Характерні риси уроку та загальні вимоги до ньогоСкачати 33.54 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір33.54 Kb.
Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього

Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури.

Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою покликані забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школяра. Вони відрізняються від інших навчальних предметів тим, що їхнім специфічним змістом є рухова діяльність. Проте це не знижує її освітнього і виховного значення. У процесі педагогічно спрямованих занять фізичною культурою в учнів формуються теоретичні знання і практичні навички, уміння раціонально виконувати рухи в усіх видах діяльності. Уроки фізичної культури виховують у дітей дисциплінованість, самостійність, колективізм, сприяють підвищенню фізичної і розумової працездатності. Інструктивна спрямованість уроків фізичної культури визначає зміст і забезпечує реалізацію інших форм занять фізичними вправами школярів.

Якісне проведення уроків фізичної культури сприяє залученню учнів до самостійних занять фізичними вправами і в спортивних секціях.

Відвідування уроків фізичної культури є обов’язковим для всіх учнів школи. Залежно від стану здоров’я учні поділяються на медичні групи для занять фізичною культурою. В основну групу входять практично здорові діти, а ті, що мають відхилення у стані здоров’я, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Характерними рисами уроку, що відрізняють його від інших форм організації фізичного виховання, є: • яскраво виражена дидактична спрямованість;

 • керівна роль учителя, що передбачає викладання предмета і виховання учнів;

 • чітка регламентація діяльності учнів і дозування навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями;

 • постійний склад учнів та їхня вікова однорідність;

 • зумовленість занять розкладом.

Ці риси підносять урок фізичної культури до рівня основної форми занять і створюють сприятливі умови для досягнення кінцевої мети навчання в школі – підготовки всіх учнів до самостійного життя, творчої праці, формування в них потреби та вміння самостійно займатись фізичними вправами, зміцнювати своє здоров’я і систематично підтримувати належний рівень фізичної підготовки упродовж життя.

Успіх у досягненні даної мети залежить від багатьох чинників і в першу чергу – від професійної підготовленості вчителя фізичної культури, яка складається з: • науково-теоретичної підготовки;

 • методичної підготовки;

 • організаторської підготовки;

 • підготовки з матеріально-технічного оснащення занять;

 • підготовки зі страхування і виконання правил безпеки у процесі занять фізичними вправами.

Наявність у вчителя належної професійної підготовки сприятиме виконанню ним таких дидактичних вимог до уроку:

 • чіткість постановки мети і завдань уроку (характер завдань залежить етапу процесу навчання - ознайомлення, розучування, закріплення і вдосконалення);

 • єдність освітніх, виховних і оздоровчих завдань (в ході організації навчальної діяльності на уроках вчитель повинен забезпечити не лише оволодіння руховими уміннями і навичками, розвиток фізичних якостей, засвоєння знань, але й виховувати особистісні якості - сміливість, наполегливість, колективізм, почуття патріотизму, готовність до захисту Батьківщини тощо. Кожен урок фізичної культури повинен розвивати в учнях інтелект, моральність, фізичні здібності тощо);

 • організаційна чіткість уроку, забезпечення керівної ролі вчителя (своєчасний початок уроку, усвідомлення учнями кінцевої мети уроку, раціональні способи керівництва навчальною діяльністю, використання активу класу, мотивація і стимулювання учнів тощо);

 • доцільний добір засобів і методів навчання з урахуванням дидактичних цілей і завдань уроку (кожен урок повинен мати розвиваючий характер, включати нові вправи, методи і форми організації діяльності учнів тощо);

 • поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи (на уроці вчитель озброює учнів уміннями і навичками самостійної роботи, прийомами самоосвіти і самоконтролю, формує культуру рухів, виховує потребу до систематичних занять фізичними вправами);

 • забезпечує функціонування системи контролю знань, умінь і навичок учнів (усі дії учнів на уроці повинні оцінюватись, висуватись нові завдання, показуватись шляхи їхнього досягнення);

 • дотримання безпеки травматизму на уроці (перевірка справності приладів, використання прийомів страхування, раціональне розміщення учнів при виконанні вправ з метання, зіскоків, лазіння по канату тощо).

Використана література

 1. Папуша Володимир Методика фізичного виховання школярів: форми, зміст, організація. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-192с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка