Харьковский частный лицей «профессионал» харьковской областиСкачати 187.17 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір187.17 Kb.
ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ

ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ

ЛИЦЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Код ЄДРПОУ 21229505

ДОВІДКА

20.11.2012

Про результати фронтальної перевірки стану викладання математики

в 1 – 4-х класах

Згідно з річним планом роботи адміністрацією ліцею було здійснено фронтальну перевірку стану викладання математики в 1-4 класах ліцею.

У ході перевірки були відвідані уроки математики 1-4 класів, перевірено ліцейську документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителів , стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних.

Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких ознаках:


 • цілісне сприйняття, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

 • Метою перевірки було встановлення відповідності викладання математики в початкових класах методичним і науковим вимогам, а також виявлення шляхів поліпшення викладання даного предмета та набуття учнями глибоких знань, умінь і навичок учнів з предмета.

Контроль за викладанням математики в 1-4 класах проводився з 5 жовтня по 5 листопада 2012 року.

Перевірку було здійснено за напрямами:

- нормативно-правовий аспект;

- кадровий аспект;

- програмно – методичне забезпечення викладання предмета;

- контрольно-аналітична діяльність

- методична робота викладачів з предмета;

- аспект позакласної роботи з фізики;

- матеріально-технічна база з предмета.
Програмно – методичне забезпечення викладання предмета

За навчальним планом на вивчення математики в 1-4 класах відведено таку кількість годин, а саме:Клас

Години за навчальним планом

Години на додаткове вивчення предмета

1-А клас

4 години
1-Б клас

4 години
2-А клас

4 години
2-Б клас

4 години
3-А клас

4 години
3-Б клас

4 години
4-А клас

4 години
Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Для глибшого опанування предметом на належному рівні передбачено проведення додаткових занять. Згідно з варіативною складовою Робочого навального плану для 1-4 класів для учнів початкової школи передбачено вивчення курсу за вибором «Логіка», завданнями якого є:

 • прищеплювати учням інтересу до математики;

 • поглиблювати і розширювати знання учнів з математики;

 • розвивати математичний кругозір, логічне й абстрактне мислення, дослідницькі вміння та навички школярів молодшої школи;

 • вдосконалювати просторову уяву, образне мислення, зображувально-графічні вміння, прийоми конструктивної діяльності, геометричну інтуїцію, окомір, пам’ять, формувати правильну математичну мову.

Викладання математики в 1-х класах здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: « видавничий дім «Освіта»», 2012, для інших класів ( 2-А,2-Б,3-А,3-Б.4-А) – за програмами Міністерства освіти і науки України, Київ: «Початкова школа», 2006

Кадровий аспект

Аналіз кадрового складу свідчить про високий рівень забезпечення викладання математики в 2-А, 2- Б, 3-А.3-Б,1-Б класах та відповідний в 1-А,

4-А класах:

ПІБ учителя

Пед. стаж

Кваліфікаційна

категоріяТижневе навантаження

Клас, у якому викладає вчитель

Остроушко Олена Борисівна

15

перша

19

1-А клас

Альохіна Лариса Василівна

20

перша

19

1-Б клас

Водка Ольга Василівна

31

Вища, старший учитель

17

2-А клас

Мухіна Олена Іванівна

28

вища

18

2-Б клас

Діденко Наталя Леонідівна

34

вища

18

3-Б клас

Лазарєва Алла Іванівна

31

вища

18

3-А клас

Гончарь Маріанна Олександрівна

3

спеціаліст

18

4-А клас

Аналіз кадрового забезпечення початкової школи показав, що в основному там працюють, крім учителів 4-А,1-А класів, висококваліфіковані вчителі, які мають великий стаж педагогічної роботи, організовують навчальний процес на високому та достатньому рівнях. Учитель Гончарь М.О. працює у закладі 3 роки, учитель Остроушко О.Б.- перший рік, хоча має стаж педагогічної роботи 15 років. У ході перевірки предмета з учителями були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями шестирічного віку.

Матеріально – технічна база з предмета

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з математики учні початкових класів забезпечені на 100 %, викладання предмета ведеться за такими підручниками:Автор

Назва підручника

Клас навчання

М.Б.Богданович

Математика

1 клас

М.Б.Богданович

Математика

2 клас

М.Б.Богданович

Математика

3 клас

М.Б.Богданович

Математика

4 клас

Учителі початкової школи широко використовують «Зошити для самостійних і контрольних робіт « за редакцією М.Б. Богдановича, у ході підготовки до занять викладачі користуються методичною літературою, яка наявна в бібліотеці ліцею з математики.

У ході перевірки з’ясовано, що матеріальна база та методичне забезпечення ліцею потребує вдосконалення, а саме: • поповнення бази підручників з предмета;

 • оновлення та урізноманітнення наочності: сигнальні картки;

 • відсутність інформаційно-комп’ютерного забезпечення для молодшої школи

Співбесіди з викладачами та вивчені документи показали, що вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання математики в 1-4 класах у поточному навчальному році, інструкціями та нормативами оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з предмета.

Календарні плани для 1 класу складені за програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 1-4 класи., Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012;

Календарні плани для 2-4 класів складені за програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.

1-4 класи., Київ : «Початкова школа», 2006.

Ведення класних журналів відповідає вимогам науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011, № 526, а також згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», листом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Методична робота викладачів з предмета

Наслідки вивчення роботи вчителів, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагоги демонструють достатній рівень викладання математики є фахівцями своєї справи, забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них розв’язувати задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії. На своїх уроках учителі початкової школи широко використовують гру як метод, що дозволяє активізувати роботу на уроці, прищеплювати інтерес до математики, також індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Перевіркою встановлено, що вчителі 1-Б класу Альохіна Л.В, 2-х класів Водка О.В., Мухіна О.І., 3-х класів Лазарєва А.І.,Діденко Н.Л, проводять уроки на високому та достатньому рівні та 1-А класу – Остроушко О.Б. і 3-А класу Гончарь М.О. – на відповідному рівні. Педагоги початкової школи використовують репродуктивні, пошукові , словесно-дослідницькі методи роботи. Вони активно застосовують фронтальні, індивідуальні, групові, парні форми роботи., залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу. Наполегливо працюють над виробленням в учнів умінь розв’язувати сюжетні задачі, виконувати дії за алгоритмом, орієнтуватися на площині та у просторі,логічно мислити, застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин на практиці. Уроки вчителів початкових класів відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, широке використання наочності: малюнків, ілюстрацій, дидактичного матеріалу. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час, уроку побудовано з урахування м часового сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.

Учитель Остроушко О.Б. на уроках значну увага приділяє розвитку математичної мови, навичкам орфографічного режиму. Із цією метою використовує наочність, що дозволяє учням швидше засвоїти норми написання та математичну термінологію, краще розуміти вчителя, оскільки діти – російськомовні. Учитель старанно готується до уроку, підбирає цікавий матеріал, продумує форми його проведення. Але слід зазначити, що недостатньо приділяється уваги розвитку усної лічби, використання форм диференційованого навчання та індивідуального підходу.

Учитель Альохіна Л.В. наполегливо працює над виробленням в учнів математичного мислення, складанням задачі за ілюстраціями, розвитком умінь робити різні операції з числами: складати, порівнювати їх, уміння користуватися математичною термінологією. Значну увагу вчитель приділяє розвитку вміння орієнтуватися на площині та у просторі. Широко використовується наочність: ілюстрації, малюнки, таблиці, дидактичний матеріал. Уроки Альохіної Л.В. несуть значний виховний потенціал: як себе поводити на уроці та на перерві, дотримання порядку на своєму столі, бути дружніми та допомагати один одному. У подальшій роботі вчителю необхідно звернути увагу на роботу з тими учнями, які повільніше сприймають математичну лексику.

Водка О.В. сплановує роботу на уроці таким чином, щоб учні відразу включилися до навчального процесу: повторення чисел першої сотні, розв’язання прикладів на логіку та кмітливість, математична естафета, робота з підручником. Підбір таких форм роботи активізує увагу учнів, сприяє підвищенню темпу уроку, виконанню значної кількості різноманітних завдань. Водка О.В. використовує на своїх уроках диференційовану технологію за рахунок додаткових завдань для учнів, які добре орієнтуються в навчальному матеріалі. Учителем проводяться міжпредметні зв’язки з українською мовою і літературою, природознавством що сприяє всебічному розвитку школярів, удосконаленню в них навичок систематизації навчального матеріалу. Для класифікації знань використовуються схеми задач. Це є доцільним, оскільки учні переходять до схематичних позначень умов задач.Мухіна О.І., учитель 2-Б класу, під час уроків математики використовує ігрові форми роботи, які допомагають учням краще зрозуміти та запам’ятати цифри, застосовує завдання на розвиток логічного мислення, аналітичної діяльності. Наприклад , учитель ставить таку умову: задумала число, вирахувала 1, отримала 69. Учні повинні дати відповідь та обгрунтувати. Наступне завдання спрямовано на розвиток математичного мислення, уміння використовувати математичну термінологію: розповісти все, що ти знає про число 15 або записати число у вигляді суми розрядних складових. Учитель використовує багато наочності, а також дошки для проведення математичних диктантів, що дозволяє розвивати в учнів цікавість до навчання. . На таких уроках учні активніші, ніж на тих, де вчитель застосовує тільки бесіду або розповідь.

Учителі 3-х класів Діденко Н.Л., Лазарєва А.І. значну увагу приділяють розвитку математичного мислення учнів , використовують наочність у вигляді таблиці-схеми, формули, активно застосовують мультимедійні презентації під час розв’язання з учнями задач, значну увагу відводять самостійній роботі з підручниками, працюють над розвитком у них навичок систематизації матеріалу. Так, за поданою схемою учень повинен скласти задачу або після розв’язання задачі учневі пропонується узагальнити свої дії, склавши схему. Лазарєва А.І., Діденко Н.Л. широко використовують у своїй діяльності ігрові форми роботи: бліц-турніри, змагання на обчислення «Хто швидше», «Склади вираз», «Збери потяг»

Лазарєва А.І. широко використовує в своїй діяльності картки для опитування: №1 – комп’ютерний тренажер. Програма «Відмінник»; №2 – електронні презентації «задачі від котика», № 3 – розв’язати задачу. Наприклад, учитель виводить на екран монітора число 28 і пропонує учням скласти вирази, в яких це число було б діленим, зменшуваним, доданком, різницею.

Цікавим у роботі Діденко Н.Л. є робота на уроках математики з ілюстраціями, схемами: на малюнках зображено предмети, які необхідно порівняти, учень візуально бачить різницю між ними, швидше орієнтується в діях, видає результат ,у більшості випадків, правильний. ( у нього більше часу на виконання дій з числами, ніж у тих учнів, яким дано завдання без ілюстрацій: дітям треба спочатку уявити предмети, про які йде мова). Працюючи зі схемами, учень вчиться систематизувати матеріал, швидко і правильно виконувати дії з числами, що призводить до розвитку пам’яті, активізації уваги.

За результатами контрольних робіт,проведених у ході фронтальної перевірки математики, встановлено,що учні виявили в основному достатній рівень навчальних досягнень.

Рівні навчальних досягнень/ Класи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2-А клас

-

-

40%

60%

2-Б клас

8%

-

42%

50%

3-А клас

7%

7%

64%

21%

3-Б клас

7%

13%

66%

13%

4-А клас

 • -

7%

53%

40%

Як видно з таблиці за результатами контрольних робіт, найкращий результат продемонстрували учні 2-А класу, 4-А класу, які виявили високий і достатній рівні досягнень. Учні 2-Б класу показали в основному високий і достатній рівні успішності. Але слід звернути увагу, що 1 учень в цьому класі має низький рівень успішності, що пояснюється особливостями рівня розвитку даної дитини.

За результатами контрольної роботи, проведеної в 3-А, 3-Б класу встановлено, що учні виявили в основному достатній і високий рівні, але слід зазначити, що 7% ( 1 дитина в класі) мають низький рівень знань з предмета. Цей рівень знань продемонстрували учні, які тільки почали навчання в ліцеї «Професіонал» і мають прогалини в знаннях. У подальшому вчителям слід звернути

У подальшому вчителям, у яких є учні зі слабким рівнем знань, необхідно звернути увагу на цілеспрямовану роботу з такими дітьми, пошуки ефективних шляхів індивідуальної роботи з ними, застосування й підбір диференційованих завдань для роботи в класі й для виконання вдома.

Помилки, які учні припустили в контрольних роботах: • помилки на обчислювання ( прогалини в знаннях таблиці множення та ділення);

 • помилки на вибір дії під час розв’язання задач;

 • помилки при виконанні геометричного матеріалу.

Таким чином, проаналізувавши стан викладання математики 1-4-х класах, можна зробити висновки:

 • викладання математики в 1-4-х класах ведеться згідно з програмами Міністерства освіти і науки України, які виконуються в повному обсязі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться згідно з критеріями оцінювання, рекомендованими Міністерством освіти і науки України

 • уроки математики Мухіна О.І., Водка О.В., Лазарєва А.І., Діденко Н.Л. проводять на високому та достатньому методичному рівні; Гончарь М.О., Остроушко О.Б. - - на відповідному методичному рівні;

 • документація ведеться згідно з вимогами щодо ведення ділової документації;

 • рівень навчальних досягнень з математики в 3 класі – достатній в основному, в 2-х класах – високий ( 50%) – в обох класах, достатній – 42%, 1 2-Б класі наявний і низький рівень (8%);

 • учителі 1 – 4-х класів використовують різноманітні форми і методи навчання, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу;

 • активність учителів та учнів початкової школи в позакласних заходах ліцею,тісне співробітництво їх з батьками;

 • застосування наочності, дидактичного матеріалу на уроці;

 • активізація роботи щодо формування в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь;

 • удосконалення методів роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня підготовки

 • недостатньо уваги приділяється розвитку навичок усної лічби, формуванню математичної лексики, каліграфічних навичок на уроках математики в 1-А класі;

 • виявлення недоліків при веденні документації в 1-А класі;

 • несистематичність використання комп’ютерних технологій учителями 2-х класів;

 • недостатньо уваги приділяється використанню диференційованих контрольних робіт та диференційованих індивідуальних домашніх завдань для учнів, які виявляють початковий рівень навчання;

 • послаблена робота з обдарованими учнями.

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі рекомендації:

 1. Систематично й наполегливо працювати над підвищенням рівня усної лічби, поповнюючи свої знання щодо викладання матеріалу, вивчаючи методичну літературу, ознайомлюючись із документами Міністерства науки і освіти.

 2. Продовжувати працювати над формуванням в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь.

 3. Удосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

 4. Учителям початкової школи продовжувати роботу з формування математичної лексики в учнів.

 5. Учителям 1-х класів слід приділяти особливу увагу учням, які повільніше сприймають математичну лексику.

 6. Учителям 2-х класів продовжувати формування навичок орфографічного режиму.

 7. Учителям початкової школи більше уваги приділяти учням з низьким рівнем навчальних досягнень, використовуючи на уроках диференційовані контрольні роботи та диференційовані, індивідуальні домашні завдання.

 8. Посилити роботу з обдарованими учнями

 9. Учителю Остроушко О.Б. звернути увагу на ведення класної документації

Заступник директора з

навчально-виховної роботи Л.М. Глухота

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ

ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ

ЛИЦЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Код ЄДРПОУ 21229505

НАКАЗ

21.11.2011 №

Про стан викладання математики

в 1-4-х класах ліцею «Професіонал»

На підставі довідки заступника директора з навчально-виховної роботи Глухоти Л.М. від 20.11.2012 «Про результати фронтальної перевірки стану викладання математики в 1-4-х класах»

НАКАЗУЮ:


 1. Відзначити професіоналізм, високий та достатній рівні викладання математики учителів Водки О.В., Мухіної О.І., Лазарєвої А.І., Діденко Н.Л., Альохіної Л.В.; відповідний рівень викладання-учителів Гончарь М.О., Остроушко О.Б.

 2. Спрямувати діяльність на ліквідацію недоліків, виявлених у ході фронтальної перевірки математики в 1-4-х класах

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Глухоті Л.М.:

  1. Розглянути на оперативній нараді підсумки фронтального контролю щодо вивчення стану викладання математики в 1-4-х класах

До 11.12.2012

  1. Розробити заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки предмета

До 19.12.2012

  1. Організувати проведення індивідуальних консультацій з Гончарь М.О., Остроушко О.Б. з питань методики проведення занять, ведення ділової документації

  2. Сприяти роботі з узагальнення досвіду Лазарєвої А.І., Діденко Н.Л.

До 01.03.2013

 1. Учителям початкових класів :

  1. Працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень з математики

Упродовж 2012-2013 навчального року

  1. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу застосовувати у своїй роботі інноваційні форми і методи проведення занять, диференційований підхід у роботі з учнями з різним рівнем навчальних досягнень, використовуючи на уроках різнорівневі контрольні роботи та диференційовані домашні завдання.

Упродовж 2012-2013 навчального року

  1. Продовжувати працювати над формуванням в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь, використання математичної лексики, вироблення математичної лексики.
  1. Здійснювати контроль за навчальним навантаженням учнів під час проведення уроків.

Упродовж 2012-2013 навчального року

  1. Активізувати роботу з обдарованими учнями.

  2. Працювати над поповненням методичної бази з предметів, які вивчаються у початкових класах.

  3. Лазарєвій А.І., Діденко Н.Л. узагальнити педагогічний досвід за темами:

Лазарєва А.І. – «Розвиток пізнавальних навичок учнів початкової школи»

Діденко Н.Л. – « Проектна діяльність у роботі вчителя початкових класів».

До 25. 01.2012


 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Л.М.Глухоту.

Директор ліцею О.В.Будко.

З наказом по ХПЛ «Професіонал» від 16.11.2012 № «Про стан викладання математики в 1-4-х класах ліцею «Професіонал» ознайомлені:

Л.М.Глухота

О.В.Водка

Л.В.Альохіна

А.І.Лазарєва

О.І.Мухіна

О.Б.ОстроушкоН.Л.Діденко

М.О.Гончарь


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка