Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди бібліотека довідково бібліографічний відділ підготовка дітей до школи: психолого педагогічні умовиСторінка3/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Іноземна мова у дошкільному закладі


285. Абраменкова, Т. Сприймати англійську природно / Т. Абраменкова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №29-31. – С. 11—13.


286. Белокурова, А. Обучение малышей иностранному языку: можно, нельзя или нужно? / А. Белокурова // Дошкольное воспитание. – 2006. – №4. – С.113-116.


287. Вакарчук, І. "Головна мета — зробити наших найменших громадян щасливими!": З наради М-ва освіти і науки "Про вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі" / І. Вакарчук // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – № 1. – С. 3.


288. Витвицкий, В. Ф. Заговорят ли дети в школе на иностранном языке ? / В. Ф. Витвицкий // Іноземні мови. – 2009. – №1. – С. 17 — 19.


289. Вронская, И. Английский язык в детском саду / И. Вронская // Дошкольное воспитание. – 2003. – №11. – C.72.


290. Вронская, И. Английский язык в детском саду / И. Вронская // Дошкольное воспитание. – 2004. – №5. – С.78-81.


291. Вронская, И. Английский язык в детском саду / И. Вронская // Дошкольное воспитание. – 2006. – №5. – С.79-83.


292. Грекул, Л. В. Забезпечення у навчанні іноземної мови старших дошкільників та молодших школярів / Л. В. Грекул // Англійська мова в початковій школі. – 2011. – № 2. – С. 34–35.


293 Гусєва, В. Програма з англійської мови для дітей старшого дошкільного віку / В. Гусєва // Англійська мова та література. – 2011. – № 16–18. – С. 17–19.


294. Козлюк, О. Виховання дітей дошкільного віку на заняттях з іноземної мови / О. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2002. – Вип. 21. – С.81-83.


295. Маліновська, Н. Використання ігрових методів у навчанні дошкільників іноземної мови / Н. Маліновська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2002. – Вип. 21. – С.20-22.


296. Малкина, М. Английский язык: организация речевого взаимодействия / М. Малкина // Дошкольное воспитание. – 2004. – №5. – С.74-77.


297. Малкина, Н. Кукла - игровой персонаж на занятии : играем и общаемся на английском языке / Н. Малкина, Н. Коричева // Дошкольное воспитание. – 2011. – №3. – С.63 - 67.


298. Моїсєєва, І. "Я розмовляю так, що можу виграти": (Мовні ігри для дошкільників) / І. Моїсєєва // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – №5. – С.36-39.


299. Низковська, О. Іноземна мова у дошкільному закладі / О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – №4. – С.3-7.


300. Поліщук, Н. Утілюючи принцип колективної взаємодії (інтенсифікація процесу навчання іноземної мови в середній школі) / Н. Поліщук // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – № 1. – С. 47 — 56.


301. Родина, Н. Новые подходы к проведению занятий по обучению иностранному языку дошкольников / Н. Родина, Ю. Белоглазова, М. Барановская // Детский сад от А до Я. – 2006. – №2. – С.45-50.


302. Сім законів ефективного навчання іноземної мови // Дошкільне виховання. – 2010. – №12. – С.20 - 21.


303. Сенченко, И. Английский язык для ребят-дошколят / И. Сенченко // Дошкольное воспитание. – 2011. – №7. – С.100 - 103.


304. Стаднійчук, М. Чи потрібна в дитячому садку англійська мова? / М. Стаднійчук // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 33. – С. 4—7.


305. Стародуб, Т. Перші кроки в англійській / Т. Стародуб // ENGLISH. Англійська мова та культура. – 2011. – № 10. – С. 9–10.


306. Стародуб, Т. Перші кроки в англійській. Англійська мова для дітей молодшого дошкільного віку / Т. Стародуб // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2011. – №14. – С.4 - 5.


307. Сухонос, Т. Л. Зимові пригоди. Розвивальні заняття з елементами англійської мови / Т. Л. Сухонос // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 11. – С. 2—8.


308. Чорна, В. Методика проведення уроку німецької мови з розвитку інтегративного мислення учнів / В. Чорна // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 20 — 24.


309. Шкваріна, Т. Англійська мова. Поурочне планування занять / Т. Шкваріна // Палітра педагога. – 2006. – №1. – С.16-19.


310. Шкваріна, Т. Іноземна для дошкільників / Т. Шкваріна // Педагогічна газета. – 2009. – №8. – С.7.


311. Шкваріна, Т. Книга для вчителя - базова складова НМК для дошкільного навчання англійської мови / Т. Шкваріна // Рідна школа. – 2004. – №11. – С.48-51.


312. Шкваріна, Т. Методи іншомовної освіти дітей дошкільного віку / Т. Шкваріна // Іноземні мови. – 2007. – №3. – С.45-48.


313. Шкваріна, Т. Навчання дошкільників англомовної вимови / Т. Шкваріна // Рідна школа. – 2005. – №6. – С.61-63.


314. Шкваріна, Т. Навчання дошкільників аудіювання і говоріння англійською мовою / Т. Шкваріна // Рідна школа. – 2007. – №1. – С.51-53.


315. Шкваріна, Т. Навчання дошкільників граматичного матеріалу з англійської мови / Т. Шкваріна // Рідна школа. – 2006. – №5. – С.31-33.


316. Шкваріна, Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 4. – С. 14 - 15. – Продовження: 2010. - № 5. - С. 14 - 15; № 6. - С. 20 - 21; № 10. - С. 25 - 26.


317. Шкваріна, Т. Формування іншомовної комунікативної компетентності дошкільнят : Ієрархія вправ / Т. Шкваріна // Палітра педагога. – 2010. – № 5. – С. 12 - 16.


318. Шпакова, В. Обучение английской разговорной речи в детском саду / В. Шпакова // Иностранные языки в школе. – 2005. – №4. – С.69-74.Роль навчання математики в гуманізації дошкільної освіти


319. Бантикова, С. Геометрические игры / С. Бантикова // Дошкольное воспитание. – 2006. – №1. – С.60-61.


320. Белошистая, А. Математическое развитие ребенка как цель дошкольной и начальной математической подготовки / А. Белошистая // Педагогические технологии. – 2006. – №2. – С.23-36.


321. Белошистая, А. Игровая ситуация на занятиях по математике / А. Белошистая // Дошкольное воспитание. – 2007. – №10. – С.6-10.


322. Белошистая, А. Понятие "величина": Знакомство с единицами времени / А. Белошистая // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 3. – С. 19-28.


323. Белошистая, А. О диагностике математического развития детей / А. Белошистая // Дошкольное воспитание. – 2011. – №3. – С.11 - 19.


324. Буллер, Е. Мотивационный компонент вычислительной деятельности дошкольников / Е. Буллер, Ю. Рыбникова // Дошкольное воспитание. – 2007. – №11. – С. 28 - 32.


325. Використання комп'ютера у дитячому садку // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – № 28. – С. 3 - 27.


326. Гапонова, В. Визначення складових формування логіко-математичного мислення дітей старшого дошкільного віку / В. Гапонова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка / Голов. ред. кол.: Пащенко В.О. (голов. ред.) та ін. – Полтава : Б. в., 2006. – Вип. 3 - 4 (55 - 56). – С.188-194. – (Пед. науки).


327. Григоренко, Г. Щоб навчати, треба знати: методичні рекомендації з формування основ споживчої культури / Г. Григоренко, Р. Жадан // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 26—30.


328. Дорошенко, З. До проблеми формування математичних уявлень у дошкільників / З. Дорошенко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – № 21 - 23. – С. 24 - 26.


329. Єрменчук, А. Логіка для малят / А. Єрменчук // Палітра педагога. – 2011. – №4. – С.12 - 19.


330. Жмурко, О. Від міркування до висновків. Розвиток логіко-математичної компетенції дітей старшого віку через систему гурткової роботи / О. Жмурко, В. Присяжна // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – вип. 5(№20). – С. 24—25.


331. Зайцева, Л. Математична компетентність: диференційований підхід / Л. Зайцева // Палітра педагога. – 2004. – №2. – С.16-19.


332. Зайцева, Л. Елементарна математична компетентність / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С.12-15.


333. Калинина, Г. Формирование математической культуры у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Г. Калинина, Н. Трофимова // Начальная школа. – 2007. – №4. – С.35-39.


334. Квач, Г. А. Учимся, играя. Занятие с приоритетом логико-математической деятельности в старшей группе / Г. А. Квач // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 8. – С. 19—21.


335. Колодій, І. Математичний ярмарок : інтегроване заняття для старших дошкільнят з математики та народознавства / І. Колодій // Дошкільне виховання. – 2011. – №11. – С.28 - 30.


336. Криворучко, Т. Логіко-метаматичні ігри / Т. Криворучко // Дошкільне виховання. – 2007. – №2. – С.10-14.


337. Лещенко, М. Як малеча може полюбити математику / М. Лещенко // Обдарована дитина. – 2005. – №4. – С.32-37.


338. Лук'янова, С. Подорож Країною часу. Заняття для старших дошкільнят / С. Лук'янова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 12. – С. 24—26.


339. Мазур, Ю. Копійка гривню береже, або Як навчитися заощаджувати / Ю. Мазур // Джміль. – 2012. – № 1. – С. 22—23.


340. Мазур, Ю. Як Пензлик планував свій бюджет: школа економіки / Ю. Мазур // Джміль. – 2013. – № 2. – С. 10—11.


341. Марковська, Т. В. Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної освіти / Т. В. Марковська // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – № 1. – С. 29—33.


342. Математика для дошкільнят — це захопливо, цікаво і легко! // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. – № 1. – С. 58-63.


343. Машуга, Т. Формування уявлень про форму предметів і геометричні фігури у дітей старшого віку / Т. Машуга // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2009. – № 2. – С. 15-20.


344. Меналюк, Г. Роль навчання математики в гуманізації дошкільної освіти / Г. Меналюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2002. – Вип.19. – С.128-131.


345. Меналюк, Г. Вимоги до мовленнєвої математичної культури вихователів / Г. Меналюк // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2011. – №11(берез.). – С.11.


346. Михайлова, Т. Як розвинути в дитини логіко-математичні здібності: консультація для батьків / Т. Михайлова // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 24. – С. 31—34.


347. Мокра, Л. Л. Формування математичних уявлень дошкільників: Розробки цікавих занять та інтелектуальних розваг / Л. Л. Мокра // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. – № 1. – С. 4-11.


348. Николаєва, Н. П. Маша и Медведь в гостях у ребят. Занятие по математике, логике и подготовке к письму в старшей группе / Н. П. Николаєва // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 7. – С. 2—6.


349. Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2009. – № 11. – С. 3-8.


350. Перепетайло, Н. Знакомим детей с цифрами ! / Н. Перепетайло // Дошкольное воспитание. – 2003. – №11. – C.28.


351. Півень, О. Як діти комашок врятували / О. Півень // Дошкільне виховання. – 2011. – №4. – С.30 - 31.


352. Плугатар, Л. Інтелектуальні етюди. Розваги з використанням цікавого математичного матеріалу / Л. Плугатар // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №13. – С. 4—6.


353. Плугатар, Л. Подорож у країну Математика. Розвага з елементами сюжетно-рольової гри / Л. Плугатар // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №13. – С. 4—6.


354. Погонець, З. Математична подорож Космосом : інтегроване заняття для старших дошкільнят з пріоритетом логіко-математичного розвитку / З. Погонець // Дошкільне виховання. – 2010. – №11. – С. 24 - 25.


355. Подвиг, В. М. Подорож новою казкою до королеви Математики. Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичного змісту для старших дошкільників / В. М. Подвиг, Л. М. Шевченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2013. – № 7. – С. 11—14.


356. Первые шаги в математику / М. Полякова, З. Михайлова, И. Сумина [и др.] // Дошкольное воспитание. – 2004. – №12. – С.10-19.


357. Присяжнюк, Л. Проектуємо. Досліджуємо. Пізнаємо / Л. Присяжнюк // Дошкільне виховання. – 2012. – № 4. – С. 8—13.


358. Сарапулова, Є. Віршуємо змалку : інтегроване заняття для старших дошкільнят з математики та народознавства / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. – 2011. – №11. – С.12 - 14.


359. Сбоева, Л. Для розвитку творчого мислення / Л. Сбоева // Дошкільне виховання. – 2004. – № 5. – С.18-19.


360. Скворцова, С. Логіко-математична компетентність дитини: наступність дошкілля і школи : До школи готуємо змалку / С. Скворцова // Дошкільне виховання. – 2011. – №5. – С.13 - 17.


361. Скворцова, С. Формування логіко-математичної компетентності п'ятирічних / С. Скворцова // Дошкільне виховання. – 2011. – №10. – С.15 - 19.


362. Степанова, Н. Современные развивающие технологии для дошкольников: программированное упражнение / Н. Степанова // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 6. – С. 56 - 59.


363. Стеценко, І. Дуже "відкриті" задачі / І. Стеценко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2012. – №19. – С. 7—9.


364. Стеценко, І. Інтернет у дитячому садку: утопія чи реальність? / І. Стеценко, К. Кийко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2008. – № 39. – С. 1-16(вкладка).


365. Стеценко, І. Перші відкриті задачі для дітей 4-5 років. Задачі на закріплення та поглиблення знань про геометричні фігури / І. Стеценко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 21-23. – С. 6—15.


366. Стеценко, І. Поглиблюємо знання для дітей 5-6 років. Конструювання силуетів із геометричних фігур / І. Стеценко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 21-23. – С. 16—28.


367. Стеценко, І. Прогулянки з математичним змістом, або як вивчати математику , не знаючи про це / І. Стеценко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2011. – №27. – С.6 - 9.


368. Терещенко, І. Обережно: сучасне медіасередовище / І. Терещенко // Дошкільне виховання. – 2013. – № 6. – С. 23—26.


369. Терещенко, І. Світ професій. Інтегроване заняття з математики та розвитку зв'язного мовлення для старших дошкільнят / І. Терещенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 26—27.


370. Терещенко, І. Цікава математика надворі і вдома / І. Терещенко // Дошкільне виховання. – 2011. – №6. – С.30 - 32.


371. Торба, Г. Развитие мотивации к занятиям по формированию элементарных математических представлений у старших дошкольников / Г. Торба // Детский сад от А до Я. – 2006. – №2. – С.134-139.


372. Туник, І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – 2004. – №3. – С.24-29.


373. Фантазії вихователя. Вип. ХІІ: математичний зорепад // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2008. – № 44. – С. 2-23.


374. Чао-де, Т. Є. Тематичне планування інтегрованого курсу комп'ютерного гуртка для дітей старшого дошкільного віку / Т. Є. Чао-де // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. – № 12. – С. 2-6.


375. Щербакова, К. Математика розум упорядковує / К. Щербакова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 19—22.


376. Щербакова, К. Розв'язування математичних задач: компетентнісний підхід / К. Щербакова, Л. Зайцева // Дошкільне виховання. – 2007. – №11. – С. 20 - 21.


377. Щербакова К., Зайцева Л.. Арифметичні моделі для розв'язання задач / Щербакова К., Зайцева Л. // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 22-24.Організаційно-адаптаційні аспекти психолого-педагогічних умов підготовки дошкільнят до навчання у школі


378. Афонина, Н. Ю. Исследование направленности локуса контроля у детей старшего дошкольного возраста / Н. Ю. Афонина // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С.42 - 47.


379. Байєр, О. Здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ / О. Байєр // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2010. – № 21 - 23. – С. 15 - 18.


380. Безпарточна, В. Роль казки в житті дитини : тренінгове заняття для батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / В. Безпарточна // Психолог. – 2010. – №44. – С.24 - 25.


381. Бех, І. Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід / І. Бех, Л. Зайцева // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 2—5.


382. Васильева, Н. К вопросу о психической адаптации детей дошкольного возраста / Н. Васильева, Н. Охотникова // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 2. – С. 35-38.


383. Вахрушина, Н. О. Формування лідерських якостей школярів у ДОТ / Н. О. Вахрушина, Л. С. Рибалко, Т. В. Рогова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Л. І. Білоусова, В. Д. Зоря, Н. В. Олефіренко]. – Х. : Факт, 2010. – Вип. 3. – С.19 - 26.


384. Вовчик-Блакитна, О. Психологічне здоров'я дитини як пріоритет освітньої стратегії / О. Вовчик-Блакитна // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2007. – Чис.17 (Трав.). – С.5.


385. Волошенко, Л. І. Особливості розвитку внутрішнього плану дій у дворічних дітей / Л. І. Волошенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : психологія / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : В. І. Євдокимов (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 42, Ч. 1. – С. 43—50.


386. Глебова, О. Дружные индейцы : Конспект занятия - тренинга для детей старшего дошкольного возраста / О. Глебова // Школьный психолог. – 2010. – №11. – С. 18 - 19.


387. Деркач, О. Внутрішня позиція "Я - школяр" / О. Деркач // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 29. – С. 15—18.


388. Дмитришина, Н. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ. : семінар-тренінг для вихователів та помічників вихователів / Н. Дмитришина // Психолог. – 2008. – №3(січень). – С.7-11.


389. Дудник, О. Казка як історико-педагогічний феномен / О. Дудник // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.266-273.


390. Єлманова, С. В. Закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності старших дошкільнят / С. В. Єлманова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава : Б.в., 2005. – Вип. 6(45). – С.213 - 218. – (Педагогічні науки).


391. Журов, В. Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку / В. Журов, В. Шибирин // Психолог. – 2009. – №5. – С.6-12.


392. Захожа, Л. Ще раз про проблеми дошкільника / Л. Захожа // Психолог. – 2009. – №1. – С.26-28.


393. Івах, С. Особливості роботи з батьками у період адаптації дітей до умов дошкільного закладу / С. Івах // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.165-174.


394. Ієговська, Л. Адаптаційні аспекти організаційно-педагогічних умов підготовки дошкільнят до навчання у школі / Л. Ієговська // Теорія та методика навчання та виховання : Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; Редкол.: Троцко Г.В. та ін. – Х. : ХНПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 37 - 42.


395. Ієговська, Л. Соціальна адаптація дітей шестирічного віку до навчання в початковій школі / Л. Ієговська // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. – Вип. 43. – С. 48—53.


396. Кобрій, О. Психолого-педагогічні умови успішної підготовки дитини до школи / О. Кобрій, Н. Івануса, М. Степанчук // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.182-190.


397. Кобрій, О. Формування позитивного ставлення до школи в умовах адаптації дошкільників до майбутнього навчання / О. Кобрій, Н. Івануса // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.191-200.


398. Клугман, О. Заняття на тему "Маленькі творці" / О. Клугман // Психолог. – 2007. – №11(берез.). – С.27-31.


399. Коган, І. Гра та іграшки : серпень 2007 р. / І. Коган // Психолог. – 2007. – №46 (грудень). – С.17 - 21.


400. Коновалова, Э. С. Исследование особенностей психофизического здоровья детей дошкольного возраста, принимавших участие в детско-родительском творческом проекте / Э. С. Коновалова // Психология в вузе. – 2010. – №6. – С.100 - 107.


401. Корнілова, В. В. Застосування проективних методів у дитячій психодіагностиці / В. В. Корнілова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 25—34.


402. Котлярова, Э. В. Усвоение психологической лексики в дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова, А. А. Суслова // Вопросы психологии. – 2011. – №1. – С.28 - 34.


403. Курпас, Л. Понимание и переживание эмоций / Л. Курпас // Школьный психолог. – 2011. – №11. – С.18 - 20.


404. Лазарева, Н. О. Трудове виховання дошкільнят як передумова їх подальшого особистісного розвитку / Н. О. Лазарева // Обдарована дитина. – 2011. – №8. – С.48 - 55.


405. Маргулян, І. Ти мій друг і я твій друг - разом веселіше ! Корекційно-розвивальна програма / І. Маргулян // Психолог. – 2007. – №35(верес.). – С.23-27.


406. Масленникова, Е. Путешествие в страну школяндию / Е. Масленникова, Т. Тулина // Школьный психолог. – 2010. – №11. – С. 20 - 21.


407. Мушинський, В. Особливості адаптації дітей до умов дитячого закладу / В. Мушинський // Все про адаптацію. – 2004. – №25-26. – С.3-12.


408. Назарова, О. Д. Программа коррекционно-обновляющей и развивающей работы со старшими дошкольниками 5 - 7 лет, склонными к агрессии / О. Д. Назарова // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 9. – С. 2 - 20.; 2010. - № 10. - С. 39 - 42.


409. Нижник, Г. Профілактика психічного здоров'я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку. Корекційно-розвивальна програма / Г. Нижник ; Спецвипуск // Психолог. – 2007. – №31-32(серп.). – С.5-30.


410. Николаева, Е. И. Взаимосвязь дихотического тестирования с показателями латеральности у детей дошкольного возраста / Е. И. Николаева, Е. Ю. Борисенкова // Вопросы психологии. – 2009. – №5. – С.64 — 72.


411. Обозова, 0. Психологічна безпека освітнього середовища / О. Обозова // Психолог. – 2011. – № 10. – С. 3—6.


412. Павленко, Т. М. Психологічні методи розвитку емоційних станів та комунікативних навичок дошкільників: авторська програма / Т. М. Павленко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2010. – № 1. – С. 1-15.


413. Петрова, Є. Дошкільна педагогіка і психологія. Програма курсу для учнів 10-11 класів. / Є. Петрова // Психолог. – 2007. – №23-24(черв.). – С.33-45.


414. Печенко, І. Окремі концептуальні положення соціалізації особистості в дошкільному дитинстві / І. Печенко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3 (52). – С.19-28.


415. Печенко, І. Теоретичні позиції побудови експериментальної моделі соціалізації особистості в дошкільному дитинстві / І. Печенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – №1. – С.9-18.


416. Піроженко, Т. Впровадження освітньої технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною "Радість розвитку" / Т. Піроженко // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 29. – С. 7—11.


417. Піроженко, Т. Особистісний потенціал дошкільника: умови розвитку в сучасному суспільстві / Т. Піроженко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 8—15.

418. Поніманська, Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 8—11.


419. Поніманська, Т. Дорослий у становленні особистості дитини / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 6-8.


420. Пороцкая, Е. Л. Выявление представлений родителей о развитии дошкольника / Е. Л. Пороцкая, В. Ф. Спиридонова // Вопросы психологии. – 2004. – №4. – С.31-40.


421. Прищепа, Т. Соціалізація дошкільників / Т. Прищепа ; Спецвипуск // Психолог. – 2007. – №31-32(серп.). – С.31-46.


422. Прокопів, Л. Шляхи формування творчої самореалізації дітей шестирічного віку / Л. Прокопів // Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. Чепіль. – Дрогобич : Ред.- вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – С.122-134.


423. Психолого-педагогічне підґрунтя базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2009. – № 27. – С. 6-41.


424. Психічне здоров'я дитини: ділова гра // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2008. – № 3(березень). – С. 9-16.


425. Різова, О. Клуб дошкільного психолога як форма методичної роботи / О. Різова // Психолог. – 2007. – №7(лютий). – С.20-.


426. Рудніцька, І. Фізіологічні і психологічні аспекти адаптації дитини до школи / І. Рудніцька // Все про адаптацію. – 2004. – №25-26. – С.21-55.


427. Сас, О. О. Життєва компетентність дітей 6 - 7 - річного віку: аналіз наукових джерел / О. О. Сас // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 29—35.


428. Сергеева, И. Психологические аспекты готовности старших дошкольников к обучению в школе / И. Сергеева // Дошкольная педагогика. – 2006. – №5. – С.54-58.


429. Сиротіна, О. Шляхи збереження психологічного здоров'я дитини / О. Сиротіна // Дошкільний навчальний заклад. – 2007. – №10. – С.36-38.


430. Смирнова, Е. О. Исследование межличностных отношений в разновозрастных группах дошкольников / Е. О. Смирнова, В. А. Бутенко // Вопросы психологии. – 2007. – №1. – С.27-38.


431. Сутність соціальної адаптації або соціалізації: Консультація для батьків // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2008. – № 2(лютий). – С. 16-20.


432. Тамбиев, А. Э. Программа развития основных свойств внимания у детей старшего дошкольного возраста / А. Э. Тамбиев // Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С.53 - 63.


433. Тихомирова, Т. Н. Взаимосвязь аспектов социальной среды с показателями интеллекта и креативности детей старшего дошкольного возраста / Т. Н. Тихомирова // Вопросы психологии. – 2011. – №1. – С.85 - 93.


434. Товкач, І. Є. Індивідуальні особливості старших дошкільників та їхній вплив на якість навчання елементів грамоти / І. Є. Товкач // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Троцко Г. В. та ін.]. – Х. : ХНПУ, 2011. – Вип. 30. – С. 164-175.


435. Трубайчук, Л. Формирование социальной компетентности как фактор развития детской одаренности / Л. Трубайчук // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 6. – С. 45 - 47.


436. Тупичкина, Е. Дошкольный возраст : учет репрезентативных систем / Е. Тупичкина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 7. – С. 20 - 24.


437. Турчаненко, Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Т. Турчаненко // Дошкільне виховання. – 2011. – №6. – С.20 - 21.


438. Фигдор, Г. Детский сад с точки зрения психоанализа / Г. Фигдор // Дошкольное воспитание. – 2005. – №12. – С.78-85.


439. Цилєв, В. Діагностика психологічної готовності дітей до школи / В. Цилєв // Все про адаптацію. – 2004. – №25-26. – С.14-21.


440. Шебеко, В. Дошкольный возраст: выявление психомоторной одаренности / В. Шебеко // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 10. – С. 23-27.


441. Шебеко, В. Дошкольный возраст: психомоторная одаренность / В. Шебеко // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 7. – С. 42-47.


442. Шевчук, Н. Соціальна інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку / Н. Шевчук // Дитячий садок. Шкільний світ. – 2013. – № 27. – С. 3—12.


443. Шевчук, Т. Інтерактивні методи в роботі психолога ДНЗ / Т. Шевчук // Психолог. – 2012. – №11-12. – С. 16—18.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка