Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителемСкачати 222.57 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір222.57 Kb.

Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем.

Конфуцій

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду є пріоритетним.

Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників - це цільовий комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених організаційно-змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну педагогічну освіту. Методична робота - основний компонент цієї системи так як здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики. Її зміст визначається як загальними цілями розбудови української національної школи так і конкретними завданнями, що витікають з реального стану професійної діяльності педагогічних працівників. Отже, методична робота - це є сучасна функціонуюча система організаційного та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період і є дієвим засобом управління навчально-виховним процесом.

Цілі методичної роботи в школі – це: • Формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя;

 • Збагачення знань педагогів;

 • Розвиток стійких моральних якостей особистості.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у НВК проводиться методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками; дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег; забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.
Продовжуючи роботу над перспективною методичною проблемою «Упровадження інновацій у навчально-виховний процес з метою забезпечення якісного базового, понадбазового рівня освіти та формування особистості», педагогічний колектив НВК у 2012-2013 навчальному році спрямував свої зусилля на підвищення якості знань учнів шляхом запровадження нових освітніх технологій.

У 2012-2013 навчальному році методична робота в школі була спрямована на виконання таких завдань:

• забезпечення принципів наступності між початковою та основною, основною та старшою школами;

• формування готовності педагогічних працівників до впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних і комп’ютерних технологій;

• продовження роботи щодо удосконалення форм організації профільного навчання;

• удосконалення програм роботи з обдарованою молоддю;

• удосконалення системи духовно-морального виховання школярів;

• створення умов для виховання активної, самостійної, ініціативної особистості;

• формування почуття поваги до державних символів, духовних і громадських цінностей.

Над виконанням цих завдань працювали такі методичні об’єднання:

- вчителів-словесників (голова методичного об’єднання: Баранчук Н. С.)

- вчителів початкових класів (голова методичного об’єднання Лях І.В.);- вчителів суспільно-природничих дисциплін(голова методичного об’єднання Штик О. В.);- вчителів фізико-математичних дисциплін (голова методичного об’єднання Кузьмич М. Н.);- вихователів дитячого садка (голова методичного об’єднання Штик Л. І.);- класоводів та класних керівників (голова методичного об’єднання Ковальчук О. М.)Тематика педрад, засідань методичних об’єднань були сплановані таким чином, щоб забезпечити вирішення загальношкільної методичної проблеми та проблеми ШМО.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2012-2013 навчальний рік.

Для реалізації планів протягом року на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань обговорювалися такі питання: • Про організацію роботи Школи становлення молодого педагога, молодого класного керівника;

 • Про закріплення наставництва за новопризначеними спеціалістами.

 • Про хід атестації педагогічних працівників;

 • Про впровадження інтерактивних технологій навчання у НВП;

 • Про підготовку матеріалів вчителів для обласної педагогічної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині»;

 • Про підведення підсумків методичної роботи у 2012-2013 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2013-2014 н.р.

Протягом 2012-2013 н. р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено методичні проблеми та плани роботи, над виконанням яких працювали ШМО протягом навчального року, визначено керівників. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку. Діяльність ШМО була спланована на основі Річного плану роботи НВК та Концепції розвитку НВК. Протягом навчального року ШМО проводили засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2012-2013 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення предметних олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і навчально-методичні питання. Упродовж року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Найефетивніше в цьому році працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів. Про це свідчить рівень навчальних досягнень учнів початкової школи, який порівняно із середньою та старшою школою є значно вищим. Першокласники успішно засвоїли програмовий матеріал за новими навчальними планами, отримали базові навички читання, письма, математики, англійської мови. Четвертокласники підтвердили рівень навчальних досягнень, пройшовши ДПА з математики, української мови, читання. Значна частина учнів 4 класу на ДПА показала навіть кращі результати порівняно з річним оцінюванням.

Протягом навчального року вчителі початкової школи проводили багато відкритих уроків з різних предметів та виховних заходів, запрошували на них адміністрацію, вчителів середньої ланки, батьків. Після таких уроків та заходів проводилися обговорення за участю членів МО та адміністрації, приймалися до уваги зауваження та рекомендації, відбувався обмін досвідом, що сприяло ефективній роботі кожного педагога зокрема та усього методичного об’єднання вцілому.

Добре працювало і методичне об’єднання вчителів-словесників, які ефективно використовували різні інноваційні форми та методи в навчальній діяльності. Вчителі російської мови Жерш О. С, та Цапук В. Й показали свої вміння на відкритих уроках в рамках конкурсу «Вчитель року-2013». Вчителі української мови організували Тиждень української мови. Упродовж цього Тижня у школі пройшли такі заходи: виставка-конкурс стінгазет до Міжнародного Дня рідної мови (5-11класи), конкурс «Ігри патріотів» (10-11 класи), «Мовно-літературний турнір»» (5-8 класи), програма до Дня народження Лесі Українки «Незгасима зоря України – Леся Українка». Учні вперше взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови «Соняшник», для учнів початкової школи було проведено шкільний етап олімпіади з української мови, а бібліотекар Сидорук В. Г. провела для них вікторину «У світі українських книг». Найбільшу цікавість як учнів так і вчителів викликало відкриття «Літературної кав’ярні», до якої гостинно запросила вчитель української мови Петручик В. Ф. Затишна атмосфера, гарно оформлені столики, привітні офіціанти кав’ярні справили гарне враження на відвідувачів, а особливе меню, до якого були включені такі страви як «Привітання від кавярні», «Приправа до кави», «Нотне тісто від солістів», «Новинки від Алінки», «Компліменти від клієнтів» та інші неабияк заінтригували усіх присутніх.Методичне об’єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін цьогоріч поповнилося молодими членами, тож головним чином його робота була спрямована на успішну адаптацію та набуття професійних навичок новопризначеними вчителями посередництвом наставництва, взаємовідвідування уроків членами МО. Можна впевнено стверджувати, що діяльність методоб’єднання у 2012-2013 навчальному році була результативною, адже вчителі саме цього МО готували учня-призера районних та обласних олімпіад Левонюка Богдана; учні, що навчатимуться у 10 класі (третій рік поспіль), обрали біотехнологічний профіль, учні 8 класу – біологію для поглибленого вивчення. Вчителі природничих дисциплін під мудрим керівництвом голови МО Штик О. В. провели Тиждень природничих дисциплін з метою залучення учнівської молоді до активного вивчення природознавства, біології, екології, географії, хімії.В рамках Тижня пройшли відкриті уроки з природознавства (3-А, 5 класи) та біології (7 клас), усний журнал «Михайло Ломоносов» (11класи), конкурс стінгазет на екологічну тему (5-11класи), Конкурс «Весняний колосок» (2-11 класи), виступ екологічної агітбригади (10-11 класи), фотоконкурс «Природа навколо нас» (5-11 класи), а також вікторини для учнів 1-4 класів, книжкова виставка та виставка творчих робіт на тему природи. Протягом Тижня було впорядковано прибережну зону озера Луки, що неподалік від школи, та територію навколо школи в рамках акції «Ми за чисте довкілля». Тиждень пройшов на високому рівні, учні були активними у всіх конкурсах, заходах та акції.

Методичне об’єднання класоводів та класних керівників в цьому році плідно працювало над вирішенням виховних проблем. На засіданнях МО розглядалися питання національно-патріотичного та морально-правового виховання, співпраці з батьками, запобігання шкідливим звичкам та травматизму серед підлітків та інші. Кожен класовод та класний керівник за планом виховної роботи провів по два відкритих заходи із залученням учнів, вчителів, батьків.

Менш активними у цьому році були члени методичного об’єднання вчителів фізико-математичного напряму. Вони проводили відкриті уроки в рамках конкурсу «Вчитель року-2013» (з фізики та інформатики), однак не проводились позакласні заходи, окрім конкурсів «Кенгуру» та «Левеня».

Загалом роботу ШМО у 2012-2013 навчальному році можна вважати задовільною.

У 2012-2013 н. р. у НВК навчально-виховний процес забезпечували 38 педагогічних працівників: • спеціалістів – 15 (40%);

 • спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 6 (16%);

 • спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 13 (34%);

 • спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 4 (10%).

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка при ВІППО здійснювалась у 2012-2013 н. р. згідно з перспективним планом. За цей період її пройшли такі вчителі: Лях О. С., Баранчук Н. С., Демидюк Н. В., Скибук І. І., Цапук В. Й., Кузьмич Ф. Г. (16%).

Атестація педагогів НВК у 2012-2013 н. р. також здійснювалась відповідно до перспективного плану. У звітному навчальному році було атестовано шестеро педагогічних працівників та бібліотекар (18%):


 • Лях Олексій Созонович, вчитель англійської мови, якому підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

 • Супрунюк Лідія Адамівна, вчитель початкових класів, якій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

 • Демидюк Наталія Володимирівна, вчитель математики, якій присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

 • Баранчук Наталія Семенівна, вчитель української мови та літератури, якій присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

 • Ковч Анатолій Васильович, вчитель трудового навчання, якому присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

 • Макарук Наталія Василівна, вчитель початкових класів, якій присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

 • Сидорук Валентина Григорівна, завідувач шкільною бібліотекою, якій встановлено кваліфікаційну категорію «дев’ятий тарифний розряд».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід; учителі провели відкриті уроки та заходи, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО, члени районної атестаційної комісії.

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\img_3960.jpg

Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

Значну частину педагогічного колективу НВК становлять молоді спеціалісти, які ще не мають достатнього досвіду педагогічної роботи, тому це і знайшло відображення у якісному складі педагогічного колективу НВК.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. З цією метою в НВК було створено «Школу становлення молодого педагога».

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив НВК поповнився такими молодими спеціалістами: учитель біології Гаврилюк Юлія Анатоліївна, вчитель географії Барилюк Людмила Сергіївна, вчитель англійської мови Михальчук Ірина Іванівна, вчитель початкових класів Петручик Ніна Петрівна, соціальний педагог Назарчук Ірина Миколаївна, вчитель-логопед Дейнека Тетяна Володимирівна, вихователі дитячого садка Штик Софія Олександрівна, Неводнічик Наталія Анатоліївна. Ці вчителі та вихователі працювали під наставництвом досвідчених педагогів, також суттєву методичну допомогу молоді вчителі отримували в «Школі молодого педагога» при районному відділі освіти. Адміністрація школи відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичні рекомендації при підготовці до уроків та заходів. Під час аналізу уроків молодим учителям давалися необхідні зауваження та рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня.

d:\фото\стенд школи\dsc00308.jpg

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. В цьому році ще одна група педагогів школи отримали можливість пройти навчання, пов'язане з вивченням інформаційних технологій, за програмою Intel® «Навчання для майбутнього». До початку наступного навчального року усі вчителі НВК пройдуть навчання і отримають сертифікати про пройдений курс навчання за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів відповідно до Державного стандарту освіти України.Перспектива в освіті така, що років через п'ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям — не лише директор й заступники мають навички роботи з оргтехнікою, усі педагоги, освоївши комп’ютер, застосовують здобуті вміння у своїй педагогічній діяльності.

Зусилля колективу постійно спрямовані на те, щоб учні навчального закладу отримували якісну освіту за допомогою сучасних навчальних технік та з використанням інформаційно-комунікативних технологій та засобів. НВК достатньо забезпечена комп’ютерами, принтерами, є два мультимедійні комплекси, копіювальний апарат. НВК підключений до мережі Інтернет, правда, якість зв’язку поки що не на належному рівні. З початку навчального року запрацював веб-сайт НВК (www.samary-nvk.edukit.volyn.ua), де всі бажаючі можуть ознайомитися з інформацією про діяльність закладу, новинами.Особливу увагу педагогічний колектив НВК приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання у середній школі», до участі в якому були залучені вчителі-предметники, соціальний педагог, батьки, та оформлені у вигляді теки з матеріалами консиліуму, відповідних наказів по школі, пам’яток для батьків та вчителів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Окрім проектування адміністрація школи використовує інші інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо. Зокрема у цьому навчальному році були використані такі форми роботи як педрада-ділова гра, педрада-творчий звіт, майстер-класи досвідчених учителів.

У листопаді 2012 року в НВК пройшов шкільний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013». У ньому взяли участь вчителі російської мови, інформатики, фізики, музичного мистецтва. За результатами шкільного етапу переможцями стали вчитель російської мови Жерш Ольга Степанівна та вчитель інформатики Євтушик Ірина Василівна. У районному конкурсі взяла участь Жерш О. С. у номінації «Російська мова».

У цьому році наші педагоги представили свої роботи для участі у виставці дидактичних і методичних досягнень педагогів «Творчі сходинки педагогів Волині». Роботи були представлені в номінаціях «Математика», «Біологія», «Екологія», «Географія», «Фізика».

Переможцями шкільного етапу конкурсу визнані роботи: • в номінації «Математика»:

 • збірник задач «Цікаві завдання та різноманітні інтелектуальні ігри з математики» (вчитель математики Лахтюк Н. У.);

 • збірник завдань «Бліцопитування з математики. 5 клас» (вчитель математики Демидюк Н. В.);

 • в номінації «Біологія»:

 • методичні рекомендації «Використання методик інтерактивного навчання на уроках біології» (вчитель біології Штик О. В.).

У квітні 2013 року на базі НВК с. Самари відбувся районний семінар вчителів образотворчого мистецтва під назвою «Арт-майстерня креативно-ігрового самовираження».

За планом семінару нашими вчителями було проведено майстер-класи з квілінгу (Ковальчук О. М.), ліплення картин на склі (Козюпа З. В.), а учениця 9 класу Цапук Ірина провела майстер клас з плетіння корзин із газетного паперу. При підготовці до семінару активну допомогу надали й інші вчителі НВК. Семінар було проведено на високому методичному та творчому рівні.d:\фото\семінар обр.мист\dsc02713.jpg

Впродовж року вчителі нашого НВК відвідували районні семінари та інші заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях актуальних педагогічних проблем, зокрема директор та заступник з НВР взяли участь у міжобласному семінарі керівників навчальних закладів на базі шкіл Стрийського району Львівської області на тему впровадження передового досвіду освітніх округів.d:\вчителі\скибук і. і\флешка\новая папка карпати\карпати 387.jpg

Восени 2012 року у нашому закладі проходила атестаційна експертиза навчального закладу, за результатами якої роботу НВК визнано доброю.На початку навчального року у НВК було 262 учні, протягом року з різних причин вибуло 4 учні. На кінець навчального року у школі налічувалося 258 учнів у 14 класах, середня наповнюваність класів становила 18-19 учнів. У дитячому садку – три вікових групи по 22, 22, та 26 дітей.

Таблиця навчальних досягнень учнів НВК с. Самари

Клас

Кількість учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

2

18

-

9

6

3

50%

3-А

17

-

6

8

3

65%

3-Б

16

-

8

6

2

50%

4

20

-

9

7

4

55%

Початкова школа

71+32 (1 кл)

-

32 (45%)

27 (38%)

12 (17%)

55%

5

25

-

12

13

-

52%

6

22

2

11

9

-

41%

7

16

-

10

3

3

38%

8

12

-

9

1

2

25%

9

25

-

18

2

5

28%

Середня школа

100

2 (2%)

60 (60%)

28 (28%)

10 (10%)

38%

10

23

-

13

8

2

43%

11-А

17

-

10

7

-

41%

11-Б

15

-

10

3

2

33%

Старша школа

55

-

33 (60%)

18 (32,7%)

4 (7,3%)

40%

Усього

226(+32)

2(0,9%)

125 (55,3%)

73 (32,3%)

26 (11,5%)

44%

Аналізуючи навчальні досягнення учнів за 2012-2013 навчальний рік, можна зробити висновки, що порівняно з минулим роком показники покращилися, однак два учні мають початковий рівень з більше як трьох предметів, учні 5, 6 та 11-А класу не досягли високого рівня з усіх предметів, хоча окремі учні у цих класах мають лише 1-2 оцінки достатнього рівня в той час, коли усі інші – високого. Учителям-предметникам слід докласти зусиль, аби такі учні змогли в наступному навчальному році досягти найкращих результатів.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. У 2012 – 2013 н. р. результатом роботи вчителів стали призери районних предметних олімпіад: • Левонюк Богдан – І місце з біології, 8 клас (вчитель: Гаврилюк Ю. А.)

 • Левонюк Богдан – І місце з хімії, 8 клас (вчитель: Штик О. В.)

 • Левонюк Богдан – ІІІ місце з історії, 8 клас (вчитель: Бурко О. Т.)

 • Корнелюк Мирослава – І місце з трудового навчання, 11 клас (МНВК) • Тарасюк Софія – ІІ місце з укр. мови, 4 клас (вчитель: Козюпа З. В.)

 • Дордюк Анастасія – ІІІ місце з природознавства, 4 клас (вчитель: Козюпа З. В.)

На обласному рівні теж вдалося досягти певних результатів:

 • Левонюк Богдан – ІІІ місце з біології, 8 клас (вчитель: Гаврилюк Ю. А.)

 • Левонюк Богдан – ІІІ місце з хімії, 8 клас (вчитель: Штик О. В.)

У цьому році учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних інтерактивних конкурсах з фізики „Левеня”, з математики „Кенгуру”, з українознавства «Патріот», з української мови «Соняшник», з англійської мови «Ґрінвіч», російської мови «Русский медвежонок», «Лукоморье», з природознавства «Колосок».Назва конкурсу

Кількість учасників

Відмінний результат

Добрий результат
Учасник

«Кенгуру»

36+39

0+1

14+5
22+33

«Левеня»

7

-

2
5

«Ґринвіч»

20

-

1
19

«Соняшник»

20

-

-
20

«Патріот»

20

-

-
20

«Русский медвежонок»

12

-

-
12

«Лукоморье»

9

-

-
9

«Колосок»

25+12

0

8
20

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори Лахтюк Н. У., Кузьмич Ф. Г., Баранчук Н. С., Цапук В. Й., Барилюк Л. С., Лях О. С., Бурко О. Т. Вони організували учнів, створили ділову атмосферу при виконанні завдань, забезпечили якісне оформлення та вчасне відправлення робіт. Та, на жаль, не у всіх пропонованих конкурсах взяли участь наші учні. З певних причин не було заявлено участі в конкурсах «Бобер» з інформатики, «Лелека» з історії, «Пазл» з англійської мови, «Кришталева сова» з суспільствознавства. За результатами конкурсів усі учні отримали сертифікати учасників, сувеніри, а переможці – призи.

Окрім предметних олімпіад наші учні беруть участь і в інших конкурсах. Цьогоріч учениця 10 класу Левонюк Юлія була відзначена за активну участь у конкурсі читців поезії Т. Г. Шевченка, учасники конкурсу «Срібні дзвіночки» Макарук Василь та Павлючик Марія отримали дипломи за майстерне виконання, а учениця 11 класу Штик Віта здобула ІІ місце в районному етапі цього конкурсу. Учениця 4 класу Дордюк Анастасія посіла IV місце у районному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, портфоліо та атестаційні матеріали учителів, зразки уроків, позакласних заходів, науково-пошукові роботи учнів, творчі роботи педагогів, методичні рекомендації, посібники, фахові журнали, газети, тощо.Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних доробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами.


План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2012-2013 навчального року був виконаний. Та все ж, не повністю реалізовано план проведення предметних тижнів, не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі тощо. Недостатньою поки що є робота з обдарованими дітьми, потрібно застосовувати ефективні методи виявлення, заохочення та підтримання інтересу до вивчення певних предметів. А головне – не спинятися на півдорозі, і, виявивши іскорку таланту в дитині, розпалити жагу до знань та нових досягнень і кропіткою щоденною працею торувати шлях до успіху.


Діти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими і розумними ми їм дамо.

О. ГрединароваЗвіт про методичну роботу педагогічного колективу НВК с. Самари


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка