Характеристика класного колективуСкачати 495.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2016
Розмір495.46 Kb.
  1   2   3
Характеристика

класного колективу

У 6 класі навчається 7 дітей: 4 хлопчики та 3 дівчаток. Всі діти навчаються від 1 класу, живуть в повноцінних сім’ях. В класі всі дружні, товариські, активні, працьовиті. Учні з задоволенням готуються до виховних заходів, приймають участь у підготовці святкових концертів.

Діти відвідують гуртки «Дизайн», «Все про природу», «Умілі руки». Усі дівчатка і хлопчики вболівають один за одного, допомагають один одному.

Найкраще в класі навчається Ковалюк Ю., Поріцька А., Покращити навчання слід Кондратюку В., Войтовичу О.,

Учням слід краще готувати домашні завдання, бути активними на уроках, читати додаткову літературу.

ЗАВДАННЯ

виховної роботи на навчальний рік

 1. Формувати національну свідомість, людську гідність, любов до рідної землі.

 2. Формувати згуртований і працелюбний колектив.

 3. Вивчати традиції та героїчні сторінки українського народу

 4. Виховувати особистість здатну до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави.

 5. Виховувати позитивні риси характеру, формувати мовну культуру

 6. Виховувати всебічно розвинену особистість

Участь батьків

у навчально-виховному процесі

на І семестр

п/п

Зміст роботи

Мета, завдання

Дата

1

Батьківські збори «Виховуємо у праці»

1. Отримати інформацію про організацію праці в родинах учнів.

2. Сформувати у батьків уявлення про роль, можливості та способи трудового виховання


2

Батьківські збори «Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї»

 1. Показати батькам роль родинного мікроклімату та взаємостосунків у розвитку особистості дитини, звернути їх увагу на невикористані можливості пізнавальних сил та здібностей дитини.

 2. Проаналізувати відомості про стосунки між дітьми та батьками у сім’ях учнів.

 3. Виявити, яким заходам покарання та заохочення у вихованні дітей надають перевагу батьки.
3

Участь батьків у родинному святі

Виховати глибокі почуття любові до батьків, шанобливе ставлення до батька, матері, інших членів сімї, розуміти і виконувати свої домашні обов’язки, виховувати бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

Стан

учнівського самоврядування в класі


 1. Войтович Олексій – фізорг класу

 2. Збишко Марина – відповідальна за озеленення класу

 3. Ковалюк Юрій – відповідальний за навчання

 4. Кондратюк В’ячеслав – відповідальний за дисципліною

 5. Поріцька Аліна – відповідальна за підручники

 6. Ростецька Ангеліна – відповідальна за чистоту в класі

 7. Томак Сергій – староста класуПроблема,

над якою працює класний керівник з класом
«Спільна робота класного керівника і сім’ї щодо розвитку творчої активності учнів


«Затверджено»

Директор Калюсецької ЗОШ І-ІІ ст..

------------ /О.А. Герасимчук/

«__» __________2011 р.


План

виховної роботи

на І семестр

для 6 класу

Класний керівник

Яковишина Аліна Володимирівна

пам'ятка класному керівнику

Класний керівник повинен:

 • створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

 • створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

 • координувати роботу учнівського самоврядування;

 • знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

 • володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

 • поводитися з дитиною чесно і справедливо;

 • постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.

Пам'ятайте:

 • якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

 • якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

 • коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

 • якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

 • коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

 • коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

 • якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

 • коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

 • якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

організація діяльності класного керівника

1. Класний керівник як організатор класного колективу: • сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібнос­тей;

 • створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопору­шень, планує та проводить відповідні заходи;

 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливос­тей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.

2. Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

 • внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

 • відвідування учнів за місцем їх проживання;

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

3. Класний керівник зобов'язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього роз­порядку навчального закладу;

 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ,

ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

(за ведення якої відповідає)


 1. Класний журнал.

 2. Особові справи учнів.

 3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

 4. План виховної роботи.

 5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

 6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

 7. Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями.

 8. Протоколи батьківських зборів.

 9. Літопис чи фотоальбом класу.


ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА


 1. Вивчення учнів (спільна робота з психологом).

 2. Робота щодо створення учнівського колективу.

 3. Спільна робота з органами учнівського самоврядування.

 4. Робота з батьками, громадськістю.

 5. Організація виховної діяльності (пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-корисної, фізично-оздоровчої, організаторської).

 6. Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.


ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ

 1. Класний керівник несе відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

 2. Забезпечує дотримання правил охорони здоров'я під час проведення виховних заходів.

 3. Організує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності відповідно до програми.

 4. Проводить інструктажі з техніки безпеки з учнями: вступний, поточні, додаткові, цільові.

 5. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

 6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму різних видів.

 7. Терміново повідомляє адміністрацію навчального закладу про випадки дитячого травматизму.

 8. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків.

 9. Бере участь у заходах щодо усунення факторів, які призвели до дитячого травматизму.


ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

 • з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • бесіди з учнями, що запізнюються;

 • організація чергування по класу;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • контроль зовнішнього вигляду учнів;

 • організація харчування.

Щотижня:

 • проведення виховних годин;

 • перевірка щоденників;

 • проведення заходів у класі за планом роботи;

 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • контроль за виконанням доручень;

 • організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

 • робота з батьками;

 • робота з вчителями, які працюють у класі;

 • організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

 • проведення класних зборів;

 • проведення бесід;

 • відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

 • координація виховної роботи з класом;

 • проведення бесід з безпеки життєдіяльності.

Щосеместрово:

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу

розвитку учнівського колективу;


 • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

 • заповнення табелів успішності;

 • проведення батьківських зборів (за планом);

 • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

 • складання плану роботи на канікули;

 • проведення відкритого виховного заходу;

 • аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

 • аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

 • складання плану виховної роботи;

 • оформлення особових справ;

 • оформлення соціального паспорту класу;

 • робота з підручниками;

 • написання характеристик (за необхідністю);

 • аналіз літнього оздоровлення учнів;

 • підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.

За необхідністю:

 • зустрічі з батьками;

 • консультації у психолога;

 • відвідування учнів вдома;

 • складання актів обстеження матеріально-побутових умов учнів.


ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «СКЛАДНОГО» УЧНЯ

«Складним» вважається учень, який:

1. Не відвідує уроки без поважних причин.
Можливі причини невідвідування школи:


 • конфлікти з вчителями;

 • конфлікти з однокласниками;

 • непідготовленість домашніх завдань;

 • не цікаво на уроках;

 • конфлікт у сім'ї.

2. Систематично:

 • запізнюється на уроки;

 • порушує вимоги до зовнішнього вигляду;

 • не готується до уроків;

 • порушує дисципліну на уроках чи на перерві;

 • має схильність до шкідливих звичок;

 • проявляє агресивність у стосунках з іншими;

 • не реагує на зауваження.


ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

 1. Батьки зловживають алкоголем.

 2. Батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дитини.

 3. Батьки не створюють належних умов для навчання і виховання дітей.

 4. Батьки ведуть аморальний спосіб життя. Батьки страждають на психічні захворювання.

Батьки позбавлені батьківських прав, перебувають під слідством.
Мета й основні завдання на 2011-2012 навчальний рік

Мета школи-родини: бути школою добра, центром громадського життя села; сприяти всебічному гармонійному розвитку дитини, підготовці її до життя, реалізації творчого потенціалу, формуванню її фізичного і морального здоров’я як найвищої соціальної цінності суспільства; соціально активної особистості, зорієнтованої на громадянські, національні й загальнолюдські цінності; забезпечувати педагогічний всеобуч батьків; забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого громадянина—патріота України; створення умов наближених до родинних для здобуття якісної освіти, максимальне використання у вихованні учнів потенціалу родинної педагогіки і народознавства, забезпечувати педагогічний всеобуч батьків
Основні завдання на 2011-2012 навчальний рік.
У 2011-2012 навчальному році виховна робота буде спрямована на виконання таких завдань:

- .забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання з постійною потребою у самореалізації та самовираженні;

- формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності;

- становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права та обов’язки;

- утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;- виховання та розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.


Вересень (1-2)


Назва тижня

п/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Дата

Формування ціннісного ставлення

до Батьківщини, до школи

1.

Свято першого дзвоника

Виховувати в учнів любов до школи, бажання вчитися, повагу до вчителів
2.

Перший урок на тему: «Україна – наш спільний дім»

Розширити й поглибити поняття грома-дянськості, виховувати любов та повагу до Батьківщини, до державних символів та традицій, до держави
3.

Анкетування «Батьки і школа»

Виявити оцінку батьків впливу виховання й навчання в школі на життя дитини


Вересень (06-10)


Назва тижня

п/п

Зміст роботи

Очікувані

Дата

Формування ціннісного ставлення до здоров’я

1.

Виховні години на тему «Я і моє здоров’я»

Розвивати в учнів вміння та навички свідомого вибору здорового способу життя та формування відпо-відального ставлення до власного здоров’я.
2

Бесіди «Подорож у країну здоров’я»

Формувати навички особистої гігієни. Розвивати у дітей активну життєву позицію, бажання бути здоровим.
3

Анкетування

Довідатись яким видам спорту надають перевагу учні
Вересень (13-17)


Назва тижня

п/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Дата

Формування ціннісного

ставлення до праці.

1

Години спілкування «Прагнення допомагати»

Виховувати поважне ставлення до оточуючих, розвивати співпереживання, формувати стійке бажання допомагати людям
2

Трудовий десант «Моє чисте шкільне подвір’я»

Виховувати в учнів почуття дбайливого ставлення до природи, до оточуючих, чистоти та охайності
3

Осінній ярмарок. Свято урожаю.

Виховувати любов і бережливе ставлення до праці, до прекрасного

Вересень (20-24)

Назва тижня

п/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Дата

Формування ціннісного ставлення

до суспільства, до держави

1

Виховна година «Національна символіка України»

Ознайомити з особливостями національної символіки, навчити самостійно розрізняти їх, виховувати дбайливе ставлення до історії України, її національних традицій, повагу до її символів, інтерес до своєї Батьківщини
2

Вікторина «Чи знаєш ти державні символи України?»

Поглибити знання учнів про історію державних символів України, прищепити інтерес і повагу до минулого нашого народу.
3

Усний журнал «Мова нашого народу»

Поглибити знання учнів про нашу державу, продовжити ознайомлення з національними традиціями України, формувати національну свідомість школярів, виховувати патріотів, повагу до державної мови, розвивати пізнавальні інтереси

Вересень (27-01)


Назва тижня

п/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Дата

Формування ціннісного ставлення до сімї, родини, людей

1.

Виховна години «Людина – творець добра»

Поглибити знання учнів про найвищі морально-етичні ідеали вироблені людством, ознайомити учнів з високими моральними якостями: добротою, чуйністю, милосердям.
2.

Диспут «Який я? Який ти?»

Формувати адекватну самооцінку та позитивне ставлення учнів до рідних, друзів, однокласників, виховувати гуманістичні риси характеру»
3

Акція «Допоможи одинокій людині»

Виховувати в учнів співчуття, милосердя, бажання допомогти одиноким людям
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка