I аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014/2015 н рСторінка2/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

Сфера «Я САМ»

Вік дітей

Ранній вік

Молодший вік

Старший вік

Рівні
Термін оцінювання

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

I півріччя

11

37

35

17

23

40

23

14

21

26

29

24

II півріччя

9

28

38

25

17

32

31

20

16

30

34

20

Динаміка

-2

-9

+3

+8

-6

-8

+8

+6

-5

-6

+5

+4

У даній сфері у всіх вікових групах відмічається певна рівномірність рівнів компетентності. Це свідчить про планомірну, систематичну роботу педагогів. У цій сфері педагогам необхідно приділити увагу удосконаленню культури поведінки дошкільників, проявам тактовності у конфліктних ситуаціях, намаганню порозумітись. Вихователям старших груп №10, 5 слід опікуватися розвитком навичок дипломатичної поведінки, самоконтролю.Сфера «ЛЮДИ»


Вік дітей

Ранній вік

Молодший вік

Старший вік

Рівні
Термін оцінювання

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

I півріччя

21

39

33

17

26

34

27

13

36

36

18

10

II півріччя

15

31

35

19

15

22

44

20

22

27

34

17

Динаміка

-6

-8

+3

+2

-11

-12

+9

+5

-14

-9

+ 16

+7

Аналіз обстеження дітей документував, що розвиток дітей проходить гармонійно. У сфері «Люди» в ранньому та молодшому віці помітно превалює достатньо-високий рівень компетентності у порівнянні з іншими віковими групами. Педагогам старших груп №10, 5, 4 слід подбати про орієнтацію дітей в державній та національній символіці України, характерні ознаки українців. Педагогам усіх груп слід урізноманітнити форми роботи з національного виховання, з ознайомлення дітей з сучасними професіями.


Сфера «КУЛЬТУРА»


Вік дітей

Ранній вік

Молодший вік

Старший вік

Рівні
Термін оцінювання

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

Низьк.

Середн.

Достатн

Висок.

I півріччя

12

48

33

17

24

42

22

12

33

36

20

11

II півріччя

8

28

40

24

16

33

29

22

25

19

35

21

Динаміка

-4

-10

+13

+7

-8

-9

+7

+10

-7

-7

+15

+10

Найбільшу кількість дітей з середнім та достатнім рівнем компетентності відмічено у сфері «Культура». Цьому питанню приділялась належна увага, але є необхідність врахувати у подальшій роботі навчання дітей дотримуватися правил безпечної поведінки, включати всі види праці в процес виховання, стимулювати словотворення. Більше уваги приділяти розвитку мовленнєвої компетентності, проводити індивідуальну роботу, міні-заняття, інтегровані заняття тощо.

Робота по виконанню Закону України “Про мови в Україні” проводилася згідно з річним планом роботи. Дошкільний навчальний заклад є україномовним, тому навчально-виховний процес, робота в повсякденному житті здійснювалися українською мовою.

 • Державною мовою проводилися засідання педагогічних рад, зроби колективу, виробничі наради.

 • Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими органами також відбувалися українською мовою.

 • За ці роки відпрацьована система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились свята «Великдень», «День матері», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення», «Масляна» , «Зелені свята», «Івана Купала» та ін.

 • Значна увага приділялась  наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови. 

 • У всіх вікових групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, педагоги груп №8, 9, 7 оновили куточки державної символіки.

Упродовж року у закладі тривала робота з обдарованими дітьми та їхніми батьками. Так, 15.01.2014 музичні керівники провели літературно-музичну годинку «Весела зимонька», для співробітників та батьків відбувся весняний концерт «Наші таланти». На центральному вході у закладі оформлено стенд «Ними пишається наш дитсадок», де розміщено фото дітей, які досягли успіхів в різних видах мистецтва, спорту.


Управлінська діяльність

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що актуальність, системність, цілісність - це принципи, згідно яких здійснювалася робота закладу. Пріоритетні завдання було відображено в усіх розділах річного плану.

Певну увагу було приділено контролю планування освітньо-виховного процесу. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам та знаходиться на достатньому рівні. Але потребує доопрацювання форма планування освітньо-виховної роботи з дітьми на кожний день.
Керуючись чинними державними документами та планом роботи колектив виконав поставлені завдання.

Продовжується впровадження системи стимулювання працівників: • нагородження грамотами, подяками;

 • заохочення корисними придбаннями в групи.

Але залишається недостатнім рівень володіння ІКТ.


Отже, одним із завдань управлінської діяльності в ДНЗ буде – удосконалення роботи над впровадженням ІКТ в освітньо-виховний процес, оволодінням ІКТ працівниками закладу.
Фізкультурно - оздоровча робота
Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я було одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

З метою контролю за станом роботи з формування у дітей елементів здоров`язберігаючої компетентності протягом року адміністрація ДНЗ здійснювала контроль з таких питань: дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, організація харчування дітей, виконання рухового режиму протягом дня, організація та проведення загартовуючих процедур, організація та проведення прогулянок, своєчасність відвідування ранкової гімнастики тощо. Як свідчать результати перевірок потребує зміцнення матеріальна база в окремих групах (гр.№9, 6, 11, 7); аналіз та спостереження показали, що вихователі не завжди дотримуються правильної організації прогулянок (тривалість прогулянок зменшена, діяльність дітей одноманітна, недостатньо планується і проводиться видів праці, творчих ігор, індивідуальної роботи).

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу щодо ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків, який включає: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, пішохідні переходи з участю батьків. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу. В кожній віковій групі обговорювалися питання зміцнення здоров`я дітей.

Постійна співпраця інструктора з фізкультури Шеремет О.О. з сім’ями вихованців, відвідування батьківських зборів, індивідуальна робота педагогів багатьох груп з батьками принесла позитивну динаміку з залучення Дітей до відвідування басейну. Подібна робота починається з спілкування з вихователями, тому Ольга Олексіївна тісно співпрацює з педагогами закладу.

Систематично проводяться заняття з фізкультури, фізхвилинки, фізпаузи, загартовуючі заходи.

Варто відмітити участь батьків, співробітників закладу в районному конкурсі "Тато, мама, я - спортивна сім`я", який був присвячений Харківському міжнародному марафону - 2014. За результатами конкурсу заклад переміг в номінації «Найдружніша сім`я».


Але зафіксовано і певні недоліки:

 • одяг для занять фізкультурою дітей та вихователів не завжди відповідає вимогам;

 • потребує заміни спортінвентар – м`ячі різних діаметрів, гімнастичні палиці.

Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку.Безпека життєдіяльності

учасників навчально-виховного процесу
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над виконанням Угоди з охорони праці:

 • було розроблено комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору;

 • відзначено Всесвітній день з охорони праці 28.04.2014;

 • у закладі не було зафіксовано випадків травматизму виробничого характеру, дитячого травматизму;

 • створено безпечне середовище для перебування працівників, дітей та батьків у закладі, а саме: замінено склопакети в групах №1,6, 2, 3, під постійним контролем - стан електроприладів, даху, обладнання, меблі тощо.

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя та здоров`я дітей у ДНЗ (Наказ МОНУ №985 від 28.10.2008) педагоги закладу планували та проводили наступну роботу з дітьми:

 • проведено тиждень безпеки;

 • дітей ознайомлено з сигнальною системою у садку, з протигазами;

 • проведено бесіди, заняття, ігри, розігрування ситуацій, лялькових театрів;

 • проведено тренувальні евакуації з приміщень закладу, вихователі Шеянова, Т.В., Сєрих С.В., Баєва І.М., Рязанова О.А. організували евакуацію з другого поверху будівлі;

 • моделювання правильної поведінки при надзвичайних ситуаціях різного характеру.

Педагоги добирали такі форми роботи, які дозволили б дитині відчути не лише цінність свого життя та здоров`я, а й свої можливості у зміцненні та збереженні його, підготувати до чітких дій у небезпечних ситуаціях, сприяли вихованню самостійності та відповідальності, не допускали виникнення відчуття страху.

У роботі з батьками колектив обрав основним напрямом роботи формування у дітей безпечної поведінки у довкіллі, а саме: • інформували про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на відпочинку;

 • знайомили батьків із роботою закладу з даного напряму;

 • залучали батьків до освітньо-виховного процесу;

 • оновили зміст бесід з батьками про охорону життя дітей на всі сезони .

Таким чином, робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ДНЗ проводилася на достатньому рівні.
Медичне обслуговування
Медичне обслуговування закладу здійснюється лікарем МДП №14 Прасол В.М. (0,25 ставки, понеділок та середа щотижнево) та старшою медичною сестрою ДНЗ № 446 Волженцевою К.М. (1,5 ставки). Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за площею та набором приміщень.
Дошкільний навчальний заклад №446 в минулому навчальному році відвідувало 331 дитина. У порівнянні з 2012 р. це на 21 особу більше і пов’язано з збільшенням попиту на дошкільну освіту, приростом населення, і, як наслідок, зростанням потреби в дошкільному закладі.


Аналіз захворюваності здійснюється 1 раз на квартал, та в кінці року. Аналіз захворюваності за 2013 рік показав, що рівень захворюваності у порівнянні з минулим роком збільшився на 0,16%.

Оздоровчі заходи своєчасними та різноманітними. Причиною підвищення рівня захворюваності є збільшення захворюваністю ГРЗ. Це питання обговорювалося на виробничій нараді. Однією з причин збільшення захворюваності на ГРЗ є збільшення в ДНЗ дітей раннього віку, нестабільність метеоумов, занадто тепле одягання батьками дітей.Упродовж року у закладі здійснюється постійний контроль стану здоров’я дітей, захворюваності. Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз, ранкові огляди дітей сестрою медичною старшою, вихователями. Діти 5-6 років, які йдуть у перший клас, 1 раз на рік проходять щорічний медичний огляд до початку навчального року.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Під час проведення занять з фізкультури, плавання, рухливих ігор враховується стан здоров`я кожної дитини. Фізичне навантаження розраховувалося відповідно рекомендацій лікарів, старшої медсестри.

Медичні огляди працівників закладу проводяться згідно плану 2 рази на рік (квітень, жовтень).

Організація харчування

Аналіз харчування дітей упродовж 2013/2014 навчального року показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів - санітарних норм організації харчування в групах.

Харчоблок повністю забезпечено кадрами: шеф-кухар, 2 кухаря, комірник, підсобний робітник. Кухарі мають відповідну освіту (1кухар – 3 розряд, 2 кухаря – 4 розряд).

Порушень технології приготування їжі не було. Страви готувалися згідно технологічних карт картотеки страв.

Сестрою медичною старшою і комірником контролювалась якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація. Без супроводжувальної документації продукти не приймались. Своєчасно та правильно ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей завідувачем та сестрою медичною старшою здійснюється суворий контроль за умовами зберігання та дотримання термінів реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

Регулярно проводиться зняття проб страв, виставляються добові проби.

Результати контролю відображаються в картках контролю завідувача, сестри медичної старшої, здійснюється контроль виконання пропозицій.

В харчуванні дітей використовується йодована сіль.

У закладі організоване 3-разове харчування дітей на суму 11,00 грн. У порівнянні з минулим роком сума збільшилась на 1 грн.Щомісяця проводиться моніторинг вартості харчування, складаються графіки з метою контролю виконання грошових норм.


Моніторинг вартості харчування за 2013/2014 рік


Адміністрацією закладу проводиться систематичний контроль за своєчасністю батьківської плати за харчування.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі є показники здоров'я дітей (ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань, аналіз захворюваності). В закладі здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей, станом їх здоров'я, систематично аналізуються перелічені показники і відповідно до цього проводиться корекцію харчування.

Для оцінки ефективності харчування проводиться аналіз фізичного розвитку дітей. Оцінка рівня фізичного розвитку проводиться з використанням стандартних таблиць: для дітей до 3 років - 1 раз на місяць, від 3 до 6(7) років - 1 раз на квартал. Одночасно з цим враховуються й абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу - за місяць чи за квартал, які заносяться у Журнал антропометрії.

До раціону харчування дітей входять риба, м`ясо, птиця, овочі, молочні продукти. Технологічні картки є на всі страви. Перспективне меню наявне. Аналіз виявив, що протягом 2013/2014 навчального року недостатнє виконання норм продуктів харчування:


Назва продукту

2012 (%)

2013 (%)

1

М’ясні продукти

86

61

2

Рибні продукти

88

47

3

Яйця

92

77

4

Масло вершкове і рослинне

90

91

5

Сир м’який

49

54

6

Молоко

49

52

7

Цукор

100

98

8

Крупи, борошно

100

100

9

Овочі

100

65

10

Соки

50

46

11

Картопля

100

86

12

Сир твердий

6

48

Порівняння виконання щоденних норм харчування за 2012 та 2013 р.р. виявило, що діти отримують в значній кількості менше білків, жирів, вуглеводів, відповідно знижена і калорійність їжі.

На батьківських зборах проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей, надаються поради, рекомендації щодо організації правильного, збалансованого та раціонального харчування дітей дошкільного віку (протокол №1 групових батьківських зборів).

В наступному році необхідно: • посилити контроль за виконанням натуральних норм харчування.


Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей
Згідно ЗУ «Про Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства» в ДНЗ №446 значна увага приділяється соціальному та правовому захисту дітей, а також створенню умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності.

Для координації дій, пов’язаних із виконанням Конвенції ООН про права дитини і Всесвітньої декларації про виживання, захист і розвиток дітей у закладі забезпечено умови для всебічного розвитку, надійного соціального і психологічного захисту, поліпшено становище дітей відповідних категорій (надано пільги, посилене харчування тощо), ведеться облік сімей пільгових категорій.

З метою захисту прав дитини проведено обстеження житлових умов дітей пільгових категорій, складено відповідні акти.

В закладі надавалась необхідна консультативна допомога батькам щодо оформлення документів для отримання пільг при оплаті харчування.

Всього на обліку закладу знаходилося 19 дітей, з них:


 • дітей, позбавлених батьківського піклування - 2

 • дітей з багатодітних сімей - 15

 • дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -1

 • дітей-напівсиріт -1

Щоквартал оновлюється облік дітей пільгових категорій, подаються звіти про організацію роботи з дітьми пільгових категорій до УОА Дзержинського району ХМР.

Відповідно до інструктивно – методичних листів МОНУ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. №1/9 – 263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583, ст.19 ЗУ „Про дошкільну освіту”, ст.32 ЗУ „Про місцеве самоврядування”, листів МОНУ «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 №1/9-811, на виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про облік дітей від народження до 18 років та закріплення території обслуговування за загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами району», в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації обліку дітей , які проживають у прилеглому мікрорайоні, складено списки дітей дошкільного віку від народження до 6р.

Періодично змінювалися матеріали на інформаційному стенді при вході у ДНЗ (поради психолога, педагогів, рекомендації, інформаційні матеріали з дошкільної освіти).

Педагоги закладу постійно пропагують обов’язковість дошкільної освіти серед батьків п’ятирічних дітей, які не відвідують садок.

Батьки неохоплених дітей беруть участь в загальних батьківських зборах, екскурсіях, відвідують зустрічі з вчителями початкових класів ЗНЗ, свята, дні відкритих дверей, для них проводяться консультативна допомога.

В наступному навчальному році колектив продовжить розпочату роботу та планується запросити батьків дітей, неохоплених дошкільною освітою на розпис великодніх яєць.


Наступність ДНЗ та школи
З метою реалізації наступності та перспективності дошкільний заклад тісно співпрацює з ЗНЗ №148,147. У травні проведено батьківські збори з участю вчителів початкової школи, проведено екскурсії для майбутніх першокласників до стадіону, спортивної зали, бібліотеки, столової, разом з батьками малюки відвідали концерт з нагоди свята першого і останнього дзвоника. В методкабінеті оформлено папку для батьків та вихователів з допоміжними матеріалами: тести, діагностики, анкети, поради, рекомендації і т.п.
Результати контрольних занять та бесіди з дітьми старшого дошкільного віку показали, що протягом року робота з психологічної підготовки дітей до школи, підготовки руки до письма велася послідовно і систематично. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.
Робота психологічної служби


Робота психологічної служби проводилась за напрямками: психодіагностична, консультаційна, коррекційно-розвиваюча профілак-тична, организаційно-методична робота та психологічна просвіта. Впродовж року здійснювався психологічний супровід процесу адаптації новоприбулих дітей до умов перебування в дошкільному закладі.

Психологічною службою проведена діагностична робота з дітьми переддошкільних, дошкільних груп та корекційні заняття з дітьми дошкільного віку відповідно до плану роботи. 

Психологічна служба закладу повсякчас сприяла особистісному зростанню кожної дитини з урахуванням її нахилів, психічних особливостей. Індивідуальна корекційно-розвивальна робота проводилася з дітьми, які знаходилися у важкому психологічному стані. Робота полягала в усуненні причин психологічного дискомфорту, врівноваження емоційного стану дитини.

Ефективно проводилася співпраця з батьками з метою корекції поведінки дітей, психологічної підготовки до школи. У закладі налагоджено консультаційну допомогу батькам, співробітникам. Потребу батьків у консультації були викликані занепокоєнням батьків поведінкою своїх дітей (страхи, надмірна активність, неслухняність, відставання у розвитку, тривожність, агресія, ЗМР та ін.)

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювали педагоги, які впроваджували в практику роботи з дітьми психогімнастику для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей. Педагоги успішно використовували музику, казки, психологічні етюди з метою розвитку емоцій та почуттів.Інформаційні та комунікаційні

технології в системі роботи ДНЗ
Одним з актуальних питань в освіті залишається комп’ютерізація та інформатизація освіти. З метою виконання виконання ЗУ „Про національну програму інформатизації”, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-, Указу Президента України „Про заходи щодо розвитку складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, Програми «Комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти» у закладі оптимізовано управлінську, контрольно-аналітичну, освітню діяльність.

Безлімітний доступ до мережі Інтернет дає змогу всім співробітникам користуватися ресурсами інтернет-мережі, електронною поштою. Систематично ведеться робота у програмному комплексі «Курс: Дошкілля» та підтримка баз даних в актуальному стані. Працівники періодично беруть участь у роботі чатів установ різних рівнів. Створено локальну мережу.

В дошкільному закладі функціонує офіційний сайт. Розділи сайту висвітлюють основні аспекти роботи саду та постійно оновлюються. Цього року сайт поповнився розділами «Конституційна реформа», «Охорона праці»,«2014рік–рік Т.Г.Шевченка». Щомісяця заклад звітує про функціонування сайту закладу.

У 2014/2015 н.р. продовжено роботу з використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Проведено 2 заняття для педагогів, на якому слухачі мали можливість продовжили знайомитись з основами роботи на комп’ютері, працювати з програмами створення презентацій та роботою в інтернеті. Також підготували ряд презентацій, які було використано при проведенні семінарів, консультацій. Постійно проводиться робота щодо підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників (індивідуальне навчання, індивідуальні та групові консультації). Вихователь – методист і діловод постійно відвідують семінари з ІКТ, діляться досвідом з колегами.

Оптимально використовується інформаційне навчання за допомогою комп’ютера, мультимедійні технології, пошукові системи у мережі Інтернет для ознайомлення з досвідом колег, поповнення медіа теки, для підготовки та проведення методичних об’єднань, семінарів, атестації педагогічних працівників.


Але, є необхідність продовжити роботу з наступних напрямків:

 • підвищення рівня володіння ІКТ працівниками різних категорій;

 • обмін досвідом роботи з дітьми з використанням ІКТ.

Соціально-екномічний розвиток ДНЗ

З метою зміцнення матеріально-технічного, методичного забезпечення та благоустрою території, створення безпечного розвивального середовища, безпечного проведення освітньо-виховного процессу та праці співробітників за позабюжетні кошти виконано наступні заходи:


Заходи

Витрати

1

Завоз піску для ігор дітей в пісочницях

950

2

Технічне обслуговування вогнегасників

700

3

Придбання розсади для клумб

600

4

Покос трави

700

5

Придбання інвентарю для благоустрою території

300

6

Вивіз сміття

2200

7

Ремонт огорожі

2500

8

Фарбування паркану, малих архітектурних форм на території ДНЗ

9000

9

Ремонт центрального входу, заміна дверей

5730

10

Ремонт дахів на малих архітектурних формах

2000

11

Підготовка та здача рамки опалення

2000

12

Заміна каналізаційних труб гр.№10

250

13

Дератизація закладу

400

14

Проведення замірів опору

330

15

Ремонт електроплити

570

16

Ремонт котла, насосу, піаніно

1320

17

Ремонт пральної машини

600

18

Оновлення куточка кухаря

400

19

Придбання посуду на кухню

350

20

Навчання повара

1400

21

Придбання спецодягу для помічників вихователів, працівників харчоблоку

2000

22

Ремонт вентиляції

250

23

Ремонт спальні гр.№11

5000

24

Заміна ліжок, шаф для рушників,для роздягання, для

горщиків в групі в гр. №317030

25

Встановлення пластикових склопакетів в гр.№6, 1, 2

10930

26

Відновлення відкосів

3100

27

Заміна меблів в гр№8, 1

10800

28

Придбання світильників в групу №7

720

29

Придбання методичної літератури

600

30

Підписка на педагогічну періодичну літературу

787

31

Заміна картриджів у прінтерах

300

32

Ремонт комп’ютера

380

33

Придбання вогнегасників

420

Всього

84716ІІ Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік

Виходячи з положень Закону України “Про дошкільну освіту”, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та враховуючи аналіз освітньої та методичної роботи у 2013/2014 навчальному році, педколектив дошкільного закладу визначає такі пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік:1. Удосконалювати форми, зміст та методи роботи з педагогами і дітьми, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Продовжувати роботу щодо формування у дітей елементів здоров`язберігаючої компетентності та активної життєвої позиції щодо власної безпеки.

3. Реалізувати основні завдання трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі
Діяльність закладу у 2015/2016 н. р. буде здійснюватись відповідно до вимог наступних документів законопростору:

 • Державна національна Программа «Освіта» (Україна ХХІ ст.);

 • Закони України «Про дошкільну освіту», «Про середню загальну освіту»;

 • Конвенція ООН про права дитини;

 • Національна Программа «Діти України»;

 • Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

 • Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

 • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) №615 від 22.05.2012р.

 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305.

Накази Міністерства освіти і науки України:

 • «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу (від 24.04.2003 р. № 257);

 • «Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 28.10.2008 р. № 985);

 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 р. № 509);

Інструктивно-методичні листи:

 • Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою КМУ від 13 квітня 2011 року № 629)

 • «Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2014/2015 навчальному році» (від 27.06.2014 № 1/9-341)

 • Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» (від 16.08.2010 № 1/9-563)

 • «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36);

 • «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9- 263);

 • «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583));

 • «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від27.11.2007 р. № 1/9-711);

 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУвід 26.07.2010 р. №1.4/18-3082

 • Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);

 • Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОН України, від 27.08.2004 р. № 1/9-438);

 • «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 р. №1/9-811).

Лист Міністерства освіти і науки України:

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників затверджене наказом МОНУ 06.10.2010 №930

РОЗДІЛ ІІ

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

2.1.Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

Таблиця


№ з/п

Тема заходу

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання1

Майстер-клас «Базова компонент дошкільної освіти (оновлений): крок за кроком»

1 раз на квартал

вихователь-методист
2

Інформаційні педагогічні години з питань сучасного українського дошкілля.

щомісяця

вихователь-методист
3

Фестиваль педагогічної майстерності (презентації досвіду роботи, колективні перегляди занять).

січень-лютий, 2015

педагоги ДНЗ
4

Конкурс «Вихователь року»

березень

завідувач, вихователь-методист


Таблиця

2.2. Курсова перепідготовка

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Примітка

1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів направити:

- на курси підвищення кваліфікації при КЗ ХАНО:Бобошко Л.І;

Лутфулліна І.Ф.

За планом РВО

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

2.

Забезпечити завданнями педагогів, які будуть підвищувати кваліфікацію у 2015/2016 н. р.

Впродовж року


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист


Зошити з самоосвіти


3.

Створити умови щодо виконання після курсових завдань педагогами ДНЗ.


Впродовж року


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

4.

З метою підвищення ефективності самоосвіти продовжувати впровати в практику роботи педагогів зошит із самоосвіти «Щоденник із підвищення професійного рівня».


З 01.09.2015

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист


Зошити з самоосвіти


5.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів


1 раз на квартал

Вихователь-методист

Оперативно-оглядовий контроль

6.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов’язати відвідувати методичні об’єднання та творчі майстерні району, міста

Протягом року

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Конспекти занять, колективні перегляди

7.

Знайомити педагогів з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями


1 раз на місяць

Вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


8.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здій-нювати індиві-дуальне консультування педагогів.

Протягом року

Вихователь-методист

Зошити з самоосвіти


9.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2015/2016н.р.:

- визначити зміст педагогічного процесу, скласти навчальні плани;

- створити на заняттях та повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

- забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;

- затвердити склад творчої групи та організувати роботу по реалізації пріоритетних завдань в навчально-виховній роботі ДНЗ.


До 01.09.2015

Постійно


Протягом року

Протягом року


Вихователь-методист

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист


Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Навчальний план

Спостереження

Контрольні зрізи знань,

рекомендації
План роботи творчої групи


10.

Зобов’язати кожного вихователя ДНЗ:

- поглиблено працювати над однією проблемою з метою подальшого узагальнення досвіду роботи;

- затвердити на 1-й педраді методичні проблеми для поглибленої роботи вихователів на основі попереднього анкетування.

Протягом року

Вересень 2015

Завідувач ДНЗ, вихователь-

методист
Завідувач ДНЗ, вихователь-методист2.3. Атестація

Таблиця


№ з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Примітка

1.

З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації.

Вересень

2015 р.Завідувач ДНЗ

Наказ

2.

Атестувати таких педагогічних працівників:

- вихователів:

Сребнюк Т.С., Жукову Р.А., Кобець О.Е., Горбунову Л.В.

Березень

2016 р.Завідувач ДНЗ,

вихователь -методист
Протокол3.

З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації.

Протягом року


Члени атестаційної комісії


Графік звіту


4.

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації

Квітень 2016
Наказ


2.4. Наставництво


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

З метою підвищення якості освітнього процесу призначити наставників для молодих педагогів:

Притуляк С.Р.

Будовська Н.С.

Нетребко В.М.Протягом року


Бровікова Н.А

Бобошко Л.І.

Сребнюк Т.С.

Жукова Р.А.


2.

Надання консультацій молодим педагогам.

Протягом року


Педагоги-наставники,

Пухарева І.Е.


3.

Проведення співбесід з питань організації освітнього процесу.

Протягом року


Вихователь-методист

4.

Спільні розробки конспектів занять, виготовлення дидактичних посібників.

Протягом року


Наставники та молоді педагоги2.5. Педагогічні ради

Таблиця


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма проведення

Відпові-дальний

Приміт-ка

1

Засідання педагогічної ради №1

Про основні напрямки роботи ДНЗ у 2015/2016 н.р.


 1. Про виконання рішень попередньої педради;вересень

інформація

завідувач


 1. Про підсумки проведення оздоровлення дітей в літній період 2015
звіт

старша медична

сестра

 1. Ознайомлення з інструктивно-методичним листом МОН України «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

круглий стіл

вихователь-методист
 1. Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2015/ 2016
 1. Ознайомлення з педагогічним навантаженням педпрацівників у 2015/2016 н.р.

завідувач

 1. «Я дивую своїх дошкільнят»
виставка методичних посібників
Продовження таблиці


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма проведення

Відпові-дальний

Приміт-ка

2

Засідання педагогічної ради №2

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей


 1. Про виконання рішень попередньої педради;

листопад


інформація


завідувач

 1. Організація і зміст роботи з дітьми з основ здоров’я;

методичні рекоменда-ції

Інструктор з фізкультури Бондарено Л.Ф.
 1. Засоби активізації діяльності дітей в процесі навчання правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях;
з досвіду роботи

вихователь Сребнюк Т.С.
 1. Аналіз стану роботи з фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми старшого дошкільного віку (аналітична довідка тематичного вивчення);
довідка

вихователь-методист
 1. Презентація рухливих, дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток фізичної активності дітей та безпечної поведінки.
презентація

вихователь-методист3

Засідання педагогічної ради №3

Забезпечення достатнього рівня компетенції дошкільників для безпечного перебування в навколишньому світі


1. Про виконання рішень попередньої педради;


лютий

інформація

завідувач
2. Програма розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля» основні завдання з питань безпеки життєдіяльності»


Інформація,

електронна презентаціявихователь-методист
3. «Що має знати дитина, щоб почуватися безпечно» (попередження дитячого травматизму та школа першої допомоги)


бліц-гра,

вихователь-методист4. «Безпека дошкільників – турбота дорослих» (виховання у дітей дошкільного віку свідомого ставлення до свого здоров’я і навколишнього середовища)

методичні рекомендації

вихователь-методист5. «Шляхи підвищення ефективності спільної роботи дошкільного закладу та сім’ї щодо безпеки життєдіяльності дошкільника»

аукціон педагогічних ідей

Вихователь Жукова Р.А.6. «Виконання вимог безпеки життєдіяльності дошкільників, рівень професійної майстерності педагогів»

довідка за результати тематичного вивчення,

завідувач ДНЗ7.«Ти, малюк, пустуй і грай – про безпеку пам’ятай» (результати конкурсу на кращий фотовернісаж із життя вихованців ДНЗ)

виставка, нагородження переможців

завідувач ДНЗ8.«Знавці народної мудрості»

вправа

вихователь-методистЗасідання педагогічної ради №4

Про підсумки роботи ДНЗ в 2014/2015 н.р.


 1. Про виконання рішень попередньої педради;

травень

інформація

завідувач
 1. Підсумки навчально-виховної роботи за 2014/2015 н.р.

творчі звіти

педагоги ДНЗ
 1. Звіт про підсумки освітньо- виховної та методичної роботи за 2014/2015 н.р

вихователь-методист
4. Аналіз стану роботи з

питань комплексного вивчення навчально-виховного процесу у старшій групі №2(аналітична довідка тематичного вивчення)довідка
5. Звіт роботи творчої групи

Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2015 рокузвіт

координат-тор творчої групи

2.6. Семінари
Тема

заходу


Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

«Формування духовності дошкільників засобами мистецтва

семінар- практикум

вересень

Вихователь-методист, музичні керівники
2

Вивчаємо програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Фізичний розвиток та безпека життедіяльності)»

семінар – тренінг

жовтень

Вихователь-методист, інструктор з фізичної культури
3

«Експерементально-дослідницька

діяльність дітей у природі, як технологія пізнавального розвитку»дискусійна студія

листопад

Вихователь-методист,

вихователі


4

«Проблеми адаптації шести річок до школи»

семінар

квітень

Практичний психолог


2.7. Консультації

ТаблицяЗміст роботи

Термін


Відповідальний

Приміт-ка

1

Піскова анімація в дошкільному навчальному закладі

вересень

практичний психолог
2

Народознавство як засіб духовно-моральноговиховання,або Дерево мого родоводу

жовтень


вихователь-методист, вихователь Мірошніченко Т.В.

3

Казкотерапія як інструмент психолога та педагога

листопад


практичний психолог

4

Виховуємо «дослідників-чомусиків»

грудень

вихователь-методист,

вихователі, інструктор з фізичної культури, музичні керівники

5

Мова рідна, слово рідне

січень

6

Просторове моделювання як оригінальний прийом сенсорно-пізнавального розвитку старших дошкільників

лютий

7

Спортивні ігри і вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників

березень

8

Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності

квітень

9

Праця - ефективний засіб формування предметно-практичногї компетенції дошкільників

травень

Індивідуальні

10

Планування навчально-виховної роботи.

упродовж року


вихователь-методист


11

Самопідготовка до планування навчального процесу.

12

Консультації за запитом педагогів.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка