізування, склеювання14-15
2

Компонування паперових квітів на підготовленій площині. Підготовка паперових об’ємних картин до виставки.

Приклеювання квітів та листя за ескізом

16-17
2

Організація виставки «Вернісаж паперових картин»

Вивчення загадок про квіти.

18
1

Ознайомлення з історією паперової скульптури «лялька».

Матеріали та інструменти: білий папір різної щільності, клей, ножі, ножиці, формувальний інструмент, лінійка, циркуль.Перегляд зразків різних видів паперових скульптур, виконаних у техніці паперопластики

19-20
2

Виготовлення напівоб’ємної скульптури за підготовленими шаблонами

Творча гра «У світі тварин»

21-22
2

Виготовлення напівоб’ємної скульптури за підготовленими шаблонами

Творча гра «Танок сніжинок-балеринок»

23-24
2

Виготовлення об’ємної скульптури за підготовленими шаблонами

Творча гра «У гостях у казки»

25
1

Кругла паперова скульптура. Ознайомлення із поняттям кругла скульптура.

Виготовлення деталей для манекену ляльки (циліндрів, конусів, трубочок різних форм та довжини).Творча гра «У гостях у Попелюшки».

26-27
2

Створення манекену паперової ляльки. Етапність збору деталей та виготовлення манекену.Творча гра «Мрії Попелюшки»

Ескіз майбутньої ляльки (волосся, одяг, аксесуари)
28-29
2

Виготовлення та приклеювання паперових деталей паперової скульптури: плаття (конуси різної величини), волосся, головні убори.

Творча гра «Мрії Попелюшки збуваються»

Вправи на розвиток умінь працювати з різними інструментами та матеріалами (прийоми накручування, гофрування, папероплетіння тощо)30-31
2

Ознайомлення з видами декорування. Оздоблення виробу.


Творча гра «Попелюшка на їде на бал»

Оздоблення плаття об’ємними квітами, шлярками, мереживом, витинанками та ін.32-34
2

Завершення виробів. Підготовка до виставки.

Гра «Знайди зайве».

35
1

Формування знань про паперову архітектуру.

Матеріали та інструменти: білий папір різної щільності, клей, ножиці, ножі, лінійка, олівець та ін.Перегляд зразків паперової архітектури Вправа-гра «Опиши замок»

36
1

Вибір та ескіз майбутнього макету архітектурної споруди.

Гра «Замки України».

37-38
2

Виготовлення розгорток макету

Вправи на відпрацювання прийомів роботи з папером (згинання, прорізування, вирізування)

39-40
2

Виготовлення елементів декору (циліндри, конуси, піраміди та ін. ) та підготовка основи для макету

Вправи на виготовлення різних об'ємних геометричних фігур (за шаблонами)

41-42
2

Креслення і вирізування відкритих частин споруди на підготовленій розгортці макету (вікна, двері)

Вправи на вирізування, прорізування, висікання і вирубування.

43-44
2

Завершальний етап макетування(склеювання і приклеювання до основи). Завершення роботи. Виставка робіт.

Виставка паперових архітектурних споруд «Середньовічна Україна»Прогнозований результат.

Практичне значення розробленої авторської програми гуртка «Паперові фантазії» полягає в розробленні відповідної методики творчого розвитку молодших школярів засобами паперової пластики і можуть бути використані в новостворених групах з інклюзивною формою навчання


в позакласній та позашкільній виховній роботі.

Виконання даної програми дасть можливість:

– оволодіти знаннями: про папір, історію його винайдення, способи виготовлення, властивості та види обробки (властивості паперу; найпоширеніші традиційні вироби з паперу в Україні; закони формотворення; пропорції постатей людини і тварин; правила безпечної роботи з матеріалами та інструментами; прийоми трансформації площини паперу в рельєф; правила оформлення креслень розгорток; основні напрями конструювання при створенні виробів із паперу; закони композиції в роботах на площині і в об’ємі);

– сприяти розвитку: природніх задатків, загальних та спеціальних здібностей дитини; впевненості у своїх силах, у можливості досягати успіхів; образного мислення фантазії, уяви; художнього смаку та емоційної сфери дитини; уміння використовувати основні техніки роботи з папером та застосовувати одержані знання в різних видах художньо-творчої діяльності;

– виховувати толерантність, терпимість, емпатію, взаємодопомогу і вміння діяти в колективі; сприяти формуванню позитивних форм поведінки та спілкування; впевненості у своїх силах, у можливості досягнути успіху, самореалізації та самовиявлення;

– коректувати дрібну моторику пальців рук, координацію рухів; сенсорне сприйняття, окомір, різні види мислення; вольові якості; комунікативну взаємодію; якості особистісної сфери.Орієнтовний перелік обладнання

для організації роботи гуртка з паперопластики

«Паперові фантазії»Прилади та інструменти

Кількість

Матеріали

Кількість

Лінійка металева 30 мм

10

Папір тонкий

100 арк.

Косинець

10

Папір для малювання

100 арк.

Ножиці

10

Папір гофрований ( інші види паперу)

100 арк.

Канцелярський ніж та макетний ніж «tonicstudios»

10

Картон А1

10 арк.

формувальний інструмент «Moldingtool»,

10

Ватман А1

20 арк.

гравіювальна голка «stylustool»

10

Скотч

2

Циркуль учнівський

10

Клей ПВА або прозорий полімерний клей «Dragon»

1 літр

Пінцет

10Олівці графічні

20 шт.Гумки

10Пензлики

4набори


Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів та можливостей гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.Отже, в результаті гурткової роботи діти оволодівають критеріями краси, що одночасно є і усвідомленням моральних критеріїв; естетичними почуттями, які впливають на поведінку і вчинки дітей; засобами спілкування, передачі думок, переживань глядачам за допомогою різноманітної творчої діяльності та здобувають колективно-спортивний досвід творчої діяльності.
Використана література:

 1. Авер’янова Н. Образотворче мистецтво в системі освіти: (До проблем формування національної свідомості особистості)/ Н. Авер’янова //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 67-69

 2. Гедвілло, О. І. Художньо-конструкторська діяльність як основа формування елементів дизайнерського мислення / О.І. Гедвілло, О.В. Фєдосюткіна // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. – Херсон, 2003. - № 2. - С. 141-148

 3. Давидюк Н. Керівнику гуртка, студії, творчого об’єднання / Н. Давидюк. – Рівне: РОІППО, 2009.

 4. Демченко І. І. Креатотерапія в психолого-педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів : навч.-метод. посіб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. І. І. Демченко. – Умань : Сочінський, 2013. - 271 с.

 5. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навч. посібник (для студ. вищ. пед. закл. освіти)/ В.П.Котляр. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. –188 с.

 6. Мельник С. Розвиток художніх здібностей особистості / С. Мельник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. – Вип. 9. - С. 115-120.

 7. Пацевич С. Не інформувати, а формувати : З досвіду проведення народознавчих уроків образотворчого мистецтва / С. Пацевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – N6. – С. 70-73

 8. Рібцун О. Г. Конструювання з паперу / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2011. - 32 с.

 9. Панасенко Б. А. Учись творить! : развивающие самоделки из бумаги : [Кн.-подарок Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» самым маленьким конструкторам] / Б.А. Панасенко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского, «Харьк. авиац. ин-т». – Х. : ХАИ, 2003. - 121 с.

 10. Трач С. К. Уроки образотворчого мистецтва. 4(3) клас : посібник для вчителя / С. К. Трач. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 111 (23 назви).

 11. Швець, О. М. Види художньої діяльності з паперу : Метод. посібник [для вчителів початкових класів] / Центр дит. та юнац. творчості Ленін. р-ну. - Запоріжжя : Поліграф, 2003. - 71 с.

Розробки серії занять гуртка «Паперові фантазії»

Заняття № 25

Тема заняття. «У світі чарівних скульптур»

Мета. Розширити уявлення дітей про мистецтво паперопластики та особливості створення об’ємних паперових форм. Продовжити роботу з формування умінь виконання виробів в техніці «паперової пластики».

Задачі. Навчально-пізнавальна: ознайомити дітей з поняттям «кругла скульптура» та зі зразками паперових скульптур виконаних у техніці паперової пластики – «лялька»; повторити та закріпити основні прийоми роботи в техніці «паперопластика»; удосконалювати навички конструювання та проектування та уміння визначати пропорції предметів.

Корекційна: коригування перцептивних дій (вміння досліджувати і розрізняти предмети за формою, величиною, кольором).

Виховна: виховання позитивних якостей особистості: естетичне ставлення до праці, зацікавленість творчою працею та готовність творити, співробітництво, терпіння, охайність і акуратність.

Розвивати творче мислення, уяву, фантазію, образне мислення, оперування образами сприймання і естетичними уявленнями, зразками,; уміння бачити, чути, спостерігати, зіставляти, порівнювати; усвідомлення свого і чужого естетичного досвіду.Матеріали та обладнання для учителя: зразки виробів з паперопластики, таблиця з правил техніки безпеки, схеми з поетапним виконанням роботи, матеріали та засоби паперопластики.

Матеріали та обладнання для учнів: білий папір різної щільності, клей ПВА або полімерний універсальний клей «Dragon», ножиці, канцелярський та макетний ножі «tonicstudios», формувальний інструмент «Moldingtool», гравіювальна голка «stylustool».

Вікова категорія: молодший шкільний вік (4 кл.)

Хід заняття

 1. Привітання: (загадка про ляльку)

Замість справжньої дитини

Є у кожної дівчини.

Її пестять, одягають,

Спати ввечері вкладають.

І годують її смачно –

Дуже мамі вона вдячна!

(Лялька)

2. Вступне слово учителя: Діти, сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним витвором мистецтва у техніці паперопластики – паперовою скульптурою. А саме з об’ємною лялькою. Згадаємо ж що таке «паперопластика».

Паперопластика – це мистецтво художнього моделювання з паперу об'ємних композицій на площині і створення на основі моделей тривимірних паперових скульптур. В основі техніки лежить висока пластичність паперу.

Тобто, паперопластика – це творчий процес конструювання об'ємних та напівоб'ємних форм з паперу шляхом його механічної обробки та трансформації,а саме: складання, скручування, згинання, вирізування, прорізування, гофрування, склеювання тощо. Ця техніка дозволяє створювати напівоб'ємні і об'ємні паперові композиції, схожі зовні з барельєфом і скульптурою. Починаючи із найпростіших фігурок, шляхом методу проб і помилок, зі звичайного аркуша паперу людина, без спеціальної підготовки, зможе створити цілий власний світ. Квіти, тварини, казкові герої, виконані в цій техніці, за рахунок об'єму та гри світла й тіней виглядають як справжні твори мистецтва. Роботи складаються з окремих елементів, кожному з яких звичайними інструментами (ножиці, канцелярський ніж, клей ПВА) надається потрібні форма і об'єм. Потім елементи збираються в композицію, утворюючи цілісний образ.

– Діти, погляньте, якими різноманітними можуть бути ці чарівні вироби:

- об’ємні картиниd:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4203.jpg

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4205.jpg

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4202.jpg

- макети архітектурних споруд

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4152д.tif

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4155.tif

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4170.jpg

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4158.tif

- паперові круглі скульптури (ляльки).

i:\ірина іванівна\imgp4166.jpg

d:\мои документы\документи\моя флешка 3.04.2013р\ірина іванівна\imgp4189.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4186.jpg

2. Поняття «кругла скульптура»

Діти, а чому я назвала паперові ляльки круглою скульптурою?

Скульптура – вид образотворчого мистецтва, твори якої мають об'ємну, тривимірну форму і роблять її з твердих чи пластичних матеріалів. Термін «скульптура» (від латинського sculpere – вирізати, висікати), вживається, як рівнозначне, слово «пластика», що (від грецького pladzein) означає ліпити. Спочатку, у вузькому значенні слова, під скульптурою розуміли ліплення, висікання, вирубку, вирізання, тобто такий шлях творення мистецького виробу, у якому художник знімає, збиває зайві шматки із цільного шматка каменю або дерева, прагнучи надати певну скульптурну форму. Під пластикою ж розуміли протилежний ліпленню шлях творення скульптурного твору – ліплення з глини чи воску, коли скульптор не зменшує, а, навпаки, нарощує обсяг. Головними об'єктами скульптури є людина або об’єкти тваринного світу. Основними різновидами скульптури є кругла скульптура і рельєф. Рельєф – об’ємне зображення на площині. Кругла скульптура – це тривимірний об'ємний твір, що зумовлюється дотриманням реальних пропорцій зображуваного і передбачає її огляд з різних кутів зору.

3. Повідомлення теми заняття.

– Діти, сьогодні ми розпочнемо серію занять присвячених паперовій круглій скульптурі. На кілька занять ми станемо скульпторами, які з аркушу білого паперу за допомогою клею, ножиць і різачка створить власну композицію.4. Основна частина заняття.

Перший етап. Вступний

Творча гра «У гостях у Попелюшки».

– Діти, давайте пригадаємо казку Шарля Перро «Попелюшка», зокрема фрагмент, як дівчинка збиралася на бал.

(діти по черзі розповідають фрагмент казки, акцентуючи увагу на красивому платті, яке їй подарувала хрещена мати – Чарівниця).

– Я пропоную Вам завітати в салон до Чарівниці і обрати те плаття, яке найбільше сподобається.

Другий етап. Процесуальний.

– Діти, розгляньте будову манекену ляльки і скажіть будь ласка із яких основних геометричних форм вона складається?(діти розглядають і називають геометричні фігури)

Мета: Вчити дітей робити детальний опис скульптури, виділяючи окремі елементи із цілого.

Інструктаж з техніки безпеки.

– Для того, щоб почати працювати, нам необхідно повторити правила техніки безпеки(діти , керуючись таблицею, повторюють правила техніки безпеки )

Етапи виконання вправи:

1. Кожна дитина обирає собі зразок ляльки, яка їй найбільше до вподоби.

2. 2-3 хвилини розглядає її та описує, вказуючи з яких елементів вона складається.
c:\users\викусык\desktop\альона\фото0388.jpg

Основа – тулубЦиліндри різної

товщини


c:\users\викусык\desktop\альона\фото0390.jpg

руки

Скручений папір в «трубочку»


c:\users\викусык\desktop\альона\фото0392.jpg


голова

Циліндр

(1/7 розміру тулуба)

Плаття


Конус
Волосся

Нарізані і закручені паперові китиці

– А які види паперу використано в роботі «скульптора»?(діти розглядають і називають види паперу: ватман, гофрований, рельєфний, калька та ін.).

Третій етап. Діяльнісно-творчий

Вправа-гра «Наші пальці майстровиті»

Мета: Вчити дітей виготовляти елементи манекену ляльки та розвивати дрібну моторику.

Діти разом з учителем скручують з паперу трубочки різної товщини, виготовляють різних розмірів циліндри тощо. Після виконання практичної роботи, проводиться рефлексія.

– Для чого ми це робили?

– Що це нам дасть в подальшій нашій роботі?

– Як Ви почувались при виконанні завдань?

5. Підведення підсумків заняття:

– Чи сподобалося вам наше заняття?

– Що нового ви дізналися?

– Чи бажаєте ви продовжити розпочату роботу?6. Домашнє завдання: за власний задумом намалювати ескіз майбутньої ляльки.

Заняття № 26-27

Тема заняття. «У світі чарівних скульптур»

Мета: Продовжити роботу зі створення об’ємних паперових форм, формування умінь учнів виконання виробів в техніці «паперової пластики».

Задачі. Навчально-пізнавальна: Ознайомити дітей із послідовністю створення манекену паперової скульптури; закріплювати уміння послідовного виконання роботи;

Корекційна: коригування координації рухів і дій дітей під час роботи з відповідними матеріалами та обладнанням; вправляння в умінні працювати з папером різної щільності; взаємовідносини дитини з середовищем, з іншими дітьми і самим собою.

Виховна: виховувати любов до мистецтва, бажання продовжувати творчу діяльність для досягнення мети, співробітництво і співдружність.

Розвивальна: естетичний смак, образне мислення, уяву, фантазію, пам’ять, охайність, терпіння, творчі здібностей дітей.Матеріали та обладнання для учителя: зразки виробів з паперопластики, таблиця з правил техніки безпеки, схеми з поетапним виконанням роботи, матеріали та засоби паперопластики.

Матеріали та обладнання для учнів: білий папір різної щільності, клей ПВА або полімерний універсальний клей «Dragon», ножиці, канцелярський та макетний ножі «tonicstudios», формувальний інструмент «Moldingtool», гравіювальна голка «stylustool».

Вікова категорія: молодший шкільний вік (4 кл.)

Хід заняття

1. Привітання: ( запис казки про Ляльку)

Це сталося одного перед новорічного дня. Марійка разом із мамою зайшла до магазину, щоб придбати подарунки до Нового року. Доки мама розраховувалася за покупки, Марічка розглядала вітрини. Раптом погляд дівчинки зупинився на ляльці, але яка то була лялька…2. Вступне слово вихователя:

– Як ви гадаєте, на яку казкову героїню схожа лялька? (на Попелюшку) Яка вона? Яке в неї плаття, коси?

Всі сьогодні принесли свої ескізи? Розумнички! (Колективний перегляд ескізів, індивідуальна робота з кожною дитиною щодо роботи над майбутньою лялькою)

3. Повідомлення теми заняття.

– Діти, сьогодні ми продовжуємо розпочату нашу серію занять, присвячену круглій скульптурі. Давайте згадаємо з вами, то що ж таке кругла скульптура? (діти дають свої варіанти відповідей, при потребі поправляє вихователь). А чи пам’ятаєте ви, з яких частин складається манекен нашої ляльки? (відповіді дітей).4. Основна частина заняття.

Перший етап. Вступний

– Давайте згадаємо послідовність роботи.Творча гра «Мрії Попелюшки»

 • Діти, давайте згадаємо з вами, про що мріяла Попелюшка? Чого вона найбільше бажала?

(діти по черзі розповідають про свою Попелюшку та її мрії)

Я пропоную вам створити паперову ляльку Попелюшку, але перед тим ми маємо виготовити манекен ляльки. Для цього нам потрібно заготувати деталі манекену, а потім їх зібрати. Він однаковий для кожної із скульптур.Другий етап. Процесуальний.

Відповідно до таблиці, діти визначають етапи виконання роботи над виготовленням манекену.c:\users\викусык\desktop\альона\фото0388.jpg 1

c:\users\викусык\desktop\альона\фото0390.jpg 2

c:\users\викусык\desktop\альона\фото0389.jpg 3

c:\users\викусык\desktop\альона\фото0391.jpg 4

c:\users\викусык\desktop\альона\фото0392.jpg 5

c:\users\викусык\desktop\альона\фото0393.jpg 6Третій етап Діяльнісно-творчий

1. Перевірка готовності дітей до роботи. Нагадування ТБ.

Вправа «Чарівні пальчики».

Мета: тренування рухів пальців і кисті рук, стимулювання мовленнєвого розвитку дитини та сприяння працездатності кори головного мозку, кровообігу у судинах, тонусу дрібній моториці рук, зменшення швидкості настання втоми.

Ось цей пальчик – наш дідусь

А цей пальчик – тато.

Ось цей пальчик то бабуся

А цей, пальчик – мама

А цей пальчик – Я

Разом ми усі сім’я!

(Під віршований супровід виконуємо маніпуляції із кожним пальцем, розминаючи їх. Вправу повторюємо два рази для іншої руки.)

2. Демонстрація етапів виконання роботи педагогом та спільне виконання деталей манекену з дітьми: • Спочатку нам потрібно із ватману відрізати смужку довжиною близько 30см., шириною 7-11см., залежно від бажаного обхвату талії. Потім скручуємо смужку трубочкою і склеюємо – отримуємо циліндр. Це основа для тулуба (фото 1). Залишаємо деталь до повного висихання.

 • Із підготовленого аркушу друкарського паперу (формат аркуша – А4) скручуємо тоненьку трубочку для рук манекену. Зауважимо, що скручувати аркуш потрібно від кута по діагоналі досить туго, а кінчик приклеїти (аркуш можна скручувати не весь, а до половини). Залишаємо деталь до повного висихання. Потім згинаємо ( фото 2).

 • Від основи відрізаємо приблизно 1/7 частину циліндра, яку ми потім використаємо для макету голови ляльки. У верхній частині основи з обох боків робимо прорізи для рук (фото 3).

 • Зігнуту трубочку для рук приклеюємо до основи, а верхні частини основи згинаємо і склеюємо (фото 4). Основа готова, обов’язково згинаємо деталі рук посередині ( ніби у ліктях).

 • Із відрізаної основи (1/7), олівцем малюємо абрис обличчя і вирізаємо (фото 5), враховуємо, що шов має бути позаду (фото 6). Деталі склеюємо.

5. Самостійне виконання дітьми завдання.

Учні самостійно виготовляють деталі манекену, а потім за допомогою таблиці послідовно збирають манекен ляльки.

За потреби, дітям надається індивідуальна допомога вчителем, дітьми.

6. Виставка робіт

Перегляд готових манекенів ляльки та колективне обговорення правильності і якості роботи ( пропорції, охайність тощо)7. Підведення підсумків заняття:

Чи сподобався вам працювати з папером? Чим саме?

Що у вас найкраще виходило? Які , можливо, були труднощі?

Ви задоволені результатом?

– Чи бажаєте ви продовжити розпочату роботу?

8. Домашнє завдання:

Згадати основні прийоми роботи з папером у техніці «паперопластики»: накручування; гофрування; папероплетіння; витинання, вирізування тощо.Заняття № 30-31

Тема заняття. « У світі чарівних скульптур»

Мета: Продовжити роботу зі створення об’ємних паперових круглих скульптур та удосконалення умінь з їх декорування в техніці «паперової пластики».

Задачі: Навчально-пізнавальна: ознайомити дітей із видами декорування паперових скульптур та з прийомами і послідовністю їх виконання; удосконалювати навички конструювання та проектування.

Корекційна: формування вмінь орієнтуватися в завданні, встановлювати логічну послідовність виготовлення виробів, визначати прийоми паперопластики, правильність дій і результатів, оцінювати готові вироб, виправляти технічні помилки у виготовлення елементів декорування виробу.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до праці, терпіння і віру в успіх; бажання співпрацювати та допомагати один одному; естетичне ставлення до навколишнього світу.

Розвивати моторно-рухову сфери, удосконалювати диференційовані рухи пальців і кисті руки, формування технічних вмінь у процесі зображення в об’ємі, естетичний смак, уяву та мислення. Сприяти виникненню творчої фантазії та бажання творити.Матеріали та обладнання для учителя: зразки виробів з паперопластики, таблиця з правил техніки безпеки, схеми з поетапним виконанням роботи, матеріали та засоби паперопластики.

Матеріали та обладнання для учнів: білий папір різної щільності, клей ПВА або полімерний універсальний клей «Dragon», ножиці, канцелярський та макетний ножі «tonicstudios», формувальний інструмент «Moldingtool», гравіювальна голка «stylustool».

Вікова категорія: молодший шкільний вік (4 кл.)

Хід заняття1. Привітання: ( оповідання В.П. Зінкевич «Про дівчинку Машу і ляльку Наталку»).

Виросла Маша. Прийшов їй час іти до школи. Шкода Маші ляльки залишати вдома саму, але потрібно йти на урок. Посадила Маша ляльку на стіл, взяла портфель і вирушила до дверей.

Озирнулася дівчинка і побачила, що лялька плаче: сльози з очей Наталки біжать струмочками. Поставила Маша портфель на підлогу і кинулася до ляльки. Принесла Маша ляльку в клас, посадила поруч із собою за парту. Маша і лялька сидять обидві задоволені.

2. Вступне слово учителя: Діти, як ви гадаєте, чи є чому плакати нашим Попелюшкам? Чи все ми зробили для того, щоб вони поїхали на бал? Чи щось залишилося?

Так, нам потрібно нашим красуням прикрасити сукні. Тобто їх потрібно декорувати. Декорування є одним з найбільш творчих етапів роботи і включає у себе набір елементів, які за бажанням можна використовувати для прикрашування суконь, рукавів, головних уборів. Це: об’ємні паперові квіти, банти, шлярки, мережива. Всі елементи виконуються різними прийомами:3. Повідомлення теми заняття.

– Діти, сьогодні ми завершуємо серію занять присвячених паперовій круглій скульптурі. І будемо власноруч виготовляти прикраси для плаття Попелюшки, а саме об’ємні квіти.4. Основна частина заняття.

Перший етап. Вступний

Творча гра «Попелюшка їде на бал». • Діти, пригадаймо казку Шарля Перро «Попелюшка», саме той момент, коли вона їхала на бал. Чи було її плаття красивим? Завдяки чому?

(діти розповідають фрагмент казки і припускають власні твердження, але головним є декор сукні).

 • Я пропоную сьогодні вам стати чарівницями і чарівниками, та прикрасити сукні своїх Попелюшок квітами.

Другий етап. Процесуальний.

 • Діти, розгляньте види шаблонів квітів і виберіть які ми з вами сьогодні виготовимо, як прикраси на плаття.

Третій етап. Діяльнісно-творчий

Вправа-гра «Вмілі скульптори – майстри»

Мета: Вчити дітей виготовляти елементи декорування, а саме квіти.

Спочатку простим олівцем малюють ескіз композиції або переносять за допомогою копіювального паперу. Потім готують деталі об’ємної форми.

За шаблонами вирізати паперові круги різного діаметру. Поділити кожен круг діагоналями на рівні частини (спочатку навпіл, потім ще раз навпіл і так далі). Від краю круга, через одну діагональ, відкласти однакову відстань (до 10 мм.), олівцем домалювати пелюстки і вирізати.

Пелюсток може бути різна кількість (3-4-5-6-7 і т. д.) і різної форми ( можуть бути гострі, заокруглені та іншої форми).

По контурних лініях робляться надрізи, не доходячи до центру 1 см, потім по центру кожного листочка різаком робиться легкий надріз, щоб не прорізати наскрізь папір або за допомогою гравіювальної голки «stylustool».

Потім по лінії надрізу пелюстки згинають навпіл. Утворюється об'ємна квітка. Якщо такі заготовки зробити різної величини і скласти у вигляді пірамідки, закріпивши кожен шар клеєм (крапнути клеєм у центр заготовки), то можна виготовити жоржини, айстри, хризантеми тощо.

Інший спосіб надання заготовкам об'єму полягає у надрізах пелюсток по їх контурах. Потім по лініях надрізів папір злегка згинають, надаючи об'єму заготовці.

У такий же спосіб роблять заготовки стебел, листя, пуп'янків тощо.

От і готові наші квіти, тепер приклеюємо обережно їх до суконь наших чарівних скульптур.

5. Самостійне виконання дітьми завдання.

Учні самостійно виготовляють декоративні прикраси з паперу для сукні Попелюшки, а потім приклеюють її до манекену.

За потреби, дітям надається індивідуальна допомога вчителем, дітьми.

6. Підготовка до виставки. Виставка дитячих робіт.


i:\ірина іванівна\imgp4195.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4193.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4177.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4199.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4196.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4187.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4198.jpg

i:\ірина іванівна\imgp4183.jpg

Перегляд готових виробів та колективне обговорення правильності і якості роботи ( пропорції, охайність тощо)7. Підведення підсумків заняття:

– Як ви гадаєте, чи справилися ви із роботою? Чому?

– Що нового ви дізналися?

– Чи сподобався вам такий вид діяльності? Чим?

– Чи бажаєте ви продовжувати пізнавати нове?

– Щоб ви бажали виготовити?Відомості

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи в номінації «Авторські програми

та розробки занять для організації позакласної роботи»
АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище Климчук

1. Прізвище Демченко
2. Ім’я (повністю) Олена

2. Ім’я (повністю) Ірина
3. По батькові (повністю) Миколаївна

3. По батькові (повністю) Іванівна
4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, в якому навчається автор

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, вул. Садова 28

м. Умань

Черкаська область

Тел. (04744) 3-45-33

4. Місце роботи, тел., е-mail

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут розвитку дитини

Факультет дошкільної освіти

Кафедра корекційної педагогіки та психології

Тел. (04744) 3-45-33

е-mail: marina_bevzyuk@mail.ru
5. Факультет Дошкільної та корекційної освіти

5. Посада Доцент
6. Курс (рік навчання) 4 курс, 45група

6. Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
7. Результати роботи опубліковано

(рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання Доцент кафедри корекційної педагогіки та психології
8. Результати роботи впроваджено

Рік впровадження: 2013

Місце впровадження: ЗОШ № 10 м. Умань

Форма впровадження: гурток з паперової пластики «Паперові фантазії» (позакласна робота)8. Домашня адреса, тел.

20308

вул. Садова 51, кв. 7

м. Умань

Черкаська область

Тел. 0664046271

е-mail: dii_@mail.ru

9. Домашня адреса, тел., е-mail

вул. Чапаєва № 12,

смт. Гришківці,

Житомирська область,

Тел. 0971215702,

індекс 13337

е-mail: klymchuk1993@mail.ru
Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________(підпис)

Рішенням конкурсної комісії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини студент(ка) Климчук О.М. рекомендується для участі у конкурсі студентських наукових робіт в номінації «Авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи»Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка