Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди бібліотека довідково бібліографічний відділ підготовка дітей до школи: психолого педагогічні умовиСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ: ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

(БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК)

ХАРКІВ 2013П32

Підготовка дітей до школи: психолого-педагогічні умови:бібліогр. покажч. / Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека; Уклад.: Неудачина Т. І.; Відп. за вип.. Турко І. Ф.. – Х.: ХНПУ, 2013. – 51 с.

Початок шкільного життя – важливий та складний період у житті п’ятирічної дитини. Покажчик містить діагностичну систему вправ і завдань для дослідження психомоторної організації першокласників-п’ятирічок, представлені нормативи розвитку пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. Пропоновані орієнтовані програми з навчання грамоти та математики, які розроблені відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку. Покажчик розраховано як на спеціалістів, так і на широке коло читачів

Укладач: Неудачина Т. І., зав. довідково-бібліографічним відділом бібліотеки;

Науковий редактор: Турко Іван Федорович – директор бібліотеки ХНПУ

ім. Г. С. Сковороди;

ЗМІСТ


Передмова 4
Офіційні матеріали 6
Підготовка до школи: формування мотивації навчання 10
Розвиток розумових здібностей у дітей дошкільного віку 20
Формування мовленнєвої компетенції та лексичного

розвитку дошкільників 23
Іноземна мова у дошкільному закладі 31
Роль навчання математики в гуманізації дошкільної освіти 34
Організаційно-адаптаційні аспекти психолого-педагогічних

умов підготовки дошкільнят до навчання у школі 39
Іменний покажчик 41

ПЕРЕДМОВА
Для дітей старшого шкільного віку початок навчання – завжди складний і відповідний процес. Щоб запобігти труднощам у навчанні, необхідно проводити

попередню роботу і з батьками, і з дітьми. Реальність стверджує, що більшість дітей приходять до першого класу вже підготовленими (навіть в 5 років)

Значне місце в вихованні дітей старшого дошкільного віку має зайняти процес налаштування дитини на школу, на серйозну навчальну працю, тобто формування її психологічної підготовленості до навчання. Батькам слід пам’ятати, що головним у цій роботі мають стати найрізноманітніші засоби заохочення, а не примусу. Виховну роботу слід будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане школярем; необхідно переконувати його, що навчання в школі – це серйозна праця, у результаті якої він пізнає багато нового.

Важливим завданням у період підготовки дитини до школи має стати виховання в неї почуття відповідальності, самостійності, організованості, готовності трудитися (безперечно, з урахуванням вікових особливостей); формування моральних засад, що передбачає виховання товариськості, готовності поділитися, поступитися, прийти на допомогу іншим.

Традиційно виділяють три аспекти шкільної зрілості: інтелектуальний, емоційний і соціальний.

Інтелектуальна зрілість для віку 5-6 років визначається вмінням виділяти фігуру із тла, відтворювати зразок, здатність концентрувати увагу, встановлювати зв’язки між явищами і подіями, запам’ятовувати, ураховується також рівень розвитку тонких рухів руки та їхньої координації.

Емоційна зрілість – це здатність до ослаблення безпосередніх, імпульсивних реакцій і спроможність довго виконувати не дуже привабливу роботу, тобто розвиток довільності поведінки.

Соціальна зрілість – це наявність у дитини потреби в спілкуванні з однолітками й уміння підкоряти свою поведінку законам дитячих груп, здатність приймати роль учня, уміння слухати і виконувати вказівки вчителя.

Розумова готовність дитини до навчання в школі виявляється у загальному рівні ії розумового розвитку, володіння вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність до навчання в школі охоплю. Ії загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду4 рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам’яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності.

Психологічна готовність дитини до школи обумовлене зміною провідних типів діяльності, переходом від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності. Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяльності, відчуватиме такі типові труднощі у навчанні, як нерозуміння позиції вчителя, невміння слухати товариша, узгоджувати спільні з класом дії, завищена самооцінка та ін. Загалом, психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями. Отже, за основу готовності до школи приймається необхідний рівень розвитку дитини, без якого вона не може успішно навчатись у школі.

Мета даного покажчика довести до відома користувачів освітянської галузі, від науковців до вчителів, вихователів, батьків, студентів педагогічних вузів всіх рівнів акредитації – інформацію про документи і видання, які висвітлюють психолого-педагогічні умови підготовки дітей до школи. В середині розділів матеріал розташовано в порядку зведеного українсько-російського алфавіту. Джерела відбору матеріалу – фонди бібліотеки університету, електронні каталоги і картотеки. Перелік матеріалів включає бібліографічний опис на книги, статті з наукових збірників, періодичних видань – журналів та газет. Бібліографічні описи здійснено за чинними в Україні державними стандартами. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчикаСподіваємось, що даний покажчик допоможе батькам, вихователям та вчителям початкових класів провести повноцінну підготовку дітей до школи.

Офіційні матеріали1. Базовий компонент дошкільної освіти України : Схвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 04.05.2012 р. №5/2-2 / Колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 13-14-15. – С. 43—64.


2. Дошкілля - одна з ключевих тем сьогодення : за матеріалами підсумкової колегії МОН молоді та спорту України // Дошкільне виховання. – 2011. – №9. – С.2 - 3.


3. Експериментальна Програма розвитку дитини дошкільного віку. Всеукраїнська нарада-семінар з питань апробації // Дошкільне виховання. – 2006. – №1. – С.3-6.


4. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр.: проект // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 2-7.


5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Базовий компонент дошкільної освіти : Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4—19.


6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : інструктивно-методичні рекомендації: лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 р. №1/9-634 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Дошкільне виховання. – 2011. – №9. – С.4 - 6.


7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році.: інструктивно-методичні рекомендації: додаток до листа МОН України від 20.06.2013 р. № 1/9-446 // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 2—4.


8. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 р. №1/9-552 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Дошкільне виховання. – 2011. – №9. – С.7.


9. Організація освітнього процесу в ДНЗ з позицій партнерської взаємодії педагогів і дошкільників: семінар-практикум для вихователів // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 10. – С. 2—8.


10. Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році: лист МОН України від 10.06.09 № 1/9-393 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 7. – С. 2-4.


11. Орієнтовне планування освітнього процесу в усіх вікових групах: базова програма розвитку дитини "Я у Світі" // Все для вчителя. – 2010. – № 33. – С. 1-134.


12. Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2010/11 навчальному році: рекомендовано МОН України від 07.07.2010 р. № 1/9-48 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 22-23-24. – С. 3 - 8.


13. Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2013/14 н. р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 25—26—27. – С. 4—13.


14. Положення про центр розвитку дитини: постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1124 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 11. – С. 2-4.


15. Про впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі": наказ МОН України від 29.01.2009 р. № 41 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 6.


16. Про затвердження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі": Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.03.2008 р. № 3/2-2 // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 6.


17. Про здійснення соціально-педагогічного патронату: лист МОН України від 17.12. 2008 р. № 1/9-811 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 3-5.


18. Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей: лист МОН України від 26.11.2009 №1/9-812 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 2.


19. Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад" , "загальноосвітній навчальний заклад —дошкільний навчальний заклад": лист МОН України від 17.12.2008р. №1/9-812 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 6.


20. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади : інструк. - метод лист М-ва освіти і науки країни від 4.10.07 №1/9-583 // Дошкільне виховання. – 2007. – №11. – С. 3 - 8.


21. Про схвалення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти " : Рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.03.2012 р. №2/3-4 / Колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 13-14-15. – С. 39—42.


22. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт " // Палітра педагога. – 2010. – №6. – С. 4 - 25.


24. Рівний доступ до освіти - всім дошкільнятам: досвід педагогів Івано-Франківщини/ // Дошкільне виховання. – 2007. – №11. – С. 9 - 11.


25. Розвиваємо мовлення у грі : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 р. №1/9-552 / А. Седунова // Дошкільне виховання. – 2011. – №9. – С.31 - 33.


26 Табачник Д.: Дошкільна освіта - запорука процвітання і добробуту нації. : За матеріалами виступу міністра освіти і науки України Д. Табачника та інших учасників на I Всеукраїнськом з’їзді пед. працівників дошк. освіти /  Д. Шулікін, М. Короденко // Освіта України. – 2010. – 9 листоп. (№83). – С.1- 2; Дошкільне виховання. – 2010. – №12. – С.2 - 5.


27. Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Зміни, що вносяться до Положення про дошкільний навчальний заклад: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1204 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 34-35. – С. 41.


28. Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Перелік навчальних закладів на базі яких проводиться дослідно-експериментальна робота на тему : " Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу" : Додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 року № 843 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 34—35—36. – С.70-71.


29. Україна, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Положення про дошкільний навчальний заклад: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2011 р. № 305 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 34-35. – С. 42—55.


30. Україна, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1204 / М. о. Україна, т. с. молоді // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 34-35. – С. 41.


31. Україна, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1124 (1124-2009-п) від 05.10.2009): Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2011 р. № 305 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 34-35. – С. 42.


32. Україна. Міністерство освіти та науки, молоді і спорту. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році : Інструктивно-методичні рекомендації. додаток до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 р. №1/9-388 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 16. – С. 11—18; Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 24—27.


33. Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Про проведення дослідно-експериментальної роботи зі створення дидактико-методичної системи розвитку творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього закладу : Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 року № 843 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2012. – № 34—35—36. – С.61-70.
Підготовка до школи: формування мотивації навчання


34. Активізація пізнавальної, проблемно-пошукової діяльності дітей // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №26-27. – С. 3—6.


35. Амосова, М. В. "Перший раз у перший клас". Готовність дитини до школи / М. В. Амосова // Розкажіть онуку. – 2010. – № 3. – С. 5-28.


36. Ангелова, С. Про профілактику шкільної дезадаптації / С. Ангелова // Початкова освіта. – 2009. – № 10. – С. 12-15.


37. Антопольская, Т. Подготовка к школе как аспект создания единого образовательного пространства / Т. Антопольская // Начальная школа. – 2006. – №9. – С.3-7.


38. Артамонова, Е. Ребенок должен быть счастливым. Родителям о проблемах подготовки детей к школе / Е. Артамонова // Народное образование. – 2007. – №1. – С.221-225.


39. Бєлєнька, Г. П'ятирічні: на фінішній прямий до школи / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2013. – № 11. – С. 4—6.


40. Білан, Т. Підготовка до школи : абетка для батьків / Т. Білан // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2011. – №2. – С.9.


41. Богуш, А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 20—23.


42. Богуш, А. Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти / А. Богуш // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 1—4.


43. Богуш, А. Фундамент міцної держави / А. Богуш // Освіта України. – 2012. – 2 липня (№ 27). – С. 10.


44. Большакова, І. Проблеми психологічної готовності дитини до школи / І. Большакова // Початкова школа. – 2005. – №4. – С.4-7.


45. Большакова, І. Майбутні першокласники. Формування мотивації навчання / І. Большакова // Початкова освіта. – 2011. – № 48. – С. 13-16.


46. Бондаренко, Т. В. Світ професій — крок у майбутнє. Рання профорієнтація старших дошкільників / Т. В. Бондаренко // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – № 5. – С. 17-28.


47. Брежко, З. О. Діагностика соціальної адаптованості вихованців і визначення рівнів мотивації спілкування: готуємось до школи / З. О. Брежко // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – № 5. – С. 2-11.


48. Булгакова, Н. Д. Дитячий садок - школа: крок назустріч. Наступність між дошкільним вихованням і шкільним навчанням / Н. Д. Булгакова // Розкажіть онуку. – 2010. – № 4. – С. 24 - 31.


49. Бурсова, С. Проблема адаптації дошкільників у психолого-педагогічних дослідженнях / С. Бурсова // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.258-265.


50. Бушуєва, Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної мотивації / Н. Бушуєва // Дошкільне виховання. – 2007. – №9. – С.11-13.


51. Вахрушева, Л. Н. Методы проблемного обучения детей предшкольного возраста / Л. Н. Вахрушева // Начальная школа. – 2010. – № 1. – С. 18-22.


51. Верба, О. Наступність між дошкільною і початковою освітою / О. Верба // Початкова освіта. – 2013. – № 13. – С. 5—9.


52. Вересокіна, Н. Нас чекає школа / Н. Вересокіна, Н. Рубальська // Дошкільне виховання. – 2006. – №4. – С.26-27.


53. Волкова-Гаспарова, Е. Ребенок идет в школу / Е. Волкова-Гаспарова // Дошкольное воспитание. – 2006. – №10. – С.120-123.


54. Волошина, Л. Новая педагогическая реальность или Снова о преемственности дошкольного и начального общего образования / Л. Волошина, Л. Серых // Народное образование. – 2009. – №4. – С.176—181.


55. Готуємось до школи // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2007. – №3 (Берез.). – С.1-120.


56. Григоренко, Г. Бережливість як внутрішня потреба: економічна освіта / Г. Григоренко, Р. Жадан // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С. 11-13.


57. Григоренко, Г. Виховуємо раціонального споживача / Г. Григоренко, Р. Жадан // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 16—19.


58. Григоренко, Г. Дітям про житлово-комунальні послуги. Заняття для старших дошкільнят / Г. Григоренко, Р. Жадан // Дошкільне виховання. – 2012. – № 12. – С. 21—23.


59. Григоренко, Г. Предметно-розвивальне середовище як компонент єдиного освітнього простору / Г. Григоренко, К. Крутий, А. Курінна // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – №42. – С.4.


60. Григоренко, Г. Щоб навчати, треба знати: методичні рекомендації з формування основ спожичої культури / Г. Григоренко, Р. Жадан // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 26—30.

61. Гринева, Л. Готовим руку к письму / Л. Гринева // Дошкольное воспитание. – 2007. – №6. – С.65-70.


62. Губенко, О. Як допомогти дитині полюбити школу / О. Губенко // Обдарована дитина. – 2005. – №8. – С.56-59.


63. Деркач, О. Я — школяр. Формування внутрішньої позиції дошкільника засобами мультимодальної арт-педагогіки / О. Деркач // Дошкільне виховання. – 2013. – № 2. – С. 12—18.


64. Детский сад - начальная школа: проблемы преемственности // Дошкольное воспитание. – 2004. – №12. – С.74-78.


65. Деркач, В. Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної й початкової освіти / В. Деркач // Початкова школа. – 2005. – №10. – С.6-8.


66. Деркач, О. Я — школяр. Формування внутрішньої позиції шестирічних першокласників / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2013. – № 5. – С. 9—12.


67. Десять відповідей на запитання батьків п'ятирічних дітей : Проект // Освіта України. – 2010. – 10 вересня (№67). – С. 1, 4.


68. Дмітрієва, О. А. Незабаром до школи / О. А. Дмітрієва // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 16 - 18. – С. 65 - 68.


69. Долинна, О. Методична робота в системі дошкільної освіти / О. Долинна, А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2008. – № 8. – С. 6-10.


70. Долинна, О. Навчально-методичне забезпечення - запорука якості дошкільної освіти / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 6—10.


71. Домрачева, Н. Каждый урок — познание нового: Развивающее обучение / Н. Домрачева, Г. Севостьянова // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 2. – С. 100-105.


72. Доскач, С. Розвиток навчальної діяльності старших дошкільників як умова підготовки їх до школи / С. Доскач // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Вип.152:Педагогіка та психологія. – С.67-71.


73. Дружинин, Б. Нескучное учение / Б. Дружинин, И. Куминова // Семья и школа. – 2003. – №12. – C.10-15.


74. Дунаева, Л. Родители учеников - мои главные помощники / Л. Дунаева // Начальная школа. – 2007. – №4. – С.13-15.


75. Дюміна, І. Перші сходинки до країн знань / І. Дюміна // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №21-23. – С. 32—34.


76. Журлакова, Ю. Поважні зібрання освітян дошкілля / Ю. Журлакова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 34—36.


77. Зазимко, І. Робота психолога з майбутніми першокласниками / І. Зазимко // Початкова освіта. – 2009. – № 10. – С. 16-18.


78. Зайцева, Л. Компетентнісний підхід в освітньому процесі / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. – 2011. – №11. – С.9 - 12.


79. Зотова, Р. М. Інтегроване заняття як форма узагальнення і систематизації знань дошкільників / Р. М. Зотова, Л. М. Комарова // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. – № 5. – С. 17-23.


80. Зрожевська, А. П. Грамота для дошкільнят: організація навчального процесу / А.. Потоцька Т. Зрожевська, Л. Гордієнко // Дошкільне виховання. – 2013. – № 6. – С. 14—19.


81. Ильницкая, И. Творческая деятельность и психическое развитие ребенка: об опыте работы со старшими дошкольниками / И. Ильницкая, Л. Остапенко // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 5. – С. 49-53.


82. Інновації та перспективи розвитку дошкільної освіти України і Росії // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №33. – С. 27—28.


83. Ісаєва, О. Електронний дитячий садок - новий крок у дошкільній освіті / О. Ісаєва // Дошкільне виховання. – 2013. – № 10. – С. 20—21.


84. Карапузова, І. Наступність між дошкільною та початковою освітою в системі екологічного виховання / І. Карапузова // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.33-41.


85. Киричкова, Н. В. Методические рекомендации для учителей, работающих в группах по подготовке детей к обучению в школе / Н. В. Киричкова // Початкове навчання та виховання. – 2011. – № 24. – С. 25–31.


86. Клєвцова, Л. Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях у дошкільному закладі / Л. Л. Клєвцова // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – № 3. – С. 7-11.


87. Коваленко, О. Проблеми наступності дошкільної і початкової освіти. Теоретико-методологічний аспект / О. Коваленко // Початкова освіта. – 2011. – № 48. – С. 3-6.


88. Ковалевская, В. О. Тесты для дошкольников: В помощь воспитателям и родителям / В. О. Ковалевская // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2008. – № 8. – С. 97-111.


89. Ковалів, І. Два плюс п'ять — нумо рахувати! Ази грамоти : в Україні вже майже сто відсотків п'ятирічних дітлахів охоплені дошкільною освітою / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – 16 груд. (№ 235). – С. 6.


90. Колотова, А. Н. Подготовка ребенка к школе / А. Н. Колотова // Начальная школа. – 2008. – № 8. – С. 19-23.


91. Комарова, Е. Проблема качества дошкольного образования / Е. Комарова, И. Едакова // Дошкольная педагогика. – 2006. – №5. – С.6-7.


92. Кононко, О. Обов'язкова дошкільна освіта п'ятирічок: реалії, ризики, сподівання / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 8. – С. 4 - 8.


93. Кононко, О. Перехідний період: самовизначення, зміна орієнтирів і приоритетів: базова програма "Я у світі" / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С. 2-6.

94. Королич, С. Готовимся к школе. Старший дошкольный возраст / С. Королич // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 9. – С. 124 - 127.


95. Кочерга, О. Коли дитина готова до школи? / О. Кочерга // Дошкільне виховання. – 2012. – № 12. – С. 4—9.


96. Кравець, Н. Дидактичні умови реалізації наступності в етнокультурному просторі дошкільної та початкової освіти дітей / Н. Кравець // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / [редкол. : І. С. Руснак (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – Вип. 582 : Педагогіка та психологія. – С.86-93.


97. Крутій, К. Чинники якості освіти: теоретичні надбання чи нагальна потреба? / К. Крутій // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – № 21 - 23. – С. 7 - 14.


98. Кузь, В. Г. Навчально-виховний комплекс " Школа - дошкільний навчальний заклад " / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С.115 - 120.


99. Кузьменко (Борисова), В. Я — "дошкільниця". Короткі висновки про існування програм дошкільної освіти в умовах ринкової економіки /  В. Кузьменко (Борисова) // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2009. – № 11. – С. 9-12.

100. Куриченко, Р. С. Прогулка по лесу. Бинарное занятие с приоритетом физического развития в старшей речевой группе / Р. С. Куриченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 6. – С. 40 —42..


101. Курчатова, А. Скоро до школи. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою / А. Курчатова, С. Медведєва // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 23—24.


102. Литвинова, С. Г. "Дошкільнятко і комп'ютер" : навчальна програма для дітей старшої групи ДНЗ / С. Г. Литвинова, О. А. Левицька // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – №11. – С. 20 - 23.


103. Логачевська, С. Підготовка до школи дітей, які не відвідують дитячий садок / С. Логачевська, Т. Логачевська // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 5—9.


104. Мазур, Ю. Освіта 5-річних в умовах різних форм її здобуття : репортаж із Всеукраїнського науково-практичного семінару / Ю. Мазур // Дошкільне виховання. – 2012. – № 5. – С. 5—7.


105. Мальцева, Т. Проблеми адаптації шестирічок до навчання / Т. Мальцева // Початкова освіта. – 2010. – № 11. – С. 3 - 5.


106. Мамон, В. Г. Розвиток математичної компетентності дошкільників за допомогою паличок Кюізенера та блоків Д'єнєша / В. Г. Мамон, І. А. Яблонська, А. Л. Половець // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – № 3. – С. 21-26.


107. Мельниченко, Н. Законодавче регулювання дошкільної освіти у країнах — членах ЄС та можливість застосування цього досвіду в Україні / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. – 2011. – № 2. – С. 80-84.


108. Михайлова, Т. Спілкування - гра - навчання / Т. Михайлова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 24. – С. 6—10.


109. Назарян, Р. Дошкільну освіту - кожній дитині / Р. Назарян // Дошкільне виховання. – 2006. – №9. – С.9-11.


110. Низковська, О. Не натаскувати , а розвивати : До школи готуємо змалку / О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2011. – №5. – С.8 - 12.


111. Нове свято - нові перспективи: Всеукраїнському дню дошкілля - бути ! // Освіта України. – 2012. – 1 жовтня (№ 40). – С. 6.


112 Оверчук, Т. Дошкольное образование в ХХІ веке / Т. Оверчук // Дошкольное воспитание. – 2005. – №5. – С.9-11.


113. Овсієнко, Л. Визначення готовності шестирічних дітей до навчання в школі / Л. Овсієнко // Початкова освіта. – 2010. – № 11. – С. 12 - 15.


114. Омельченко, О. Дистанційне навчання у віртуальному дитячому садку "Дошколярик" / О. Омельченко, В. Босненко, С. Істратова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №21-23. – С. 51—53.


115. Омельяненко, Н. Обов'язкова освіта з 5 років - головна тема Колегії / Н. Омельяненко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 9. – С. 6 - 7.


116. Павленко, М. Деякі штрихи щодо вдосконалення дошкільної та початкової освіти / М. Павленко // Мандрівець. – 2004. – № 1. – С. 58-66.


117. Пантелеева, И. О подготовке детей к школе / И. Пантелеева // Начальная школа. – 2007. – №6. – С.65-68.


118. Пехарєва, С. Підготовка освітян до особистісно орієнтованої освіти дошкільників / С. Пехарєва // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – № 38. – С. 10 - 12.


119. Піроженко, Т. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: поради до освітньої лінії / Т. Піроженко, М. Машовець, О. Коваленко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 32—35.


120. Погулич, О. А. Створення у дошкільному закладі передумов для подальшого успішного навчання дітей у школі / О. А. Погулич // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – №12. – С.8 - 12.


121. Присяжна, Л. Підготовка дітей до школи / Л. Присяжна // Початкова школа. – 2010. – № 6. – С. 37 - 38.


122. Пріоритети сьогодення: доступність і якість освіти // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С.3.


123. "Прощавай, садок дитячий! Ми йдемо у перший клас!": Спецвипуск // Дошкільний навчальний заклад. – 2009. – № 4. – С. С. 2-44.


124. Рапіна, Л. Найбільшим державним пріоритетом має стати дошкільна освіта / Л. Рапіна // Педагогічна газета. – 2010. – №11. – С.4.


125. Савенков, А. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании / А. Савенков // Дошкольное воспитание. – 2005. – №12. – С.3-11.


126. Савенков, О. Пробудити дослідника в дитині: організація навчально-дослідницької діяльності старших дошкільнят / О. Савенков // Дошкільне виховання. – 2013. – № 2. – С. 2—7.

127. Савина, А. Польский опыт интеграции дошкольного и начального образования / А. Савина // Дошкольное воспитание. – 2011. – №6. – С.43 - 51.


128. Савицька, Л. Група короткотривалого перебування дітей. Старший дошкільний вік / Л. Савицька, С. Каленська // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 25-26. – С. 3—47.


129. Самойлик, К. Дошкільна освіта нарешті має стати обов'язковою / К. Самойлик // Дошкільне виховання. – 2007. – №6. – С.3-4.


130. Сафонова, О. Дошкольное учреждение : основы управления качеством образования / О. Сафонова // Дошкольное воспитание. – 2003. – №12. – С.70-72.


131. Середницька, А. Національні пріоритети розвитку дошкільної освіти / А. Середницька // Дошкільне виховання. – 2006. – №9. – С.3-5.


132. Середницька, А. Перша ланка якісної освіти - дошкільний заклад / А. Середницька // Дошкільне виховання. – 2004. – №9. – С.3-5.

133. Славникова, Ж. Дивосвіт пізнання. Формування пізнавальної активності дітей / Ж. Славникова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 32. – С. 20—31.


134. Смирнова, Е. Лучшая подготовка к школе - беззаботно прожитое детство / Е. Смирнова // Дошкольное воспитание. – 2006. – №4. – С.65-69.


135. Солнцева, О. А. Проблема адаптації вихованців ДНЗ до школи: з досвіду роботи / О. А. Солнцева // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 6. – С. 10 —16.


136. Солодовник, О. Важливий показник готовності до школи - розвиненість кори головного мозку / О. Солодовник // Освіта України. – 2012. – 26 листоп. (№48). – С.9.


137. Соломенникова, О. А. Преемственность в работе начальной школы и дошкольного учреждения: гендерный подход / О. А. Соломенникова, Н. А. Баранникова // Начальная школа. – 2008. – № 2. – С. 3-6.


138. Соснова, Л. Організація навчально-пізнавальної діяльності. Казка вчить, як на світі жить / Л. Соснова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №28 (Вип.7). – С. 19—20.


139. Спірке, О. Адаптація до школи / О. Спірке // Відкритий урок. – 2010. – № 11. – С. 73-75.


140. Стаднійчук, М. Розвиваємо чи навчаємо ? / М. Стаднійчук // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №39. – С. 10—12.


141. Стратілат, І. Знайомтесь – старший дошкільник / І. Стратілат // Початкова освіта. – 2011. – № 48. – С. 10-12.


142. Суржанська, В. Сайт з дошкільної педагогіки: створення, публікація, використання у навчальному процесі / В. Суржанська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2009. – № 1. – С. 73-78.


143. Терещенко, А. Навчально-пізнавальна діяльність / А. Терещенко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №40. – С. 14—19.


144. Тимофеева, Л. Система образования старших дошкольников / Л. Тимофеева // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 6. – С. 22-25.


145. Ткаченко, С. В. Переорієнтація на інтеграцію як зміст освіти в умовах роботи сучасного дошкільного закладу / С. В. Ткаченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. – № 4. – С. 26-39.


146. Тоцька Т., Туник І.. Моделювання освітньої роботи / Тоцька Т., Туник І. // Дошкільне виховання. – 2011. – №1. – С.18 - 23.


147. Уфімцева, С. Наступність у творчому розвитку дошкільників і учнів початкових класів / С. Уфімцева // Початкова школа. – 2005. – №12. – С.39-42.


148. Фадєєва, Т. Готовність дитини до шкільного навчання / Т. Фадєєва // Рідна школа. – 2003. – №12. – C.14.


149. Федосова, Н. А. Подготовка к обучению в школе - основа преемственности между дошкольным и начальным общим образованием / Н. А. Федосова // Начальная школа. – 2010. – № 10. – С. 21 - 26.


150. Христоєва, О. Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) в художньо-продуктивній діяльності / О. Христоєва // Управління освітою. – 2013. – № 9. – С. 1—16 (вкладка).


151. Чаусова, Л. М. Работа по развитию речи в период подготовки к школе / Л. М. Чаусова // Начальная школа. – 2010. – № 4. – С. 9 - 11.


152. Черешнюк, О. Розвиток інноваційного сучасного дошкільного навчального закладу: програма на 2012—2016 роки / О. Черешнюк, М. Федорець, О. Артоуз // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 18-19. – С. 3—50.

153. Шайхутдінова, Н. Успіх у позитивному ставленні . Підготовка дітей старшого віку до умов шкільного життя / Н. Шайхутдінова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – вип. 5(№20). – С. 19—23.
154. Шилкунова, З. Шестилетний ребенок и школа / З. Шилкунова // Початкова освіта. – 2009. – № 10. – С. 5-11.


155. Шуть, М. М. Соціалізація дитини засобами ігрового спілкування в сім'ї / М. М. Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство : матер. наук.-практ. конф. 18—19 трав. 2012 р. / Харк. обл. держ. адмін., Укр. культури і туризму, Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол. : Т. В. Іщенко та ін.]. – Х. : [б. в.], 2012. – С. 197—201.


156. Щербакова, Л. Готуємося до прийому дітей у 1-й клас / Л. Щербакова // Завуч. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 8—9.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка