Художньо-естетичне виховання учнів 10 – 11 класів під час вивчення геометричного різьблення на уроках технологій постановка проблемиСкачати 58.59 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір58.59 Kb.
УДК

Андросенко А.О.

Україна, м. Глухів

Bereza381@yandex.ru


ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 10 – 11 КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО РІЗЬБЛЕННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. Система освіти України передбачає збереження творчого потенціалу молоді та відтворення традицій рідного краю. З огляду на це перед школою поставлене завдання забезпечити якість освіти учнів, передати їм те найкраще, що сформували попередні покоління.

Збереження вікових традицій, у такому випадку, представляє велике поле для дослідження, що повинно забезпечуватись старшою школою.

Варто зауважити, що в процесі вивчення технологій учні отримують як загальні так і спеціальні знання та вміння, що відіграють значну роль у їх естетичному вихованні, зокрема під час вивчення геометричного різьблення [3].

Тому, як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання й розвитку учнів, формування в них творчої активності, уміння самостійно оволодівати знаннями і застосовувати їх на практиці, виховання естетичного смаку учнів.

Україна завжди славилась майстрами різьби по дереву, що своїми неповторними витворами виховували естетичних смак, любов до прекрасного.

Аналіз останніх наукових досліджень [2]. Технікою рельєфного різьблення захоплюються ті різьбярі, котрі мають потяг і здібності до пластичного вирішення форми. Серед народних різьбярів старшого покоління в Україні відомими стали Я. Усик, В. Гарбуз, І. Коваль.

Оригінальні різьблені пейзажі й сюжетно-тематичні твори майстрів Ф. Бабинця, І. Семенка, М. Величка.

Особливого успіху в геометричному різьбленні досягли майстри-художники П. Одрехівський, І. Кіщак, В. Краківський, М. Барна, І. Орисик, М. Шаланда.

Значний внесок зробили педагоги, вклавши свої напрацювання в ряді друкованих праць. Робота Л. Левіна "Різьблення по дереву" призначена для різьбярів-початківців. І. Славко, М. Захаров у книжці «Різьба по дереву і випилювання лобзиком» розробили інструктивно-методичні поради з організації навчання в гуртках окремих видів різьблення по дереву (контурної, геометричної, рельєфної, скульптурної та ін.) і випилювання лобзиком, дали замальовки зразків геометричного і рослинного орнаментів.

У статті ставимо за мету проаналізувати проблеми художньо-естетичного виховання учнів 10 – 11 класів під час вивчення геометричного різьблення на уроках технологій.

Виклад основного матеріалу[4]. Одним з дійових засобів гармонійного розвитку людини є естетичне виховання, яке відіграє важливу роль у формуванні не тільки естетичного ставлення людини до навколишньої дійсності, але й духовно-моральних якостей.

Необхідність естетичного виховання в процесі навчання підкреслювали видатні педагоги. Так, К. Ушинський зазначав, що «кожен навчальний предмет так чи інакше містить естетичний елемент, передачу якого учням повинен мати на увазі вчитель». В. Сухомлинський переконливо твердив: «...Без емоційно-естетичного струменя неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини... Краса й жива думка так само органічно поєднані, як сонце і квіти»[7, с. 42].

На важливість естетичного виховання наголошували численний ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, що активізувало педагогічну думку в цій галузі. Педагоги шукали резерви, здатні поліпшити викладання в школі не тільки предметів естетичного циклу, але й праці, оскільки до її складу входять також різні види художньої праці.

Спираючись на погляди авторитетних дослідників[6, с. 63-64] можна виділити основні завдання художньо-естетичного виховання у старшій школі:

– опанування та інтеріоризація національних культурних традицій, що має перетворитися на духовне джерело сучасного та майбутнього розвитку особистості, її адаптація до життя в суспільстві;

– забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку школярів на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художніх інтересів і потреб, виховання естетичної свідомості –ідеалів, смаків, суджень, оцінок;

– розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, розширення свободи вибору форм художньої самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним орієнтаціям особистості;

– організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури як механізму людської взаємодії.Перелічені вище завдання вирішуються на кількох рівнях, а саме:

– рівень розважальності обмежується організацією та естетизацію вільного часу учнів, їхнього спілкування за допомогою мистецтва (варіанти наповнення змісту дозвілля різноманітні – мистецькі ігри, музичні та театралізовані розваги, дискотеки, кіношоу, інші нестандартні форми спілкування, які виконують функції відпочинку);

– рівень функціональної художньо-естетичної грамотності, який спрямований на розвиток у школярів здатності допрофесійного вирішення художніх завдань у різноманітних сферах мистецької діяльності, націлює на диференційований підхід до кожного учня та допомогу в особистісному художньо-творчому самовизначенні;

– рівень художньої компетентності, що охоплює загальнокультурний і професійний компоненти: загальнокультурний передбачає розвиток здібностей, здатності критично оцінювати власні здобутки та можливості у галузі художньої культури, а професійний - досягнення компетентності в певному виді мистецтва та розвиток художньої творчої обдарованості учня, який стає суб'єктом діяльності.

Процес вивчення варіативного модуля «Технологія геометричного різьблення» дасть змогу учням ознайомитись із різьбленням по дереву як одним із видів художньої обробки деревини, поширеним в Україні. Народна творчість існує як сукупність численних видів, жанрів, родів. Усі її види об`єднує основне – пізнання та відображення трудової діяльності та прищеплення учням старшої школи естетичного смаку.

Сучасне виробництво вимагає творчих людей, які мають естетичний смак. Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що підлітки старшої школи мають величезні можливості для розвитку творчих здібностей та потребують естетичного виховання, зокрема під час вивчення геометричного різьблення на уроках технологій.

Сьогодні в умовах гострих протиріч між технічними досягненнями людства і низьким рівнем моральності, що загрожує знищенням антропосфери, особливої уваги набуває виховання підростаючого покоління на засадах краси і моральності та естетичної грамотності.

Висновки. Отже, аналіз наукової літератури свідчить, що Україна має достатній спадок творів, виконаних у техніці геометричного різьблення, вона багата майстрами – різьблярами. Тому, одним із вагомих завдань педагогіки є збереження народних традицій і поширення їх серед молоді з метою виховання в них естетичного смаку [1].

Реалізація змісту програми варіативного модуля «Технологія геометричного різьблення» доводить, що технологія виготовлення та естетичного оформлення геометричним різьбленням доступна учням старшої школи. Техніка виконання геометричного різьблення відносно нескладна, проте потребує великої витримки й охайності при роботі [5].Подальшу роботу із даної проблеми вбачаємо у експериментальній перевірці та науковому обґрунтуванні вищевикладених положень.

Список використаних джерел


  1. Баженов М.А. Плоске різьблення по дереву // М.А. Баженов. – М. : Педагогіка, 1992. – 236 с.

  2. Борисов І. Б. Обробка дерева // І. Б. Борисов. – М. : Фенікс, 2000. – 125 с.

  3. Левіна Л. Н. Різьблення по дереву // Л. Н. Левіна. – М. : Фенікс, 1997. – 145 с.

  4. Риженко В. І. Роботи по дереву: від різьблення до паркету. Практичне керівництво // В. І. Риженко. – М. : Вища школа, 2003. – 124 с.

  5. Скільський Д. М. Вивчення художньої обробки деревини в школі: навчальний посібник // Д. М. Скільський. – Тернопіль, 2003. – 140 с.

  6. Цибар Т.М. Роль праці в естетичному вихованні підлітків (історико-педагогічний аспект) / Т.М. Цибар // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. Наук. Праць. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип.300. – С.172 – 180.

  7. Цибар Т.М. Естетичне виховання учнівської молоді на уроках технологій / Т.М. Цибар // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород, 2007. – Вип.11. – С.155 – 156.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка