I аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 н рСторінка1/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Зміст річного плану роботи ДНЗ


I Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 н.р.
ІІ Пріоритетні завдання на 2015/2016 н.р. та оздоровчий період
IIІ Методична робота з кадрами

3.1 Підвищення педагогічної майстерності
Наставництво
Семінари
Консультації
3.2 Удосконалення професійної творчості
3.3 Педагогічні ради
3.4 Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
IV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
V Організаційно-педагогічна робота

5.1 Робота з батьками

Загальні батьківські збори
Групові батьківські збори
5.2 План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою
5.3 Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
Робота методичного кабінету

6.1 Організаційно-методична робота
6.2 Перспективний педагогічний досвід
VIІ Адміністративно-господарська діяльність

7.1 План адміністративної діяльності0
7.2 Виробничі наради
7.3Загальні збори колективу
Додатки

Медико-профілактичні заходи
План проведення спортивно-масовиз і фізкультурно-оздоровчих заходів
Охорона здоров`я та безпеки життєдіяльності дітей
Соціоальний захист дітей та право освітня робота
Графіки проведення свят та розваг
Заходи з питань інформатизації та комунікації технологій в системі освіти
Навчальний план
Розклад занять
РОЗДІЛ I

АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Інформаційна картка


№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №450 компенсуючого типу Харківської міської ради»

2

Адреса, телефон, e-mail

61204 Харків, просп. Перемоги 66-Г

3

ПІП завідувача

Пухарєва Ірина Едгардівна

4

Державна атестація

(дата, результат)17.04.2014, достатній рівень

5

Кількість вихованців

270

6

Кількість груп

Із них:


Раннього віку

Дошкільного віку12
2

10


7

Режим роботи груп:

9 год.


10,5 год

12 год.


4 год.

6

22

2


8

Мова навчання

Українська/російська

9

Всього працівників

Із них:


Педагогічний персонал

Обслуговуючий персонал48
19

29


Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі здійснювалася згідно Закону України «Про дошкільну освіту» та враховуючи концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти, нові підходи до впровадження в практику здоров`язберігаючих технологій.


Пріоритетні напрямки роботи закладу у 2014/2015 н.р.:

1. Продовжувати роботу над удосконаленням форми, змісту та методів роботи з педагогами і дітьми, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Продовжувати роботу щодо формування у дітей елементів здоров`язберігаючої компетентності та активної життєвої позиції щодо власної безпеки.

3. Сприяти розвитку пізнавальної активності дошкільників у процесі формування математичних уявлень.
Організація методичної роботи
Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.
Вид діяльності

К-сть пед.

Примітка

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

Вихователі груп раннього віку- Бровікова Н.А., вихователі ДНЗ – Широбокова О.М., Бобошко Л.І.

2.

Атестація

2

Підтвердження звання «Вихователь-методист» (Жукова Р.А., Сребнюк Т.С.), підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» (Горбунова Л.В.), підтвердження 9 тарифного розряду Кобець О.Є.;

присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціалість вищої категорії» (Заяц Л.І.- музичний керівник),

присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» (Заяц Л.І. – вихователь-методист)


3.

Самоосвіта

22

Методичні об’єднання , колективні перегляди, семінари, робота з методичною літературою

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

22

Методичні об’єднання, колективні перегляди, семінари

5.

Співпраця з ХГПА

9

35 студентів проходили педагогічну практику упродовж навчального року, педагогами закладу для них організовано показові заняття з ознайомлення з навколишнім, фізичного виховання.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, семінар, консультації), групові (методичні об’єднання, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, консультації, взаємовідвідування) форми методичної роботи.

Упродовж року значимою формою для молодих педагогів стало наставництво. Робота за формулою «наставник-молодий педагог» дала позитивні результати для Будовської Н.А. та Нетребко В.М.. Але потребують додаткової методичної допомоги Притуляк С.Р., Заяц К.О.,Наджибі Л.В.

Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращанню якості володіння різноманітними методами роботи.

У жовтні 2014 р. у проведено конкурс осінніх поробок «Осіннє диво», виготовлених дітьми разом з батьками. Упродовж року організовано тематичні виставки „Великоднє диво” (квітень, 2015р.); «Листівка для матусі» (березень, 2015р.), які припали до душі батькам, дітям, працівникам закладу.

Впровадження в практику роботи ДНЗ інноваційних технологій
Інноваційна технологія

Педагог-інноватор

1

«Театр фізичноно виховання і оздоровлення дітей дошкільного віку» Авторська программа М.М. Ефименко

Бондаренко Л.Ф.

2

Духовно-моральне виховання

Впровадження гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського, народної педагогіки тощо.Мірошниченко Т.В.

Широбокова О.М.3

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв`язання винахідницьких завдань.

Сребнюк Т.С.

Жукова Р.А.4

Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

Вихователь – методист

5

Регіональна Програма розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю.

Всі педагоги закладу

Один з напрямів методичної роботи - виставки новинок методичної літератури. Для досягнення кращих результатів заклад співпрацює з харківськими видавництвами «Основа», «Ранок», та ін. Представники видавництв періодично проводять виставки-презентації, виставки-продажі літератури. Під час колективних та індивідуальних форм роботи педагоги діляться один з одним цікавинками методичної, художньої, навчальної літератури.

Проведення вищезазначених заходів сприяло виконанню пріоритетних завдань роботи, але у методичної служби закладу виникали певні труднощі:


  • не всі педагоги брали активну участь у запланованих заходах;

  • оформлення досвіду роботи педагогів, документації не завжди відповідало встановленим нормам.

Отже, в наступному році слід створити умови для активізації педагогів та провести просвітницьку роботу щодо ознайомлення педагогів з вимогами оформлення документації.


Кількісний склад педагогічного колективу

Педагогічним і технічним персоналом штат ДНЗ укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.


Категорія педпрацівників

Всього педпрацівн.

Освіта

Молоді працівники до 3 р.

Середня спец.

Вища

1

Завідувач

1
1
2

Вихователь-методист

1
1
3

Вихователь

15

8

3

1

4

Музичний керівник

2

1

1
5

Інструктор з фізкультури

-
-Всього

19

9

13

1Освітній рівень педагогів

КЗ «ДНЗ № 450» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 19 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 14 вихователів. З вищою освітою – 7 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 11 педагог.  • Спеціаліст Вищої категорії - 1

  • Спеціаліст І категорії – 0

  • Спеціаліст ІІ категорії -2

  • Спеціаліст 9 розряд -16

  • «Вихователь-методист» - 3

Кваліфікаційний рівень педагогів


З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

У порівнянні з 2013/2014 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. За 2014/2015н.р. кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» встановлено музичному керівнику – Заяц Л.І, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» встановлено вихователю-методисту – Заяц Л.І., педагогічне звання «вихователь-методист» підтверджено 2 педагогам Сребнюк Т.С. та Жуковій Р.А., кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» підтвердила вихователь – Горбунова Л.В., підтвердила 9 тарифний розряд вихователь Кобець О.Е.

Протягом 2014/2015 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Протягом навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Будовській Н.С., Нетребко В.М. з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2014/ 2015 навчальному році музичний керівник Наджибі Л.В. продовжує здобувати повну вищу освіту навчаючись у ХНПУ ім..Г.С.Сковороди, 4 співробітники – в Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

Працівники закладу, які здобувають вищу педагогічну освіту.


Організація та результативність освітнього процесу
Важливим аспектом освітньо-виховного процесу була орієнтація на Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та її реалізація.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за оновленою програмою. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Результатом проведеної роботи є удосконалення володіння педагогами навичками планування за програмою, спільне та індивідуальне поглиблене вивчення програми, вільне спілкування з проблем впровадження програми, збагачення словникового запасу педагогів та розуміння значення термінів, структури програми, порядку введення та роботи з нею та ін.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

Для вирішення пріоритетного завдання у лютому 2014 р. проведено тематичне вивчення «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками». У ході якого виявлено певні недоліки, а саме:  • Недостатньо уваги приділено використанню та наявності нестандартного обладнання в групі №2,3,5,6,7,8,9,10.

  • Педагоги мало залучають батьків до організації, участі, проведення спортивних свят, розваг, Днів здоров’я тощо.           

  • Потребує контролю проведення гігієнічної гімнастики після сну частиною педагогів закладу.

За наслідками вивчення рекомендовано провести консультацію для педагогів щодо використання нестандартного обладнання в групах, активніше залучати батьків до участі в оздоровчих заходах, посилити контроль за проведенням ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики після сну.

Засвоєння програмового матеріалу за сферами життєдіяльності

Сфера «ПРИРОДА»


Вік дітей

Ранній вік

Молодший вік

Старший вік

Рівні
Термін оцінювання

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

I півріччя

21

29

37

13

17

38

35

10

24

39

19

18

II півріччя

9

30

43

18

11

33

38

18

16

34

27

23

Динаміка

-12

+1

+6

+5

-6

-5

+3

+8

-8

-5

+8

+5

У сфері «Природа» серед дітей старшого віку простежується достатньо великий показник низького та середнього рівнів. Проаналізувавши розвиток рівнів можна зробити висновок, що слід посилити роботу педагогів з даного напряму, ретельніше продумувати форми організації діяльності дітей, спираючись на набуті дітьми уміння та знання. Для підвищення рівня знань слід активізувати пізнавальну активність дітей.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка