Харьковского городского советаСкачати 320.17 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір320.17 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»


КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) № 382 «РОДНИЧОК»

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»
Протокол № 3

Загальних зборів (конференції)

колективу та батьків або осіб, що їх замінюють

06.06.2014 м. Харків

Голова конференції

- Алєксєєва Л.Ф.

голова профспілкового комітету дошкільного закладу

Секретар конференції

- Рибак В.І.

практичний психолог
Присутні:

37 членів трудового колективу дошкільного навчального закладу;

156 батьків вихованців; представники громадськості:

Посохов В.І., - помічник Харківського міського голови;

Сторожук Н.В.-

методист методичного центру управління освіти Київського району Харківської міської ради

(реєстраційний лист додається)
Порядок денний
Питання, що розглядаються


Доповідач

1.

Звітування керівника дошкільного навчального закладу.

Романенко С.А.

2.

Звітування голови ради закладу.

Латишева Н.М.

3.

Звітування голови профспілкового комітету.

Алєксєєва Л.Ф.,

4.

Про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу.

Романенко С.А

1. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач – звітувала про свою роботу як керівника закладу за період 2013 – 2014 навчального року. Доповідь додається.

ВИСТУПИЛИ:

Алєксєєва Л.Ф., голова профспілки закладу - запропонувала шляхом таємного голосування оцінити діяльність завідувача Романенко С.А.

Бондар С.Г., член батьківського комітету (група № 7) – високо оцінила діяльність завідувача по всіх озвучених напрямках роботи і внесла пропозицію відзначити високий професіоналізм останньої.

Пропозицію підтримали інші присутні: члени педагогічного колективу, батьки вихованців та представники громадськості. Проведено таємне голосування (протокол та бюлетені додаються).УХВАЛИЛИ:

Керівнику дошкільного закладу:

1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально – виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться у повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо – навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Залучення додаткових джерел фінансування для поліпшення матеріально – технічної бази та усі вжиті заходи вважати раціональними, доцільними.

4. Вважати роботу завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

5. Керівника дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.

06.06.20142. СЛУХАЛИ:

Латишева Н.М., голова ради закладу - звітувала про свою роботу. Ніна Миколаївна звернула увагу присутніх, що діяльність ради закладу спрямована на виконання рішень загальних зборів (конференцій). Рішення попередніх загальних зборів виконано у повному обсязі.

Впродовж звітного періоду на засіданнях ради неодноразово розглядалося питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми згідно програми «Дитина». Робота з даного питання у закладі відповідає достатньому рівню.

Питання, що розглядалися радою за даний період та ухвалені рішення сприяли зміцненню матеріально – технічної бази, поповненню та раціональному використанню бюджету закладу.

Активну участь рада закладу приймала і при винесенні пропозицій, ухвалі рішень щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально – виховного процесу: розподіл щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам; нагородження Грамотами на рівні закладу та при подачі подання щодо нагородження працівників грамотами органів освіти вищого рівня.

Члени ради закладу приймали участь у засіданнях атестаційної комісії та прийнятті рішення щодо встановлення кваліфікаційної категорії педагогам.

Впродовж звітного періоду радою закладу було організовано систематичний контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням вихованців. Результати його свідчать, що робота у закладі з даних питань відповідає достатньому рівню.ВИСТУПИЛИ:

Нос Ю.С., мати вихованця групи № 8 – висловила своє задоволення роботою ради закладу за звітній період. Запропонувала діяльність голови ради закладу оцінити шляхом таємного голосування.

УХВАЛИЛИ:

Членам ради дошкільного закладу:

1.Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

06.06.20143. СЛУХАЛИ:

Алексєєва Л.Ф., голову профспілкового комітету - інформувала про виконання пунктів положення Колективного договору. Людмила Федорівна звернула увагу присутніх, що згідно рішення загальних зборів трудового колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» (протоколу № 2 від 20.10.2011) схвалено Колективний договір на 2011-2015 роки, саме він регулює відносини між адміністрацією та колективом закладу. Було наголошено, що впродовж звітного періоду профспілковий комітет проводив роз’яснення членам трудового колективу змісту нормативних документів щодо організації їх праці, прав, обов’язків. Здійснювався також контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці; контролювалася можливість забезпечення харчуванням співробітників згідно заяв: перша страва та хліб. Надавалася співробітникам допомога у зв’язку із важким матеріальним станом.

Людмила Федорівна відмітила, що адміністрація закладу чітко дотримується положень колективного договору, узгоджує свої рішення із профспілковим комітетом. На контролі тримається виконання угоди з охорони праці та додатку до колективного договору «Комплексні заходи з охорони праці». Систематично проводиться контроль за станом техніки безпеки і охорони праці з подальшим обговоренням результатів перевірок на засіданнях профкому і профспілкових зборах. Для всіх категорій працівників розроблено посадові інструкції, з якими вони ознайомлені під розпис. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, виконуються всі заходи щодо попередження, профілактики травмування виробничого характеру.

Залучення працівників до заміни тимчасово відсутніх відбувається лише за їх згодою та за погодженням із профспілковим комітетом. Розподіл навантаження здійснюється за погодженням із профкомом, попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік проводиться вкінці поточного навчального року з ознайомленням працівників та за погодженням з профспілковим комітетом.

Розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування погоджується з профспілковим комітетом. Виплачується педагогічним працівникам матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується за погодженням з профспілковим комітетом і доводиться до відома працівників під особистий розпис.

ВИСТУПИЛИ:

Носкова З.П., вихователь - внесла пропозицію роботу профспілкового комітету за звітній період вважати задовільною.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2013 – 2014 навчального року вважати задовільною.

06.06.2014

4. СЛУХАЛИ:

Романенко С.А., завідувач - винесла до розгляду питання про затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку закладу. Світлана Анатоліївна запропонувала у 2014-2015 навчальному році продовжити роботу над єдиною методичною темою: «Формування компетентностей дитини дошкільного віку через розвиток її творчих здібностей, творчого мислення, підвищення якості освіти та здійснення соціально-орієнтованого підходу до управління дошкільним навчальним закладом».

Завідувач зазначила, що виходячи з результатів аналізу діяльності закладу у 2013 – 2014 навчальному році, визначено річні завдання, які є пріоритетними перед педагогічним колективом дошкільного закладу для вирішення у 2014 – 2015 навчальному році: 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

 2. Формувати логіко-математичні знання та навички дітей у світлі вимог «Програми виховання та розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 3. Сприяти становленню пріоритетності родинного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

ВИСТУПИЛИ:

Рибак В.І., практичний психолог - висловила думку щодо актуальності поставлених задач перед колективом на новий навчальний рік. Координація зусиль колективу на визначених напрямках дозволить отримати позитивні зрушення у справі навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Присутні підтримали висунуті завдання.УХВАЛИЛИ:

1.Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач: 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

 2. Формувати логіко-математичні знання та навички дітей у світлі вимог «Програми виховання та розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 3. Сприяти становленню пріоритетності родинного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

06.06.2014

Голова конференції:

голова профспілкового комітету _____ /Л.Ф.Алєксєєва/


Секретар конференції:

практичний психолог _______ /В.І.Рибак/РІШЕННЯ

загальних зборів (конференції)

колективу дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце»

та батьків або осіб, що їх замінюють
1. Заходи, вжиті завідувачем дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» Романенко С.А., щодо охоплення навчально – виховною роботою дітей 5 – річного віку, ведуться в повному обсязі на належному рівні.

2. Проведену роботу щодо створення умов для варіативності навчання, впровадження інноваційних технологій у освітньо – навчальний процес вважати здійсненою на високому професійному рівні.

3. Залучення додаткових джерел фінансування для поліпшення матеріально – технічної бази та усі вжиті заходи вважати раціональними, доцільними.

4. Вважати роботу завідувача по збереженню та зміцненню здоров’я, безпеки життєдіяльності та надання соціальної підтримки і допомоги дітям пільгового контингенту задовільною.

5. Керівника дошкільного закладу № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм і педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.

06.06.2014

6. Роботу ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

06.06.2014


9. Роботу профспілкового комітету дошкільного навчального закладу № 382 «Джерельце» за період 2013 – 2014 навчального року вважати задовільною.

06.06.2014

10. Скласти річний план роботи закладу для оптимальної реалізації поставлених задач:


 1. Розвивати творчі здібності та підвищувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах театралізованої діяльності.

 2. Формувати логіко-математичні знання та навички дітей у світлі вимог «Програми виховання та розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 3. Сприяти становленню пріоритетності родинного виховання через використання різноманітних форм взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

Червень 2014

11. Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою.

До 13.06.2014

Доповідь

звітування керівника на загальних зборах

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 06.06.2014
І. Персональний внесок керівника.

Усього у мікрорайоні 554 дітей віком від 0 до 6 (7) років, з них охоплено дошкільною освітою 356 дитина. Отже, дошкільною освітою та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти охоплено 64%. Дітей 5-річного віку у мікрорайоні – 115, різними формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей (100%), 80% відвідують дошкільні заклади. Впродовж 2013 – 2014 навчального року, у закладі навчається та виховується 255 дітей. У цей час дитячий заклад відвідувало 22 дітей пільгових категорій. Дані діти користувалися пільгами щодо оплати за харчування у закладі; усі діти пільгових категорій мали змогу безкоштовно відвідувати розважальні заходи у закладі та поза його межами.

У дошкільному закладі проводиться розгорнута розвивальна, виховна та навчальна робота з вихованцями. Діти мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад також не залишаються поза увагою: для батьків даних дітей організовано психолого – педагогічний консультаційний пункт. Згідно річного плану щокварталу впродовж звітного періоду організовувалися Дні відкритих дверей із розважальними музичними та спортивними заходами: День знань, Масляна, День Перемоги, День захисту дітей. Дані заходи мали змогу відвідати діти, що не відвідують дошкільний заклад та їх батьки.

Освітньо – виховний процес у закладі здійснювався згідно вимог програми «Дитина» на основі особистісно-орієнтованого підходу, інтеграції навчально – виховного процесу та впровадження новітніх технологій.

У зв’язку із впровадженням у практику оновленої парадигми дошкільної освіти, що викладена у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, розгорнуто впродовж навчального року проводилась психолого – педагогічна просвітницька робота з педкадрами з питань сутності програми «Дитина» та можливостей практичного впровадження; у допомогу педагогам розроблено детальні рекомендації щодо планування, методів та прийомів здійснення особистісно – орієнтованого підходу до дітей, реалізації технології інтегрованого навчання, використання інтерактивного способу подачі та закріплення знань дітей.

У науково-методичній роботі з педагогами здебільшого використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слугувало активній позиції учасників, вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Завідувачем, вихователем-методистом та практичним психологом проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм психолого – методичної роботи також слугувало зацікавленості учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі знань дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з невеликим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку. Так, у 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив зазнав певних змін: 11% становлять молоді педагоги без досвіду педагогічної роботи. Молодими педагогами впродовж року надавалась психолого-методична допомога, що допомагало спеціалістам адаптуватися та успішно проявляти себе у професійній сфері. Такий супровід молодих педагогів актуальним є і на наступний навчальний рік.

Активною була робота щодо розвитку творчого потенціалу колективу, оволодіння основами креативної педагогіки, що сприяло напрацюванню вихователями власних розробок, практичних матеріалів реалізації завдань цілісного розвитку дитини дошкільного віку. У цьому навчальному році на районний ярмарок педагогічних ідей запропоновано 2 досвіди роботи членів нашого педагогічного колективу, дані напрацювання високо оцінені освітянами району.

Освоєні новації сприяють розкриттю особистісного потенціалу кожної дитини, сприяють підвищенню результативності навчально-виховного процесу, що і підтверджують результати проведеного діагностування дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина». Загальний середній бал по закладу: 3,5 б., що відповідає достатньому рівню; найвищі показники отримано по: пізнавальній (логіко – математична компетентність), художньо – естетичний (малювання), фізичній лініях розвитку.

Наші вихованці неодноразово ставали призерами різноманітних конкурсів на рівні району: І місце у районному інтелектуальному конкурсі „Чомусики”; переможці спортивних змагань «Перші кроки».

ІІ. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази закладу.

Залучення благодійних внесків батьків дало змогу: придбати миючі засоби; столи двомісні тумбочки та шафи в групу№6; тумбочки, шафи для рушників та стіл в групу №8; стільці дитячі в групу №7, №10; столи у групу №9, №10; пилосос в групу №9; встановити вікна в групи№1,2,3,4; придбати 2 принтери; підготовити теплове господарство до опалювального періоду; провести замір опору ізоляції; замінити освітлювальні прилади та енергозберігаючі лампи; завезти пісок у пісочниці; вивезти побутове та будівельне сміття; встановити вхідні двері у групу №5; поповнити методичну базу дошкільного закладу відповідною літературою та посібниками; здійснити ремонт обладнання харчоблоку та пральні; здійснювати щомісячну оплату тривожної кнопки; оформити підписку на періодичні видання; закупити саджанці та квіти для оформлення території закладу; придбати картриджі для оргтехніки; поповнити розвивально-ігрове середовище груп. Інформація щодо використання благодійних коштів батьків щомісячно оновлюється на сайті закладу.ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування, їх раціональне використання.

Протягом звітного періоду у закладі було організовано згідно запиту батьків гурток оздоровчої гімнастики, що існував за спеціальні кошти бюджету. Даний гурток відвідувало 37 дітей з них 17 дітей пільгового контингенту. Вилучені кошти направлено на виконання перелічених заходів по благоустрою закладу. Активну допомогу у вирішенні питань благоустрою дошкільного закладу надавала депутат міської ради Поздєєва Т.Г.: встановлено нові павільйони на майданчиках груп №2 та №4; придбано плитку для ремонту туалетних кімнат груп №4, №9; придбано стільці дитячі в групу №6; проведено ремонтно-зварювальні роботи на трубопроводі холодної води у підвальному приміщені та частково замінено трубопровід гарячої води у підвальному приміщені під групою №1; встановлено на ігровому майданчику групи №3 пісочницю та гірку; встановлено садові лави на усіх ігрових майданчиках груп; надається допомога у проведенні поточного ремонту групового приміщення групи №2; ведуться роботи по ремонту павільйонів груп №8, №9.ІV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

За звітній період у закладі працює 17 педагогів: з них – 9 з вищою освітою; 5 – з середньою спеціальною освітою; студенти – 3 педагоги.

У ДНЗ працює 25% педагогів зі стажем більше 20 років, 20% - стаж до 20 років, 20% - стаж до 10 років, 35% - стаж до 5 років. Отже, більшість складають педагоги з досвідом роботи понад 10 років, що позитивно впливає на показники рівня педагогічної майстерності та рівня знань, вмінь та навиків дітей. Третина ж педагогічного колективу – молоді фахівці, які потребують допомоги.

Розгорнута просвітницька методична робота у закладі сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів. Приділяється увага і питанню мотивації педагогів щодо самоосвіти; активну участь в організації педагогічних рад приймало 60% педагогів; у семінарах, що проводилися у дошкільному закладі – 90%; районних, міських семінарах – 20%; розробці конспектів занять, бесід – 100%.

Молоді педагоги закладу відвідували районні методичні об’єднання і мали змогу підвищити свій професійний рівень та обмінятися досвідом роботи з колегами.

За даний час курсову перепідготовку пройшли вихователь Федоренко О.Ю., та практичний психолог Рибак В.І. Атестовано та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Драгуновій М.В., Фурсовій В.В. підтверджено 9 тарифний розряд.V. Соціальний захист неповнолітніх, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників.

Велика увага у закладі постійно приділяється питанню організації харчування дітей. Впродовж року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку становила 11 грн., з яких 5 грн., - батьківські кошти, 6 грн., - дотація з бюджету. З 1 червня по 31 серпня на період літньої оздоровчої кампанії з метою оздоровлення дітей, збагачення їжі вітамінами вводиться ІІ сніданок, який складатиметься зі свіжих фруктів або фруктових соків. На цей період планується за згодою з батьками збільшення батьківської плати за харчування на 0,50 грн., і батьківська плата складатиме 5 гр., 50 коп., ще 6.60 грн., доплачуватиме держава. Таким чином, вартість харчування дитини за добу перебування у дитсадку в літній оздоровчий період становитиме 12 грн., 10 коп. Пільгами при оплаті за харчування продовжуватимуть користуватися діти пільгового контингенту.

Аналіз організації харчування дітей у закладі свідчить, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно – гігієнічних навичок, помічники вихователів, санітарки – няні виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. Щодня у даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, здійснювався також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином, сніданок - 25%, обід - 35%, полуденок - 20%.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування порівняльно із минулим роком показав: в цілому виконання натуральних норм складає 64,8%, що на 4,8% більше ніж торік.

Виконано норми по таких продуктах: крупи – 115%, хліб - 140%. Наближається до виконання норм споживання наступних видів продуктів: масло вершкове, борошно. Більш ніж як на 50% виконуються норми щодо споживання картоплі, цукру, олії, яєць, молока, сиру кисломолочного, молока, м’яса. Недовиконано норми споживання таких продуктів як сметана, риба та овочі. Перебільшені норми споживання круп та хліба пшеничного.

Сестрою медичною старшою систематично проводилося корегування меню для забезпечення його збалансованості: в дні відсутності м’яса та риби, більше включалось молочних продуктів.

Недовиконання норм продуктів у 2013 - 2014 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування.

Протягом року проводилася С - вітамінізація третьої страви.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах. На підставі вищезазначеного, з метою поліпшення роботи по організації харчування дітей, у наступному навчальному році планується: • проводити корекцію харчування кожні 10 днів;

 • проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

 • здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

На постійному контролі тримається питання охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму. Робота закладу з охорони життя та здоров’я дітей проводиться активно, систематично та відповідально.

Зусиллями творчої групи вихователів дошкільного закладу складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорони життя та здоров’я, де включено такі розділи: „Протипожежна безпека”, „Емоційний комфорт”, „Дитина і природа”, „Дорожній рух”, „Дитина вдома сама”. У кожній групі обладнано куточки «Дорожнього руху», «Юні пожежники» з набором атрибутів для ігор.

Питанням охорони життя, здоров’я та попередження дитячого травматизму постійно приділяється увага на батьківських зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві, щотижня вихователями було організовано бесіди та консультації для батьків з даного питання; вивчення соціально – психологічного клімату сімей з метою попередження випадків травмування було проведено частково через відсутність певної кількості дітей. Чільне місце інформації з даного питання відведено у батьківських куточках груп.

Рівень знань дітей старшого дошкільного віку з питань охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму є достатнім.

Рівень планування заходів з охорони життя, здоров’я дітей та попередження дитячого травматизму є достатнім. Впродовж звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травм під час навчально – виховного процесу та в побуті.

Важливим є аналіз захворюваності за 12 місяців 2013 року у порівнянні з 2012 роком. Змінилась кількість днів, пропущених однією дитиною: знизились показники на 0,2 по садових групах та підвищились по ясельних групах на 0,5, всього пропущених днів по хворобі 1 дитиною не змінилось.

За 12 місяців 2013 року загальна захворюваність -166 випадків, в ясельних групах -39, в садових-127 (в 2012г.-172, ясла-32, сад-140). Відповідно знизились показники загальної захворюваності. Кількість ГРЗ складає 24: ясла-8, сад-16(в 2012г-19: ясла-3, сад-16). Всього захворюваність на ГРЗ 14,5% (в 2012г-11,0%). У порівнянні з 2012 роком знизилась випадки інфекційних захворювань із 32 до 7 випадків ( на 457,1%). У 2013 році спостерігалося: ГЭК- 6 випадків (2012 - ГЭК-5 випадків).

Інша патологія в 2013 році – 135 випадків, в 2012 году-121 випадків.

Отже, у 2013 році покращилось відвідування дітьми дошкільного закладу, знизилась загальна захворюваність

При аналізі захворюваності за І півріччя 2014 року необхідно відмітити відсутність інфекційних захворювань ( у аналогічний період 2013 року – 1 випадок ГЕК. Інші патології також зменшилися у порівнянні з минулим роком ( с 59 до 30) .

У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Старшою медичною сестрою дошкільного закладу постійно здійснюється огляд дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, перехворівши дітей приймають в дошкільний заклад після одужання з довідкою від лікаря.

У наступному навчальному році пропонується продовжувати роботу в даному напрямку та посилити контроль за збереженням санітарного та епідеміологічного оточення в усіх вікових групах; активізувати роботу з батьками щодо надання знань та рекомендацій з питань профілактики інфекційних захворювань серед дітей дошкільного віку.

Впродовж багатьох років активну участь у житті закладу приймає Харківський міський голови Кернес Г.А. Моральним заохоченням слугує соціальна підтримка, що надає він співробітникам, ветеранам праці з числа колишніх співробітників до Дня вчителя, Різдвяних та Новорічних свят, Великодня, Масляної, святкових випускних ранків.

Адміністрація закладу у взаємовідносинах з працівниками суворо дотримується інструктажів з охорони праці, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. Прийняті рішення узгоджуються з профспілковим комітетом закладу, Положеннями колективного договору між співробітниками та адміністрацією.VІ. Залучення педагогів та батьків, громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Батьки вихованців ДНЗ постійно беруть активну участь у здійсненні контролю за якістю харчування дітей, медичного обслуговування. Залучаються батьки наших вихованців і до навчально – виховного процесу: педагогами проводяться Дні відкритих дверей, спортивні свята за участі батьків, батьки надають допомогу педагогам у підготовці до свят, проведенні інтегрованих днів за кольоровими блоками: оформлення зали, групових приміщень. Вирішення питань щодо цільового використання благодійних внесків також приймають представники батьківських комітетів закладу.

Від себе особисто та усього колективу закладу хочу висловити вдячність батьківському комітету за активну підтримку у справі зміцнення матеріально – технічної бази дитячого закладу. За активну участь у суспільному житті закладу хочеться відмітити сім’ї: Коновалових, Середа, Матюк, Некрасових.

VІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Аналіз звернень батьків свідчить, що здебільшого це були питання щодо збереження місця за дитиною у закладі та пропозиції стосовно благоустрою території, приміщень ДНЗ.

Таким чином, спільну роботу співробітників закладу, батьків та представників громадськості можна вважати доцільною та продуктивною.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА – САДОК) № 382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


Протокол № 1

від 06.06.2014 р.
Таємного голосування присутніх членів загальних зборів (конференції) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, що їх замінюють
Голова конференції – Алєксєєва Л.Ф., голова профспілкового комітету.

Секретар конференції – Рибак В.І.

Присутні: 37 членів трудового колективу ДНЗ №382 «Джерельце» та 156 батьків вихованців (Реєстраційний лист додається).


з/п

П.І.Б.

посада

Оцінка діяльності

Кількість голосів

«ТАК»

Кількість голосів

«НІ»

Кількість голосів

«Утримуюсь»

Ухвалили

1.

Романенко С.А., завідувач

Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.


193

____

______

Рішення загальних зборів (конференцій) довести до відома органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.


2.

Латишева Н.М., голова ради закладу

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

161

____

32

Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

Голова конференції: ______ /Л.Ф. Алєксєєва/


Секретар конференції: ______/В.І. Рибак/

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)

382 «Джерельце»Харківської міської ради
Бюлетені таємного голосування загальних зборів (конференцій)

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 06.06.2014 р.

(оцінка діяльності керівника)Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)

382 «Джерельце»Харківської міської ради
Бюлетені таємного голосування загальних зборів (конференцій)

колективу дошкільного навчального закладу

та батьків або осіб, що їх замінюють від 06.06.2014 р.

(оцінка діяльності голови ради закладу)
Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради
Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради
Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Керівника ДНЗ № 382 «Джерельце» за високий професіоналізм у педагогічній діяльності, сумлінну і творчу працю та за активну участь у співпраці із батьківською громадськістю заохочувати морально та матеріально.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради
Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ


Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬДошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.

ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 382 «Джерельце»

Харківської міської ради


Бюлетень таємного голосування
Роботу голови ради закладу за звітній період вважати виконаною на належному рівні.
ТАК НІ УТРИМУЮСЬ

Список присутніх на загальних зборах (конференції) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, що їх замінюють від 07.06.2014 р.


 1. Романенко С.А. -

 2. Колесник А. Г. -

 3. Подгорна В. Д. –

 4. Калініна В. В. -

 5. Рибак В. І. –

 6. Кальницька О.С. –

 7. Бабарика Н. Г. –

 8. Берденко В. М. –

 9. Калюжна І. М. –

 10. Даниленко М.В. –

 11. Фурсова В. В. –

 12. Федоренко О. Ю. –

13. Бондар С.Г.–

14. Латишева Н. М. –

15. Носкова З. П. –

16.КовальВ.М. –

17.Губанова Т.Є. -

18. Чепурко Т.І –

19. Сіра Н. П. –

20. Сіріца Л.В. -

21. Попова В.Д. -

22. Холодна А.М. -

23. Муха Є.С. –

24. Зінченко Н.П. -

25. Нос Ю.С.-

26. Хромова Г.І. -

27. Каргіна Р.В. -

28. Чала Н.І. -

29. Бондар Г.Т. -

30. Бабанін В.І. -

31. Ващенко В.В. -

32. Токарева Т.Л. -

33. Алексєєва Л.Ф. -

34. Гавриленко І.С. -

35. Колеснік В.А. -

36. Драгунова М.В. -

37. Бондар Г.В. -

38. Герасименко П.О.-

39. Черверікова Н.В. -

40. Шеєнко С.О. -

41. Толстолуцька О.С. -

42. Черверікова К.О. -
43. Смикалова О.М. -

44. Лахмотова О.Ю. -

45. Алексєєва Л.П. –

46. Поминчук П.А. –

47. Ляшенко А.О. –

48. Подвойська В.В. –

49. Деміна М. Н. –

50. Євдокимова Л.Д. –

51. Кривошапка М.А. –

52. Свідло М.А. –

53. Прохоров С.В. –

54. Соколова А.М. –

55. Попова А.М. –

56. Старченко П.Р. –

57. Романюк О. В. –

58. Сидоренко В.В. -

59. Матюк Т.Б. - –

60. Романова Л.П. –

61. Мац С.М. –

62. Балабай О.В. –

63. Токарева Т.Л. –

64. Свириденко О.В. –

65.Сидак О.Г . –

66. Говоріщева Н.Є. –

67.Харченко Т.В –

68. Хоружий О.М. –

69. Пісарева І.В.–

70. Чернієнко А.В. –

71. Дьякова В.О. –

72. Качка В.Д. –

73. Рогожкіна В.О. –

74. Криворучко П.Д. -

75. Проненко М.Т. -

76. Гармаш Н.В. -

77. Горбачова О.М. -

78. Кобзар О.М. -

79. Дзевочко А.І. -

80. Запара Т.В. -

81. Шестопал Л.О. –

82. Шевченко О.М. –

83. Уткіна В.С. –

84. Фальченко С.Л. –
85. Бородіна Т.Б. –

86. Тренічева Т.М. –

87. Неймирок А.О. –

88. ШирковаР.Д. –

89. Чередніченко М.Т. –

90. Фальченко Н.Д. –

91. Бородіна В.Д. –

92. Лещук Р.М. –

93. Лукьянова О.Д. –

94. Шевченко П.П. –

95. Старченко О.Н. –

96. Строга О.Ю. –

97. Вагіна Н.Г. –

98. Ємленінова В. Ю. –

99. Медяник Н. М. –

100. Захарченко В.Б. –

101. Мироєвская Н.Г. –

102. Ієвлева К.Л. –

103. Кулеба Н.Д. –

104. Некрасова Л.Д. –

105. Писарев О.Д. –

106. Говоріщева Н.М. –

107. Головко Л.Д. –

108. Артеменко С.Л. –

109. Сімонян Г.А. –

110. Тесленко Н.М. –

111. Хруслова Л.Ю –

112. Щербак К.В. –

113. Зайцева К.О. –

114. Воловик В.І. –

115. Єфремова Л.О. –

116. Чмиль А.А –

117. Медяник Н.В. –

118. Комаров К.О. –

119. Коновалова Ю.В. –

120. Ільченко І.О. -

121.Тесленко О.Л. –

122. КоротькоТ.Б. –

123. ВагінаМ.О.–

124. Шликов О.В. –

125. Свидло Т.М. –

126. Дубонос Н.С. –

127. Абрамочкіна В.П. –

128. Бондар Т.Л. –

129. Бондар Т.Л. –

130. Белозерова Н.Є. –

131. Чумало Т.Д. –

132. Панасенко О.В. –

133.Захарченко Н.Є . –

134. Курганова Ю.С. –

135.Єсичко І.П. –

136. Єфименко Н.О. –

137. Єпринцева О.В. –

138. Бондаренко О.Г. –

139. Жернова Ю.Д. –

140. Казачкова В.Д. –

141. Рахімова К.Т–

142. Шемшур А.О –

143. Шишкова О.О. –

144.Шевченко П.О –

145. Аль – Фаті О.М. –

146. Комарова М.А. –

147. Мартиненко А.В. –

148. Кязімова Н.В. –

149. Назарова Т.М. –

150. Попова К.В. –

151. Петренко Я.І. –

152.Баскакова В.Л . –

153.Деркач О.Ю . –

154.Резнікова Н.М . –

155.Сапельнік Н.І –

156 Кулініч Г.О. –

157. Свидло Н.І. -. –

158. Коротько В.І. –

159. Кучерова О.О. –

160 Давидов Р.М .–

161. Бондар О.М. -

162. Тарнавська Н.О. -

163. Харченко Т.В. –

164. Хижняк Т.Ю. –

165. Коротко О.О.–

166. Черкашина В.В. –

167. Сощева О.Л. –


168. Комісарова О.М. –

169. Берлет О.О. –

170. Тімченко А.Г. -

171. Масалітіна к.в. -

172. Баштенко О.Д. –

173. Назарова О.П. –

173. Черелюк Л.І. –

174. Щербак Н.М. –

175. Кісельова Ю.О. –

176. Кадська Ю.Т. –

177. Леонова Н.І. –

178. Поступна М.І. –

179. Шавшина Н.Г. –

180. Шевчук М.К. –

181. Гуменюк Ю.Д. –

182. Жигола Н.М. –

183. Мац А.В. –

184. Новікова О.С. –

185.Сидоренко О.І. –

186. Шульгіна О.Г.–

187. Денисенко Н.В. –

188. Перепелица М.Є. –

189. Ігнатов В.О. –

190. Кулааков О.П. –

191. Халамейда В.О. –

192. Ільіна М.П. –

193. Денисенко М.В. –

194. Маркіна М.С. –

195. Кошель М.П.. –

196. Сердюк А.О. -

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка