Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди бібліотека довідково бібліографічний відділ виховання та навчання дітей з особливими психофізичними проблемамиСторінка1/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


Виховання та навчання дітей з особливими психофізичними проблемами


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ХАРКІВ 2011

ББК

74.3


В 54

Виховання та навчання дітей з особливими психофізичними проблемами : реком. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; уклад. : Захарченко В. П.; відп. ред. Турко І. Ф. - Х. : ХНПУ, 2011. – 44 с.

Укладач : Захарченко Валентина Павлівна

Науковий редактор : Турко Іван Федорович – директор бібліотеки

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Бібліографічний редактор : Неудачина Тетяна Іванівна – зав. відділом

довідково-бібліографічної роботи бібліотеки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011Зміст

ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………………....................…4


РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ……………………………………………………………………………….....6
РОЗДІЛ 2. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА……..……………………………………………7
РОЗДІЛ 4. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ…..……………………………………12
РОЗДІЛ 5. ЛОГОПЕДІЯ……………………………………………………………………...18
РОЗДІЛ 6. СУРДОПЕДАГОГІКА. СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГЛУХИХ ТА ГЛУХОНІМИХ…………………………………26
РОЗДІЛ 7. ТІФЛОПЕДАГОГІКА. ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ СЛІПИХ ТА ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ………………………………………………………………………………30
РОЗДІЛ 8. ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА, ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ………………………………………………………………………………………….32
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………………………………….….39

Передмова
Кожна дитина унікальна в своєму розвитку. Підростаючи вона обирає свій життєвий шлях, своє місце в суспільстві. Але є діти-інваліди, яким необхідно допомогти відкрити двері в яскравий світ пізнання, вивести їх на дорогу щастя і гармонії.

Тривалий час у суспільстві вважалося, що дітям-інвалідам немає місця в колективі здорових однолітків, що вони не здатні до корекційного навчання та оволодіння трудовими навичками. Такі діти знаходилися вдома, під наглядом батьків і лікарів.

Але зміни в соціальному житті, переоцінка методів і підходів в корекційній педагогіці, вказують на необхідність наближення до проблем дитини з особливими психофізичними проблемами, до її особистості, умов набуття освіти і життя в цілому.

Одне з актуальних завдань сучасної освіти – надати можливість кожній дитині розкрити свої потенційні можливості в умовах навчання: виховання в закладах, які відповідають їхньому психофізичному стану, здоров’ю та інтелектуальному розвитку.

Враховуючи надзвичайну актуальність та практичне значення теми підготовлено покажчик “Виховання та навчання дітей з особливими психофізичними проблемами”.

Покажчик складається з 8 розділів, до яких увійшло 658 назв бібліографічних записів, які висвітлюють питання виховання та навчання дітей з вадами зору та сліпих, глухих та глухонімих, розумово відсталих дітей та дітей з мовленнєвими порушеннями.

Покажчик відкривається “Передмовою” в якій розкривається значимість даної теми, охарактеризовано зміст покажчика, наведено схему розташування матеріалу та довідковий апарат.

Розділ 1 “Нормативно-правові документи з питань корекційної педагогіки” охоплює відповідні чинні законодавчі та нормативні документи України, згруповані за абеткою.

До розділу 2 “Інклюзивна освіта” увійшли методичні рекомендації для вчителів спеціальних закладів щодо процедури переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, зарубіжний досвід переходу від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл, статті про перспективи та реалії інклюзивної освіти.

Документи розділу 3 “Корекційна педагогіка” розкривають методики, ігри, корекційно-розвиваючі програми, розробки занять для дітей із психофізичними вадами, також в цьому розділі міститься література з патопсихології та психолінгвістики.

Розділ 4 “Діти з особливими потребами” містить літературу з корекційного навчання дітей з особливими потребами, виховання гіперактивних, гіпоактивних, агресивних дітей, дітей хворих на ДЦП, дітей з аутизмом.

Розділ 5 “Логопедія” представляє літературу з методики навчання дітей з важкими розладами мовлення, розробки занять з корекційного навчання розвитку мовлення дітей для різних вікових категорій, поради логопеда.

В розділі 6 “Сурдопедагогіка. Специфічні методи, організаційні форми та засоби навчання глухих та глухонімих” зібрана література з виховання та навчання глухих дітей та дітей з порушенням слуху, програмно-методичні посібники для дітей з патологією слуху.

В розділі 7 “Тіфлопедагогіка. Виховання та навчання сліпих та дітей з вадами зору” представлені корекційно-розвивальні програми для дітей з порушенням зору, методики навчання різних предметів в навчальних закладах для сліпих дітей, виховання та навчання сліпих дітей та дітей з порушенням зору.

До розділу 8 “Олігофренопедагогіка, виховання розумово відсталих дітей” включена література з корекційно-розвивального навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями, програми з виховання та навчання розумово відсталих дітей.

До покажчика увійшли документи в традиційній паперовій формі, зокрема: монографії, збірники наукових праць, книги, тези доповідей, публікації з періодичних видань, українською та російською мовами.

За часом видання у покажчику зібрано документи, опубліковані впродовж шести останніх років (2004-2010). Підбір матеріалів закінчено у грудні 2010 р.

Документи, включені до покажчика, можна знайти у фонді бібліотеки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Матеріал у бібліографічному виданні в межах розділів та підрозділів згруповано за абеткою прізвищ авторів або назв праць.

У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів.

Для зручності користування бібліографічним покажчиком створено іменний покажчик.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до чинних державних стандартів України.Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів.

1. Нормативно-правові документи з питань корекційної педагогіки


 1. Концепція жестової мови в Україні ( Проект ) // Дефектологія. – 2009. – № 3. – С. 3—8.

 2. Концепція розвитку інклюзивної освіти : затвердж. наказом Мін-ва освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 // Початкова освіта. – 2010. – № 42. – С. 4-5.

 3. Музика потрібна дітям із порушенням слуху : указ Президента України № 857 / 2008 від 25 вересня 2008 року // Педагогічна газета. – 2008. – № 10. – С.5.

 4. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : затвердж. наказом Мін-ва освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 // Дефектолог. – № 8. – С. 17-19.

 5. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію : затвердж. наказом Мін-ва освіти і науки України від 20.09.1996 № 278 // Дефектолог. – № 8. – С. 20-23.

 6. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання : наказ Мін-ва освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 // Початкова освіта. – 2010. – № 42. – С. 3. – Пояснювальна записка до Концепції розвитку.... - С. 3-4.

 7. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 - 2012 роки : наказ Мін-ва освіти і науки України від 11.09.09 № 855 // Директор школи. Шкільний світ. – 2010. – № 1. – С. 28—31.

 8. Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку : наказ Мін-ва освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852 // Директор школи. Шкільний світ. – 2009. - № 19-20. – С. 30.

 9. Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію : наказ Мін-ва освіти і науки України від 20.09.1996 № 278 // Дефектолог. – № 8. – С. 20.

 10. Про типові штати загальноосвітніх шкіл-інтернатів: наказ Мін-ва освіти і науки від 29 серпня 2007 р. № 245 // Дефектолог. – 2007. – № 8. – С. 10–12.

2. Інклюзивна освіта


 1. Бруннер, Е. Ю. Модель центра реабилитации инвалидов : бельгийский опыт / Е. Ю. Бруннер // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 52—58.

 2. Валентик, Н. Інклюзивна освіта : за й проти / Н. Валентик // Директор школи. Шкільний світ. – 2010. – № 14-15. – С. 45-52.

 3. ДНЗ з особливими потребами. Інклюзивна освіта: стратегії впровадження // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2009. – № 29-31. – С. 6-28.

 4. Інклюзивна модель освіти : методологічні засади // Підручник для директора. – 2010. – № 2. – С. 62—72.

 5. Кавун, Ю. Інклюзивна освіта / Ю. Кавун, М. Ворон // Дефектолог. – 2007. - № 5 (трав.). – С. 4-11.

 6. Колупаєва, А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 1—8.

 7. Колупаєва, А. Інклюзивна освіта - як модель соціального устрою / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 3—4.

 8. Колупаєва, А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 269 с. : іл. – (Інклюзивна освіта).

 9. Комплексная модель решения проблем инвалидов в сфере образования и социализации / А. Г. Селезнев, О. К. Зенин, В. Г. Калоерова, Н. И. Томашевский // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 22—28.

 10. Кравець, Н. Особливості розумової працездатності школярів в умовах інклюзивної форми навчання / Н. Кравець, В. Шорохова // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 52-56.

 11. Крокер, Ш. Політика підтримки інклюзії (канадський досвід) / Ш. Крокер // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 4—6.

 12. Кучер, Г. М. Надання вищої освіти особам із обмеженими фізичними можливостями як гарантії їхньої конкурентно-спроможності на ринку праці / Г. М. Кучер // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 39—47.

 13. Литовченко, С. Підготовка педагогів до роботи в інклюзивному середовищі / С. Литовченко, Е. Данілавічютє // Педагогічна газета. – 2010. – № 10. – С. 5.

 14. Лорман, Т. Сім стовпів інклюзивної освіти. Як перейти від запитання “ Чому ? ” до запитання “ Як ” / Т. Лорман // Дефектологія. – 2010. – № 3. – С. 3-11.

 15. Лупарт, Д. Шкільна реформа в Канаді : перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веббер // Дефектологія. – 2010. – № 1. – С. 6-11; продовження: № 2. – С. 7-19.

 16. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх та спеціальних закладів щодо процедури переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами : Педагогам загальноосвітніх закладів // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 19. – С.13 — 21.

 17. Мороз, Б. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах інклюзивної системи навчання / Б. Мороз, Л. Коваль // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 28-30.

 18. Найда, Ю. Інклюзивна модель освіти : за і проти / Ю. Найда // Директор школи. Шкільний світ. – 2010. – № 34. – С. 30-31.

 19. Пономарева, Е.Ю. Психологическое сопровождение обучения студентов-инвалидов / Е. Ю. Пономарева // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 32—38.

 20. Сак, Т. Технологія портфоліо в інклюзивному класі / Т. Сак // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 6—9.

 21. Сак, Т. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

 22. Сак, Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів в умовах інклюзивного навчання / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 3-6.

 23. Сак, Т. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Т. Сак, Р. Процюк // Дефектологія. – 2010. – № 3. – С. 12-16.

 24. Соколов, В. В. Сучасні тенденції у підготовці кадрів для закладів спеціальної освіти у Західній Європі / В. В. Соколов // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 48—51.

 25. Софій, Н. Інклюзивна освіта. Перший крок до розуміння / Н. Софій, Ю. Найда // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2008. – № 39. – С. 4-5.

 26. Татарченко, О. Можливості оптимізації навчання дітей зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчального закладу / О. Татарченко // Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 8—11.

 27. Усенко, О. Упровадження інклюзивної освіти на базі середньої загальноосвітньої школи / О. Усенко // Директор школи ліцею гімназії. – 2010. – № 5. – С. 57-60.

 28. Щеколодкин, В. Ф. Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов детства методами высшего образования / В. Ф. Щеколодкин // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 17—22.

 29. Ярмошук, І. Інклюзивне навчання в системі освіти / І. Ярмошук // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 24—28.


3. Корекційна педагогіка


 1. Алышева, Т. В. Изучение математики в 7-м классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида / Т. В. Алышева // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5 (17). – С. 18–25.

 2. Андрющенко, Н. Поєднання гри та навчання на уроках української мови в 1 класі спеціальної школи / Н. Андрющенко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 41-42.

 3. Блеч, Г. Забезпечення якості знань як основа підвищення ефективності навчання природознавства в допоміжній школі / Г. Блеч // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 8–12.

 4. Блохіна, Л. Як зробити пальчики спритними? : Досвід спільної роботи сурдопедагога та батьків / Л. Блохіна // Дефектолог. – 2008. – № 3. – С. 57.

 5. Висоцька, А. Основні завдання , форми і методи громадянського виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів / А. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 29-34.

 6. Грабовенко, Н. Обгрунтування змісту і форм соціально-педагогічної роботи з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційних центрів / Н. Грабовенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 60-67.

 7. Демиденко, Н. Казкотерапія з молодшими школярами в умовах спецшколи-інтернату / Н. Демиденко // Дефектолог. – 2010. – № 2. – С. 38—40.

 8. Денисенко, Н. Формування здорового способу життя учнів шкіл-інтернатів (теоретичний аспект) : метод. реком. / Н. Денисенко // Дефектологія. – 2008. – № 1. – С. 22-25.

 9. Дмитрієва, І. Позакласна робота з естетичного виховання у допоміжних школах : метод. реком. / І. Дмитрієва // Дефектологія. – 2008. – № 1. – С. 26-30.

 10. Донцов, А. Індивідуальні освітній маршрут дитини як основа психолого-педагогічної корекції в умовах спеціальної школи-інтернату / А. Донцов, О. Федоренко // Дефектолог. – 2007. - № 4(квіт.). – С. 59-61.

 11. Жигорева, М. В. Об особенностях логоритмики с детьми , имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата / М. В. Жигорева // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 1(11). – С. 48–55.

 12. Жигорева, М. В. Вопросы обучения детей с множественными проблемами в развитии (комментарии специалиста к коррекционно-развивающей программе) / М. В. Жигорева // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5 (17). – С. 40–55.

 13. Закрепина, А. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 4. – С. 94-101.

 14. Золотоверх, В. Удосконалення структури професійно-трудової підготовки учнів допоміжної школи / В. Золотоверх // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 50–52.

 15. Золотоверх, В. Нові підходи до розробки змісту навчальних програм для початкової ланки допоміжної школи / В. Золотоверх // Дефектологія. – 2007. – № 4. – С. 12-17.

 16. Коваль, Л. Інтегрований навчально-корекційний курс засвоєння основ грамоти із залученням нових інформаційних технологій / Л. Коваль // Дефектологія. – 2010. – № 3. – С. 20-26.

 17. Колосова, Е.Е. Социальная значимость уроков математики с элементами экономики в коррекционной школе VIII вида / Е. Е. Колосова, Н. П. Олейникова // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 2(14). – С. 17– 21.

 18. Коноваленко, С. В. Использование упражнений с элементами кодирования в психокоррекционной работе / С. В. Коноваленко // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5 (17). – С. 58–62.

 19. Корда, Л. Корекційна робота з дітьми девіантної поведінки / Л. Корда // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 149–155.

 20. Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста (0-1класс) с множественными проблемами в развитии (на примере специальной коррекционной общеобразовательной школы 1-2 вида) / О. Н. Козлова, Н. В. Курдвановская, С. А. Опарина и др. // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5 (17). – С. 40–55.

 21. Кравець, Н. Корекція рухових порушень: зарубіжний досвід роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату / Н. Кравець // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 21-23.

 22. Кузина, Т. А. Программа по социально-бытовой ориентировке для учащихся 5 - 10 классов специальной (коррекционной ) школы VIII вида / Т. А. Кузина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 2(14). – С. 21–51.

 23. Куненко, Л. Методичні підходи до занять з художньої культури у спеціальних школах-інтернатах / Л. Куненко // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 2–7.

 24. Лазуренко, С. Б. Содержание коррекционно-педагогической работы с недоношенными детьми первого полугодия жизни / С. Б. Лазуренко // Дефектология. – 2005. – № 6. – С. 48–54.

 25. Латчук, В. Н. О педагогических кадрах и организация рекреационной деятельности с детьми с отклонениями в развитии средствами туризма / В. Н. Латчук, О. В. Бурлакина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 2(14). – С. 5–12.

 26. Латчук, В. Н. Рекреационный туризм как средство адаптивной двигательной рекреации / В. Н. Латчук, О. В. Бурлакина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 6 (18). – С. 5–10.

 27. Ломаковська, Л. Музична терапія в системі корекційної роботи спеціальної школи / Л. Ломаковська // Дефектолог. – 2010. – № 10. – С. 17-19.

 28. Луковська, С. Психолого-педагогічна реабілітація дітей із психофізичними вадами / С. Луковська // Психолог. – 2010. – № 32. – С. 10-19.

 29. Лысенко, Е. М. Консультирование родителей дошкольников по вопросам формирования коммуникативного поведения у детей-дошкольников / Е. М. Лысенко // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5 (17). – С. 74–81.

 30. Макаренко, И. В. Система социально-педагогической поддержки семей детей-инвалидов на Украине / И. В. Макаренко // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 4 (16). – С. 71–74.

 31. Матвєєва, М. Шляхи корекції недостатності вольової саморегуляції в учнів допоміжної школи / М. Матвєєва // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 20–25.

 32. Матвєєва, М. Психокорекційна робота з молодшими школярами, які мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання / М. Матвєєва, С. Миронова, Л. Гречко // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 17-20.

 33. Медведєв, О. Корекційно-виховний вплив на розвиток учнів перших класів з нейротичними ускладненнями / О. Медведєв // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 34-38.

 34. Миронова, С. Особливості професійної діяльності корекційного педагога у роботі з сім'ями, що виховують дітей з порушеннями у розвитку / С. Миронова // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 27–31.

 35. Мойсеєнко, Т. Корекція амбліопії та косоокості у дітей зі складною структурою дефекту / Т. Мойсеєнко // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 31-34.

 36. Нечипоренко, В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного закладу / В. Нечипоренко // Директор школи. Шкільний світ. – 2008. – № 19. – С. 10-16.

 37. Нечипорук, В. Граючись - розвиваємось ! Корекційна-розвивальна програма розвитку дрібної моторики рук / В. Нечипорук // Психолог. – 2010. – № 2. – С. 16—24.

 38. Пивоварова, О. Психолого-педагогічне забезпечення ігрової корекційної діяльності дітей в інтернатних навчальних закладах / О. Пивоварова // Дефектолог. – 2007. - № 3 (берез.). – С. 6-9.

 39. Пулінець, Т. Корекційно-розвивальні ігри як метод навчання у спеціальній педагогіці / Т. Пулінець // Дефектолог. – 2010. – № 2. – С. 26—27.

 40. Савіцька, Г. Виховання морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжної школи / Г. Савіцька // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 26-29.

 41. Савчук, Л. Причини та корекція труднощів у навчанні / Л. Савчук // Дефектолог. – 2010. – № 10. – С. 3-12.

 42. Сак, Т. Наочні засоби навчання на уроках природознавства у школі інтенсивної педагогічної корекції / Т. Сак // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 2–5.

 43. Сак, Т. Навчальний курс " Я і Україна " у школі інтенсивної педагогічної корекції / Т. Сак // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 2–5.

 44. Сак, Т. Зворотний зв'язок у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку / Т. Сак // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 23–27.

 45. Сарнацька, Л. Корекція та профілактика психоемоційної дезадаптації : розвиток комунікативних навичок і вмінь учнів молодших класів / Л. Сарнацька // Дефектолог. – 2008. – № 11. – С. 49-54.

 46. Северова, Т. С. Особенности обучения информатике и информационным технологиям учащихся классов компенсирующего обучения / Т. С. Северова // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 2(14). – С. 56–62.

 47. Селіванова, Л. Корекція поведінки дитини : з погляду взаємодії психолога та педагогів / Л. Селіванова // Дефектолог. – 2007. - № 5 (трав.). – С. 57-62.

 48. Сорокина, В. Т. Особенности коррекционной работы по формированию чувства ритма у дошкольников с церебральным параличом / В. Т. Сорокина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 3 (15). – С. 35–44.

 49. Титова, В. В. Содержание курса и методика преподования " История культуры родного края " для учащихся 10-12 класов (1-3 курсов) специальных (коррекционных) общеобразовательных школ / В. В. Титова // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 6 (18). – С. 10–16.

 50. Тищенко, Л. Розвиток психомоторики дітей дошкільного віку / Л. Тищенко // Дефектолог. – 2008. – № 4(квітень). – С. 22-23.

 51. Товстоган, В. Визначення професійно важливих якостей в учнів допоміжної школи / В. Товстоган // Дефектологія. – 2007. – №1. – С.19-25.

 52. Уманець, Г. Психолого-педагогічний супровід корекційно-педагогічного процесу в спеціальних закладах / Г. Уманець // Дефектолог. – 2008. – № 3. – С.3-5.

 53. Чеботарьова, О. Корекційна спрямованість індивідуального навчання дітей із ДЦП / О. Чеботарьова // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 28-31.

 54. Чеботарьова, О. Особливості навчального курсу " Технологія " в основній школі інтенсивної педагогічної корекції : метод. рек. з організації диференційованого навчання) / О. Чеботарьова // Дефектологія. – 2007. – № 4. – С. 25-27.

 55. Чеботарьова, О. Програма з трудового навчання для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції / О. Чеботарьова // Дефектологія. – 2009. – № 1. – С. 3—12.

 56. Чорна, І. Рекомендації з планування роботи дефектолога, вихователя та музичного керівника в групі дітей з короткотривалим перебуванням / І. Чорна, Н. Новоселецька, Л. Жилінська // Дефектолог. – 2007. – № 12 (грудень). – С. 55–58.

 57. Чудна, Р. Оцінювання стану адаптованості у дітей з вадами розвитку у процесі фізкультурно-оздоровчих занять / Р. Чудна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 30–34.

 58. Шепеленко, С. Формування навичок виразного читання в учнів початкових класів допоміжної школи / С. Шепеленко // Дефектолог. – 2009. – № 1. – С. 30—41.

 59. Шилова, Н. Соціальна адаптація учнів з вадами розвитку. компетентність випускника допоміжної школи-інтернату / Н. Шилова // Дефектолог. – 2009. – № 1. – С. 42—43.

 60. Шипилова, Е. В. Особенности обучения младших подростков с пониженной обучаемостью иностранному языку / Е. В. Шипилова // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 4 (16). – С. 46–57.

 61. Шлапченко, О. Ігровий метод у корекції пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем в умовах санаторно-курортного лікування / О. Шлапченко, Т. Вісковатова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – № 1. – С. 142-145.

 62. Шульженко, Д. Корекційні аспекти роботи психо-педагога в процесі реабілітації / Д. Шульженко // Соціальний захист. – 2006. – № 1. – С. 37-39.

 63. Юр'єва, Л. Корекція вад пізнавальної діяльності / Л. Юр'єва // Дефектолог. – 2008. – № 1(січень). – С. 25-29.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка